Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

» Site Bilgileri
Konular : 78.064
Mesajlar : 450.314
Üye : 37.561
Makale : 1.443
Şerh : 12771

Şu anda sitemizi 632 ziyaretçimiz (2 üye, 630 konuk) okuyor.

» Forum Alanlarımız
Forumlarımızdan Seçmeler
Aylık Site Bülteni

Forumda Arama
Yeni Mesajlar

Önemli Hak Düşürücü Süre
Dün, tangela


Muris Muvazaası Kısmi Dava
Dün, sibelokandan2b Alanlarının Muvazaalı Satışı
21-11-2014, Halil Çiftçi

Ticari Kredi
21-11-2014, ARAKARARARA


Yenileme Kadastrosu Sonrası
21-11-2014, Matrix


Yurt Dışı Yetim Maaşı ( Acil)
21-11-2014, mustafa_1977

Eş Kefil
21-11-2014, AV.YSİ

Islah Mı Yeni Dava Mı?
21-11-2014, ilksanÜye İlanları


Kitap Tavsiyesi
18-11-2014, av-alp


Stj Avukat Ve Hukuk Öğrencisi Arıyorum
13-11-2014, Devils advocate


» Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM)
Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM), Türk Hukuk Sitesi Kadın Hakları Çalışma Grubu tarafından kurulan ve yönetilen sanal bir destek merkezidir.

KAHDEM, kadın hakları ihlalleri ile karşılaşan kadınlarımızın internet ortamında kimliklerini gizleyerek sorunlarını paylaşmalarına ve Çalışma Grubu üyelerinin destek ve yönlendirme mesajlarına ulaşmalarına yardımcı olur.

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) Portalı

» Hasta Hakları Hukuki Destek Merkezi (HASDEM)
Hasta Hakları Hukuki Destek Merkezi (HASDEM), Türk Hukuk Sitesi Hasta Hakları Çalışma Grubu tarafından kurulan ve yönetilen sanal bir destek merkezidir.

HASDEM, hasta hakkı ihlalleri ile karşılaşan ziyaretçilerimizin internet ortamında kimliklerini gizleyerek sorunlarını paylaşmalarına ve Çalışma Grubu üyelerinin destek ve yönlendirme mesajlarına ulaşmalarına yardımcı olur.

Hasta Hakları Hukuki Destek Merkezi (HASDEM) Portalı

» Üyelerimize Özel
» Üye Fotoğraf Albümü
» Üye Listesinde Arama
» Haber Kanalları
» Üye Bilgileriniz
» Faydalı Hukuk Bilgileri


» Gerekli Siteler

@turkhukuksitesi.net e-posta servisimizi kullanan konuklarımıza duyuru.
Türk Hukuk Sitesi'ne Hoşgeldiniz!
Sitemize Üye misiniz? Lütfen Giriş Yapınız:
Üye İsminiz : Şifreniz : Şifrenizi mi Unuttunuz?

Henüz Üyemiz Değil misiniz?
İlkelerimizi ve prensiplerimizi paylaşan hukukçu meslektaşlarımızı üye olarak aramıza katılmaya davet ediyoruz.

Türk Hukuk Sitesi her meslekten hukukçular tarafından hazırlanan ve yönetilen, ticari amacı olmayan (ücretsiz), saygın, bilimsel, ciddi, ilkeli, her türlü siyasi görüşten bağışık ve politikaya uzak, üye seçiminde seçici, adaleti en üstün değer kabul eden bir hukuk platformudur.

