Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [TK. 1054] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 941 inci maddesinden ifadesi düzeltilmek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1054 üncü maddesinin ikinci fıkrası, mehaz Alman Gemiler ve Yapılar Üzerinde Aynî Haklara Dair Alman Kanununun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesine uygun olarak düzeltilmiş ve yapının "tamamlandığında" onsekiz gros tonilâtodan ufak olması halinde ipoteğin kurulamayacağı açıklığa kavuşturulmuştur. Buna karşılık tamamlandı...
(Şerh No: 15891 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:49)

 Bilgi  [TK. 1053] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 931 inci maddesinden ifadesi düzeltilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1053 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, hükmün amacına uygun hale getirilmiş, ayrıca burada da 4721 sayılı Kanuna uygun olarak "vazgeçme" yerine "feragat" ibaresi kullanılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15890 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:48)

 Bilgi  [TK. 1052] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 930 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15889 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:48)

 Bilgi  [TK. 1051] Gerekçesi
Madde belli bir süre için kurulan ipoteğin, mücerret bu sürenin geçmesi ile kendiliğinden sona ereceğini açıklamak üzere Tasarıya eklenen yeni bir hükümdür.
(Şerh No: 15888 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:48)

 Bilgi  [TK. 1050] Gerekçesi
Maddenin birinci ilâ üçüncü fıkraları, 6762 sayılı Kanunun 927 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Sadece, ipoteğin kurulmasında kabul edilen esasa uygun olarak, feragat beyanının dahi gemi sicili müdürü huzurunda yapılabileceği tasrih edilmiştir. Maddenin dördüncü fıkrası ise, 6762 sayılı Kanunun 934 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1050 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında, 47...
(Şerh No: 15887 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:48)

 Bilgi  [TK. 1049] Gerekçesi
Tarafların anlaşarak alacağın güvencesini teşkil eden ipoteği sona erdirebileceklerini açıklamak üzere, Tasarıya eklenen yeni bir hükümdür.
(Şerh No: 15886 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:47)

 Bilgi  [TK. 1048] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 929 uncu maddesinden alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun metninde geçen “mutalebe” teriminin yorumunda yaşanan tereddütleri gidermek üzere, mehaz 15/11/1940 tarihli Gemiler ve Yapılar Üzerinde Aynî Haklara dair Alman Kanununun 65 inci maddesi hükmüne uygun olarak, alacaklının malike karşı haiz olduğu talep –alacak - hakkının kastedildiği açıklığa kavuşturulmuştur.
(Şerh No: 15885 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:47)

 Bilgi  [TK. 1047] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 937 nci maddesinden başlığı değiştirilmek suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 15884 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:47)

 Bilgi  [TK. 1046] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 936 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15883 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:47)

 Bilgi  [TK. 1045] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 928 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15882 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:47)

 Bilgi  [TK. 1044] Gerekçesi
Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 926 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 933 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. Maddenin üçüncü fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 933 üncü maddesinin ikinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. Maddenin dördüncü fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 935 inci maddesinden ifadesi düzeltilmek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Maddenin beşinci fı...
(Şerh No: 15881 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:47)

 Bilgi  [TK. 1043] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 925 inci maddesinden, ipotekli alacağın yerine başka bir alacağın ikame edilmesine ilişkin anlaşmanın gemi sicil müdürü huzurunda dahi yapılabilmesine imkân tanınmak ve mehaza uygun olarak gemi ipoteğinin tescilinde sicile geçirilecek hususları düzenleyen Tasarının 1016 ncı maddesine yollama yapılmak suretiyle alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1043 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde, 1001 inci maddenin ikinci fıkrasın...
(Şerh No: 15880 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:46)

 Bilgi  [TK. 1042] Gerekçesi
Maddenin birinci fıkrası, tescil edilmiş bir gemi ipoteğinin derecesinin yeni bir gemi ipoteği kurulurken bu ipotek lehine değiştirilebilmesine imkân sağlamak üzere Tasarıya eklenmiştir. Maddenin ikinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 895 inci maddesinin birinci fıkrasından, ipoteğin derecesinin sonradan değiştirilmesi için yapılması gerekli anlaşmanın gemi sicil müdürü huzurunda dahi yapılabilmesine imkân sağlanmak ve mehaz Alman Kanunun 26 ncı maddesine uygun olarak gemi malikinin anlaşmaya ka...
(Şerh No: 15879 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:46)

