Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Reklam Yasağı Yönetmeliği - Son Eklenen Şerhler

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Reklam Yasağı Yönetmeliği - Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [Av.Rek.Yön. 12] 7 Eylül 2010 tarihinde Avukatlık Reklam Yasağı Yönetmeliği Madde 12'de yapılan değişiklik
7 Eylül 2010 tarihinde yapılan değişiklikle madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık tespiti halinde barolar tarafından ilgiliye bir uyarı yazısı gönderilir ve söz konusu aykırılığın 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiği aksi takdirde baro tarafından resen soruşturma açılacağı bildirilir. Uyarı yazısının ilgilisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde aykırılığın giderilmediği tespit edilirse, baro tarafından resen soruşturma başlatılır. Bu Yönetmeliğe ...
(Şerh No: 6736 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 08-09-2010 11:21)

 Bilgi  [Av.Rek.Yön. 9] 7 Eylül 2010 tarihinde Avukatlık Reklam Yasağı Yönetmeliği Madde 9'da yapılan değişiklik ve avukatların av.tr uzantılı site açma zorunluluğun kaldırılması
Maddenin ikinci fıkrası 2.Eylül.2010 tarihinde aşağıdaki gibi değişmiştir: "Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, mesleki faaliyetlerini internet üzerinden sürdürmek, müvekkillerini bilgilendirmek, mesleki makalelerini ve bilimsel çalışmalarını yayımlamak amacıyla internet sitesi açabilir. Tabelada, basılı evraklarında ve internet sitesinde tercih ettiği e-posta adreslerini kullanabilir. İnternet sitesi üzerinden mesleki faaliyetini yürütürken avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukat unva...
(Şerh No: 6735 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 08-09-2010 11:14)

(Şerh No: 6734 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 08-09-2010 11:00)

 Bilgi  [Av.Rek.Yön. 6] 7 Eylül 2010 tarihinde Avukatlık Reklam Yasağı Yönetmeliği Madde 6'de yapılan değişiklik
"Bu Yönetmelik kapsamında olanlar mühür biçiminde damgalar kullanamazlar. " şeklindeki son fıkra ve ikinci fıkranın sonundaki "ve Türkiye Barolar Birliği ve/veya kayıtlı bulunduğu baronun amblemi" ibaresi 7 Eylül 2010 tarihinde yapılan değişiklikle eklenmiştir.
(Şerh No: 6733 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 08-09-2010 10:58)

 Bilgi  [Av.Rek.Yön. 5] 7 Eylül 2010 tarihinde Avukatlık Reklam Yasağı Yönetmeliği Madde 5/3'de yapılan değişiklik
Bu madde'nin üçüncü fıkrası 7 Eylül 2010 tarihinde aşağıdaki şekilde değişmiştir: "Tabela, fiziki imkansızlık hallerinde bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine asılabilir. Fiziki imkansızlık halleri dışında, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna, büro giriş kapılarının yanına asılabilir." Eski metin: "Tabela, fiziki imkansızlık dışında, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna, büro giriş kapılarının yan...
(Şerh No: 6732 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 08-09-2010 10:55)

 Bilgi  [Av.Rek.Yön. 4] 7 Eylül 2010 tarihinde Avukatlık Reklam Yasağı Yönetmeliği Madde 4'de yapılan değişiklik
Bu madde 7 Eylül 2010 tarihinde aşağıdaki şekilde değişmiştir: "Avukat, müvekkillerini bürosunda kabul eder. Bunun mümkün olmaması halinde müvekkille görüşme yapılacak yerin, bu amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına yaraşır nitelikte olması gerekir. Avukat büroları; avukatlık hizmetinin bağımsızlığına aykırı olacak şekilde, meslek hizmetleri dışındaki iş ve amaçlara tahsis edilemez." Eski metin: "Mesleki faaliyetlerin yürütüldüğü büro; bu amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına y...
(Şerh No: 6731 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 08-09-2010 10:51)

 Bilgi  [Av.Rek.Yön. 2] Dava vekili
dava vekili; avukat sayısı beşten az olan yerlerde avukat yetkisini taşıyan meslek adamı(TDK. Büyük Türkçe Sözlük)
(Şerh No: 4371 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 17-02-2010 10:54)