» Türk Hukuk Sitesi Şerhinden Yeni İçtihatlar
Davacı işçi, yüklenici firmalar aracılığıyla işçi temini şeklinde muvazaalı işlemlerle davalı Karayolları Genel Müdürlüğü işyerinde istihdam edildiği ve gerçekte Karayolları Genel Müdürlüğü işçisi olduğundan bahisle; baştan itibaren davalı Genel Müdürlüğün işçisi sayılması gerektiğinin tespitine, sendika üyeliğinin işveren Genel Müdürlüğe bildirildiği tarihten itibaren Genel Müdürlükle Sendika arasında bağıtlanan 13.dönem TİS'den doğan her türlü ücret alacakları ile fiilen ödenen ücretler arasın...
(Şerh No: 15979 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-11-2014 14:41)
Davacı arsa sahibi, davalı yüklenici ile akdettiği kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden, geç teslimden dolayı kira kaybına uğradığından bahisle oluşan gecikme tazminatının tahsilini talep etmiştir. Davadaki gecikme tazminatına konu olan alacak, dönem itibariyle en son 13.07.2004 tarihinde muaccel hale geldiğinden zamanaşımının bu tarihten itibaren başlatılması gerekir. O halde mahkemece davanın zamanaşımı nedeniyle reddi yerine, zamanaşımının kat irtifakı tesis tarihinde başlatılacağ...
(Şerh No: 15978 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-11-2014 13:49)
Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden gecikme tazminatı taleplidir. Sözleşmeye göre teslim tarihinin 7.10.2002 olması gerektiği; yüklenici, iskan ruhsatını almamış ise de; davacıların kendilerine düşen bağımsız bölümleri teslim aldıkları, 3.1.2003'te su, 7.1.2003'te elektrik aboneliğinin yapıldığı ve teslim aldıkları daireleri kullandıkları anlaşılmakla; davacılar, 7.10.2002-7.1.2003 arası gecikme tazminatı isteyebilirler.
(Şerh No: 15977 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-11-2014 13:48)
Asıl dava, davalı yüklenicinin inşa ettiği binalarda davacı arsa sahiplerine isabet eden bağımsız bölümlerin geç teslimi sebebiyle oluşan tazminatın ve eksik imalatın giderilme bedelinin tahsili; birleşen dava, davacı yükleniciye isabet etmesi gereken bağımsız bölümlerin tespiti ile bu bölümlerin arsa sahipleri üzerindeki tapu kayıtlarının iptali ve yüklenici adına tescili taleplidir. Asıl davada: sözleşmede inşaatın iskan ruhsatı alınmış vaziyette teslimi öngörüldüğünden yüklenici, iskan ru...
(Şerh No: 15976 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-11-2014 13:48)
Borçlu aleyhine başlatılan takipte borçlunun takip tarihinden önce öldüğünün anlaşılması halinde, takibin ölü kişi aleyhine başlatılması hususunun maddi hatadan kaynaklandığı veya taraf değişikliği talebinin dürüstlük kuralına aykırı olmadığı belirlendiği takdirde takibin mirasçılara yöneltilmesi mümkündür.
(Şerh No: 15973 - Ekleyen: Savaş ALTUNTAŞ - Tarih : 11-11-2014 15:28)
İnternet ortamında kullanıcıların oluşturmuş olduğu veya yüklediği içerikleri yayınlamak bakımından yer sağlayıcı olan davalının hukuki sorumluluğunun 5651 sayılı Kanun hükümleri ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ek 4. Maddesi kapsamında tespit edilmesi gerekir.
(Şerh No: 15974 - Ekleyen: Av.M.Gökhan AHİ - Tarih : 10-11-2014 19:07)
Davacı, davalı TOKİ ile akdettiği "Gayrimenkul Satış Sözleşmesi"ne göre 16 ay içerisinde teslimi taahhüt edilen konutun geç teslimi sebebiyle kira kaybı bedelini talep ve dava etmiştir. Davalı, satımın dar gelirlileri daire sahibi yapmaya yönelik olduğunu, davalı idarenin konut alıcılarının taksit ödemelerini teslim tarihine kadar durdurduğu gibi, dönemsel artışları da yapmadığını, bu sebeple geç teslimden kaynaklanan, davacının hak kaybının söz konusu olmadığını belirterek davanın reddini savu...
(Şerh No: 15972 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-11-2014 11:58)
Davacı kadın, evlilik birliği içinde edinilen bağımsız bölümün davalı koca adına tescil edildiğini, kendisinin temizlik ve ev işleri yaparak temin ettiği gelirle taşınmazın alımına yarı oranında katkıda bulunduğunu açıklayarak, fazlaya dair haklarını saklı tutarak 30.000 TL'nin boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren faiziyle tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı koca, babası tarafından bedelleri ödenmek suretiyle 13.8.1985 tarihinde kendisi adına alınan kişisel malları (dava dı...
(Şerh No: 15971 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-10-2014 18:23)
Zorunlu mali sorumluluk sigortası şirketleri, 3.kişinin aracında oluşan gerçek zararı, azami poliçe limitiyle sorumlu olmak üzere gidermekle yükümlüdür. Gerçek ( doğrudan ) zarar kapsamı içinde araç hasarı, değer kaybı vs bulunmakta ise de zarar gören aracın tamir süresince kullanılamaması nedeniyle meydana gelen kazanç kaybı gerçek zarara dahil olmayıp, dolaylı zararlardandır. Bu durumda davalı ZMSS şirketi kazanç kaybı yönünden sorumlu tutulamaz.
(Şerh No: 15970 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-10-2014 09:53)
Alacaklı hamil tarafından borçlular keşideci ve lehdar hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlanmıştır. Borçlu keşideciler, dayanak senet bononun, vadeli konut satış sözleşmesine istinaden verilen tüketici senedi olduğunu ve 4077 S.K. m.6/A hükmü gereği senedin geçersiz olduğunu iddia ederek takibin iptalini talep etmektedirler. Takip alacaklısının kötüniyetli olduğu iddia ve ispat edilmediği gibi senet metninde de tüketici sözleşmesi sebebiyle verildiğine dair ...
(Şerh No: 15969 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 16:44)
Tespit Masrafları Yargılama Giderlerindendir. Davacı yanca yaptırılan tespit masraflarının davacı yanca yapılan yargılama giderleri içerisinde nazara alınmaması da hatalıdır.
(Şerh No: 15906 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 11-10-2014 13:45)
Kadının kocaya hakaret ettiği, kocanın ailesini istemediği, ayrılmalarından önce vuku bulan tartışmaları sırasında kocanın ailesini evden kovduğu anlaşılmakla; kocanın tam kusurlu kabul edilerek açtığı boşanma davasının reddine karar verilmiş olması doğru bulunmamıştır.
(Şerh No: 15905 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-10-2014 15:19)
Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden kocanın, eşine fiziki şiddet uyguladığı; kadının ise eşinin ailesini müşterek evden kovduğu, bunun dışında başka bir kusurunun ispatlanamadığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kocanın, kadına göre ağır kusurlu olduğunun kabulüyle az kusurlu olan tarafa uygun miktarda maddi ve manevi tazminat ödemekle sorumlu tutulması gerekir.
(Şerh No: 15904 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-10-2014 15:13)
Davacı, çatıyı tamir ettirdiğini ileri sürerek tamir masraflarının diğer kat maliklerinden arsa payları oranında tahsilini talep etmektedir. Dava konusu çatının onarıma muhtaç olduğu, bu tür tamiratların beklemeye tahammülünün bulunmadığı gibi ayrıca bu durumun belgelenmesi için mahkemece tespit yaptırılmasına da gerek olmadığından; mahkemece tüm deliller değerlendirilerek anataşınmazın çatısı için yapılan masraf belirlenip arsa payları oranında davalılardan tahsiline karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 15903 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-10-2014 12:33)
Dava, "boşanmayı temin" amacıyla düzenlenen belgeye dayalı olarak temlik edilen taşınmazın tapu kaydının iptali ve tescil istemine ilişkindir. Boşanma davasının 31.7.2001 gününde davalı kadın tarafından açıldığı, 22.11.2001 günlü oturumda iptal davacısı kocanın "Ben davacı ile çocuklarımla birlikte İzmit'te oturmak istemiyorum. İl dışında çocuklarımla birlikte oturarak evliliği yürütmek istiyorum" dediği, 6.3.2002 günlü oturuma tarafların gelmemesi sebebiyle davanın işlemden kaldırıldığı, yuk...
(Şerh No: 15901 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-10-2014 13:17)