 Bilgi  [TK. 1041] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 924 üncü maddesinden değiştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Tasarının 1041 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde, 1001 inci maddenin ikinci fıkrasına ilişkin açıklanan gerekçeye uygun olarak "sicil müdürlüğünde" ibaresi kullanılmış; maddenin ikinci fıkrası, içerik olarak değiştirilmeden amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına kavuşturularak kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15878 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:46)

 Bilgi  [TK. 1040] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 923 üncü maddesinden cüz’i bazı değişikliklerle alınmıştır.
(Şerh No: 15877 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:46)

 Bilgi  [TK. 1039] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 922 nci maddesinden alınmiştir. Maddenin ikinci fıkrası, mehaz Alman Kanununun 52 nci maddesine uygun hâle getirilmek üzere değiştirilmiştir.
(Şerh No: 15876 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:46)

 Bilgi  [TK. 1038] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 921 inci maddesinden ve ipotekle temin edilmiş kıymetli evraka bağlı alacakların devri ile ilgili 938 inci maddesinin ikinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. Nama yazılı olarak düzenlenebilecek poliçelere bağlı hakların devri için sicile tescilin uygun olacağı düşünüldüğünden, “poliçe” kelimesi metinden çıkartılmıştır. Maddenin altıncı fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 933 üncü maddesinin birinci fıkrasından, gemi maliki olmayan borçlunun ipotekle temin edilmiş b...
(Şerh No: 15875 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:45)

 Bilgi  [TK. 1037] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 916 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15874 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:45)

 Bilgi  [TK. 1036] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 915 inci maddesinden Tasarının 1028 inci maddesinde olduğu gibi burada düzenlenen hususun da halefiyet değil alacağın intikali olduğu göz önünde bulundurularak “halefiyet” sözcüğü “intikal” sözcüğüyle değiştirilmek ve maddenin dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15873 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:45)

 Bilgi  [TK. 1035] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 914 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15872 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:45)

 Bilgi  [TK. 1034] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 913 üncü maddesinden “kayyım” kelimesi “temsilci”; “sulh mahkemesi” ise, “geminin tescil edilmiş olduğu sicilin bulunduğu yer mahkemesi” tabirleri ile değiştirilmek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15871 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:45)

 Bilgi  [TK. 1033] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 912 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15870 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:45)

 Bilgi  [TK. 1032] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 911 inci maddesinden anlatımı sadeleştirilmek suretiyle alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında aynı zamanda borçlu olmayan malikin, borçlunun def’iden feragat etmesi ile bu def’iyi ileri sürme hakkından mahrum kalmayacağı açıklanmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1032 nci maddesinin madde başlığında redaksiyon yapılmış; ayrıca ikinci fıkrada, Tasarı gerekçesinde açıklanan amacına uygun olarak "borçlu" yerine "malik" ibaresi kullanılmıştır.Ya...
(Şerh No: 15869 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:44)

 Bilgi  [TK. 1031] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 910 uncu maddesinden anlatımı sadeleştirilmek suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 15868 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:44)

 Bilgi  [TK. 1030] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 909 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek ve Tasarının 1353 üncü maddesine göre gerekli değişiklikler yapılarak alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 909 uncu maddesi uygulamada çeşitli sıkıntılara yol açmaktaydı; o maddeye göre mahkemenin gemiye el koyup koyamayacağı şüpheliydi. 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 257 nci maddesi uyarınca rehinle temin edilmiş alacak için ihtiyati haciz istenemeyeceğinden, bu hallerde yalnızca 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 101 ...
(Şerh No: 15867 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:44)

 Bilgi  [TK. 1029] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 908 inci maddesinin birinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. 908 inci maddenin ikinci fıkrası gemi ipoteğinin kapsamı ile ilgili olduğundan Tasarının 1022 nci maddesinin ikinci fıkrasına alınmıştır.
(Şerh No: 15866 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:44)

 Bilgi  [TK. 1028] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 907 nci maddesinden dili güncelleştirilerek ve maddede düzenlenen hususun halefiyet değil hakların intikali olduğu göz önünde bulundurulmak, bu sebepten “halefiyet” sözcüğü “intikal” sözcüğüyle değiştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1028 inci maddesinde, 1024 üncü maddenin fıkralarına yapılan atıf daha açık düzenlenerek kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15865 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:43)

 Bilgi  [TK. 1027] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 906 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 906 ncı maddenin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendinde geçen “usulü veçhile donatılmaksızın veya gemi adamları tamamlanmaksızın” ibaresi ile kastedilen hususun Tasarının 932 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tarif dolayısıyla geminin “yola elverişli halde bulunması” olduğu göz önünde bulundurularak Tasarının bu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde “yola elverişsiz” ibaresi kullanılmıştır. Adalet Komis...
(Şerh No: 15864 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:43)

