Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

CEDAW: Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi - Son Eklenen Şerhler

CEDAW: Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi - Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [CEDAW. 16] Şiddetin Ayrımcılık Yasağı Kapsamında Değerlendirmesi
Şiddete karşı etkili önlemler alma sözleşmenin öngördüğü konular arasında olmamakla birlikte komite tavsiye kararlarında bu konuyu da ele alarak, önerilerde bulunarak aslında ayrımcılık yasağını genişletici bir yorum yapmıştır. Ülkemizde şiddete karşı etkili önlem alabilmek için Ailenin Korunmasına Dair Kanun çıkarılmışsa da yasanın salt sözel yorumuna dayanan uygulama, evlilik dışı ilişki yaşayanların birlikte yaşadığı kişilerin şiddetinden ya da boşanmış kadınların boşandıkları kişilerin şidde...
(Şerh No: 4979 - Ekleyen: Özge YÜCEL - Tarih : 06-04-2010 19:21)

 Bilgi  [CEDAW. 16] Aile Adı Konusundaki Ayrımcılığa İlişkin Bilgi
Aile adının seçiminde ve çocuğun soyadının belirlenmesinde var olan eşitsizlik ve ayrımcılık Türk hukukunda sürüyor. Ayrımcılığa son vermek isteyen ülkelerde bu konuda daha özgürlükçü ve seçenekli haklar öngörülürken Türk hukukunda erkeğin soyadının kadının soyadını değiştirmesi ve çocuğun soyadı olarak belirlenmesi konusunda tek tip bir düzenleme ve bu nedenle bir dayatma söz konusudur. Bu dayatmanın CEDAW’a aykırı olduğu açıktır. Aile adındaki ayrımcılığın Anayasaya aykırı olduğu savı, Anayasa...
(Şerh No: 4978 - Ekleyen: Özge YÜCEL - Tarih : 06-04-2010 19:20)

 Bilgi  [CEDAW. 16] CEDAW Madde 16/2'nin Ulusal Hukuk Bakımından Değerlendirmesi
Sözleşmede ülkemiz açısından büyük önem taşıyan bir hüküm var ki buna göre çocuğun erken yaşta nişanlanması ya da evlenmesi hiçbir şekilde yasal sayılamaz. Ancak Türk Medeni Kanunu’na göre kadın ve erkekler, 17 yaşında yasal temsilcilerinin rızasını alarak evlenebildiği gibi 16 yaşında ise yargıcın izniyle evlenmeleri de olanaklıdır. 16 ya da 17 yaşında bir çocuğun evlenmesi ya da evlendirilmesi çocuğun gelişim sürecine uygun olmadığından çocuğun üstün tutulan çıkarlarına uygun olduğu kesinlikle...
(Şerh No: 4977 - Ekleyen: Özge YÜCEL - Tarih : 06-04-2010 19:13)

 Bilgi  [CEDAW. 21] Ülke Raporu
Birlemiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Komitesi, 17-20 Ocak tarihlerinde sunulan Ülke Raporu ve Türkiye'den kadın örgütlerinin hazırlanan Gölge Rapor üzerine, Türkiye'ye ilişkin tavsiye kararlarını açıkladı. Komite Türkiye'den kadınlara yönelik ayrımcılığın sona erdirilmesi için "ciddi adımlar atmasını" ve "kadının siyasetteki etkinliğinin artırılmasını" istedi. Devletin "bilgi kıtlığına" eleştiri Türkiye'de kadınların eğitim ve sağ...
(Şerh No: 2459 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 11:40)

 Bilgi  [CEDAW. 18] GENEL TAVSİYE NO: 6
GENEL TAVSİYE NO: 6 (7.Oturum, 1988) Etkili Ulusal Mekanizma ve Tanıtım CEDAW Komite; Taraf devletlerin CEDAW’ a ilişkin raporlarını göz önünde bulundurarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 30 Kasım 1987 gün ve 42/60 sayılı kararına işaret ederek, Taraf devletlere: 1-a) Hükümet politikalarının tümünün kadınlara etkisi üzerine tavsiyede bulunmak, b) Kadının statüsünü kapsamlı bir şekilde gözlemlemek, c) Ayrımcılığın önlenmesi için yeni tedbirler, etkili yürütülen stratejiler ve polit...
(Şerh No: 2458 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 11:36)

