Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhi İstatistikleri:
Mevzuat82
Madde13716
Şerh13510
İçtihat3913
Bilgi7658
Önerge81
Çeviri1334
Türkçe524
Dosya60
Seslendirme2575
Son Şerh14-02-2018 15:27

THS Şerhi Projesi
Türk Hukuk Sitesi Şerh Projesi, THS Hukuk Çalışma Gruplarımızın koordinatörlüğünde, Türk Hukuk Sitesi üyesi hukukçu meslektaşlarımız tarafından oluşturulan bir Türk Mevzuatı şerhi projesidir.

Projemizde yer alan mevzuat metinleri alanında uzman üyelerimiz tarafından madde bazında içtihatlar, bilgi notları, yorumlarla zenginleştirilerek, Türk Mevzuatına ilişkin sürekli güncellenen, dinamik, herkese açık ve ücretsiz bir kaynak oluşturmaktadır.

Türk Hukuk Sitesi olarak, bu projedeki hedefimiz site ilkelerimize uygun olarak, bir yandan Türk hukuk tarihinin en yüksek katılımlı ve en büyük şerhini oluştururken, bir yandan bu değerli kaynağı başta Türk Hukukçuları olmak üzere, adalet arayan, hukuka ihtiyaç duyan HERKESE ücretsiz ve karşılıksız olarak sunmaktır.

Yeni Şerhleri Listeleyin:
Kanun:


Listelenecek Şerhler:
İçtihatlar
Notlar
Önergeler
Çeviriler
Türkçeleştirme
Dosyalar
Ses Dosyaları


Yeni Şerh Ekleme
Şerhi Eklemek İstediğiniz Kanun:


Şerhin Ekleneceği Madde Numarası:


