Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

» Site Bilgileri
Konular : 88.139
Mesajlar : 487.693
Üye : 42.786
Makale : 1.610
Şerh : 13437

Şu anda sitemizi 1481 ziyaretçimiz (13 üye, 1468 konuk) okuyor.

» Forum Alanlarımız
Forumlarımızdan Seçmeler
Aylık Site Bülteni

Forumda Arama
Yeni MesajlarTapusuz Taşınmaz Kamulaştırması.
22-10-2017, bohti przr

Kat Malikinin İzleyeceği Yol
20-10-2017, erdincdulgerMal Alımına Ait Sözleşme
20-10-2017, avayşe


Miras Sorunu
19-10-2017, mk_akbas

Askerlik Nedeniyle Davalardan Çekilme
19-10-2017, Avmurat0792


Üye İlanları
Ankara Batı Adliyesi
18-10-2017, Av. Meltem ERTÜRK


» Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM)
Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM), Türk Hukuk Sitesi Kadın Hakları Çalışma Grubu tarafından kurulan ve yönetilen sanal bir destek merkezidir.

KAHDEM, kadın hakları ihlalleri ile karşılaşan kadınlarımızın internet ortamında kimliklerini gizleyerek sorunlarını paylaşmalarına ve Çalışma Grubu üyelerinin destek ve yönlendirme mesajlarına ulaşmalarına yardımcı olur.

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) Portalı

» Hasta Hakları Hukuki Destek Merkezi (HASDEM)
Hasta Hakları Hukuki Destek Merkezi (HASDEM), Türk Hukuk Sitesi Hasta Hakları Çalışma Grubu tarafından kurulan ve yönetilen sanal bir destek merkezidir.

HASDEM, hasta hakkı ihlalleri ile karşılaşan ziyaretçilerimizin internet ortamında kimliklerini gizleyerek sorunlarını paylaşmalarına ve Çalışma Grubu üyelerinin destek ve yönlendirme mesajlarına ulaşmalarına yardımcı olur.

Hasta Hakları Hukuki Destek Merkezi (HASDEM) Portalı

» Üyelerimize Özel
» Üye Fotoğraf Albümü
» Üye Listesinde Arama
» Haber Kanalları
» Üye Bilgileriniz
» Faydalı Hukuk Bilgileri


» Gerekli Siteler

@turkhukuksitesi.net e-posta servisimizi kullanan konuklarımıza duyuru.
Türk Hukuk Sitesi'ne Hoşgeldiniz!
Sitemize Üye misiniz? Lütfen Giriş Yapınız:
Üye İsminiz : Şifreniz : Şifrenizi mi Unuttunuz?

Henüz Üyemiz Değil misiniz?
İlkelerimizi ve prensiplerimizi paylaşan hukukçu meslektaşlarımızı üye olarak aramıza katılmaya davet ediyoruz.

Türk Hukuk Sitesi her meslekten hukukçular tarafından hazırlanan ve yönetilen, ticari amacı olmayan (ücretsiz), saygın, bilimsel, ciddi, ilkeli, her türlü siyasi görüşten bağışık ve politikaya uzak, üye seçiminde seçici, adaleti en üstün değer kabul eden bir hukuk platformudur.