Gündem Konumuz : Barolar Birliğinin Elektronik Tahsilat Sistemi
Barolar Birliğinin baro kart uygulamalarını taktirle karşılayan birisi olarak bu gün telefonuma gelen elektronik tahsilat ile ilgili mesajın ardından sistemin ne olduğunu öğrenmek istediğimde aşağıdaki sözleşme ile karşılaştım

sözleşmede dikkatimi çeken ilk husus komisyon ve sabit ücret ödeneceği belirtilmesine rağmen oran veya miktara yer verilmemiş olması idi. Bunun üzerine Barokart müşteri hizmetlerini arayıp bilgi almak istedim.

Bu sayede şimdilik komisyon oranının %1.40 olduğunu öğrendim ancak sabit ücret ile ilgili bilgisi olmadığından yardımcı olamadı müşteri temsilcisi. Daha sonra dönüp bilgi vereceklermiş.

Ayrıca, yine sözleşmeye göre, yapılan tahsilatın kendi hesabımıza aktarılması sadece her ayın 5. gününü takip eden ilk cuma günü olacakmış.

Yani, tahsilatı yapmamıza rağmen hem bir ay bekleyeceğiz hem de komisyon ödemek durumunda kalacağız. Gerçi komisyonun ödenecek miktara eklenmesini istiyorsanız bunu ödeyen kişi ödemek zorunda oluyor ancak neticede firma hem komisyon alıyor hem de parayı hesabında bekletiyor. Benim açımdan pek makul bir durum değil.

Son olarak bana anlamsız gelen başka bir husus, sözleşmenin ancak 45 gün öncesinden noter vasıtası ile gönderilecek ihtarname ile feshedilebilmesi. İnternet üzerinden açabildiğimiz hesabı, ancak noter marifeti ile sonlandıracak olmamızın bir anlamı yok bence.

Bu sistemden faydalanacak meslektaşlarıma dikkat çekmek istedim. Sonuç olarak iyi ve faydalı bir sistem olduğu açık ama kanaatimce bazı iyileştirmelerin yapılması gerekmekte...