Mevzuat ve Şerhler : Aktif Mevzuat
    K.No / Kanun Madde Şerh Sorumlu HÇG Son Şerh
Bu sayfada AKTİF MEVZUAT başlığı ile listelenen kanunlar Sitemizin Çalışma Grupları tarafından sürekli güncellenmekte ve şerhlerle geliştirilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
[Madde Listesi] [Şerh Listesi] [Ses Dosyaları]
Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu
11-06-2017 05:33
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu 
[Madde Listesi] [Şerh Listesi] [Ses Dosyaları]
Aile Hukuku Çalışma Grubu
Kadın Hakları Çalışma Grubu
KAHDEM Çalışma Grubu
Miras Hukuku Çalışma Grubu
Eşya Hukuku Çalışma Grubu
08-10-2017 09:40
6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni)
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Borçlar Hukuku Çalışma Grubu
Eşya Hukuku Çalışma Grubu
14-02-2018 15:27
6102 S.lı Türk Ticaret Kanunu (Yeni)
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ticaret Hukuku Çalışma Grubu
12-09-2017 13:24
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu 
[Madde Listesi] [Şerh Listesi] [Ses Dosyaları]
Ceza Hukuku Çalışma Grubu
25-12-2017 20:53
5271 S.lı Ceza Muhakemesi Kanunu 
[Madde Listesi] [Şerh Listesi] [Ses Dosyaları]
Ceza Hukuku Çalışma Grubu
08-12-2017 12:31
5275 S.lı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ceza Hukuku Çalışma Grubu
03-07-2014 11:26
5326 S.lı Kabahatler Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ceza Hukuku Çalışma Grubu
03-03-2017 18:53
5607 S.lı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ceza Hukuku Çalışma Grubu
03-07-2014 10:50
3713 S.lı Terörle Mücadele Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ceza Hukuku Çalışma Grubu
01-08-2017 23:49
5352 S.lı Adli Sicil Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ceza Hukuku Çalışma Grubu
30-04-2013 11:46
6136 S.lı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ceza Hukuku Çalışma Grubu
27-12-2010 11:30
2911 S.lı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ceza Hukuku Çalışma Grubu
14-10-2012 13:25
6100 S.lı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
[Madde Listesi] [Şerh Listesi] [Ses Dosyaları]
Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu
30-11-2017 11:24
2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu
25-01-2018 12:49
4857 S.lı İş Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu
06-01-2018 18:27
7036 S.lı İş Mahkemeleri Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu
31-10-2017 16:18
6331 S.lı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu
16-09-2013 18:17
5846 S.lı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu
16-03-2015 14:58
6769 S.lı Sınai Mülkiyet Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu
07-09-2017 11:51
551 S.lı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu
13-11-2009 15:33
554 S.lı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu
16-04-2010 13:11
556 S.lı Markaların Korunması Hakkında KHK
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu
11-01-2017 09:34
6502 S.lı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu
21-08-2017 15:48
1136 S.lı Avukatlık Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Avukatlık Hukuku Çalışma Grubu
29-12-2016 12:11
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kuralları
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Avukatlık Hukuku Çalışma Grubu
21-12-2017 20:52
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Reklam Yasağı Yönetmeliği
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Avukatlık Hukuku Çalışma Grubu
08-09-2010 12:21
657 S.lı Devlet Memurları Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu
14-02-2016 19:43
2577 S.lı İdari Yargılama Usulü Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu
22-05-2017 14:01
193 S.lı Gelir Vergisi Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Mali Hukuk Çalışma Grubu
22-11-2016 16:24
213 S.lı Vergi Usul Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Mali Hukuk Çalışma Grubu
03-11-2016 11:27
6183 S.lı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Mali Hukuk Çalışma Grubu
17-11-2017 22:42
4054 S.lı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ticaret Hukuku Çalışma Grubu
25-12-2010 14:09
2942 S.lı Kamulaştırma Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu
12-09-2017 16:34
4734 S.lı Kamu İhale Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu
05-12-2014 12:15
2886 S.lı Devlet İhale Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu
31-10-2013 16:28
4735 S.lı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu
21-08-2017 17:30
3194 S.lı İmar Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu
12-09-2017 14:37
7201 S.lı Tebligat Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu
02-11-2017 13:26
492 S.lı Harçlar Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu
Mali Hukuk Çalışma Grubu
07-01-2014 22:45
3095 S.lı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun 
[Madde Listesi] [Şerh Listesi] [Ses Dosyaları]
Borçlar Hukuku Çalışma Grubu
Ticaret Hukuku Çalışma Grubu
27-11-2010 13:20
5941 S.lı Çek Kanunu 
[Madde Listesi] [Şerh Listesi] [Ses Dosyaları]
Ticaret Hukuku Çalışma Grubu
11-05-2014 20:17
Güvence Hesabı Yönetmeliği
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ticaret Hukuku Çalışma Grubu
01-10-2016 16:59
6284 S.lı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Aile Hukuku Çalışma Grubu
Kadın Hakları Çalışma Grubu
KAHDEM Çalışma Grubu
Çocuk Hakları Çalışma Grubu
15-04-2014 12:38
6570 S.lı Gayrımenkul Kiraları Hakkında Kanun 
[Madde Listesi] [Şerh Listesi] [Ses Dosyaları]
Borçlar Hukuku Çalışma Grubu
23-02-2013 13:06
5718 S.lı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu
15-06-2015 00:41
1163 S.lı Kooperatifler Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ticaret Hukuku Çalışma Grubu
18-12-2013 12:58
5411 S.lı Bankacılık Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ticaret Hukuku Çalışma Grubu
21-08-2012 18:25
5070 S.lı Elektronik İmza Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Borçlar Hukuku Çalışma Grubu
13-04-2010 11:19
5684 S.lı Sigortacılık Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ticaret Hukuku Çalışma Grubu
08-04-2015 13:54
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Çocuk Hakları Çalışma Grubu
10-04-2011 19:34
Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Çocuk Hakları Çalışma Grubu
12-03-2010 12:50
2253 S.lı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Çocuk Hakları Çalışma Grubu
31-12-2010 09:32
5717 S.lı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Çocuk Hakları Çalışma Grubu
08-03-2010 19:06
5395 S.lı Çocuk Koruma Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Çocuk Hakları Çalışma Grubu
23-11-2016 16:44
ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Engelliler ve Hukuk Çalışma Grubu
24-12-2010 18:15
5510 S.lı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
[Madde Listesi] [Şerh Listesi] [Ses Dosyaları]
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu
23-06-2016 23:08
Hasta Hakları Yönetmeliği
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Hasta Hakları Çalışma Grubu
26-03-2014 23:45
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Hasta Hakları Çalışma Grubu
06-04-2013 20:42
6698 S.lı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu
21-03-2017 15:05
CEDAW: Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Kadın Hakları Çalışma Grubu
KAHDEM Çalışma Grubu
Aile Hukuku Çalışma Grubu
06-04-2010 20:21
5651 S.lı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu
Ceza Hukuku Çalışma Grubu
17-08-2017 14:08
854 S.lı Deniz İş Kanunu
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu
30-04-2011 21:18
5953 S.lı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu
05-11-2009 15:28
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari Ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ticaret Hukuku Çalışma Grubu
13-11-2009 15:19
Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalardaki Sigortalı Mevduat ve Sigortalı Katılım Fonunun Ödenmesi İle Bu Bankaların İflas ve Tasfiyesine İlişkin Yönetmelik
[Madde Listesi] [Şerh Listesi]
Ticaret Hukuku Çalışma Grubu
-
Aktif Mevzuat - Diğer Mevzuat - Mülga Mevzuat


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07773304 saniyede 9 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.