 Bilgi  [CEDAW. 3] GENEL TAVSİYE NO: 6
GENEL TAVSİYE NO: 6 (7.Oturum, 1988) Etkili Ulusal Mekanizma ve Tanıtım CEDAW Komite; Taraf devletlerin CEDAW’ a ilişkin raporlarını göz önünde bulundurarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 30 Kasım 1987 gün ve 42/60 sayılı kararına işaret ederek, Taraf devletlere: 1-a) Hükümet politikalarının tümünün kadınlara etkisi üzerine tavsiyede bulunmak, b) Kadının statüsünü kapsamlı bir şekilde gözlemlemek, c) Ayrımcılığın önlenmesi için yeni tedbirler, etkili yürütülen stratejiler ve polit...
(Şerh No: 2457 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 11:35)

 Bilgi  [CEDAW. 12] GENEL TAVSİYE NO: 14
GENEL TAVSİYE NO: 14 (9. Oturum, 1990) Kadın sünneti Komite; Kadın sünneti uygulamasının devamı ve kadın sağlığına zararlı diğer geleneksel uygulamalar hakkında endişe duyduğunu belirterek, İnsan Hakları Komisyonu ve onun Azınlıkların Korunması ve Ayrımcılığın Önlenmesi alt komisyonları kadar iyi, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu gibi, Birleşmiş Milletler sistemindeki gruplar, hükümet-dışı organizasyonlar, ulusal kadın organizasyonları ve kimi mevcut uygulamaların bulund...
(Şerh No: 2456 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 11:33)

 Bilgi  [CEDAW. 20] GENEL TAVSİYE NO: 7
GENEL TAVSİYE NO: 7 (7. Oturum, 1988) Kaynaklar CEDAW Komite; Komitenin ve taraf devletlerin, komitenin gelecek oturumlarının Viyana’ da yapılması sorununu görüşmek üzere davet edildiği, 40/39, 41/108 ve özellikle 42/60 (14. paragraf) sayılı Genel Kurul kararlarını işaret ederek; Anlaşma metinlerinin yerine getirilmesi ve insan hakları sözleşmelerinin uygulanmasıyla ilgili olarak, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Merkezi , Sekreterya’nın İnsani Meseleler Merkezi arasındaki koordinasyonu kuv...
(Şerh No: 2455 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 11:32)

 Bilgi  [CEDAW. 21] GENEL TAVSİYE NO 22
GENEL TAVSİYE NO 22 (14. Oturum, 1995) Sözleşmenin 10. Maddesinin Değiştirilmesi Kadınlara Karşı Şiddetin Önlenmesi Komitesi, Kadınlara karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine taraf Devletlerin, Genel Kurulun ricası üzerine, Sözleşmenin 20. maddesinde değişiklik yapılmasının görüşmek amacıyla 1995 yılı boyunca toplanacaklarını belirterek, Taraf Devletlerin raporlarında göz önüne alınan, istenmeyen fazla iş yükünün önlenmesi ve Genel Kurulun çalışmalarının etkinliğinin sağlanmas...
(Şerh No: 2454 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 11:26)

 Bilgi  [CEDAW. 16] GENEL TAVSİYE NO 21
(13. Oturum, 1994) Evlilik ve Aile İlişkilerinde Eşitlik 1. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine dair Sözleşme (Ek 34/180 sayılı Genel Kurul kararı), aile ve toplum içinde erkek ve kadının insan hakları açısından eşit olduğunu onaylamaktadır. 2. Ayrıca diğer sözleşme ve deklarasyonlar da, kadının aile içindeki durumuna ve statüsüne büyük bir önem vermektedir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ([III] 217/A sayılı Genel Kurul kararı), Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Anlaşmas...
(Şerh No: 2453 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 11:24)

 Bilgi  [CEDAW. 28] GENEL TAVSİYE NO. 20
GENEL TAVSİYE NO. 20 (11. Oturum, 1992) Sözleşmeye Çekinceler 1. Komite, 4 no.lu Genel Tavsiye’nin 28.2 maddesine göre taraf Devletlerin, Sözleşmeye yönelik çekinceleri karar altına aldıkları dördüncü toplantıyı anımsatmaktadır. 2. Komite, 1993 tarihli Dünya İnsan Hakları Konferansı hazırlıklarıyla bağlantılı olarak taraf Devletlere şunları tavsiye etmiştir: (a) Sözleşmeye yönelik çekincelerin yasal etkisi ve geçerliliği sorununu, diğer insan hakları anlaşmalarına konulan çekinceler çerçeves...
(Şerh No: 2452 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 11:19)

 Bilgi  [CEDAW. 3] GENEL TAVSİYE NO.18
GENEL TAVSİYE NO.18 (10.oturum,1991) Özürlü Kadınlar Kadınlara Karşı Ayrımcılığa Karşı Komite, Kadınlara yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin ortadan kaldırılmasına dair anlaşmanın özellikle 3. Maddesini gözönüne alarak, Taraf devletlerin 60'tan fazla periyodik raporunu dikkate alarak ve bunların çok nadir olarak sakat kadınlar hakkında bilgi sağladığını kabul ederek, Özel yaşam koşullarıyla bağlantılı olarak ayrımcılığı iki misli yaşayan sakat kadınların durumlarıyla ilgili, Kadınların i...
(Şerh No: 2451 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 11:17)

