Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

5326 S.lı Kabahatler Kanunu - Son Eklenen Şerhler

5326 S.lı Kabahatler Kanunu - Son Eklenen Şerhler

Kamu görevlisi tarafından kendisine kimlik bilgileri sorulduğunda, kimliği hakkında önce yalan söyleyip, tespiti için şubeye gönderilirken asıl kimliğinin S ____ A ____ olduğunu beyan eden sanığın eyleminin Kabahatler Kanunu madde 40. Kapsamında değerlendirilerek hüküm verilmesi gerektiğine karar verilmiştir.
(Şerh No: 16586 - Ekleyen: Stj.Av.Betül ÇELİK - Tarih : 03-03-2017 18:53)

Offence shall mean an unfair action which the law requires an administrative sanction in return.
(Şerh No: 16178 - Çeviren: Hasan ERDEM - Tarih : 25-08-2015 22:04)

meskun mahalde ateş edildiğinde para cezasıyla değil hapis cezasıyla etkin bir şekilde cezalandırılması yönünde karar
(Şerh No: 16177 - Ekleyen: Hasan ERDEM - Tarih : 18-04-2015 09:55)

Kabahatler Kanunu’nun 43.maddesi gereği cezalandırıldıktan sonra ayrıca 2521 sayılı Kanun'un 13. maddesi gereğince belge olmaksızın bulundurulması ve taşınması nedeniyle av tüfeğinin zoralımına karar verilmelidir.
(Şerh No: 9813 - Ekleyen: Armağan KONYALI - Tarih : 23-01-2011 21:31)

Kabahatler Kanununa göre verilmiş olan kesin kararlarda Kanun yararına bozma talep edilemez. Kabahatler Kanunu genel hükümleri düzenlerken ihtiyaç duyduğu konularda 5271 sayılı yasaya atıfta bulunduğu halde, verilen kararlara karşı başvurulabilecek kanun yolları; düzenlemesinde, 5271 sayılı CMK.mn 309.maddesinde yer alan kanun yararına bozma yoluna gidilebileceğine dair bir atıfta bulunmamıştır.
(Şerh No: 8048 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 11-10-2010 09:17)

SOMUT OLAYDA, 765 SAYILI TCY'NIN 551. MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN EYLEMİN, 5326 SAYILI KABAHATLER YASASININ 36. MADDESİNDEKİ KABAHATİ OLUŞTURMASI VE ANILAN KABAHATİN 36. MADDENİN 1. FIKRASI UYARINCA 50 LİRA MAKTU İDARİ PARA CEZASINI GEREKTİRMESİ NEDENİYLE, CEZA MİKTARININ BELİRLENMESİNDE HAKİME HERHANGİ BİR TAKDİR VE DEĞERLENDİRME YETKİSİ TANINMADIĞINDAN UYARLAMA YARGILAMASININ DURUŞMA AÇILMADAN YAPILMASINDA BİR İSABETSİZLİK GÖRÜLMEMİŞTİ
(Şerh No: 6058 - Ekleyen: Yasin COSKUN - Tarih : 11-06-2010 15:48)

Ateşlenebilen bir silahın işlevine uygun ve sonuç doğurmaya elverişli bulunmayan ve "kurusıkı" olarak tabir edilen tabanca ile yerleşik yerde ateş etme şeklindeki eylem; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 36/1. madde-fıkrasında tanımı yapılan gürültüye neden olmak biçiminde değerlendirilmekle idari yaptırımı gerektirdiği,
(Şerh No: 5036 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 11-04-2010 11:26)

Mahkemece verilen idari yaptırıma ait kararlara 5326 s. kanunun 29. maddesine uyarınca yargı çevresi içerisinde yer aldığı ağır ceza mahkemesine itiraz edilebileceği, bu kararların temyizi mümkün olmadığı,
(Şerh No: 5035 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 11-04-2010 11:18)

Ateşlenebilen bir silahın işlevine uygun ve sonuç doğurmaya elverişli bulunmayan "kuru sıkı" olarak tabir edilen tabanca ile yerleşik yerde ateş etme şeklindeki eylem, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 36/1. madde ve fıkrasında tanımı yapılan gürültüye neden olma kapsamında olup idari yaptırımı gerektirdiği ve anılan yasanın 18/1. madde ve fıkrası hükmü gözönüne alındığında mülkiyetin kamuya geçirilmesinin de mümkün olmadığı gözetilmeden, eylemin nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek sanığın 52...
(Şerh No: 5034 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 11-04-2010 11:11)

