Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Kararı 2007/194E, 2007/267K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Avukatın mahkemeye sunduğu dilekçesinde “…eski bir hakim ve avukat olan beni..”, “…emekli bir hakim olarak…” gibi ifadelerle kendisinin emekli hakim olduğundan bahsetmesi disiplin cezasını gerektirir.
(Karar Tarihi : 07.09.2007)
Şikayetli avukat hakkında, "çeşitli mahkemelere verdiği dilekçelerde, kendisinin eski bir hakim olduğunu ileri sürdüğü, karşı tarafa kaba, alaycı ve hakaret içeren sözler sarf ettiği" iddiası ile başlatılan disiplin kovuşturması sonucunda Baro Disiplin Kurulunca eylem sabit görülmüş ve şikayetli hakkında disiplin cezası tayin edilmiştir.


Şikayetli savunmalarında, şikayetçinin vefat eden eşinin ablası olduğunu, eşinin rahatsızlığı sırasında gösterdiği olumsuz tavırlar nedeniyle evden kovmuş olduğunu, eski bir hakim olduğunu, mahkemeye verdiği dilekçelerde herhangi bir kastının olmadığını bildirmiştir.


Baro Disiplin Kurulu, şikayetlinin dilekçesinde kullanmış olduğu "…eski bir hakim ve avukat olan beni..", "…emekli bir hakim olarak…", "…hakimi de ayarlamış…" şeklindeki sözleri sebebiyle Avukatlık Yasası'nın 34., TBB.Meslek Kuralları'nın 27/1. maddesi uyarınca şikayetlinin uyarma cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir.


Baro Disiplin Kurulu kararına karşı itirazda bulunan Cumhuriyet Başsavcılığıı itirazında; "Avukatlık Yasası'nın 136/1. maddesi gereğince yasanın avukatların hak ve ödevleriyle ilgili kısmında yazılı esaslara uymayanlara en az kınama cezası verileceği hükmüne aykırı olarak, Baro Disiplin Kurulu tarafından Avukatlık Yasası'nın 6. kısmında düzenlenen 34. maddeye aykırı davrandığı kabul edilen şikayetli hakkında uyarma cezası verilmesini usul ve yasaya aykırı olduğunu bildirmiştir.


Her ne kadar Baro Disiplin Kurulu kararında Avukatlık Yasası'nın 34. maddesine atıfta bulunmuş ise de 34. madde genel nitelikte bir madde olup, takip eden maddelerin ihlali halinde en az kınama cezası tayini zorunludur. Şikayetlinin dilekçesinde yazmış olduğu ve şikâyetçiyi rencide eden, yazılmaması gereken ifadeleri ise Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'nın 5 ve 27/1. maddelerine aykırı olmakla, Baro Disiplin Kurulunun değerlendirmesinde hukuki isabetsizlik görülmemiş ve kararın onanması gerekmiştir.


Sonuç olarak, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazının reddi ile, İstanbul Barosu Disiplin Kurulu'nun "Uyarma Cezası Verilmesine" ilişkin kararının ONANMASINA, oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Reklam Yasağı Yönetmeliği MADDE 6 :Başlıklı kağıtlar, kartvizitler ve diğer basılı evrak, reklam niteliği taşıyacak aşırılıkta olamaz.

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta; sadece avukatlık unvanı, varsa akademik unvan, adı ve soyadı, adres, telefon-faks numaraları, internet ve e-posta adresleri ile bağlı bulunulan; Baro ve Türkiye Barolar Birliği sicil numaraları, vergi dairesi ile vergi sicil numarası ve Türkiye Barolar Birliği ve/veya kayıtlı bulunduğu baronun amblemi yer alabilir.

Birlikte çalışma halinde; "avukatlık bürosu" ibaresi, avukatlık ortaklığı halinde "avukatlık ortaklığı" ibaresi ve ortaklıkta yer alan avukatların ad ve soyadlarının yer alması da zorunludur.

Ortaklığa mensup avukatların, başlıklı kağıtlarında, kartvizitlerinde ve diğer basılı kağıtlarında; büro ya da ortaklığın adı yanında, kendi ad ve soyadlarını da kullanmaları zorunludur.

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı kağıtta avukat unvanı ve akademik unvan dışında; emekli yargıç, emekli savcı, emekli noter, hukuk uzmanı, marka-patent vekili, sigorta uzmanı, bilirkişi, Bakan, Milletvekili ve benzeri sıfatlar kullanılamayacağı gibi kamu kurum ve kuruluşu ile özel kurum ve kuruluşlardaki, siyasi partilerdeki geçmiş ve mevcut görevler belirtilemez. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarında geçmişte görev alan avukatlar bu unvanlarını kullanamazlar. Halen görevli olanlar bu unvanlarını; ancak bu görevin ifasında ve bu görevleri ile sınırlı olmak kaydıyla kullanabilirler.

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta; avukatın veya avukatlık ortaklığının ad ve unvanını belirtme amacını aşan her türlü yazı, deyim, resim, kayıtlı bulunduğu baro veya Türkiye Barolar Birliği amblemi dışında amblem ve şekiller yer alamaz.

Avukatlık hizmeti, hiçbir unvan altında marka tesciline konu olamaz; bu yolda başvuruda bulunulamaz.

Bu Yönetmelik kapsamında olanlar mühür biçiminde damgalar kullanamazlar. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Sinan ÖZTÜRK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 13-11-2009

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02222896 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.