 Bilgi  [CEDAW. 11] GENEL TAVSİYE NO:17
(10.Oturum,1991) Kadınların aile içindeki ücretsiz çalışmalarının ölçümü ve toplam ulusal üretimde tanınması Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Komite, Kadınlara yönelik tüm ayrımcılık şekillerine karşı komitenin 11. maddesini hatırlayarak, Kadınların Gelişim için Nairobi Stratejisi’nin 120 paragrafını anımsayarak, Her ülkenin gelişimine katkıda bulunan kadınların aile içi ücretsiz çalışmalarının ölçümünün kadınların ekonomik rolünü ortaya çıkarmaya yardımcı olacağını kabul ederek, Kadınları...
(Şerh No: 2450 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 11:16)

 Bilgi  [CEDAW. 11] GENEL TAVSİYE NO:16
GENEL TAVSİYE NO:16 (10.oturum,1991) Kırsal ve kentsel aile ekonomisinde ücretsiz işçi kadınlar Kadınlara Yönelik Ayrımcılığa Karşı Komite Kadınlara yönelik ayrımcılığın tüm şekillerinin ortadan kaldırılmasına dair anlaşmanın 2(c),11c,d ve e maddeleri ve kadınların durumu ile ilgili istatistiksel bilgi hakkındaki 9 No'lu genel tavsiyeyi (8.Oturum,1989) akılda tutarak, Taraf devletlerdeki kadınların büyük bir yüzdesinin genellikle ailenin bir erkek üyesince sahiplenilen girişimlerde sosyal gü...
(Şerh No: 2449 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 11:15)

 Bilgi  [CEDAW. 2] GENEL TAVSİYE NO:16
GENEL TAVSİYE NO:16 (10.oturum,1991) Kırsal ve kentsel aile ekonomisinde ücretsiz işçi kadınlar Kadınlara Yönelik Ayrımcılığa Karşı Komite Kadınlara yönelik ayrımcılığın tüm şekillerinin ortadan kaldırılmasına dair anlaşmanın 2(c),11c,d ve e maddeleri ve kadınların durumu ile ilgili istatistiksel bilgi hakkındaki 9 No'lu genel tavsiyeyi (8.Oturum,1989) akılda tutarak, Taraf devletlerdeki kadınların büyük bir yüzdesinin genellikle ailenin bir erkek üyesince sahiplenilen girişimlerde sosyal gü...
(Şerh No: 2448 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 11:14)

 Bilgi  [CEDAW. 12] GENEL TAVSİYE NO:15
GENEL TAVSİYE NO:15 (9.Oturum,1990) AIDS'ın kontrolü ve önlenmesi için ulusal stratejilerde kadınlara yönelik ayrımcılıktan kaçınmak Kadınlara Yönelik Ayrımcılığa Karşı Komite, AIDS hakkındaki global endişe ve bunun kadın hakları uygulamasındaki hakimiyetinin potansiyel etkileri hakkında dikkatine sunulan bilgiyi gözönüne alarak, Dünya Sağlık Organizasyonu ve diğer Birleşmiş Milletler Organizasyonları, HIV'le ilgili kişi ve kuruluşlarca hazırlanan rapor ve dokümanlar, özellikle kadınlarda AI...
(Şerh No: 2447 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 11:12)

 Bilgi  [CEDAW. 11] GENEL TAVSİYE NO: 13
GENEL TAVSİYE NO: 13 (8. Oturum, 1989) Eşit işe eşit ücret Komite; CEDAW’ a taraf devletlerin büyük çoğunluğu tarafından onaylanan, eşit işe eşit ücreti içeren 100 no’ lu Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmesini hatırlatarak, 1983’ ten bu yana taraf devletlerin ilk 51 ve ikinci periyottaki 5 raporlarının göz önünde tutulduğunu ayrıca hatırlatarak, Çoğu devletin kanunlarında eşit işe eşit ücret ilkesi kabul edilmiş olsa bile, buna rağmen iş piyasasındaki cins-ayrımını bertaraf etmek için uyg...
(Şerh No: 2446 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 11:11)