15 Yaşını doldurmamış olan sanığa idari para cezası verilmesi bozma nedenidir.
(Şerh No: 5033 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 11-04-2010 10:39)

Hükümden sonra 31.05.2005 gün ve 25772 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ile TCK.un 572. maddesinde düzenlenen sarhoşluk suçunun adı geçen kanunun 35. maddesinde düzenlenmiş olup uygulanacak müeyyide de idari para cezası olduğundan bu hususun mahallinde değerlendirilmesinin gerekmesi,
(Şerh No: 5032 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 11-04-2010 10:32)

 Bilgi  [KabahatlerK. 27] Maddenin değişiklikten önceki hali:
(DEĞİŞİK FIKRA RGT:19.12.2006 RGNO:26381 KANUN NO:5560/34) (5) İdaryaptırım kararının mahkeme tarafından verilmesi halinde bu madde hükmü uygulanmaz.
(Şerh No: 3786 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 02-02-2010 09:07)

 Bilgi  [KabahatlerK. 20] Maddenin değişiklikten önceki hali:
(MÜLGA FIKRA RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/33) (2) Soruşturma zamanaşımı süresi; a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarpara cezasını gerektiren kabahatlerde beş, b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarpara cezasını gerektiren kabahatlerde dört, c) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idarpara cezasını gerektiren kabahatlerde üç, d) Yirmibin Türk Lirasına kadar idarpara cezasını gerektiren kabahatlerde iki, yıldır.
(Şerh No: 3785 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 02-02-2010 09:05)

 Bilgi  [KabahatlerK. 17] Maddenin değişiklikten önceki hali:
(DEĞİŞİK FIKRA RGT:19.12.2006 RGNO:26381 KANUN NO:5560/32) (3) İdarpara cezası, Devlet Hazinesine ödenir. Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idarpara cezasının, ilk taksidinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idarpara cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir. (DEĞİŞİK FIKRA RGT:19.12.2006 RGNO:26381 KANUN NO:5560/32) (4) Kesinleşen karar, derhal tahs...
(Şerh No: 3784 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 02-02-2010 09:04)

 Bilgi  [KabahatlerK. 3] Maddenin değişiklikten önceki hali:
(MÜLGA MADDE RGT:22.07.2006 RGNO:26236 - ANAYASA MAH. KARARI 2005/108 E. 2006/35 K. 01.03.2006 T.) (YÜRÜRL. T.:22.01.2007) A - 30.3.2005 günlü, 5326 sayılı "Kabahatler Kanunu"nun; 1 - 3. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Sacit ADALI ile Mehmet ERTEN'in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, C - 5326 sayılı Yasa'nın iptal edilen 3. maddesinin doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, Anayasa'nın 153. ...
(Şerh No: 3783 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 02-02-2010 09:02)

 Bilgi  [KabahatlerK. 45] Madde gerekçesi
5326 sayılı Kanunun Yürütme maddesidir.
(Şerh No: 3449 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 22:26)

 Bilgi  [KabahatlerK. 44] Madde gerekçesi
5326 sayılı Kanunun yürürlük maddesidir.
(Şerh No: 3448 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 22:25)

 Bilgi  [KabahatlerK. 43] Madde gerekçesi
Ruhsatsız olarak bulundurulan av tüfeğini, maddede belirtilen yerlerde görünür bir şekilde taşınması kabahat olarak tanımlanmış ve karşılığında idarî para cezası öngörülmüştür.
(Şerh No: 3447 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 22:24)

 Bilgi  [KabahatlerK. 42] Madde gerekçesi
Toplumun tüm bireylerinin kullanımına tahsis edilmiş bulunan meydan ve parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara; yetkili makamlardan açık ve yazılı bir izin alınmadıkça, bez, kâğıt ve benzeri afiş veya ilân asılması, bu madde hükmü ile kabahat olarak tanımlanmıştır. Görüntü kirliliği oluşturan bu şeyler, özel kişilere ait alanlara da, ilgilisinin rızası bulunmadıkça aşılamaz. Doğal olarak, bu tür afiş ve ilânlar tek nüsha olmayacağından, aynı içerikte olmak kaydıy...
(Şerh No: 3446 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 22:22)

