Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kuralları - Son Eklenen Şerhler

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kuralları - Son Eklenen Şerhler

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 27/2. maddesinin iptaline dair karardır.
(Şerh No: 17034 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-10-2020 10:45)

The attorney has the right to review all the documents related to his or her person in the bar association.
(Şerh No: 16730 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 21-12-2017 20:52)

The attorney will present a copy of the lawsuit petition which has been filed against him or her in connection with his or her professional activities to his or her bar association. The attorney is obliged to accept the offer of mediation made by his or her bar association in legal disputes.
(Şerh No: 16729 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 21-12-2017 20:51)

An attorney who has to be absent from his or her office for quite a long time will inform his or her bar association of the name of a colleague who will take care of his or her business and receive his or her clients.
(Şerh No: 16728 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 21-12-2017 20:49)

The attorney takes care to maintain his or her office in a state proper to the dignity of the profession.
(Şerh No: 16727 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 21-12-2017 20:49)

The attorney is obliged to conduct in accordance with the requirements of professional solidarity and order adopted by the Union of Bar Associations of Turkey.
(Şerh No: 16726 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 21-12-2017 20:48)

The attorney may not claim conflicting requests for the same suit.
(Şerh No: 16725 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 21-12-2017 20:47)

The attorney must make sure that other position and opportunities that he or she legally have possession of do not be effective in his or her professional activities. The attorney may not benefit from specialities of the attribution of attorneyship in personal disputes out of his or her professional activities.
(Şerh No: 16724 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 21-12-2017 20:45)

The attorney must avoid any kind of conduct in the nature of providing work for him or her.
(Şerh No: 16723 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 21-12-2017 20:44)

The attorney must meticulously avoid any kind of unnecessary acts intended solely to promote his or her reputation. a) The attorney may only announce his change of address by publication in such a way that not to bear the nature of advertisement. b) The attorney's letterheads, business cards, and office signs may not be in such lavish design to bear the nature of advertisement. c) The attorney may make his or her address written in the businesses section of the telephone directory. Except this, he or she may not make given place to any letters in different sizes and writings that are in the nature of advertisement. ç) Attorneys which establish joint office, will take care that their office shall not be a means of advertisement and not lose its quality of being a law office.
(Şerh No: 16722 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 21-12-2017 20:43)

The attorney will be interested in the legal aspect of allegation and defense. He or she must remain outside of the hostilities engendered by the dispute between the parties.
(Şerh No: 16721 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 21-12-2017 20:40)

The attorney must express his or her ideas in a mature and objective manner in writing and speech. The attorney must avoid explanations not related to law or statutes in his or her professional activities.
(Şerh No: 16720 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 21-12-2017 20:38)

The attorney has to refrain from all attitudes and conduct that would blemish the respectability of the profession. The attorney is obligated to be attentive at this in his or her private life, as well.
(Şerh No: 16719 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 21-12-2017 20:36)

The attorney will conduct his or her professional activities in such a way that to ensure public faith and confidence and with a complete devotion in his or her work.
(Şerh No: 16718 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 21-12-2017 20:35)

The attorney retains his or her independence in his or her professional activities and avoids accepting work that could injure that independence.
(Şerh No: 16717 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 21-12-2017 20:33)

Turkish attorneys have believed the necessity of the independence of bar associations and of the Union of Bar Associations of Turkey, resolved to accomplish the duties rest upon them in this respect both individually and institutionally.
(Şerh No: 16716 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 21-12-2017 20:31)

Şikâyetli avukatın eylemi Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 31/1.maddesine aykırı olmakla eylem disiplin suçunu oluşturduğundan, Baro Disiplin Kurulunun eylemin disiplin suçunu oluşturduğuna ilişkin değerlendirmesinde ve takdir ettiği uyarma cezasında hukuki isabetsizlik görülmemiş, kararın onanması gerekmiştir. Şikayetli Avukat Uyarma Cezası almıştır.
(Şerh No: 15717 - Ekleyen: Ömer SELÇUK - Tarih : 10-09-2014 14:23)

İncelenen dosya kapsamından ve Şikâyetli avukatın kabulünden takip sonrasında Şikâyetçi ile borcun ödenmesi hususunda görüşüldüğü ve sadece borç değil derdest yargılama hakkında da görüş bildirildiği tartışmasızdır. Avukatın hasım tarafla görüşmesinin ancak avukatı ile yapılabileceği hükmü mutlak olup, hasmın avukatının bulunmaması halinde dahi görüşme “zorunluluk” sınırı ile bağlı bulunmaktadır. Avukat, bir davada, başka bir meslektaşının temsil ettiği kimse ile meslektaşının izni haricinde,...
(Şerh No: 15716 - Ekleyen: Ömer SELÇUK - Tarih : 10-09-2014 14:18)