» Türk Hukuk Sitesi Şerhinden Yeni İçtihatlar
Nafaka ara kararı ile ilamlı takip başlatılamaz.4-5 Örnek İcra emrine konu edilemez.
(Şerh No: 16674 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 19-10-2017 14:50)
Ortaklığın giderilmesi davasının konusuz kalması halinde dahi;Paydaşlığın giderilmesi davaları iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalar olup, sonuçta kazanan veya kaybeden taraftan söz edilemeyeceğinden, davanın açılmasında tarafların kusuru bulunup bulunmadığının da yargılama giderlerinin yükletilmesi açısından bir önemi bulunmamaktadır. Bu ilkeden hareketle, başka bir hususa bakılmaksızın, yargılama giderlerinin ve yargılama giderleri arasında sayılan vekalet ücretinin, ya...
(Şerh No: 16672 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-10-2017 08:40)
Kusursuz olduğu kabul edilerek hakkında beraat hükmü kurulan sanıklar hakkında "suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesine dayanılması, Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, Karar verilmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 16671 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 06-10-2017 09:28)
Cezaevi yapı harcı ise, özel nitelikte olan 2548 sayılı Kanuna dayanılarak tahsili gereken bir harç çeşidi olup, kanunlarında özel olarak cezaevi yapı harcından muaf olduğu belirtilen kurumlar dışında hiçbir istisna ve muafiyet söz konusu değildir.
(Şerh No: 16669 - Ekleyen: Sedat BAYSAL - Tarih : 04-10-2017 10:34)
Bu maddeye ilişkin hükümet gerekçesinde de belirtildiği üzere; ihtiyati haciz kararına itiraz üzerine verilen karara karşı temyiz yoluna başvurulması halinde, başvuru ihtiyati haciz kararının uygulanmasını durdurmaz.
(Şerh No: 16670 - Ekleyen: Sedat BAYSAL - Tarih : 04-10-2017 10:27)
Maaş üzerine konulan haciz nedeniyle, her ay maaştan kesilerek gönderilen paraların, icra dosyasına gelmesi ve alacaklı tarafından alınması, icra takip işlemi niteliğinde olmadığından, zamanaşımını kesmez.
(Şerh No: 16668 - Ekleyen: Sedat BAYSAL - Tarih : 04-10-2017 10:21)
Gayrimenkul hacizleri tapuya şerh verilmek suretiyle tekamül eder. Bu nedenle menkul mallardaki gibi fiili haciz aranmaz.
(Şerh No: 16666 - Ekleyen: Fatih KABADAYI - Tarih : 02-10-2017 19:56)
İhale tamamlanmadan önce, alacaklı tarafından, satıştan vazgeçildiğine göre, memurlukça, alacaklının talebi doğrultusunda satışın düşürülmesi gerekir
(Şerh No: 16667 - Ekleyen: Fatih KABADAYI - Tarih : 02-10-2017 11:18)
Çevre temizlik vergisi ihale bedelinden kesilerek ödenemez
(Şerh No: 16665 - Ekleyen: Fatih KABADAYI - Tarih : 02-10-2017 11:08)
Taşınmazların satış sırasına göre birinin ya da birkaçının satılması alacaklının alacağını tüm eklentileriyle birlikte tatmine yeterli ise artık bundan sonraki diğer taşınmazların icra müdürlüğünce satışının yapılmaması gerekir
(Şerh No: 16664 - Ekleyen: Fatih KABADAYI - Tarih : 02-10-2017 11:03)
Mahkeme kararında görüldüğü gibi teselsül ilişkisi kurulmadığından hükmedilen vekalet ücreti alacağının bu kişilerden eşit oranda tahsili gerekir.
(Şerh No: 16663 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-09-2017 21:12)
Taraflar arasında işe iade kararının kesinleşmesinden itibaren 10 gün içinde işverene başvurulup başvurulmadığı konusunda uyuşmazlık mevcuttur. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 21/5. maddesi gereğince işçi kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işe başlamak için işverene başvurmak zorundadır. Aynı madde gereğince "kesinleşme şerhi verilen mahkeme kararının" işçiye tebliği zorunludur. Sadece onama ilamının tebliği kesinleşme şerhli karar tebliğ edilmediğinden geçerli değ...
(Şerh No: 16662 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-09-2017 13:36)
Davacının sınırdaş parseldeki pay satışı nedeniyle ön alım hakkının doğduğunun kabulüne imkan görülmemektedir.
(Şerh No: 16661 - Ekleyen: Av.Serkan BÜTÜN - Tarih : 15-09-2017 21:12)
Davacı, taşınmazının uzun yıllardır kamulaştırılmayarak, mülkiyet hakkının kısıtlanması nedeniyle maddi zararının tazminini talep etmiştir. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun Ek-1. maddesi ile uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmî kurumlara ayrılmak suretiyle mülkiyet hakkının özüne dokunacak şekilde tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında, uygulama imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıllık süre içerisinde imar programları veya imar uygulamaları yapılm...
(Şerh No: 16660 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-09-2017 15:35)
Davacılara ait taşınmazın tamamı imar planında pazar yeri olarak ayrılmıştır; böylece davaya konu taşınmazda idarenin fiili el atması olmasa da imar kısıtlamasına dayalı hukuki el atması söz konusu olup; bu tür iddialara mesnetle ikame olunan davaya bakma görevi idari yargıdadır.
(Şerh No: 16659 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-09-2017 13:37)