 Bilgi  [KabahatlerK. 41] Madde gerekçesi
Medenî bir toplumda, meydan, cadde, sokak gibi toplumu oluşturan bütün fertlerin kullanımına ait alanların temiz ve yaşanılır bir halde bulundurulması gerekmektedir. Bu nedenle, evsel ve bireysel atık ve artıklar ancak bunların toplanmasına ve depolanmasına özgü yerlere bırakılabilirler. Bu yükümlülük aynı zamanda, bu tür atık ve artıkların toplanacağı ve depolanacağı yerlerin varlığını ve ulaşılabilir olmasını zorunlu kılmaktadır. Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde d...
(Şerh No: 3445 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 22:21)

 Bilgi  [KabahatlerK. 40] Madde gerekçesi
Kamu görevinin gereği gibi ifa edilebilmesi için, herhangi bir kamu göreviyle ilişkili olarak, kişiler, gerektiğinde, kimlik ve adresleriyle ilgili bilgileri kamu görevlilerine vermekle yükümlüdür. Bu bilgileri vermekten kaçınan ya da bu konularda gerçeğe aykırı bilgi verenler hakkında, bilgiyi soran kamu görevlisi tarafından idarî para cezasına karar verilecektir. Kimliği konusunda bilgi vermediği veya yanlış bilgi verdiği için asıl kimliği belirlenemeyen kişi, kimliğinin belirlenebilmesi am...
(Şerh No: 3444 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 22:20)

 Bilgi  [KabahatlerK. 39] Madde gerekçesi
Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında her türlü tütün mamulü tüketimi yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edilmesi halinde, ilgili idarî birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri idarî para cezası verebileceklerdir. Böylece, kolay işletilebilecek etkili bir sistem öngörülmüştür. Özel hukuk kişilerine ait binalarda ise, ancak belirli şartlarda yaptırım öngörülebilmektedir. Tütün mamulü tüketimi kapalı alanda olacak; bu alanlarda tütün mamulü, tüketilemeyeceğine dair açık bir işaret y...
(Şerh No: 3443 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 22:19)

 Bilgi  [KabahatlerK. 38] Madde gerekçesi
Toplumun bütün bireylerinin kullanımına tahsis edilmiş bulunan meydan, cadde, sokak, kaldırım gibi mekanların herhangi bir biçimde işgal edilmesi, ancak, yetkili makamların açık ve yazılı bir izni ile mümkün olabilir. Böyle bir izin olmaksızın, örneğin araç park etmek, seyyar satıcılık yapmak, sergi açmak, gösteri yapmak gibi çeşitli yollarla bu mekanların işgal edilmesi halinde, belediye zabıta görevlileri tarafından ilgili kişiler hakkında idarî para cezası verilmesi gerekmektedir. Keza, be...
(Şerh No: 3442 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 22:18)

 Bilgi  [KabahatlerK. 37] Madde gerekçesi
Bu madde hükmüyle kişilerin huzurlu ve sakin bir çevrede yaşama hakkını ihlâl niteliğindeki davranışlar kabahat olarak tanımlanmış ve karşılığında idarî yaptırım öngörülmüştür. Ticarî bir işletmenin faaliyeti çerçevesinde bu fiilin işlenmesi halinde, işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye verilecek idarî para cezası daha ağır olacaktır. Bu fiiller dolayısıyla idarî para cezasına karar verme yetkisi, kolluk ve belediye zabıtası görevlilerine tanınmıştır.
(Şerh No: 3441 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 22:17)

 Bilgi  [KabahatlerK. 36] Madde gerekçesi
Bu madde hükmüyle kişilerin huzurlu ve sakin bir çevrede yaşama hakkını ihlâl niteliğindeki davranışlar kabahat olarak tanımlanmış ve karşılığında idarî yaptırım öngörülmüştür. Ticarî bir işletmenin faaliyeti çerçevesinde bu fiilin işlenmesi halinde, işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye verilecek idarî para cezası daha ağır olacaktır. Bu fiiller dolayısıyla idarî para cezasına karar verme yetkisi, kolluk ve belediye zabıtası görevlilerine tanınmıştır.
(Şerh No: 3440 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 22:16)

