Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

3095 S.lı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun - Son Eklenen Şerhler

3095 S.lı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun - Son Eklenen Şerhler

Davacı, dava dilekçesinde alacağın, ticari faizi ile tahsilini talep etmiştir. Dava konusu olayın niteliğine göre bu talebin avans faizi anlamına geleceği dikkate alınmak suretiyle, sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 8655 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-11-2010 13:20)

Araçların ticari araç olmaması nedeniyle uygulanabilecek faiz oranı yasal faizdir. Ayrıca, trafik sigortası işletenin sorumluluğunu üzerine almış olduğundan işleten aleyhine hükmedilen faiz ile sorumlu tutulabilir.
(Şerh No: 8434 - Ekleyen: Av.Şenel DELİGÖZ - Tarih : 25-10-2010 21:47)

Takip dayanağı ilamın hüküm kısmında yer alan "reeskont faizi" ibaresi, icra müdürlüğünce "yasal faiz" olarak yorumlanmış ve uygulanmıştır. İcra Müdürlüğünün anılan işlemi şikayete konu edilmiştir. Çoğunluk görüşü ilamda "reeskont faizi" ibaresi kullanıldığından lafza sıkı sıkıya bağlı kalınarak 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14. maddesi ile yapılan değişiklik ile temerrüd faizinin yeniden yapılan tanımına göre Bakanlar Kurulunca beli...
(Şerh No: 8148 - Ekleyen: Ender GENCER - Tarih : 20-10-2010 13:57)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6578 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 23:25)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6577 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 23:24)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6576 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 23:24)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6575 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 23:23)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6574 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 23:23)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6573 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 23:22)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6572 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 23:21)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6571 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 23:21)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6570 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 23:21)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6569 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 23:20)

 Türkçe  [FaizK. 4/a] (Ek madde: 14.11.1999 - 3678 s.y./30. m.) Sözleşmede daha yüksek sözleşmesel işlenti ya da direnim işlentisi kararlaştırılmadığı durumlarda yabancı para borcunun işlentisinde devlet bankalarının o yabancı parayla açılmış bir yıl ödeme süreli yatırım hesabına ödediği en yüksek işlenti oranı uygulanır.
(Şerh No: 2132 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 08-01-2010 00:01)

 Türkçe  [FaizK. 7] Bu yasayı Bakanlar Kurulu yürütür.
(Şerh No: 2137 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 26-11-2009 22:19)

 Türkçe  [FaizK. 6] Bu yasa, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
(Şerh No: 2136 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 26-11-2009 22:18)

 Türkçe  [FaizK. 5 Geçici Madde 2] (Ek madde: 18.12.1999 - 4489 s.y./3. m.) Geçici birinci madde, bu yasanın yürürlüğünden önce kurulan ilişkilerden doğan işlenti alacakları ile ilgili olarak da uygulanır.
(Şerh No: 2135 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 26-11-2009 22:15)

 Türkçe  [FaizK. 5 Geçici Madde 1] Bu yasanın yürürlüğünden önce kurulan ilişkilerden doğan işlenti alacakları ile ilgili olarak da yasanın yürürlük tarihinden başlayarak bu yasa hükümleri uygulanır. Ancak alacaklı ve borçlu alacağın bir ödeme planına bağlanması konusunda anlaşırsa anlaşma tarihinde yürürlükte olan yasa hükümleri uygulanır. Şu kadar ki borçlu ödeme planına uymazsa alacaklı, ödeme planına bağlı kalmaksızın bu yasaya göre alacağını borçludan alır.
(Şerh No: 2134 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 26-11-2009 22:14)

 Türkçe  [FaizK. 5] 22 Mart 1303 tarihli Murabaha (Tefecilik) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Borçlar Yasası ve Türk Tecim Yasasında yasal işlenti, direnim işlentisi oranlarını belirleyen hükümler uygulanmaz.
(Şerh No: 2133 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 26-11-2009 22:08)

 Türkçe  [FaizK. 4] Bu yasada öngörülen orandan daha çok direnim işlentisi ödenmesine ilişkin diğer yasa hükümleri saklıdır.
(Şerh No: 2131 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 26-11-2009 22:00)

 Türkçe  [FaizK. 3] Yasal işlenti ve direnim işlentisi hesaplanırken bileşik işlenti yürütülemez. Ancak bu konuya ilişkin Türk Tecim Yasası hükümleri saklıdır.
(Şerh No: 2130 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 26-11-2009 21:59)

 Türkçe  [FaizK. 2] (Değişik: 15.12.1999 - 4489 s.y./m.2 - Yürürlük maddesi 4) Belli tutarda paranın ödenmesinde direnen borçlu, sözleşmeyle aksi kararlaştırılmadıkça geçmiş günler için birinci maddede belirlenen orana göre direnim işlentisi ödemek zorundadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önceki yılın 31 Aralık günü kısa ödeme süreli öndelikler için uyguladığı işlenti oranı, yukarıda açıklanan tutardan çoksa yanlar arasında sözleşme olmasa bile tecimsel işlerde direnim işlentisi, bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu öndelik işlenti oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan öndelik işlenti oranından beş sayı ya da daha çok farklı ise yılın ikinci yarısından başlayarak bu oran geçerli olur. Direnim işlentisinin tutarı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa sözleşmesel işlenti tutarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen tutarın üstündeyse direnim işlentisi, sözleşmesel işlenti tutarından az olamaz.
(Şerh No: 2129 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 26-11-2009 21:57)

 Türkçe  [FaizK. 1] (Değişik madde: 18.12.1999 - 4489 s.y./1. m.; değişik madde: 21.04.2005 - 5335 s.y./14.m.) Borçlar Yasası ve Türk Tecim Yasasına göre işlenti ödenmesi gereken durumlarda işlentinin tutarı, sözleşmeyle belirlenmemişse yıllık yüzde on iki oranı üzerinden belirlenir. Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye ya da bir katına kadar artırmaya yetkilidir.
(Şerh No: 2128 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 26-11-2009 21:43)

Faiz Oranlarının Merkez Bankasından sorularak hakim tarafından hesaplama yapılması mümkün ve bu husus teknik bir bilgiye ihtiyaç olmayan bir konu olduğundan faiz hesaplanması konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılamaz.
(Şerh No: 766 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-11-2009 23:21)

Yıl içerisinde T.C.Merkez Bankasının faiz değişim tarihlerine göre değil; yılın ilk ve ikinci yarısı faiz oranları esas alınarak avans faizi hesabı yapılmalıdır.
(Şerh No: 634 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-11-2009 21:05)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03372693 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.