 Bilgi  [TK. 1026] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 905 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. İpotekli alacaklıya yapılacak ihbarın şeklinin Tasarının 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasına tabi olacak bulunması sebebiyle, 905 inci maddenin birinci cümlesinde geçen “taahhütlü bir mektupla” ibaresi Tasarıya alınmamıştır.
(Şerh No: 15863 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:43)

 Bilgi  [TK. 1025] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 904 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15862 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:42)

 Bilgi  [TK. 1024] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 903 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek ve anlatımı sadeleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15861 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:42)

 Bilgi  [TK. 1023] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 902 nci maddesinden dili güncelleştirilerek ve değiştirilerek alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 6762 sayılı Kanunun 902 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinden, sigortacının yaptığı ödemenin gemi alacaklısı hakkının teminatını teşkil eden unsurların rizikonun gerçekleşmesini takiben arz etmekte oldukları değer oranında onu ipotekli alacaklıya karşı sorumluluktan kurtaracağını açıklamak üzere yapılan ilave ile alınmıştır.
(Şerh No: 15860 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:42)

 Bilgi  [TK. 1022] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 901 ve 908 inci maddesinin ikinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. Tasarının birinci fıkrası, sadece geminin değil gemi ipoteğinin kapsamına giren diğer hususların da sigortasını kapsayacak şekilde 6762 sayılı Kanunun 901 inci maddesinin birinci fıkrasından, ikinci fıkrası ise, sigortanın kapsamı ile ilgili olması dolayısıyla 908 inci maddenin ikinci fıkrasından alınmıştır. Üçüncü fıkra 6762 sayılı Kanunun 901 inci maddesinin ikinci fıkrasından alınmış olup, o ...
(Şerh No: 15859 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:42)

 Bilgi  [TK. 1021] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 897 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15858 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:42)

 Bilgi  [TK. 1020] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 900 üncü maddesinden değiştirilerek alınmıştır. 900 üncü maddenin birinci fıkrasının navlun ile ilgili ikinci cümlesi, navlunun taşıyanın geminin işletilmesinden dolayı değil, yük taşıma taahhüdünün ifası karşılığında talep edeceği bir ücret olması dolayısıyla metinden çıkarılmıştır; ikinci fıkrasının son cümlesi ise mülkiyetin iktisabı ile ilgili olduğundan Tasarıya alınmamıştır. Dördüncü fıkra ise, istimval bedeli gemi yerine kaim olduğu cihetle maddeye eklenmiştir. Ad...
(Şerh No: 15857 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:42)

 Bilgi  [TK. 1019] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 899 uncu maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek alınmıştır. Faiz oranını yüzde beş olarak belirleyen 899 uncu madde, enflasyon yüzünden para değerindeki düşmelere yeterli güvence sağlamadığından asgarî kanunî faiz oranına yollama yapılmıştır. İkinci fıkra 6762 sayılı Kanunun 899 uncu maddesinin ikinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15856 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:41)

 Bilgi  [TK. 1018] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 898 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1018 inci maddesinin kenar başlığında redaksiyon yapılmış; ayrıca, maddenin ikinci fıkrası, Tasarının diğer hükümleriyle uyum sağlanması ve amacın daha açık ortaya konması amaçlarıyla yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15855 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:41)

 Bilgi  [TK. 1017] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 894 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15854 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:40)

 Bilgi  [TK. 1016] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 893 üncü, 938 inci, 939 uncu, 940 ıncı maddelerinden değiştirilerek alınmıştır. Yabancı para üzerinden ipotek tesisi Türk Medenî Kanununun 851 inci maddesine paralel olarak düzenlenmiştir. Emre yazılı tahvil düzenlemek mümkün olmadığından “nama veya hâmile yazılı tahviller” deyimi sadece “tahvil” terimi ile değiştirilmiştir. Yedinci fıkradaki eklemeler ise, Gemi Sicili Nizamnamesinin 39 uncu maddesinden alınmıştır.
(Şerh No: 15853 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:40)

 Bilgi  [TK. 1015] Gerekçesi
Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 876 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden; ikinci fıkrasının birinci cümlesi 876 ncı maddenin ikinci fıkrasından; beşinci fıkrası 876 ncı maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden uluslararası gemi siciline atıf eklenerek ve altıncı fıkrası, 938 nci maddenin birinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır; maddenin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlesi ile üçüncü ve dördüncü fıkraları 6762 sayılı Kanunda mevcut olmaya...
(Şerh No: 15852 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:40)