 Bilgi  [CEDAW. 16] GENEL TAVSİYE NO: 12
GENEL TAVSİYE NO: 12 (8. Oturum, 1989) Kadınlara yönelik şiddet Komite; Sözleşmenin 2, 5, 11, 12 ve 16. maddelerinin taraf devletlerden, kadınların aile içindeki, işyerindeki veya sosyal yaşamın bir diğer bölgesinde olan her türlü şiddete karşı korumak için harekete geçmelerini istediğini göz önünde bulundurarak, Ekonomik ve Sosyal Konsey’ in 1988/27 no’ lu kararını hesaba katarak, Taraf devletlere, komiteye sundukları raporlarının 1- Günlük hayatın içindeki her türlü şiddeti içeren olaya ...
(Şerh No: 2445 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 11:09)

 Bilgi  [CEDAW. 12] GENEL TAVSİYE NO: 12
GENEL TAVSİYE NO: 12 (8. Oturum, 1989) Kadınlara yönelik şiddet Komite; Sözleşmenin 2, 5, 11, 12 ve 16. maddelerinin taraf devletlerden, kadınların aile içindeki, işyerindeki veya sosyal yaşamın bir diğer bölgesinde olan her türlü şiddete karşı korumak için harekete geçmelerini istediğini göz önünde bulundurarak, Ekonomik ve Sosyal Konsey’ in 1988/27 no’ lu kararını hesaba katarak, Taraf devletlere, komiteye sundukları raporlarının 1- Günlük hayatın içindeki her türlü şiddeti içeren olaya ...
(Şerh No: 2444 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 11:08)

 Bilgi  [CEDAW. 11] GENEL TAVSİYE NO: 12
GENEL TAVSİYE NO: 12 (8. Oturum, 1989) Kadınlara yönelik şiddet Komite; Sözleşmenin 2, 5, 11, 12 ve 16. maddelerinin taraf devletlerden, kadınların aile içindeki, işyerindeki veya sosyal yaşamın bir diğer bölgesinde olan her türlü şiddete karşı korumak için harekete geçmelerini istediğini göz önünde bulundurarak, Ekonomik ve Sosyal Konsey’ in 1988/27 no’ lu kararını hesaba katarak, Taraf devletlere, komiteye sundukları raporlarının 1- Günlük hayatın içindeki her türlü şiddeti içeren olaya ...
(Şerh No: 2443 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 11:07)

 Bilgi  [CEDAW. 5] GENEL TAVSİYE NO: 12
GENEL TAVSİYE NO: 12 (8. Oturum, 1989) Kadınlara yönelik şiddet Komite; Sözleşmenin 2, 5, 11, 12 ve 16. maddelerinin taraf devletlerden, kadınların aile içindeki, işyerindeki veya sosyal yaşamın bir diğer bölgesinde olan her türlü şiddete karşı korumak için harekete geçmelerini istediğini göz önünde bulundurarak, Ekonomik ve Sosyal Konsey’ in 1988/27 no’ lu kararını hesaba katarak, Taraf devletlere, komiteye sundukları raporlarının 1- Günlük hayatın içindeki her türlü şiddeti içeren olaya ...
(Şerh No: 2442 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 11:06)

 Bilgi  [CEDAW. 2] GENEL TAVSİYE NO: 12
GENEL TAVSİYE NO: 12 (8. Oturum, 1989) Kadınlara yönelik şiddet Komite; Sözleşmenin 2, 5, 11, 12 ve 16. maddelerinin taraf devletlerden, kadınların aile içindeki, işyerindeki veya sosyal yaşamın bir diğer bölgesinde olan her türlü şiddete karşı korumak için harekete geçmelerini istediğini göz önünde bulundurarak, Ekonomik ve Sosyal Konsey’ in 1988/27 no’ lu kararını hesaba katarak, Taraf devletlere, komiteye sundukları raporlarının 1- Günlük hayatın içindeki her türlü şiddeti içeren olaya ...
(Şerh No: 2441 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 11:05)

 Bilgi  [CEDAW. 21] GENEL TAVSİYE NO: 11
GENEL TAVSİYE NO: 11 (8. Oturum, 1989) Yükümlülüklerin bildirilmesi için teknik danışma hizmetleri Komite; CEDAW’ ın 3 Mart 1989 tarihi itibariyle 96 devletçe onaylandığını dikkate alarak, Bu tarihe kadar ilk 60 ve ikinci periyotta 19 raporun alındığı gerçeğini hesaba katarak, İlk 36 ve ikinci periyotta 36 raporun 3 Mart 1989’ a kadar alındığına ve bu sayıdaki raporun hala alınamadığına dikkat ederek, Genel Sekreterya’ ya uluslararası insan hakları belgeleri ışığında, yükümlerin bildirilme...
(Şerh No: 2440 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 11:03)

