Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

KabahatlerK. MADDE 20

     
 
5326 S.lı Kabahatler Kanunu MADDE 20
Soruşturma zamanaşımı
(1) Soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında idari para cezasına karar verilemez.       (2) (Değişik fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.33.md) Soruşturma zamanaşımı süresi;
       a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde beş,
       b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde dört,
       c) Ellibin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç,
       yıldır. (Ek cümle: 13/02/2011-6111 S.K 22.mad.) Ancak (Değişik madde 6217 sayılı 31.3.2011 tarihli kanun madde 27), 89 uncu maddesi hariç olmak üzere 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen ve idari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para cezası verilerek tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş olanlar düşer.
       (3) Nispi idari para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır.
       (4) Zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlar.
       (5) Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin dava zamanaşımı hükümleri uygulanır.
 2 Bilgi    (Madde son güncelleme Admin, 14-04-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

KabahatlerK. MADDE 20 İçtihatları

Bu Maddeye Not Girin

KabahatlerK. MADDE 20 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Maddenin değişiklikten önceki hali:
(MÜLGA FIKRA RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/33) (2) Soruşturma zamanaşımı süresi; a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarpara cezasını gerektiren kabahatlerde beş, b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarpara cezasını gerektiren kabahatlerde dört, c) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idarpara cezasını gerektiren kabahatlerde üç, d) Yirmibin Türk Lirasına kadar idarpara cezasını gerektiren kabahatlerde iki, yıldır.
(Şerh No: 3785 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 02-02-2010)

Madde gerekçesi
Madde metninde, kabahat dolayısıyla soruşturma zamanaşımı süreleri ve sonuçlarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
(Şerh No: 3373 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

KabahatlerK. MADDE 20 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

KabahatlerK. MADDE 20 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

KabahatlerK. MADDE 20 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02802205 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.