 Bilgi  [TK. 1014] Gerekçesi
Tasarının birinci fıkrasına 6762 sayılı Kanunun 875 inci maddesi dili güncelleştirilerek ve bir ekleme yapılarak alınmıştır. Birinci fıkrada, gemi ipoteğinin bir teminat ipoteği olup, tedavül ipoteği şeklinde kurulamayacağı belirtilmiştir. Bundan başka, sicile kayıtlı gemilerin sözleşmeye dayalı rehninin ancak gemi ipoteği ile kurulabileceği ve kıymetli evraka bağlı alacakların dahi gemi ipoteğine konu teşkil edeceği vurgulanmıştır. İkinci fıkrada, gemi ipoteğinin hak sahibine sadece ala...
(Şerh No: 15851 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:39)

 Bilgi  [TK. 1013] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 877 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Her ne kadar burada “kanun”dan doğan “ipotek” değil, malikin rıza göstermemesi halinde o ipoteğin tescilini mahkemeden talep etme hakkı ise de, tamamlayıcı hüküm olarak atıfta bulunulan 4721 sayılı Türk Medenî Kanunun 895 ilâ 897 nci maddelerinin başlıklarında ve metinlerinde “kanuni ipotek” teriminin kullanılmış olması sebebiyle, Tasarının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine uygun olarak, Tasarının 93...
(Şerh No: 15850 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:39)

 Bilgi  [TK. 1012] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 966 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki düzenlemede iştirak payının niteliği gereği sahibine gemi üzerinde bir hak bahşedildiğinden, teslime bağlı rehne ilişkin hükümler yerine, alacakların rehnine dair hükümlere yollama yapılmıştır.
(Şerh No: 15849 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:38)

 Bilgi  [TK. 1012] 1012 ilâ 1058 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Gemi rehnine ilişkin Üçüncü Ayırımda sadece sicile kayıtlı gemiler ve gemi payları üzerindeki sicilli rehin (ipotek) değil, aynı zamanda sicile kayıtlı olmayan gemiler üzerindeki iştirak paylarının rehni de düzenlenmiş olduğundan, ayrımın başlığı “gemi rehni” olarak değiştirilmiştir. 6762 sayılı Kanunda iştirak payının rehni, teslime bağlı rehne dair hükümlere tabi kılınmıştı. Tasarıda iştirak payının bir şirketteki ortaklık payı gibi, sahibine bazı haklar bahşettiği ve borçlar yüklediği nazara ...
(Şerh No: 15848 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:38)

 Bilgi  [TK. 1011] Gerekçesi
Bu madde 6762 sayılı Kanunun 971 inci maddesinin birinci fıkrasından, yollama yapılan ilgili maddelerin içerikleri açıklanmak ve anlatımı değiştirilmek suretiyle alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 971 inci maddesinin ikinci fıkrası, yapı ortaklığı ile ilgili hükümler Tasarıya alınmadığından metinden çıkarılmıştır.
(Şerh No: 15847 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:38)

 Bilgi  [TK. 1010] Gerekçesi
Bu madde 6762 sayılı Kanunda bulunmayan yeni bir hükümdür. Daha önce yapı halindeki gemilere mahsus sicile kaydolunmayan yapılar ve yapı payları üzerindeki mülkiyetin ne şekilde intikal edeceğine dair herhangi bir hüküm bulunmuyor ve bu yüzden farklı uygulamalarla karşılaşılıyordu. Bu hususta ortaya çıkan farklılıkları gidermek için bu alandaki boşluk, gemi siciline kayıtlı olmayan gemilerle aynı esaslar dairesinde yeni bir madde vaz edilmek suretiyle doldurulmuştur.
(Şerh No: 15846 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:38)

 Bilgi  [TK. 1009] Gerekçesi
Bu madde 6762 sayılı Kanunda bulunmayan yeni bir hüküm olup, iştirak payı üzerindeki mülkiyetin zıyaının gemi mülkiyetinin zıyaına ilişkin hükümler dairesinde düzenlenmesi için vaz edilmiştir.
(Şerh No: 15845 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:37)

 Bilgi  [TK. 1008] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 963 üncü maddesinden değiştirilerek alınmıştır. Bırakmanın, asli mi, yoksa devren iktisap mı olduğu tartışılmış, ancak devren iktisap olduğu sonucuna varılarak üçüncü fıkraya ilave yapılmıştır. Sınırlı ayni sorumluluk yerine sınırlı şahsi sorumluluk prensibi benimsendiğinden, birinci fıkrada sınırlı sorumluluğa işaret eden ibare çıkarılmış ve donatma iştirakinde alacağın sınırlı sorumluluk doğurması değil, Tasarının 1352 nci maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi uyarınca de...
(Şerh No: 15844 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:37)