 Bilgi  [CEDAW. 8] GENEL TAVSİYE NO: 10
GENEL TAVSİYE NO: 10 (8. Oturum, 1989) CEDAW’ ın kabulünün 10. yıldönümü Komite; 18 Aralık 1989’ un CEDAW’ ın kabulünün 10. yıldönümünü işaret ettiğini göz önünde bulundurarak, Sözleşmenin bu on yıl içinde, üye devletlerin toplumlarındaki cinsiyetler arası eşitliği sağlamaya yönelik en etkili Birleşmiş Milletler belgelerinden biri olduğunu kanıtladığını ayrıca göz önünde bulundurarak, Etkili ulusal mekanizma ve tanıtım konusundaki 6 no’ lu tavsiyeyi (7. Oturum, 1988) tekrar hatırlatarak, S...
(Şerh No: 2439 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 11:02)

 Bilgi  [CEDAW. 21] GENEL TAVSİYE NO: 9
GENEL TAVSİYE NO: 9 (8. Oturum, 1989) Kadınların statüsü hakkında istatiksel bilgi Komite; Sözleşmeye taraf her bir devletteki kadınların gerçek durumlarını anlamak için istatistiksel bilginin kesinlikle gerekli olduğunu göz önünde bulundurarak, Çoğu taraf devletin incelenmek üzere komiteye sunduğu raporların, istatistiksel bilgiyi sağlamadığını gözlemleyerek, Taraf devletlere, ilgili kullanıcıların ilgili oldukları belli bölgedeki kadınların durumu hakkında kolayca bilgi toplayabilmeleri i...
(Şerh No: 2438 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 10:59)

 Bilgi  [CEDAW. 8] GENEL TAVSİYE NO: 8
GENEL TAVSİYE NO: 8 (7. Oturum, 1988) Sözleşmenin 8. maddesinin uygulanması CEDAW Komite; Taraf devletlerin sözleşmenin 18. maddesini göz önünde bulundurarak, Taraf devletlere, kadınların uluslararası organizasyonların çalışmalarına katılmalarının ve fırsat ayrımcılığı olmaksızın erkekler ile eşit şartlarda uluslararası düzeyde kendi hükümetlerinde temsil edilmelerinin ve sözleşmenin 8. maddesinin tam olarak uygulanmasının sağlanması için sözleşmenin 4. maddesi ile örtüşen daha fazla doğru...
(Şerh No: 2437 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 10:57)

 Bilgi  [CEDAW. 28] GENEL TAVSİYE NO: 4
GENEL TAVSİYE NO: 4 (6. Oturum, 1987) CEDAW Komite, Taraf devletlerin raporlarını oturumlarında inceleyerek, Sözleşmenin amaç ve hedefi ile uyumlu görülen önemli sayıdaki çekinceyle ilgili olan endişesini belirterek, Taraf devletlerin 1988’ de New York’ daki bir sonraki toplantılarında çekincelerin görüşülmesi ve kaldırılmasına ilişkin görüşlerin tekrar ele alınması kararını memnuniyetle karşılar.
(Şerh No: 2436 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 10:54)

 Bilgi  [CEDAW. 21] GENEL TAVSİYE NO: 3
GENEL TAVSİYE NO: 3 (6. Oturum, 1987) CEDAW Komite, 1983’ ten bu yana taraf devletlerden gelen 34 raporun incelenmesini göz önünde tutarak, Farklı gelişme düzeyindeki devletlerin raporlarının, cinsiyete dayalı ayrımcılığı devam ettiren ve sözleşmenin 5. maddesinin uygulanmasını engelleyen sosyal-kültürel faktörlerden dolayı, kadının tek-tipli algılanmasının varlığını gösterdiğini ayrıca göz önünde tutarak, Tüm taraf devletleri kadınların sosyal eşitliğinin tam olarak uygulanmasını engelleyen...
(Şerh No: 2435 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 10:53)

 Bilgi  [CEDAW. 21] GENEL TAVSİYE NO: 2
GENEL TAVSİYE NO: 2 (6. Oturum, 1987) CEDAW Komite, Sözleşmenin 18. maddesi uyarınca taraf devletlerin bazı ilk raporlarında tüzüğe uygunlukla ilgili bilgiler tam olarak yansıtılmadığından, çalışmalarında zorluklarla karşılaştığını dikkate alarak, a) Taraf devletlerin sözleşmenin 18. maddesi uyarınca raporlarını hazırlarken, Ağustos 1983’ te kabul edilen (CEDAW/C/7) –şekil, içerik ve rapor tarihi ile ilgili genel prensipleri izlemelerini; b) Taraf devletlerin 1986’ da kabul edilen genel tavs...
(Şerh No: 2434 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 10:52)