 Bilgi  [KabahatlerK. 35] Madde gerekçesi
Bu hükmün uygulanabilmesi için, sarhoş olan kişinin, başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde davranışlarda bulunması gerekir. Bunun için, davranışın umuma açık yerlerde gerçekleşmiş olması gerekmez. Örneğin kendi evinde, diğer aile bireylerinin veya komşuların huzur ve sükûnunu bozucu davranışlar da bu kapsamda değerlendirilmek gerekir. Kolluk görevlileri tarafından, bu durumdaki kişiye idarî para cezası verileceği gibi, sarhoşluğun etkisi geçinceye kadar da kişi kontrol altında tutulu...
(Şerh No: 3439 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 22:14)

 Bilgi  [KabahatlerK. 34] Madde gerekçesi
Kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunları ifade etmektedir. Bu bağlamda kumar oynanması için yer ve imkân sağlanması, Türk Ceza Kanununda suç olarak tanımlanmıştır. Tasarının bu maddesinde ise, kumar oynanması, bir kabahat olarak tanımlanmış, karşılığında idarî para cezası ve ayrıca, kumardan elde edilen kazancın mülkiyetinin idarî yaptırım olarak kamuya geçirilmesi öngörülmüştür. Kumar dolayısıyla idarî para cezasına ve bu suretle elde edilen gelire...
(Şerh No: 3438 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 22:12)

 Bilgi  [KabahatlerK. 33] Madde gerekçesi
Çocukların, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimselerin dilencilikte araç olarak kullanılması fiili, ceza hukuku bakımından suç olarak düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanununa göre, ayrıca bu suç, bir örgüt faaliyeti çerçevesinde de işlenebilir ve bu durumda hapis cezası bir kat artırılır. Burada ise, çocukların, fiziksel veya zihinsel engellilerin dilencilikte araç olarak kullanılması söz konusu olmayıp, bizatihi dilencilik fiili kabahat olarak cezalandırılmaktadı...
(Şerh No: 3437 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 22:09)

 Bilgi  [KabahatlerK. 32] Madde gerekçesi
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü şöyledir: "Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler dolayısıyla ya da kamu güvenliği ve kamu düzeni veya genel sağlığın korunması düşüncesiyle kanun ve nizamlara aykırı olmayarak verilen bir buyruğu dinlemeyen veya bu yolda alınmış bir önleme uymayan kimse, eylem ayrı bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve bin liradan üçbin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır." Söz konusu k...
(Şerh No: 3436 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 22:07)

 Bilgi  [KabahatlerK. 26] Madde gerekçesi
Kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunları ifade etmektedir. Bu bağlamda kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması, Türk Ceza Kanununda suç olarak tanımlanmıştır. Tasarının bu maddesinde ise, kumar oynanması, bir kabahat olarak tanımlanmış, karşılığında idari para cezası ve ayrıca kumardan elde edilen kazancın mülkiyetinin idari yaptırım olarak kamuya geçirilmesi öngörülmüştür. Kumar dolayısıyla idari para cezasına ve bu suretle elde edilen gelire...
(Şerh No: 3419 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 14-01-2010 12:30)

 Bilgi  [KabahatlerK. 25] Madde gerekçesi
Madde metninde, idarî yaptırımlarla ilgili olarak karar verme yetkisine ilişkin genel bir düzenleme yapılmıştır.
(Şerh No: 3378 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:55)

 Bilgi  [KabahatlerK. 24] Madde gerekçesi
Madde metninde, idarî yaptırımlarla ilgili olarak karar verme yetkisine ilişkin genel bir düzenleme yapılmıştır.
(Şerh No: 3377 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:54)

 Bilgi  [KabahatlerK. 23] Madde gerekçesi
Madde metninde, idarî yaptırımlarla ilgili olarak karar verme yetkisine ilişkin genel bir düzenleme yapılmıştır.
(Şerh No: 3376 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:53)

