Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhi İstatistikleri:
Mevzuat82
Madde13742
Şerh14077
İçtihat4435
Bilgi7676
Önerge87
Çeviri1336
Türkçe543
Dosya61
Seslendirme2575
Son Şerh15-05-2024 18:52

THS Şerhi Projesi
Türk Hukuk Sitesi Şerh Projesi, THS Hukuk Çalışma Gruplarımızın koordinatörlüğünde, Türk Hukuk Sitesi üyesi hukukçu meslektaşlarımız tarafından oluşturulan bir Türk Mevzuatı şerhi projesidir.

Projemizde yer alan mevzuat metinleri alanında uzman üyelerimiz tarafından madde bazında içtihatlar, bilgi notları, yorumlarla zenginleştirilerek, Türk Mevzuatına ilişkin sürekli güncellenen, dinamik, herkese açık ve ücretsiz bir kaynak oluşturmaktadır.

Türk Hukuk Sitesi olarak, bu projedeki hedefimiz site ilkelerimize uygun olarak, bir yandan Türk hukuk tarihinin en yüksek katılımlı ve en büyük şerhini oluştururken, bir yandan bu değerli kaynağı başta Türk Hukukçuları olmak üzere, adalet arayan, hukuka ihtiyaç duyan HERKESE ücretsiz ve karşılıksız olarak sunmaktır.

Yeni Şerhleri Listeleyin:
Kanun:


Listelenecek Şerhler:
İçtihatlar
Notlar
Önergeler
Çeviriler
Türkçeleştirme
Dosyalar
Ses Dosyaları


Yeni Şerh Ekleme
Şerhi Eklemek İstediğiniz Kanun:


Şerhin Ekleneceği Madde Numarası:


