Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Kararı 2005/318E, 2005/399K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Tek başına çalışan ve Avukatlık Ortaklığı kurmayan avukat "Hukuk Bürosu" ibaresi kullanamaz.
(Karar Tarihi : 02.12.2005)
Şikayetli avukat hakkında bastırdığı ve dağıttığı kartvizitte tek çalıştığı halde "G. Hukuk Bürosu" unvanını kullandığı iddiasıyla açılan disiplin kovuşturması sonucu, kast olmaması sebebiyle eylem sabit görülmeyerek disiplin cezası tayinine yer olmadığına karar verilmiştir.


Şikayetli bu başlık altında kart bastırdığı ve bir kısmını dağıttığının doğru olduğunu, mesleğe başlarken başka meslektaşlarından gördüğü ve beğendiğinden dolayı yaklaşık 1000 adet bastırdığını, ancak yasal olmadığını öğrenince kalan kartları imha ettiğini savunmuş, suçsuz olduğunu bildirmiştir.


Kovuşturmaya konu kartvizitte "G. Hukuk Bürosu" ibaresi yer almakta, alt kısımda ise Av. M. G. ismi bulunmaktadır.


Birden fazla avukatın, "aynı büroda birlikte çalışma" hali, Avukatlık Yasası'nın 44/A maddesinde düzenlenmiş olup, birlikte çalışan avukatların bir ya da birkaçının ad ve/veya soyadının yanında (Avukatlık Bürosu) ibaresinin kullanılmasının zorunlu olduğu, karşılıklı hak ve yükümlülükler, gelir ve giderlerin paylaşılması, büro yönetimi, birlikteliğin sona ermesinin birlikte çalışanlarca belirleneceği ve durumun kayıtlı oldukları baroya bildirilmesi gerektiği bildirilmiştir.


O halde tek başına çalışan avukatın usulüne uygun olarak prosedürü tamamlamadan ve birden fazla avukatın katılımı ile gerçek bir "Avukatlık Ortaklığı" kurmadan, "Avukatlık Ortaklığı" ve/veya yasa ve yönetmeliğe aykırı da olsa, "Hukuk Bürosu" ibaresi kullanması, kendisine haksız iş temin etmeye, meslektaşlar arasında haksız rekabete yol açmaya yönelik ve aynı zamanda kamuyu yanıltıcı bir davranış olduğu tartışmasızdır.


Kullanıldığı sabit ve dosyada örneği bulunan kartvizit, Avukatlık Yasası'nın 55, TBB Meslek Kuralları'nın 7-8 ve TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği'nin 5 ve 6. maddelerine açıkça aykırıdır.


Bu nedenlerle Baro Disiplin Kurulunca eylemin disiplin suçu oluşturmadığına ilişkin hukuksal değerlendirme isabetli bulunmamış, disiplin cezası tayini gerekmiştir.


Sonuç olarak, itirazın kabulü ile Afyonkarahisar Barosu Disiplin Kurulu'nun disiplin cezası tayinine yer olmadığına ilişkin kararının kaldırılmasına, dosyada yeniden inceleme ve araştırmayı gerektirir bir husus bulunmadığından şikayetli avukatın "uyarma" cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Reklam Yasağı Yönetmeliği MADDE 6 :Başlıklı kağıtlar, kartvizitler ve diğer basılı evrak, reklam niteliği taşıyacak aşırılıkta olamaz.

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta; sadece avukatlık unvanı, varsa akademik unvan, adı ve soyadı, adres, telefon-faks numaraları, internet ve e-posta adresleri ile bağlı bulunulan; Baro ve Türkiye Barolar Birliği sicil numaraları, vergi dairesi ile vergi sicil numarası ve Türkiye Barolar Birliği ve/veya kayıtlı bulunduğu baronun amblemi yer alabilir.

Birlikte çalışma halinde; "avukatlık bürosu" ibaresi, avukatlık ortaklığı halinde "avukatlık ortaklığı" ibaresi ve ortaklıkta yer alan avukatların ad ve soyadlarının yer alması da zorunludur.

Ortaklığa mensup avukatların, başlıklı kağıtlarında, kartvizitlerinde ve diğer basılı kağıtlarında; büro ya da ortaklığın adı yanında, kendi ad ve soyadlarını da kullanmaları zorunludur.

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı kağıtta avukat unvanı ve akademik unvan dışında; emekli yargıç, emekli savcı, emekli noter, hukuk uzmanı, marka-patent vekili, sigorta uzmanı, bilirkişi, Bakan, Milletvekili ve benzeri sıfatlar kullanılamayacağı gibi kamu kurum ve kuruluşu ile özel kurum ve kuruluşlardaki, siyasi partilerdeki geçmiş ve mevcut görevler belirtilemez. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarında geçmişte görev alan avukatlar bu unvanlarını kullanamazlar. Halen görevli olanlar bu unvanlarını; ancak bu görevin ifasında ve bu görevleri ile sınırlı olmak kaydıyla kullanabilirler.

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta; avukatın veya avukatlık ortaklığının ad ve unvanını belirtme amacını aşan her türlü yazı, deyim, resim, kayıtlı bulunduğu baro veya Türkiye Barolar Birliği amblemi dışında amblem ve şekiller yer alamaz.

Avukatlık hizmeti, hiçbir unvan altında marka tesciline konu olamaz; bu yolda başvuruda bulunulamaz.

Bu Yönetmelik kapsamında olanlar mühür biçiminde damgalar kullanamazlar. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Sinan ÖZTÜRK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 13-11-2009

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02512503 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.