 Bilgi  [TK. 1007] Gerekçesi
Bu maddenin birinci ilâ üçüncü fıkraları 6762 sayılı Kanunun 868 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 965 inci maddesinden; son fıkrası ise aynı Kanunun 870 inci maddesinin birinci fıkrasından değiştirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Böylece gemi payı ve iştirak payının devri ile geminin devrine benzer bir şekilde düzenlenmiştir. Sicile kayıtlı gemi payı ile iştirak payının temliki ile ilgili olarak farklı maddelerde yer alan hükümler birleştirilmiş ve sadelik sağlanmıştır. Adale...
(Şerh No: 15843 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:37)

 Bilgi  [TK. 1006] Gerekçesi
Bu madde 6762 sayılı Kanunda olmayan yeni bir hükümdür. Evvelce sicile kayıtlı gemi payı ve iştirak payı üzerindeki mülkiyetin ne şekilde iktisap edileceğine dair bir hüküm olmadığından, bu mesele yorum yoluyla hallediliyordu. Genel kanıya göre bu nevi paylara da sicile kayıtlı gemiler hakkındaki hükümlerin uygulanması gerektiğinden bu hüküm sevk edilmiştir.
(Şerh No: 15842 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:36)

 Bilgi  [TK. 1005] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunda bulunmayan bu hüküm, zamanaşımı yoluyla mülkiyetin iktisabını düzenleyen 999 ve 1000 inci maddeleri tamamlamak üzere Tasarıya eklenmiştir. Anılan maddelere göre önceki malikin kaybettiği mülkiyetin yeni malik tarafından hangi anda kazanılacağı Tasarının 1005 inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrasına göre tescil davasının sonuçlandığı anda mülkiyet kaybedilmektedir; oysa 1000 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca yeni malik mülkiyeti ancak tescil ile kazanmak...
(Şerh No: 15841 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:36)

 Bilgi  [TK. 1004] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 874 üncü maddesinin birinci fıkrasından anlatımı değiştirilerek alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 874 üncü maddesinin ikinci fıkrası, mülkiyetin iktisabıyla ilgili olduğundan, bu hususun düzenlendiği Tasarının 998 inci maddesinin birinci fıkrasına nakledilmiştir.
(Şerh No: 15840 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:35)

 Bilgi  [TK. 1003] Gerekçesi
Bu madde, mülkiyetin konusunun zayi olması sebebiyle gemi üzerindeki mülkiyetin sona ereceğini ifade etmek üzere Tasarıya konulmuş yeni bir hükümdür. Eğer sözkonusu araç Tasarının 931 inci maddesi anlamında “gemi” niteliğini kaybetmiş, ama mülkiyet konusu olabilecek “yararlanılabilir enkaz” kalmışsa, bu enkaz üzerindeki mülkiyet, “taşınır mülkiyeti” olarak devam edecektir. Dolayısıyla, geminin sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın, enkazın mülkiyeti, taşınır mülkiyetinin nakli hükümlerine...
(Şerh No: 15839 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:35)

 Bilgi  [TK. 1002] Gerekçesi
Birinci ve ikinci fıkralar 6762 sayılı Kanunun 869 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarından dili güncelleştirilerek aynen, üçüncü fıkra ise 6762 sayılı Kanunun 870 inci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden, gemi payının temlikinde yolculuğun kâr ve zararı 1007 nci maddenin son fıkrasında düzenlenmiş olduğu için “gemi payı” ibaresi çıkartılarak alınmıştır. Gemi mülkiyetinin devren kazanılmasında devrin kapsamı ile ilgili bütün hükümler bu maddede bir araya toplanmıştır. 6762 sayı...
(Şerh No: 15838 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:35)

 Bilgi  [TK. 1001] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 868 inci maddesinin birinci fıkrasından değiştirilerek alınmıştır. Değişiklik, gemi mülkiyetinin Türk Medenî Kanununda taşınır mülkiyetinin intikali için öngörülmüş olan usule uygun olarak anlaşma ve gemi zilyetliğinin nakli suretiyle intikal edeceğini ifade etmek üzere, maddeye “gemi zilyetliğinin nakli şarttır” ibaresinin eklenmesi suretiyle yapılmıştır. Mülkiyeti iktisap edilecek olan taşınırın büyük bir ekonomik değer taşıması ve hukuk emniyeti bakımından mülkiyetin intik...
(Şerh No: 15837 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 16:35)