 Bilgi  [Av.Rek.Yön. 1] Amaç - Reklam yasağı
Maddeyi iki bölümde ele almak yararlı olur: 1) Bu Yönetmeliğin amacı; bu Yönetmelik kapsamında olanların, iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunmalarının önlenmesidir. Maddeyle yasaklanan “reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunmak”tır. İrdeleme: "Yönetmelik kapsamında olanlar..." vurgusu gereksizdir. "Kapsam" başlıklı 2.madde yeterlidir. 2) "Avukatların mesleklerini özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmelerini, avukatlık sıfatı...
(Şerh No: 4370 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 17-02-2010 10:40)

 Bilgi  [Av.Rek.Yön. 4] Yasal dayanak
Yönetmeliğin dayanağı, yasamızın 55.maddesidir (Yönetmelik m.3). Bu madde "Reklam Yasağı"na ilişkindir. Büronun niteliklerini belirtmek baronun (baro genel kurulunun)görevidir(Av.K.m.43,81/8). Yönetmelik hükmünün yasal dayanağı yoktur.
(Şerh No: 4369 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 17-02-2010 08:09)

 Bilgi  [Av.Rek.Yön. 12] İhbar eden / şikayetçi sıfatını kazanmada yaşanılan sorunlar
Bu maddenin uygulanmasında uygulamada sorunlar vardır. Reklam yasağına ilişkin şikayetlerin çoğunu meslektaşın meslektaşı şikayeti oluşturuyor. Bunların çoğuna ise şahsileşmiş husumetler neden oluyor. Şikayet eden avukat baro tarafından "ihbar eden" şeklinde algılanıp, re'sen soruşturma açılması yerine; şikayet edene sanki doğrudan zarar görmüş gibi şikayetçi sıfatı ve hakları veriliyor. Bu da aslında olmaması gerektiği halde ihbar edenin itiraz yollarına başvurma hakkı elde etmesine yol açıyor....
(Şerh No: 978 - Ekleyen: Av.Şamil DEMİR - Tarih : 18-11-2009 22:16)

 Bilgi  [Av.Rek.Yön. 4] Bu madde meslek kuralı olabilir
Reklam yasağı yönetmeliğindeki bu madde amacına uygun değildir. Maddenin yeri olsa olsa meslek kuralları olabilir. Reklam ile mesleğin yapıldığı büro şartlarının ilgisinin olmadığını düşünüyorum.
(Şerh No: 977 - Ekleyen: Av.Şamil DEMİR - Tarih : 18-11-2009 22:02)

Tek başına çalışan ve Avukatlık Ortaklığı kurmayan avukat "Hukuk Bürosu" ibaresi kullanamaz.
(Şerh No: 716 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009 12:40)

Avukatın sitesinin ingilizce hazırlanmış olması, sitede müvekkil listesinin belirtilmesi, başka şehir ve ülkelerdeki avukatlarla işbirlirliği yapıldığından bahsedilmesi reklam yasağına aykırı olup disiplin cezasını gerektirir.
(Şerh No: 715 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009 12:37)

Avukatın "irtibatlı oldukları bürolar"dan bahsetmesi reklam yasağına aykırıdır.
(Şerh No: 714 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009 12:31)

Avukatın mahkemeye sunduğu dilekçesinde “…eski bir hakim ve avukat olan beni..”, “…emekli bir hakim olarak…” gibi ifadelerle kendisinin emekli hakim olduğundan bahsetmesi disiplin cezasını gerektirir.
(Şerh No: 712 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009 12:23)

Bir avukatın akademik ünvan olan "Prof.Dr." veya "Dr." ifadelerini ismiyle birlikte kullanması mümkünse de, Mahkemeye sunduğu bir dilekçede isminin geçtiği her yerde bu ünvanları aşırılık teşkil edecek kadar koyultması "reklam niteliği taşıyacak aşırılıkta" kabul edilir ve disiplin cezasını gerektirir.
(Şerh No: 711 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009 12:21)

Bir avukatın bir arzuhalci ile aynı büroyu paylaşması, camına "dilekçe, icra takibi, fotokopi, veraset, tapu intikal işleri yapılır" ifadesi yazması, "Uzman hukuk bürosu" ifadesi kullanması reklam yasağına aykırı nitelikte olup disiplin cezasını gerektirir.
(Şerh No: 704 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009 11:50)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02501011 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.