 Bilgi  [CEDAW. 21] GENEL TAVSİYE NO: 1
GENEL TAVSİYE NO: 1 (5. Oturum, 1986)1.sayfa Sözleşmenin 18. maddesi uyarınca ilk raporlar, komiteye sunulma tarihine kadar ki durumu kapsamalıdır. Bundan sonra, raporlar, ilk rapordan sonra en az 4 yılda bir sunulmalı ve sözleşmenin tam olarak uygulanmasında karşılaşılan engelleri ve bu engellerin bertaraf edilmesi için benimsenen tedbirleri içermelidir.
(Şerh No: 2433 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009 10:50)

 Bilgi  [CEDAW. 11] Kadın Sağlığı
GENEL TAVSİYE NO:24 (20.Oturum 1999) Anlaşmanın 12. maddesinde kadınlara karşı ayrımcılığın tüm formlarının önlenmesi üzerine genel tavsiyeler 1. Komisyon Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesinde, Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesine dair 20. oturumda kararlaştırılan, anlaşmanın 12. maddesinde ayrıntılı genel önergelere, 21. maddeye uygun olarak, üreme sağlığını içeren sağlık korumasından faydalanma imkanının temel hak olduğunu tasdik eder. Arka plan 2. Taraf devletlerin anlaşmanın 12...
(Şerh No: 2400 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 11-12-2009 00:05)

 Bilgi  [CEDAW. 7] Siyasal ve Kamusal Yaşam
GENEL TAVSİYE NO 26 (16.Oturum,1997) Madde 7. ( Siyasal ve Kamusal Yaşam) Taraf devletler, ülkenin siyasal ve kamusal yaşamında, kadınlara karşı ayırımı yok etmek için tüm önlemleri alacaklar ve özellikle kadınlara erkeklerle eşit şartlarda Aşağıdaki hakları sağlayacaklardır; a) Bütün seçimlerde ve halk oylamalarında oy kullanmak ve halk tarafından seçilen organlara seçilebilmek, b) Hükümet politikasının hazırlanmasına ve uygulamasına katılmak, kamu görevinde bulunabilmek ve hükümetin her ...
(Şerh No: 2399 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 11-12-2009 00:02)

 Bilgi  [CEDAW. Önsöz] CEDAW Ek PROTOKOL
CEDAW Ek PROTOKOL İşbu Protokol'e Taraf Devletler, Birleşmiş Milletler Şartı Andlaşması'nın temel insan haklarına, insanlık onuru ve insan değeri ile erkeklerin ve kadınların haklar bakımından eşitliğine olan inancını yeniden teyit ettiğini kaydederek, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin bütün insanların onur ve hakları bakımından özgür ve eşit doğduklarını ve herkesin bu Bildirge'de yer alan tüm hak ve özgürlüklere, cinsiyete dayalı ayrım dahil olmak üzere, hiçbir ayrıma tabi tutulm...
(Şerh No: 2369 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 09-12-2009 20:37)

Article 24 States Parties undertake to adopt all necessary measures at the national level aimed at achieving the full realisation of the rights recognised in the present Convention.
(Şerh No: 428 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 08-11-2009 19:35)

Article 21 1.The Committee shall, through the Economic and Social Council, report annually to the General Assembly of the United Nations on its activities and may make suggestions and general recommendations based on the examination of reports and information received from the States Parties. Such suggestions and general recommendations shall be included in the report of the Committee together with comments, if any, from States Parties. 2.The Secretary-General of the United Nations shall transmit the reports of the Committee to the Commission on the Status of Women for its information.
(Şerh No: 427 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 20:00)

Article 29 1.Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organisation of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court. 2.Each State Party may at the time of signature or ratification of the present Convention or accession thereto declares that it does not consider itself bound by paragraph I of this article. The other States Parties shall not be bound by that paragraph with respect to any State Party which has made such a reservation. 3.Any State Party which has made a reservation in accordance with paragraph 2 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.
(Şerh No: 426 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:49)

Article 28 1.The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all States the text of reservations made by States at the time of ratification or accession. 2.A reservation incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be permitted. 3.Reservations may be withdrawn at any time by notification to this effect addressed to the Secretary-General of the United Nations, who shall then inform all States thereof. Such notification shall take effect on the date on which it is received.
(Şerh No: 425 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:48)

Article 27 1.The present Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession. 2.For each State ratifying the present Convention or acceding to it after the deposit of the twentieth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.
(Şerh No: 424 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:47)

Article 26 1.A request for the revision of the present Convention may be made at any time by any State Party by means of a notification in writing addressed to the Secretary-General of the United Nations. 2.The General Assembly of the United Nations shall decide upon the steps, if any, to be taken in respect of such a request.
(Şerh No: 423 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:46)