 Bilgi  [TK. 1000] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 873 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Ancak maddenin birinci fıkrasında taşınmazlar hakkındaki hükümlere uygun olarak sadece sicile kaydı gerekirken kaydedilmemiş olan geminin mülkiyetinin olağanüstü zamanaşımı hükümlerine göre iktisap olunabileceği tasrih edilmiştir. Bunun dışında fıkranın dili Türk Medenî Kanununun taşınmazlarda olağanüstü zamanaşımını düzenleyen hükümlerindeki anlatıma uydurulmuştur. Tasarının 1000 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birin...
(Şerh No: 15836 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:11)

 Bilgi  [TK. 999] Gerekçesi
Birinci fıkra 6762 sayılı Kanunun 872 nci maddesinden dili güncelleştirilerek ve zamanaşımı süresinin başladığı tarih tasrih edilerek alınmıştır. Zamanaşımı süresinin dolmasıyla, mülkiyetin ipso jure kazanılacağını belirtmek üzere ikinci fıkra eklenmiştir.
(Şerh No: 15835 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:10)

 Bilgi  [TK. 998] Gerekçesi
Tasarının birinci fıkrasının birinci cümlesi, 6762 sayılı Kanunun 874 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden değiştirilerek alınmıştır. Birinci fıkranın ikinci cümlesi, 6762 sayılı Kanunun 874 üncü maddesinin birinci fıkrasından alınmış olan Tasarının 1004 üncü maddesiyle uyumlu olarak, hangi gemilerin sahipsiz sayılacağını açıklığa kavuşturmak üzere metne ilave edilmiştir. Maddenin ikinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 874 üncü maddesinin ikinci fıkrasından alınmıştır.
(Şerh No: 15834 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:10)

 Bilgi  [TK. 997] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 867 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi dili güncelleştirilerek alınmıştır. Bu fıkranın diğer cümleleri, Türk Medenî Kanununun taşınır mülkiyetinin iktisabı ile alakalı kurallarından ayrılmayı gerektirecek herhangi bir sebep olmadığından Tasarıya alınmamıştır. İkinci fıkra aynen alınmış, üçüncü fıkra ise, gemi üzerindeki ayni haklarla değil gemi satışıyla ilgili olduğundan keza Tasarıya alınmamıştır. Bu madde, Tasarının 936 ncı maddesindeki genel kurala uygun o...
(Şerh No: 15833 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:10)

 Bilgi  [TK. 996] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 866 ncı maddesinin birinci fıkrasından alınmıştır. 6762 sayılı Kanun hükmünde yer alan ikinci fıkra, bu konunun 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunda düzenlenmiş olması sebebiyle, Tasarıya alınmamıştır.
(Şerh No: 15832 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:10)

 Bilgi  [TK. 996] 996 ilâ 1011 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Gemiler üzerindeki aynî hakların düzenlenmesinde hareket edilen aslî prensip, Tasarının 1 inci maddesinde yer alan Ticaret Kanununun Medenî Kanunun ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiği kuralıdır. Bu yüzden Tasarıda sadece, gemiler üzerindeki aynî haklar bakımından farklı bir şekilde düzenlenmesi gereken hususlarda ilgili hükümlere yer verilmiştir. Tasarının 1 inci maddesinde ifade edilen genel prensip uyarınca bu Bölümde farklı şekilde düzenlenmemiş bütün hususlarda 4721 sayılı Türk Medenî Kanun...
(Şerh No: 15831 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:10)

 Bilgi  [TK. 995] Gerekçesi
4490 sayılı Kanun ile Türk uluslararası gemi sicilinin ihdası ve bu sicilin tutulması, sicile kaydolunacak gemi ve yatlara ve bunlar üzerindeki hakların devri, terkini, kısacası sicil işlemlerine ilişkin esasların ayrıca düzenlenmiş olması karşısında Türk uluslararası gemi siciliyle ilgili özel hükümleri saklı tutmak üzere yeni bir madde sevkedilmesi gerekli görülmüştür.
(Şerh No: 15830 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:03)

 Bilgi  [TK. 994] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 865 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15829 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:03)

 Bilgi  [TK. 993] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 864 üncü maddesinden anlatımı değiştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 993 üncü maddesiyle, sicil memurunun kararlarına Kanunun 34 üncü maddesine göre itiraz olunabileceği belirtilmektedir. Oysa itirazı düzenleyen 34 üncü maddede sicil memurundan bahsedilmediğinden, 993 üncü maddenin başlığı ile metninde değişiklik yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.
(Şerh No: 15828 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:03)