 Bilgi  [KabahatlerK. 22] Madde gerekçesi
Madde metninde, idarî yaptırımlarla ilgili olarak karar verme yetkisine ilişkin genel bir düzenleme yapılmıştır.
(Şerh No: 3375 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:44)

 Bilgi  [KabahatlerK. 21] Madde gerekçesi
Madde metninde, kabahat dolayısıyla karar verilen yaptırımların yerine getirilmesi zamanaşımı süreleri ve sonuçlarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
(Şerh No: 3374 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:42)

 Bilgi  [KabahatlerK. 20] Madde gerekçesi
Madde metninde, kabahat dolayısıyla soruşturma zamanaşımı süreleri ve sonuçlarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
(Şerh No: 3373 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:40)

 Bilgi  [KabahatlerK. 19] Madde gerekçesi
Çeşitli kanunlarda idarî yaptırımı gerektiren fiiller bağlamında, meslek ve sanatın yerine getirilmemesi, işyerinin kapatılması, ruhsat ve ehliyetin geri alınması gibi yaptırımlara belli bir süre için karar verilebileceğine dair hükümler bulunmaktadır. Dikkat edilmelidir ki, bu yaptırımlara, meslek ve sanatın yerine getirilmesinin, işyerinin çalışmasının veya ruhsat ve ehliyete dayanarak faaliyette bulunulmasının bir tehlike oluşturması aranmamaktadır. Bu bakımdan belirtilen yaptırımlar, ilgili ...
(Şerh No: 3372 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:40)

 Bilgi  [KabahatlerK. 18] Madde gerekçesi
Madde metninde, bir idarî tedbir olarak mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Mülkiyetin kamuya geçirilmesi tedbirine ancak ilgili kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebilir. Müsadereden farklı olarak, mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, idarî nitelikte bir karardır. Bu tedbirin konusunu, ancak kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşya oluşturabilir. İkinci fıkrada, bu tedbire karar verilmesinin belli b...
(Şerh No: 3371 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:38)

 Bilgi  [KabahatlerK. 17] Madde gerekçesi
Madde metninde, idarî para cezasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Birinci fıkrada, idarî para cezasının maktu veya nispi olabileceği kabul edilmiştir. İkinci fıkrada, idarî para cezasının, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebileceği öngörülmüştür. Bu durumda, idarî para cezasının miktarı belirlenirken, işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumunun birlikte gözönünde bulundurulacağı belirtilmiştir. Üçüncü fıkrada, idarî para ce...
(Şerh No: 3370 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:38)

 Bilgi  [KabahatlerK. 16] Madde gerekçesi
Maddenin birinci fıkrasında, kabahatler karşılığında uygulanacak idarî yaptırımlar, idarî para cezası ve idarî tedbirler olarak iki ana gruba ayrılmıştır. İkinci fıkrada ise, idarî tedbirler olarak mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda belirtilen diğer tedbirler olarak ifade edilmiştir. İlgili kanunlarda yer alan tedbirlerin çeşitliliği karşısında, bunların sınırlayıcı bir şekilde sayılmasından sarfınazar edilmiştir. Türk Ceza Kanununda müsadere, suç karşılığında bir güvenlik ted...
(Şerh No: 3369 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:35)

 Bilgi  [KabahatlerK. 15] Madde gerekçesi
Maddenin birinci fıkrasında, Türk Ceza Kanununun farklı neviden fikri içtimaa ilişkin hükmüne paralel bir düzenleme yapılmıştır. Ancak, bu hüküm, sadece idarî para cezaları açısından uygulanabilir. Bu itibarla, bir fiille gerçekleştirilen birden fazla kabahatten her biri açısından idarî para cezası dışında başka idarî yaptırımlar öngörülmüş ise, bu yaptıranların hepsine birden karar verilir. Maddenin ikinci fıkrasında, Türk Ceza Kanununun zincirleme suça ilişkin hükümlerinin kabahatler açısın...
(Şerh No: 3368 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:34)

