Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Av.Rek.Yön. MADDE 6

     
 
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Reklam Yasağı Yönetmeliği MADDE 6
Başlıklı kağıtlar, kartvizitler ve diğer basılı evrak, reklam niteliği taşıyacak aşırılıkta olamaz.

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta; sadece avukatlık unvanı, varsa akademik unvan, adı ve soyadı, adres, telefon-faks numaraları, internet ve e-posta adresleri ile bağlı bulunulan; Baro ve Türkiye Barolar Birliği sicil numaraları, vergi dairesi ile vergi sicil numarası ve Türkiye Barolar Birliği ve/veya kayıtlı bulunduğu baronun amblemi yer alabilir.

Birlikte çalışma halinde; "avukatlık bürosu" ibaresi, avukatlık ortaklığı halinde "avukatlık ortaklığı" ibaresi ve ortaklıkta yer alan avukatların ad ve soyadlarının yer alması da zorunludur.

Ortaklığa mensup avukatların, başlıklı kağıtlarında, kartvizitlerinde ve diğer basılı kağıtlarında; büro ya da ortaklığın adı yanında, kendi ad ve soyadlarını da kullanmaları zorunludur.

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı kağıtta avukat unvanı ve akademik unvan dışında; emekli yargıç, emekli savcı, emekli noter, hukuk uzmanı, marka-patent vekili, sigorta uzmanı, bilirkişi, Bakan, Milletvekili ve benzeri sıfatlar kullanılamayacağı gibi kamu kurum ve kuruluşu ile özel kurum ve kuruluşlardaki, siyasi partilerdeki geçmiş ve mevcut görevler belirtilemez. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarında geçmişte görev alan avukatlar bu unvanlarını kullanamazlar. Halen görevli olanlar bu unvanlarını; ancak bu görevin ifasında ve bu görevleri ile sınırlı olmak kaydıyla kullanabilirler.

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta; avukatın veya avukatlık ortaklığının ad ve unvanını belirtme amacını aşan her türlü yazı, deyim, resim, kayıtlı bulunduğu baro veya Türkiye Barolar Birliği amblemi dışında amblem ve şekiller yer alamaz.

Avukatlık hizmeti, hiçbir unvan altında marka tesciline konu olamaz; bu yolda başvuruda bulunulamaz.

Bu Yönetmelik kapsamında olanlar mühür biçiminde damgalar kullanamazlar.
 3  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Admin, 08-09-2010 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

Av.Rek.Yön. MADDE 6 İçtihatları

Tek başına çalışan ve Avukatlık Ortaklığı kurmayan avukat "Hukuk Bürosu" ibaresi kullanamaz.
(Şerh No: 716 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009)

Avukatın mahkemeye sunduğu dilekçesinde “…eski bir hakim ve avukat olan beni..”, “…emekli bir hakim olarak…” gibi ifadelerle kendisinin emekli hakim olduğundan bahsetmesi disiplin cezasını gerektirir.
(Şerh No: 712 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009)

Bir avukatın akademik ünvan olan "Prof.Dr." veya "Dr." ifadelerini ismiyle birlikte kullanması mümkünse de, Mahkemeye sunduğu bir dilekçede isminin geçtiği her yerde bu ünvanları aşırılık teşkil edecek kadar koyultması "reklam niteliği taşıyacak aşırılıkta" kabul edilir ve disiplin cezasını gerektirir.
(Şerh No: 711 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

Av.Rek.Yön. MADDE 6 Şerhler, Notlar, Yorumlar

7 Eylül 2010 tarihinde Avukatlık Reklam Yasağı Yönetmeliği Madde 6'de yapılan değişiklik
"Bu Yönetmelik kapsamında olanlar mühür biçiminde damgalar kullanamazlar. " şeklindeki son fıkra ve ikinci fıkranın sonundaki "ve Türkiye Barolar Birliği ve/veya kayıtlı bulunduğu baronun amblemi" ibaresi 7 Eylül 2010 tarihinde yapılan değişiklikle eklenmiştir.
(Şerh No: 6733 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 08-09-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

Av.Rek.Yön. MADDE 6 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

Av.Rek.Yön. MADDE 6 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

Av.Rek.Yön. MADDE 6 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02825093 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.