Article 25 1.The present Convention shall be open for signature by all States. 2.The Secretary-General of the United Nations is designated as the depositary of the present Convention. 3.The present Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 4.The present Convention shall be open to accession by all States. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.
(Şerh No: 422 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:46)

Part VI Article 23 Nothing in the present Convention shall affect any provisions that are more conducive to the achievement of equality between men and women which may be contained: a.In the legislation of a State Party; or b.In any other international convention, treaty or agreement in force for that State.
(Şerh No: 421 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:45)

Article 22 The specialised agencies shall be entitled to be represented at the consideration of the implementation of such provisions of the present Convention as fall within the scope of their activities. The Committee may invite the specialised agencies to submit reports on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their activities.
(Şerh No: 420 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:44)

Article 20 1.The Committee shall normally meet for a period of not more than two weeks annually in order to consider the reports submitted in accordance with article 18 of the present Convention. 2.The meetings of the Committee shall normally be held at United Nations Headquarters or at any other convenient place as determined by the Committee. (amendment, status of ratification)
(Şerh No: 419 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:43)

Article 19 1.The Committee shall adopt its own rules of procedure. 2.The Committee shall elect its officers for a term of two years.
(Şerh No: 418 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:42)

Article 18 1.States Parties undertake to submit to the Secretary-General of the United Nations, for consideration by the Committee, a report on the legislative, judicial, administrative or other measures which they have adopted to give effect to the provisions of the present Convention and on the progress made in this respect: a.Within one year after the entry into force for the State concerned; b.Thereafter at least every four years and further whenever the Committee so requests. 2.Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of fulfilment of obligations under the present Convention.
(Şerh No: 417 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:42)

Part V Article 17 1.For the purpose of considering the progress made in the implementation of the present Convention, there shall be established a Committee on the Elimination of Discrimination against Women (hereinafter referred to as the Committee) consisting, at the time of entry into force of the Convention, of eighteen and, after ratification of or accession to the Convention by the thirty-fifth State Party, of twenty-three experts of high moral standing and competence in the field covered by the Convention. The experts shall be elected by States Parties from among their nationals and shall serve in their personal capacity, consideration being given to equitable geographical distribution and to the representation of the different forms of civilisation as well as the principal legal systems. 2.The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by States Parties. Each State Party may nominate one person from among its own nationals. 3.The initial election shall be held six months after the date of the entry into force of the present Convention. At least three months before the date of each election the Secretary-General of the United Nations shall address a letter to the States Parties inviting them to submit their nominations within two months. The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated, indicating the States Parties which have nominated them, and shall submit it t...
(Şerh No: 416 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:38)

1.States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women: a.The same right to enter into marriage; b.The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent; c.The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution; d.The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital status, in matters relating to their children; in all cases the interests of the children shall be paramount; e.The same rights to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to have access to the information, education and means to enable them to exercise these rights; f.The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount; g.The same personal rights as husband and wife, including the right to choose a family name, a profession and an occupation; h.The same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management, administration, enjoyment and disposition of property, whether free of charge or for a valuable consideration. 2.The betrothal and the marriage of a child shall ha...
(Şerh No: 415 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:36)

Article 15 1.States Parties shall accord to women equality with men before the law. 2.States Parties shall accord to women, in civil matters, a legal capacity identical to that of men and the same opportunities to exercise that capacity. In particular, they shall give women equal rights to conclude contracts and to administer property and shall treat them equally in all stages of procedure in courts and tribunals. 3.States Parties agree that all contracts and all other private instruments of any kind with a legal effect which is directed at restricting the legal capacity of women shall be deemed null and void. 4.States Parties shall accord to men and women the same rights with regard to the law relating to the movement of persons and the freedom to choose their residence and domicile.
(Şerh No: 414 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:35)

Article 14 1.States Parties shall take into account the particular problems faced by rural women and the significant roles which rural women play in the economic survival of their families, including their work in the non-monetised sectors of the economy, and shall take all appropriate measures to ensure the application of the provisions of the present Convention to women in rural areas. 2.States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in rural areas in order to ensure, on a basis of equality of men and women, that they participate in and benefit from rural development and, in particular, shall ensure to such women the right: a.To participate in the elaboration and implementation of development planning at all levels; b.To have access to adequate health care facilities, including information, counselling and services in family planning; c.To benefit directly from social security programmes; d.To obtain all types of training and education, formal and non-formal, including that relating to functional literacy, as well as, inter alia, the benefit of all community and extension services, in order to increase their technical proficiency; e.To organise self-help groups and co-operatives in order to obtain equal access to economic opportunities through employment or self employment; f.To participate in all community activities; g.To have access to agricultural credit and loans, marketing facilities, appropriate...
(Şerh No: 413 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:33)