 Bilgi  [KabahatlerK. 14] Madde gerekçesi
Maddenin birinci fıkrasında, kabahatlere iştirak haliyle ilgili olarak tek tip fail sistemi kabul edilmiştir. Kabahatin işlenişine iştirak eden kişiler arasında fail ve şerik (azmettiren veya yardım eden) ayırımı gözetilmemiştir. Maddenin ikinci fıkrasında, bağlılık kuralının özgü suçlardaki fonksiyonu kabahatler bakımından kabul edilmemiştir. Özel faillik niteliğini taşıyan kişinin işlediği kabahate bu niteliği taşımayan kişinin iştirak etmesi halinde, bu kişi de fail olarak idarî para ceza...
(Şerh No: 3367 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:33)

 Bilgi  [KabahatlerK. 13] Madde gerekçesi
Madde metninde, kabahatlere teşebbüsün kural olarak cezalandırılmayacağı kabul edilmiştir. Ancak, belli bir kabahate teşebbüsün de cezalandırabileceği konusunda ilgili kanunda hüküm bulunan haller saklı tutulmuştur. Bu hallerde Türk Ceza Kanununun teşebbüse ve gönüllü vazgeçmeye ilişkin hükümleri uygulanacaktır.
(Şerh No: 3366 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:32)

 Bilgi  [KabahatlerK. 12] Madde gerekçesi
Madde metninde, Türk Ceza Kanununun hukuka uygunluk nedenleriyle kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlerine ilişkin hükümlerinin kabahatler açısından da uygulanabileceği kabul edilmiştir. Ancak, Tasarıda aksine hüküm bulunan haller saklı tutulmuştur. Türk Ceza Kanununun hukuka uygunluk nedenlerine ilişkin hükümleri, hakkın kullanılması, görevin yerine getirilmesi, meşru savunma ve ilgilinin rızası olmak üzere dört ana grupta toplanabilir. Kusurluluğu etkileyen nedenlere ilişkin hükümleri ise, k...
(Şerh No: 3365 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:31)

 Bilgi  [KabahatlerK. 11] Madde gerekçesi
Madde metninde, fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmamış çocuğa ya da işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan akıl hastasına idarî para cezası verilemeyeceği belirtilmiştir.
(Şerh No: 3364 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:30)

 Bilgi  [KabahatlerK. 10] Madde gerekçesi
Madde metninde, yeni Türk Ceza Kanununun hata hallerine ilişkin hükümlerinin ancak kasten işlenen kabahatler açısından ya da kabahatin kasten işlenmesi haliyle ilgili olarak uygulanabileceği kabul edilmiştir.
(Şerh No: 3363 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:30)

 Bilgi  [KabahatlerK. 9] Madde gerekçesi
Suçlar kural olarak ancak kasten işlenebilirler. Ancak, kanunda açıkça belirtilmiş olması halinde, taksirle işlenen fiil de istisna olarak suç oluşturabilir. Buna karşılık, Tasarıda benimsenen sisteme göre, kabahat türünden haksızlıklar kural olarak hem kasten hem de taksirle işlenebilir. Ancak, sadece kasten veya taksirle işlenebilen fiilin kabahat oluşturabileceği konusunda kanunda hüküm bulunabilir. Fakat, Tasarının sisteminde, kabahatler açısından da idarî ceza sorumluluğunun kabulü ya...
(Şerh No: 3362 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:29)

 Bilgi  [KabahatlerK. 8] Madde gerekçesi
Madde metninde, tüzel kişi hakkında da kabahat dolayısıyla idarî yaptırım ve bu bağlamda idarî para cezası uygulanabileceği kabul edilmiştir. Yeni Türk Ceza Kanununun sisteminde tüzel kişi hakkında suç dolayısıyla ceza yaptırımı uygulanamaz. Buna karşılık, idarî para cezasının niteliği ve amacının farklılığı dolayısıyla, bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenen kabahat nedeniyle bu tüzel kişiye de idarî para cezası verilebilecektir. Tüzel kişi hakkında idarî yaptırım uygulanabilmesi, ...
(Şerh No: 3361 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:28)

 Bilgi  [KabahatlerK. 7] Madde gerekçesi
Madde metninde, kabahatin hem icraî hem de ihmali davranışla işlenebileceği hususuna açıklık getirilmiştir. Ancak, suçlarda olduğu gibi; ihmali davranışla işlenmiş kabahatin varlığı için, kişi açısından belli bir icraî davranışta bulunma hususunda hukukî yükümlülüğün varlığına vurgu yapılmıştır.
(Şerh No: 3360 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:27)