Mevzuat ve Şerhler : Aktif Mevzuat
    K.No / Kanun Madde Şerh Sorumlu HÇG Son Şerh
Bu sayfada AKTİF MEVZUAT başlığı ile listelenen kanunlar Sitemizin Çalışma Grupları tarafından sürekli güncellenmekte ve şerhlerle geliştirilmektedir.
6102 S.lı Türk Ticaret Kanunu (Yeni)
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ticaret Hukuku Çalışma Grubu
06-02-2023 19:05
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu 
[Madde Listesi] [Şerh Listesi] [Ses Dosyaları]
Aile Hukuku Çalışma Grubu
Kadın Hakları Çalışma Grubu
KAHDEM Çalışma Grubu
Miras Hukuku Çalışma Grubu
Eşya Hukuku Çalışma Grubu
24-04-2024 15:10
6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni)
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Borçlar Hukuku Çalışma Grubu
Eşya Hukuku Çalışma Grubu
25-04-2024 14:13
6100 S.lı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
[Madde Listesi] [Şerh Listesi] [Ses Dosyaları]
Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu
15-05-2024 18:52
213 S.lı Vergi Usul Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Mali Hukuk Çalışma Grubu
30-08-2018 00:29
2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu
27-03-2024 07:37
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu 
[Madde Listesi] [Şerh Listesi] [Ses Dosyaları]
Ceza Hukuku Çalışma Grubu
13-09-2023 08:19
5271 S.lı Ceza Muhakemesi Kanunu 
[Madde Listesi] [Şerh Listesi] [Ses Dosyaları]
Ceza Hukuku Çalışma Grubu
19-05-2023 22:03
657 S.lı Devlet Memurları Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu
24-02-2018 21:56
1136 S.lı Avukatlık Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Avukatlık Hukuku Çalışma Grubu
17-10-2022 17:28
6769 S.lı Sınai Mülkiyet Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu
16-11-2019 14:32
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
[Madde Listesi] [Şerh Listesi] [Ses Dosyaları]
Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu
19-04-2024 15:12
551 S.lı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu
13-11-2009 15:33
5411 S.lı Bankacılık Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ticaret Hukuku Çalışma Grubu
21-08-2012 17:25
492 S.lı Harçlar Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu
Mali Hukuk Çalışma Grubu
10-09-2018 13:22
193 S.lı Gelir Vergisi Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Mali Hukuk Çalışma Grubu
22-11-2016 16:24
5275 S.lı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ceza Hukuku Çalışma Grubu
03-07-2014 10:26
4857 S.lı İş Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu
16-02-2024 12:50
6183 S.lı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Mali Hukuk Çalışma Grubu
17-11-2017 22:42
5510 S.lı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
[Madde Listesi] [Şerh Listesi] [Ses Dosyaları]
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu
25-05-2022 14:21
1163 S.lı Kooperatifler Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ticaret Hukuku Çalışma Grubu
02-04-2020 17:47
2886 S.lı Devlet İhale Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu
31-10-2013 15:28
5846 S.lı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu
16-03-2015 13:58
6502 S.lı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu
25-11-2021 12:41
556 S.lı Markaların Korunması Hakkında KHK
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu
11-01-2017 09:34
554 S.lı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu
16-04-2010 12:11
4734 S.lı Kamu İhale Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu
05-12-2014 12:15
5718 S.lı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu
29-09-2021 15:40
2577 S.lı İdari Yargılama Usulü Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu
31-05-2022 14:15
4054 S.lı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ticaret Hukuku Çalışma Grubu
25-12-2010 14:09
7201 S.lı Tebligat Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu
16-06-2023 16:08
854 S.lı Deniz İş Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu
30-04-2011 20:18
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Çocuk Hakları Çalışma Grubu
10-04-2011 18:34
Hasta Hakları Yönetmeliği
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Hasta Hakları Çalışma Grubu
26-03-2014 22:45
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kuralları
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Avukatlık Hukuku Çalışma Grubu
02-10-2020 10:45
5395 S.lı Çocuk Koruma Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Çocuk Hakları Çalışma Grubu
23-11-2016 16:44
ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Engelliler ve Hukuk Çalışma Grubu
24-12-2010 18:15
3194 S.lı İmar Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu
12-09-2017 13:37
5684 S.lı Sigortacılık Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ticaret Hukuku Çalışma Grubu
08-04-2015 12:54
2253 S.lı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Çocuk Hakları Çalışma Grubu
31-12-2010 09:32
Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalardaki Sigortalı Mevduat ve Sigortalı Katılım Fonunun Ödenmesi İle Bu Bankaların İflas ve Tasfiyesine İlişkin Yönetmelik
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ticaret Hukuku Çalışma Grubu
-
5326 S.lı Kabahatler Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ceza Hukuku Çalışma Grubu
03-03-2017 18:53
2942 S.lı Kamulaştırma Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu
10-01-2019 14:47
2911 S.lı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ceza Hukuku Çalışma Grubu
27-05-2022 11:12
4735 S.lı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu
21-08-2017 16:30
7036 S.lı İş Mahkemeleri Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu
31-10-2017 15:18
6331 S.lı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu
27-09-2022 12:49
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Hasta Hakları Çalışma Grubu
06-04-2013 19:42
6698 S.lı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu
21-03-2017 14:05
5953 S.lı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu
05-11-2009 15:28
5717 S.lı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Çocuk Hakları Çalışma Grubu
08-03-2010 19:06
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari Ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ticaret Hukuku Çalışma Grubu
13-11-2009 15:19
CEDAW: Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Kadın Hakları Çalışma Grubu
KAHDEM Çalışma Grubu
Aile Hukuku Çalışma Grubu
06-04-2010 19:21
5607 S.lı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ceza Hukuku Çalışma Grubu
03-07-2014 09:50
5070 S.lı Elektronik İmza Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Borçlar Hukuku Çalışma Grubu
13-04-2010 10:19
Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Çocuk Hakları Çalışma Grubu
12-03-2010 12:50
3713 S.lı Terörle Mücadele Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ceza Hukuku Çalışma Grubu
01-08-2017 22:49
6284 S.lı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Aile Hukuku Çalışma Grubu
Kadın Hakları Çalışma Grubu
KAHDEM Çalışma Grubu
Çocuk Hakları Çalışma Grubu
15-04-2014 11:38
Güvence Hesabı Yönetmeliği
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ticaret Hukuku Çalışma Grubu
01-10-2016 15:59
5352 S.lı Adli Sicil Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ceza Hukuku Çalışma Grubu
30-04-2013 10:46
6570 S.lı Gayrımenkul Kiraları Hakkında Kanun 
[Madde Listesi] [Şerh Listesi] [Ses Dosyaları]
Borçlar Hukuku Çalışma Grubu
23-02-2013 13:06
6136 S.lı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ceza Hukuku Çalışma Grubu
27-12-2010 11:30
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Reklam Yasağı Yönetmeliği
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Avukatlık Hukuku Çalışma Grubu
08-09-2010 11:21
5651 S.lı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu
Ceza Hukuku Çalışma Grubu
17-08-2017 13:08
5941 S.lı Çek Kanunu 
[Madde Listesi] [Şerh Listesi] [Ses Dosyaları]
Ticaret Hukuku Çalışma Grubu
25-04-2019 17:24
3095 S.lı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun 
[Madde Listesi] [Şerh Listesi] [Ses Dosyaları]
Borçlar Hukuku Çalışma Grubu
Ticaret Hukuku Çalışma Grubu
27-11-2010 13:20
Aktif Mevzuat - Diğer Mevzuat - Mülga Mevzuat


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03067303 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.