 Bilgi  [Av.Mes.Kur. 27] Baroya Yazılı Bildirimin Süresi
Her ne kadar maddede "dava" terimi kullanılsa da icra takibi, suç duyurusu gibi hukuki işlemlerde de yazılı bildirim aranmaktadır. Bildirim ise mümkünse davaya vekaletname konmadan ya da yapılacak hukuk işlem başlatılmadan yapılmalıdır. Şikayetlerin nevine göre Barolar vekaletname konulsa dahi duruşmaya girilmeden yahut duruşma ile aynı gün yazılı bildirimi kabul edebilmektedirler. Fakat bu durum Baroların ve itiraz halinde Türkiye Barolar Birliği'nin takdirindedir.
(Şerh No: 14384 - Ekleyen: Av.Feyza ALTUN - Tarih : 20-03-2013 14:38)

Dilekçede kullanılan ...çocuğunun katili olan annenin ve onunla birlikte babanın bu davayı açmaları bir hukuk ve insanlık ayıbıdır.. İfadelerin Av. Mes. Kur. 5'e aykırı olduğu
(Şerh No: 9822 - Ekleyen: Av.İlyas MERAL - Tarih : 30-01-2011 00:04)

 Önerge  [Av.Mes.Kur. 21] Avukat müvekkil menfaatini gözönüne almaksızın kişisel veya mesleki onurunun zorunlu kıldığı hallerde görev yerinden ayrılabilir. Bu durumda görevin (Duruşma, keşif v.s) geçerliliği için görev yerinden ayrılan avukatın rızası koşul olarak alınır. Bu durum en kısa zamanda ilgili Baro'ya bildirilir.
(Şerh No: 8506 - Ekleyen: Av.Zeki DOVA - Tarih : 01-11-2010 20:49)

Dilekçede kullanılan ifadelerin savunma sınırlarını aşması (Av. K. m. 34, 158; TBB Meslek Kuralları m. 5, 6)
(Şerh No: 7098 - Ekleyen: Av.Cihangir AĞCABAY - Tarih : 10-10-2010 12:06)

 Bilgi  [Av.Mes.Kur. 20] Başları açık olarak
“Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur.” hükmü, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’te de yer almıştır (m.5/a,b) (RG. 25.10.1982 - Sayı: 17849).
(Şerh No: 4383 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 19-02-2010 14:46)

 Bilgi  [Av.Mes.Kur. 44] Özveri ve ideal bir davranış
Müvekkilin karşı taraf vekiline, yani meslektaşına yönelik sataşması nedeniyle vekillikten sırf bu nedenle istifa etmesi; vekil avukat için “büyük bir özveri ve “ideal” bir davranıştır. Uygulanmasının ekonomik nedenlerle çok zor olduğu görüşündeyim.
(Şerh No: 4400 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 18-02-2010 14:43)

 Önerge  [Av.Mes.Kur. 44] Avukat müvekkilinden meslektaşlarına yönelebilecek sataşmaları önlemeye çalışır; gerekirse vekillikten bu nedenle istifa etmek avukatın takdirine bağlıdır.
(Şerh No: 4399 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 18-02-2010 14:42)

 Bilgi  [Av.Mes.Kur. 29] Görevi reddedebilmek
Baro Başkanı tarafından görev verilmesi avukatı onurlandırır. Ancak,"kabul edilebilir bir neden" tartışmaya açık ve hüküm, avukatın bağımsızlığına aykırıdır. Görevin kabulü avukatın takdirine bırakılmalıdır.
(Şerh No: 4397 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 18-02-2010 12:26)

 Bilgi  [Av.Mes.Kur. 45] Hapis Hakkı
Bkz.Av.K.m.39; Şerh No: 3759
(Şerh No: 4396 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 18-02-2010 11:40)

 Bilgi  [Av.Mes.Kur. 47] Bilgi vermek zorunluluğu
Avukatın bilgi vermek zorunda oluşunun ve baro yönetim kurulunun da görüş bildirme yetkisinin yasal veya mesleki bir gerekçesi olmadığı görüşündeyim. Ücret sözleşmesi kapsamında müvekkil-vekil arasındaki uyuşmazlık, taraflar arasındadır ve yargının hükmü ile sonuçlanır.
(Şerh No: 4395 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 18-02-2010 11:31)