 Bilgi  [KabahatlerK. 6] Madde gerekçesi
Madde metninde, kabahatler açısından yer bakımından uygulama ile ilgili olarak yeni Türk Ceza Kanununun 8 inci maddesi hükmüne atıfta bulunulmuştur. Böylece, bu Tasarı hükümlerinin kural olarak ancak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alanında işlenen kabahatler açısından uygulanabileceği kabul edilmiştir. Buna karşılık, istisna olarak, ilgili kanunda belli bir kabahatin yurt dışında işlenmesi halinde dahi Türkiye'de idarî yaptırım uygulanabileceğine dair hüküm bulunabilir.
(Şerh No: 3359 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:26)

 Bilgi  [KabahatlerK. 5] Madde gerekçesi
Maddenin birinci fıkrasında, zaman bakımından uygulama ile ilgili olarak yeni Türk Ceza Kanununun zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükümlerinin kabahatler bakımından da uygulanabileceği vurgulanmıştır. Ancak, idarî yaptırımların yerine getirilmesi, bakımından derhal uygulama kuralı kabul edilmiştir. İkinci fıkrada, zaman bakımından uygulama kurallarının uygulanmasıyla ilgili sınırlayıcı bir hükme yer verilmiştir. Buna göre, kabahatin ne zaman işlendiğini belirleme açısından, neticenin meyd...
(Şerh No: 3358 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:26)

 Bilgi  [KabahatlerK. 4] Madde gerekçesi
Madde metninde, suçta kanunilik ilkesine nazaran, kabahatler açısından daha esnek bir sistem kabul edilmiştir. Buna karşılık, ikinci fıkrada, idarî yaptırımlar açısından, cezada kanunilik ilkesine paralel bir hükme yer verilmiştir.
(Şerh No: 3357 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:24)

 Bilgi  [KabahatlerK. 3] Madde gerekçesi
Özel kanunlarda çeşitli fiiller karşılığında idarî yaptırımlar öngörülürken; çoğu zaman, bu yaptırımların yerine getirilmesi, bunlara bağlanan hukukî sonuçlar, zamanaşımı, tekerrür, özellikle idarî para cezası türündeki yaptırımın yerine getirilmesi, bu suretle oluşan malî kaynağın kullanılma biçimi gibi hususlarda da kazuistik hükümlere yer verilmektedir. Sistemden yoksun bu kazuistik düzenlemelerin önüne geçebilmek bakımından, ayrıca hukuk uygulamasında birliği ve hukuk güvenliğini sağlamak...
(Şerh No: 3356 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:23)

 Bilgi  [KabahatlerK. 2] Madde gerekçesi
Madde metninde, genel olarak kabahate ilişkin bir tanım yapılmıştır. Bu tanımlamada, suç gibi kabahatin de bir haksızlık oluşturduğu vurgulanmıştır. Esas itibarıyla haksızlık oluşturan bir fiilin suç veya kabahat olarak tanımlanmasında, izlenen suç politikası etkili olmaktadır. Haksızlıklar arasında bu yönde yapılan tasnifte, hukuka aykırı olan fiilin ifade ettiği haksızlık içeriği esas alınmaktadır. Esasen hukuka aykırı olan ve haksızlık ifade eden fiiller arasında suç veya kabahat olarak bi...
(Şerh No: 3355 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:22)

 Bilgi  [KabahatlerK. 1] Madde gerekçesi
Madde metninde, kabahat türünden haksızlıkların yaptırım altına alınmasıyla genel olarak toplum düzeninin, genel ahlâkın, genel sağlığın, çevrenin ve ekonomik düzenin korunmasının amaçlandığı belirtilmiştir. Bu amaca yönelik olarak Tasanda kabahatlere ilişkin genel ilkeler, bu haksızlıklar karşısında uygulanabilecek idarî yaptırımların türleri ve sonuçları ile idarî yaptırım kararlarının yerine getirilmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir. Ayrıca, Tasarıda, 765 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alm...
(Şerh No: 3354 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010 13:21)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04763198 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.