Kütüphanemize Son Eklenen Makaleler:
Kasım Karagöz - 21-11-2014
Muhammed Sarıkaya - 13-11-2014
Mahmut Topal - 08-11-2014
Özge Yücel - 24-10-2014
Hilmi Şeker - 22-10-2014
Hilmi Şeker - 16-10-2014
Nezih Sütçü - 16-10-2014
Aslı Er - 12-10-2014
Turgut Aşcı - 03-10-2014
Av.M.Lamih Çelik - 26-09-2014
Tüm Makaleler - Yeni Makale Gönderin!
» Site Hedeflerimiz
1997'den beri yayınlanan ve Türkiye'nin ilk hukuk sitesi olan sitemiz :
* Hukukçu meslektaşlarımızın meslek hayatlarını kolaylaştıran bir platform sunmak
* Her meslekten hukukçuların birbirleri ile iletişim olanaklarını zenginleştirmek
* Türk Hukuk Sistemi içine bilgi teknolojilerinin girişini desteklemek
* Hukuka ve adalete özlem duyan ve hukuk üstünlüğü ortak paydasını paylaşan tüm hukukseverlere sığınacakları bir liman olmak
ve böylece kendi ölçülerinde "Adalet" idealine katkıda bulunmak hedefiyle yayınlanmaktadır.
[Daha Fazla Bilgi]

» Hukuk Etkinlikleri
Tüm konuklarımız hukukla ve hukukçularla ilgili etkinlikleri site takvimimize ekleyebilir. Etkinlik eklemek için tıklayınız.

» Gündemdeki Anketimiz
Staj Yapılan Veya Avukat Olarak Çalışılan Bürodan Ayrılırken Daha Önce Yazılmış Olan Dilekçelerin Bilgisayardan Silinmesi Etik midir?
Etik Değildir. Çünkü Yazılmış Dilekçeler Artık Büroya Aittir. - 71,73%
406 Oylar
Etiktir. Çünkü Dilekçe Yazan Kişinin Kendi Malıdır. - 28,27%
160 Oylar
Toplam Oy: 566
Bu ankette oy kullanamazsınız..

» THS Adliyeye Gidiyorum Projesi
Adliyeye Gidecek Üyelerimiz
Diğer İlanlar - Bilgi - İlan Verin

» Meslektaş Sorularından Seçmeler
Asliye Hukuk – Ticaret Mahkemesi – Görev İlişkisi – Trafik Kazası – Araçtaki Hasar Nedeniyle Şahıslara Ve Sigorta Şirketine Alacak Davasında Görev - Av.Nevzat
Trafik kazası sonucu müvekkilin aracında meydana gelen hasar nedeniyle, kazaya karışan diğer aracın sürücüsüne, malikine ve aracın sigortacısına karşı ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE alacakdavası açtık. (Müvekkil ve (sigorta şirketi dışındaki) diğer iki davalı da tacir değil.) Davada Asliye Hukuk Mahkemesi, tensiple birlikte GÖREVSİZLİK kararı vererek GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKEMESİ olduğuna karar verdi. Kararın Gerekçesinde özetle; 6335 Sayılı Kanunla değişik Türk Ticaret Kan. 4. Ve 5. "...Madd... [Devamı..]

Hukuk Haberleri :
Şu anda yeni bir haber yok. Dilerseniz siz ekleyebilirsiniz.

» Hukuk Sohbetlerinden Seçmeler
Vekil Mi...Müdafii Mi.. - talveq
Geçenlerde İzmir'de Ağır Ceza mahkemelerinden birinde (izmirli meslektaşlar bu ağır ceza mahkemesini koalyca tahmin edebilir) duruşmaya girdim...2 tutuklu sanık var ve ben her ikisinin de müdafiiyim..Ancak CMK'dan atanan 2 müdafii de girdi..ilk duruşma..benim vekaletim yok...CMK müdafiileri "biz CMK müdafiisiyiz..ancak sanıklar kendilerine özel vekil tayin etmiş görevimiz bitti" diyerek salondan ayrıldılar..Tutanağa yazıldı bu hususlar...Bu arada hakim bana "avukat bey vekaletiniz nerde" dedi...... [Devamı..]

» Biz : Hukukçular Alanından Seçmeler
Yeni Hukuk Bürosu Açmak! - av.sahin67
Değerli Meslektaşlarım, Öncelikle hepinize yoğun iş gününde kolaylıklar dilerim. Stajımı bitirip aktif avukatlığa başlayalı 2 ay oldu ve bir hukuk bürosunda staj yaptığım yerde çalışıyorum. Geldiğim aşamada ise 2012-temmuz ayında büro açmayı düşünüyorum. Bunda esas etmen ise bağlı çalışmanın malum zorlukları ve bu zaman zarfında ne çevre edinme ne de kendimi geliştirme fırsatı bulamıyor olmam.Şunu ifade edeyim ki büro açtığımda çok güzel günlerin beni beklediği konusunda düşünceye sahip değili... [Devamı..]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,09845805 saniyede 21 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2013) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.