 Bilgi  [TK. 992] Gerekçesi
Birinci ve ikinci fıkralar 6762 sayılı Kanunun 863 üncü maddesinden alınmıştır. Üçüncü fıkra hükmü, yapı halindeki gemilere mahsus sicilin gerçeğe uygun halde bulundurulmasını teminen Tasarıya alınmış olan yeni bir hükümdür. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 992 nci maddesinde, 962 nci maddede belirtilen gerekçeyle "terkin olunur" ibaresi yerine "silinir" şeklinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.
(Şerh No: 15827 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:02)

 Bilgi  [TK. 991] Gerekçesi
Birinci fıkra 6762 sayılı Kanunun 858 inci maddesinin üçüncü fıkrasından alınmıştır. İkinci fıkrası sicil karinelerinin yapı halindeki gemilere mahsus sicile kayıt ve terkin olunan hususlar hakkında da cari olacağını tasrih eden yeni bir hükümdür. Üçüncü fıkra ise, 6762 sayılı Kanunun 942 nci maddesinin ikinci fıkrasından kısmen alınmıştır.
(Şerh No: 15826 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:02)

 Bilgi  [TK. 990] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 862 nci maddesinden değiştirilerek alınmıştır. Tasarının 964 üncü maddesinin dördüncü fıkrasıyla uyumun sağlanması için birinci fıkranın ikinci ve üçüncü cümlelerinde yer alan hükümler metne ilave edilmiştir.
(Şerh No: 15825 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:02)

 Bilgi  [TK. 989] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 861 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15824 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:02)

 Bilgi  [TK. 988] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 860 ıncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarından dili güncelleştirilerek alınmıştır, ikinci fıkraya ise, 6762 sayılı Kanunun 859 uncu maddesi, Tasarının 987 nci maddesine alınırken yapılan değişiklik nedeniyle ihtiyaç kalmamıştır.
(Şerh No: 15823 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:01)

 Bilgi  [TK. 987] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 859 uncu maddesinden tersane sahibinin yapının maliki olduğu intibaını uyandıran birinci fıkrasının ikinci cümlesi çıkarılmak suretiyle alınmıştır. Esasen birinci cümlede yapının tescilini talep yetkisinin yapının malikine tanınmış olması karşısında böyle bir hükmün sevkine ihtiyaç da kalmamıştır.
(Şerh No: 15822 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:01)

 Bilgi  [TK. 986] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 858 inci maddesine göre inşa halindeki bir gemi (“yapı”) ancak bir gemi ipoteğinin veya haczin sözkonusu olması halinde yapı siciline tescil edilebilir. Bu kural 19/12/1940 tarihli Alman Gemi Sicili Tüzüğünün 66 ncı maddesinden alınmıştır. Maddede böyle bir sınırlamaya gidilmesi hakkında bir gerekçe bildirilmemiştir. Ancak sebebin şu olduğu anlaşılmaktadır: Yapılar üzerinde ipotek tesisi Almanya’da ilk kez 4/07/1926 tarihli “İnşa Halindeki Gemiler Üzerinde Rehin Tesisi Hakkın...
(Şerh No: 15821 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:01)

 Bilgi  [TK. 985] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 889 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15820 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:01)

 Bilgi  [TK. 984] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 888 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15819 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:01)

 Bilgi  [TK. 983] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 885 inci maddesinden. başlığı düzenlediği hususa uygun olarak değiştirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Ayrıca maddede gemi siciline güven ilkesinden yararlanılmasına engel olacağı belirtilen “iktisap edenin suiniyet sahibi bulunmuş olması” hali, mehaz Müseccel Gemilerle Yapı Halindeki Gemiler Üzerindeki Haklara Dair Alman Kanununa uygun olarak iktisap edenin “kaydın doğru olmadığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi” şeklinde ifade olunmuştur. Nihayet gemi sicil...
(Şerh No: 15818 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:01)

 Bilgi  [TK. 982] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunda bulunmayan bu madde, ihtiyati tedbir kararının kalkması halinde bu karara istinaden sicile geçirilen itiraz veya şerhin mukadderatının ne olacağı hususunda ortaya çıkabilecek tereddütleri bertaraf etmek üzere Tasarıya ilave olunmuştur.
(Şerh No: 15817 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:00)

 Bilgi  [TK. 981] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 881 inci maddesi dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15816 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:00)

 Bilgi  [TK. 980] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 882 nci maddesi dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15815 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:00)

 Bilgi  [TK. 979] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 883 üncü maddesi dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15814 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:00)

