Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

FaizK. MADDE 2

     
 
3095 S.lı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun MADDE 2
TEMERRÜT FAİZİ
(Değişik: 4489 - 15.12.1999 / m.2 - Yürürlük m.4) Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1 inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.

Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.
 4  İçtihat    1  Türkçe    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av. Can DOĞANEL, 28-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

FaizK. MADDE 2 İçtihatları

Davacı, dava dilekçesinde alacağın, ticari faizi ile tahsilini talep etmiştir. Dava konusu olayın niteliğine göre bu talebin avans faizi anlamına geleceği dikkate alınmak suretiyle, sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 8655 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-11-2010)

Araçların ticari araç olmaması nedeniyle uygulanabilecek faiz oranı yasal faizdir. Ayrıca, trafik sigortası işletenin sorumluluğunu üzerine almış olduğundan işleten aleyhine hükmedilen faiz ile sorumlu tutulabilir.
(Şerh No: 8434 - Ekleyen: Av.Şenel DELİGÖZ - Tarih : 25-10-2010)

Takip dayanağı ilamın hüküm kısmında yer alan "reeskont faizi" ibaresi, icra müdürlüğünce "yasal faiz" olarak yorumlanmış ve uygulanmıştır. İcra Müdürlüğünün anılan işlemi şikayete konu edilmiştir. Çoğunluk görüşü ilamda "reeskont faizi" ibaresi kullanıldığından lafza sıkı sıkıya bağlı kalınarak 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14. maddesi ile yapılan değişiklik ile temerrüd faizinin yeniden yapılan tanımına göre Bakanlar Kurulunca beli...
(Şerh No: 8148 - Ekleyen: Ender GENCER - Tarih : 20-10-2010)

Yıl içerisinde T.C.Merkez Bankasının faiz değişim tarihlerine göre değil; yılın ilk ve ikinci yarısı faiz oranları esas alınarak avans faizi hesabı yapılmalıdır.
(Şerh No: 634 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

FaizK. MADDE 2 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

FaizK. MADDE 2 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

FaizK. MADDE 2 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

FaizK. MADDE 2 Türkçeleştirme Önerileri

(Değişik: 15.12.1999 - 4489 s.y./m.2 - Yürürlük maddesi 4) Belli tutarda paranın ödenmesinde direnen borçlu, sözleşmeyle aksi kararlaştırılmadıkça geçmiş günler için birinci maddede belirlenen orana göre direnim işlentisi ödemek zorundadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önceki yılın 31 Aralık günü kısa ödeme süreli öndelikler için uyguladığı işlenti oranı, yukarıda açıklanan tutardan çoksa yanlar arasında sözleşme olmasa bile tecimsel işlerde direnim işlentisi, bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu öndelik işlenti oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan öndelik işlenti oranından beş sayı ya da daha çok farklı ise yılın ikinci yarısından başlayarak bu oran geçerli olur. Direnim işlentisinin tutarı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa sözleşmesel işlenti tutarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen tutarın üstündeyse direnim işlentisi, sözleşmesel işlenti tutarından az olamaz.
(Şerh No: 2129 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 26-11-2009)

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

FaizK. MADDE 2 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6570 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03523588 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.