 Önerge  [Av.Mes.Kur. 22] Avukat, usule ilişkin yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş olması koşuluyla, savunma için zorunlu gördüğü tüm yasal taleplerde bulunabilir. Avukat, yalnızca davanın uzamasına neden olabilecek ve savunmayla ilgili olmayan isteklerde bulunmamakla yükümlüdür.
(Şerh No: 4394 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 18-02-2010 10:28)

 Önerge  [Av.Mes.Kur. 21] Avukat, müvekkilinin menfaati göreve devam etmesini zorunlu kılmadıkça, kişisel ya da mesleki onurunun zorunlu kıldığı durumlarda görev yerini terk edebilir ve üç gün içinde gereğinin yapılması için baroya bilgi verir.
(Şerh No: 4393 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 18-02-2010 09:33)

 Bilgi  [Av.Mes.Kur. 15] Arabuluculuk - Hakem Kurulu
TBB. Baro Hakem Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldığına göre (TBB. Baro Hakem Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik, RG. 09.06.2009 -Sayı: 27253)..."arabuluculuk teklifini kabul etmek" hükmü, madde metninden çıkarılmalıdır.
(Şerh No: 4381 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 17-02-2010 15:44)

 Bilgi  [Av.Mes.Kur. 14] Haklı sebep
Haklı sebep; tartışmaya açıktır. İşi neden göstermeden reddetme hakkı, bu konuda da geçerli olmalıdır.
(Şerh No: 4379 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 17-02-2010 15:33)

 Bilgi  [Av.Mes.Kur. 13] Bildirim zorunluluğu
Günümüzde avukatlık faaliyeti yalnız çalışan avukat - hukuk bürosu -avukatlık ortaklığı olarak sürdürülmektedir. "Uzunca bir süre bürosundan uzak kalmak zorunda bulunan avukat" durumu müvekkile bildirir ve yetki belgesi ya da tevkil yoluyla işlerini bir meslektaşına teslim edebilir. Müvekkil kabul etmezse ilişkiyi bitirir, yeni bir vekil tayin eder. Baroya bildirim koşulu gereksiz ve gerekçesizdir.
(Şerh No: 4378 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 17-02-2010 15:29)

 Önerge  [Av.Mes.Kur. 3] Avukat mesleki çalışmasını hizmetini sunduğu iş sahibi-müvekkilinin inancını ve mesleğe güvenini sağlıyacak biçimde ve işini tam bir sadakatle yürütür.
(Şerh No: 4376 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 17-02-2010 14:34)

 Önerge  [Av.Mes.Kur. 2] Barolar ve Barolar Birliği, avukatın "işi reddetme" hakkını kullanabilmesi, görevini yapabilmesi ve mesleki bağımsızlığı için yasal veya eylemsel engellerin aşılmasında avukata yardım eder.
(Şerh No: 4375 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 17-02-2010 14:24)

 Önerge  [Av.Mes.Kur. 1] Barolar ve Barolar Birliği avukatların mesleki bağımsızlığını ve haklarını idare’ye karşı koruyup kollamayı görev edinmiştir.
(Şerh No: 4374 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 17-02-2010 14:09)

 Bilgi  [Av.Mes.Kur. 1] Bağımsızlık ve Görev
1982 Anayasasının 135. maddesinde Devletin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları üzerindeki idarî ve malî denetim hakkı vurgulanmış, amaç dışı etkinlikleri yaptırıma bağlanmıştır. Anayasa Mahkemesi, çeşitli kararlarında, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının hukuksal niteliğini kesin olarak açıklığa kavuşturmamış, bu kuruluşların kamu hizmeti yaptıklarını, “idare” bölümü içinde olduklarını, yerinden yönetim esaslarına dayalı olarak kurulduklarını ve özerk kuruluşlar oldukları...
(Şerh No: 4372 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 17-02-2010 14:05)

Şikayetli avukatın haciz ihbarnamesine vekil sıfatı ile itirazda bulunan şikayetçi avukat meslektaşı hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu iddiasıyla sanık sıfatıyla İcra Ceza Mahkemesi’nde dava açması Avukatlık Yasası’nın 34, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 6. maddesine aykırıdır.
(Şerh No: 3705 - Ekleyen: Armağan KONYALI - Tarih : 26-01-2010 20:53)

müvekkille eş zamanlı olarak hasım tarafın vekâletnamesinin üstlenilmesinde, bu vekâletname kime karşı ve ne sebeple kullanılırsa kullanılsın, yasaya ve meslek kurallarına aykırılık kabul edilmelidir. Salt “ aynı iş ” kavramıyla dar yorumlama, Avukatlık mesleğine olan güveni sarsacak, kamuoyunda itibarını azaltacaktır.
(Şerh No: 3704 - Ekleyen: Armağan KONYALI - Tarih : 26-01-2010 20:36)