Article 13 States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in other areas of economic and social life in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular: a.The right to family benefits; b.The right to bank loans, mortgages and other forms of financial credit; c.The right to participate in recreational activities, sports and all aspects of cultural life.
(Şerh No: 412 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:32)

Article 12 1.States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access to health care services, including those related to family planning. 2.Notwithstanding the provisions of paragraph I of this article, States Parties shall ensure to women appropriate services in connection with pregnancy, confinement and the post-natal period, granting free services where necessary, as well as adequate nutrition during pregnancy and lactation
(Şerh No: 411 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:31)

1.States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular: a.The right to work as an inalienable right of all human beings; b.The right to the same employment opportunities, including the application of the same criteria for selection in matters of employment; c.The right to free choice of profession and employment, the right to promotion, job security and all benefits and conditions of service and the right to receive vocational training and retraining, including apprenticeships, advanced vocational training and recurrent training; d.The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in respect of work of equal value, as well as equality of treatment in the evaluation of the quality of work; e.The right to social security, particularly in cases of retirement, unemployment, sickness, invalidity and old age and other incapacity to work, as well as the right to paid leave; f.The right to protection of health and to safety in working conditions, including the safeguarding of the function of reproduction. 2.In order to prevent discrimination against women on the grounds of marriage or maternity and to ensure their effective right to work, States Parties shall take appropriate measures: a.To prohibit, subject to the imposition of sanctions, dismissal on the grounds of pregnancy...
(Şerh No: 410 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:30)

Article 10 States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in order to ensure to them equal rights with men in the field of education and in particular to ensure, on a basis of equality of men and women: a.The same conditions for career and vocational guidance, for access to studies and for the achievement of diplomas in educational establishments of all categories in rural as well as in urban areas; this equality shall be ensured in pre-school, general, technical, professional and higher technical education, as well as in all types of vocational training; b.Access to the same curricula, the same examinations, teaching staff with qualifications of the same standard and school premises and equipment of the same quality; c.The elimination of any stereotyped concept of the roles of men and women at all levels and in all forms of education by encouraging coeducation and other types of education which will help to achieve this aim and, in particular, by the revision of textbooks and school programmes and the adaptation of teaching methods; d.The same opportunities to benefit from scholarships and other study grants; e.The same opportunities for access to programmes of continuing education, including adult and functional literacy programmes, particularly those aimed at reducing, at the earliest possible time, any gap in education existing between men and women; f.The reduction of female student drop-out rates and t...
(Şerh No: 409 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:28)

1.States Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of nationality by the husband during marriage shall automatically change the nationality of the wife, render her stateless or force upon her the nationality of the husband. 2.States Parties shall grant women equal rights with men with respect to the nationality of their children.
(Şerh No: 408 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:26)

States Parties shall take all appropriate measures to ensure to women, on equal terms with men and without any discrimination, the opportunity to represent their Governments at the international level and to participate in the work of international organisations.
(Şerh No: 407 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:25)

States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the political and public life of the country and, in particular, shall ensure to women, on equal terms with men, the right: a.To vote in all elections and public referenda and to be eligible for election to all publicly elected bodies; b.To participate in the formulation of government policy and the implementation thereof and to hold public office and perform all public functions at all levels of government; c.To participate in non-governmental organisations and associations concerned with the public and political life of the country.
(Şerh No: 406 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:25)

States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women
(Şerh No: 405 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:23)

States Parties shall take all appropriate measures: a.To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women; b.To ensure that family education includes a proper understanding of maternity as a social function and the recognition of the common responsibility of men and women in the upbringing and development of their children, it being understood that the interest of the children is the primordial consideration in all cases.
(Şerh No: 404 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:22)

1.Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality between men and women shall not be considered discrimination as defined in the present Convention, but shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal or separate standards; these measures shall be discontinued when the objectives of equality of opportunity and treatment have been achieved. 2.Adoption by States Parties of special measures, including those measures contained in the present Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered discriminatory.
(Şerh No: 403 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:21)

States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and cultural fields, all appropriate measures, including legislation, to en sure the full development and advancement of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men.
(Şerh No: 402 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:52)

States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake: a.To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate means, the practical realisation of this principle; b.To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women; c.To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination; d.To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation; e.To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organisation or enterprise; f.To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women; g.To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women.
(Şerh No: 401 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:49)

For the purposes of the present Convention, the term “discrimination against women” shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.
(Şerh No: 400 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:44)

The present Convention, the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of which are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. In witness whereof the undersigned, duly authorised, have signed the present Convention.
(Şerh No: 399 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:38)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,05388093 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.