Kütüphanemize Son Eklenen Makaleler:
Av.M.Lamih Çelik - 20-10-2017
Av.M.Lamih Çelik - 20-10-2017
Av.M.Lamih Çelik - 20-10-2017
Av.Uğur Hakan Kahraman - 20-10-2017
Av.M.Lamih Çelik - 18-10-2017
Av.M.Lamih Çelik - 18-10-2017
Av.M.Lamih Çelik - 18-10-2017
Av.M.Lamih Çelik - 17-10-2017
Av.M.Lamih Çelik - 17-10-2017
Av.M.Lamih Çelik - 17-10-2017
Tüm Makaleler - Yeni Makale Gönderin!
» Site Hedeflerimiz
1997'den beri yayınlanan ve Türkiye'nin ilk hukuk sitesi olan sitemiz :
* Hukukçu meslektaşlarımızın meslek hayatlarını kolaylaştıran bir platform sunmak
* Her meslekten hukukçuların birbirleri ile iletişim olanaklarını zenginleştirmek
* Türk Hukuk Sistemi içine bilgi teknolojilerinin girişini desteklemek
* Hukuka ve adalete özlem duyan ve hukuk üstünlüğü ortak paydasını paylaşan tüm hukukseverlere sığınacakları bir liman olmak
ve böylece kendi ölçülerinde "Adalet" idealine katkıda bulunmak hedefiyle yayınlanmaktadır.
[Daha Fazla Bilgi]

» Hukuk Etkinlikleri
28-10-2017:
Aile Hukukunda Hmk Uygulamalari-İstinaf(Tbb. Eğitim Merkezince) (Adana Seyhan Oteli-28 Ekim Cum)
30-10-2017:
Aile Arabuluculuğu (İstanbul)
Tüm konuklarımız hukukla ve hukukçularla ilgili etkinlikleri site takvimimize ekleyebilir. Etkinlik eklemek için tıklayınız.

» Gündemdeki Anketimiz
Eşlerin Barınmasına yönelik verilen tedbir kararı taşınmaz maliki üçüncü kişiye karşı da koruma sağlamalı mı?
Evet Koruma Sağlamalı - 63,83%
30 Oylar
Hayır Koruma Sağlamamalı - 27,66%
13 Oylar
Kararsız - 8,51%
4 Oylar
Toplam Oy: 47
Bu ankette oy kullanamazsınız..

» THS Adliyeye Gidiyorum Projesi
Adliyeye Gidecek Üyelerimiz
Eskişehir Adliyesi
Av. Burcu Erk, (Her zaman!)

Diğer İlanlar - Bilgi - İlan Verin

» Meslektaş Sorularından Seçmeler
Aile Mahkemesinde Tanık Adresinin Bildirilememesi - Av.S.Sönmez
Merhaba meslektaşlarım; Aile Mahkemesi'nde görülmekte olan boşanma davasında dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve ön inceleme duruşmasında tarafımıza tanık isim ve adreslerinin bildirilmesi için 2 haftalık kesin süre verilmiştir. Süresi içerisinde 5 adet tanık isim TC kimlik numaraları ile bildirilmiş, tanıklardan 3 tanesinin adresi de bildirilmiş ancak 2 tanığın açık adresi müvekkil tarafça bilinmediğinden "açık adresi tarafımızca bilinmemekte olup, mernis adresine tebligat çıkartı... [Devamı..]

Hukuk Haberleri :
Şu anda yeni bir haber yok. Dilerseniz siz ekleyebilirsiniz.

» Hukuk Sohbetlerinden Seçmeler
Vekilin İcra Takibi Başlatmadan Borçluyu Arayarak Masraf Talep Etmesi - joy
Dün beni çok üzen bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sürekli olarak avukatların neden hak ettikleri saygınlığı elde edemediklerini düşünüyordum, öğrenmiş oldum. Bir müvekkilim aradı, halı firmasından senetle halı aldığını ay ay taksitleri ödediğini, bu arada firmanın el değiştirerek aynı yerde farklı isimle faaliyete devam ettiğini söyledi. Geçtiğimiz ay ödeme yapmamış toplamda da 400 TL gibi bir borcu kalmış. Borcun tamamını kapatmaya gittiğinde ise firma parayı almamış, avukata dev... [Devamı..]

» Biz : Hukukçular Alanından Seçmeler
Hukukçular Hangi Akıllı Telefon Sistemini Kullanıyor? - Admin
2012 yılında bu konuyla ilgili bir anket açmıştık (burada bulabilirsiniz (http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=78859)), aradan bayağı zaman geçtiği için durumun ne yönde değiştiğini yeni bir anketle görelim dedim. Bir önceki ankette olduğu gibi birden fazla işaretleme yapmak mümkün, çünkü bazı meslektaşımız birden fazla telefon kullanıyor. Yine önceki ankette olduğu gibi, konuya cevap eklerken kullandığınız sistemi neden seçtiğinizi ve memnun olup, olmadığınızı da yazarsanız konu d... [Devamı..]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,10482407 saniyede 20 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.