Avukat kendi kendine karşı da bağımsızlığını korumak zorundadır.
(Şerh No: 3703 - Ekleyen: Armağan KONYALI - Tarih : 26-01-2010 20:31)

müvekkili ile olan vekâlet ilişkisinin devamı esnasında eş zamanlı olarak hasım tarafın da vekâletini üstlenmesi, Avukatlık Yasasının 34, 38/b, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 2, 3, 4, 36. maddelerine aykırı olmakla disiplin suçu oluşturur
(Şerh No: 3702 - Ekleyen: Armağan KONYALI - Tarih : 26-01-2010 20:29)

Müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler geciktirilmeksizin müvekkile duyurulur ve verilir.
(Şerh No: 3662 - Ekleyen: Armağan KONYALI - Tarih : 24-01-2010 18:53)

Bir avukatın oturduğu konutun apartman aidat borcunu ödemeyerek icra takibine sebebiyet vermesi mesleğin itibarını zedeleyecek tutum kabul edilir ve disiplin cezasını gerektirir.
(Şerh No: 713 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009 12:27)

Bir avukatın serviste otomobilinin kaporta boya işlemlerini yaptırdığı, ödemesini sonra yapacağını bildirdiği ve servisin onun avukat olmasına güvenerek ödemeyi almadan aracı kendisine teslim etmesinden sonra ödeme yapmaktan kaçınması, mesleğin itibarını zedeleyecek davranış olup disiplin cezasını gerektirir.
(Şerh No: 710 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009 12:14)

Duruşma saati geçmiş olsa dahi, karşı taraf vekili meslektaşının başka mahkemede duruşmada olduğunu bilerek ve onu beklemeden duruşmaya giren avukatın eylemi disiplin cezası gerektirir.
(Şerh No: 708 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009 12:07)

Avukatın layihasında karşı taraf için "namus duygusundan yoksun", "sapkın bir ruh hali içinde" olduğunu söylemesi savunma sınırları içinde kabul edilemez ve disiplin cezasını gerektirir.
(Şerh No: 707 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009 12:04)

Bir avukatın karşı tarafı temsilen eden meslektaşını "bu imzalar fotokopiyi sunan müdahil vekili tarafından başkaca bir yerdeki imzalar kıvrılarak bu belgenin altına konulmak suretiyle çekilen fotokopi sonucu oluşturulmuştur" ifadesiyle zan altında bırakması küçük düşürücü nitelikte olup disiplin cezasını gerektirir.
(Şerh No: 703 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009 11:47)

Bir avukat karşı taraftan talep gelmediği halde, bir gazete haberini okuyarak sanıkla veya yakınlarıyla irtibata geçiyor ve onları kendisine vekalet vermeye ikna ediyorsa bu davranış "kendine iş sağlama niteliğinde" olup disiplin cezasını gerektirir.
(Şerh No: 702 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009 11:44)

Avukatın meslekle ilgili olmayan (kendi özel hayatıyla ilgili) bir etkinlik sırasında bir kişiye karşı hakaret niteliğinde sözler sarfetmesi, meslek kurallarının 4. maddesine aykırıdır ve disiplin cezasını gerektirir.
(Şerh No: 699 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009 11:36)

Bir avukatın meslektaşları ya da meslek örgütünü kastederek "ben sürüden değilim" ifadesi kullanması küçük düşürücü nitelikte kabul edilir ve disiplin cezası gerektirir.
(Şerh No: 698 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009 11:31)

Baro genel kurul toplantıları ve genel kurulda oy verme işlemi avukatın mesleki faaliyetinin devamıdır. Baro Genel kurul toplantılarına Avukatların Meslek Kuralları md. 20'ye göre "mesleğe yaraşır bir kılıkta ve başları açık olarak katılmaları" gerekir. Baro Genel Kuruluna türbanlı olarak katılmak disiplin cezası gerektirir.
(Şerh No: 697 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009 11:27)

Bir avukat, karşı tarafın vekili meslektaşına haber vermeden hasım tarafla görüşemez. Görüşme hasım tarafın isteğiyle yapılmış olsa dahi, hasmın vekiline bilgi verilmemesi Avukatlık Meslek Kurallarının 31. maddesine aykıdır.
(Şerh No: 696 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009 11:23)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03380799 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.