 Bilgi  [TK. 978] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 880 inci maddesi, hakkın tehlikede olduğunun “kuvvetle muhtemel gösterilmesi” yerine önceki maddelerde tercih olunan ifade tarzı ile uyum sağlamak üzere “inandırıcı bir şekilde ortaya konması” ibaresi ikame olunmak suretiyle alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 978 inci maddesinde, 976 ncı maddede açıklanan gerekçeler doğrultusunda "yaklaşık ispat" ibaresi tercih edilerek değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da uygun g...
(Şerh No: 15813 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:00)

 Bilgi  [TK. 977] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 879 uncu maddesi dili güncelleştirilerek alınmıştır. Mehaz Alman Kanununa uygun olarak anılan maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları birleştirilmiştir. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 977 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi, içerik olarak değiştirilmeden, amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına kavuşturularak kabul edilmiş; ayrıca, maddede redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15812 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:00)

 Bilgi  [TK. 976] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 887 nci maddesinin birinci fıkrası aynen, ikinci fıkrası ise, Tasarının 973 üncü maddedeki anlatıma paralel olarak, “kuvvetle muhtemel gösterilmesi” ibaresi yerine “inandırıcı bir şekilde ortaya konması” ibaresi tercih olunmak suretiyle alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 976 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, 6762 sayılı Kanunun 887 nci maddesinden alınan bu hükmün ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen "hakkın tehlikede olduğunun kuvv...
(Şerh No: 15811 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:59)

 Bilgi  [TK. 975] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 886 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmış ve madde başlığı düzenlemenin içeriğine uygun olarak değiştirilmiştir. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 975 inci maddesinin birinci fıkrası, içerik olarak değiştirilmeden, amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına kavuşturularak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca, maddenin üçüncü fıkrasında Komisyonumuzca, redaksiyon yapılmıştır.
(Şerh No: 15810 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:58)

 Bilgi  [TK. 974] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 884 üncü maddesinden başlığı ve Türk Medenî Kanununun yollama yapılan hükmü değiştirilmek suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 15809 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:58)

 Bilgi  [TK. 973] Gerekçesi
Gemi siciline tescille ilgili hükümlerin arkasından sicile tescile bağlanan hüküm ve sonuçlarla ilgili kurallara yer vermenin metot itibarıyla daha uygun ve tutarlı olacağı düşünülmüş ve 6762 sayılı Kanunun sicilin aleniyeti, sicil karineleri ve sicilin gerçek hukuki duruma uygun hale getirilmesi, sicil kayıtlarına itirazlar, şerhler ve sicile güven ilkesi ile ilgili hükümleri bir başlık altında toplanmıştır. Sicilin aleniyetini düzenleyen 973 üncü maddede 6762 sayılı Kanunun 842 nci maddesi iki...
(Şerh No: 15808 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:58)

 Bilgi  [TK. 972] Gerekçesi
Belli taleplerde bulunmak veya gerekli belgeleri ibraz ile yükümlü olan kimselerin çeşitli maddelere yollamalarda bulunularak belirlenmesi yerine talep ve ibraz yükümlülüğünün mevcut olduğu hallerin sayılması yoluna gidilmiş, diğer hususlarda 6762 sayılı Kanunun 850 nci maddesi hükmünde herhangi bir değişiklik yapılmamış, sadece maddenin yeri değiştirilmiştir.
(Şerh No: 15807 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:58)

 Bilgi  [TK. 971] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 856 ncı maddesinin birinci fıkrası dili güncelleştirilerek alınmıştır. Aynı fıkranın üçüncü cümlesinde 850 nci maddeye yapılan atıf, bu hususun sicil işlemlerini yaptırmaya davetle ilgili 972 nci madde içerisinde düzenlenmesi daha isabetli görüldüğü için fıkradan çıkartılmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 971 inci maddesinde, gemi siciline tescil olunan hususlardaki değişiklikler, mülkiyet geçişi, pay değişikliği gibi hususların ibrazının si...
(Şerh No: 15806 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:57)

 Bilgi  [TK. 970] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 855 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15805 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:57)

 Bilgi  [TK. 969] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 857 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Ancak menfi bir hususun ispatını talep etmek olacağından, 6762 sayılı Kanundan ayrılınarak, gemi tasdiknamesinin zıyaa uğradığının ispatı şartı aranmamış, onun inandırıcı bir şekilde ortaya konulması yeterli görülmüştür. Ayrıca maddenin yeri önce gemi tasdiknamesinin yeniden düzenlenmesi, sonraki değişikliklerin gemi tasdiknamesine kaydı ve bu münasebetle tasdiknamenin sicil memurluğuna ibrazı mecburiyeti ile ilgili h...
(Şerh No: 15804 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:57)

 Bilgi  [TK. 968] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 854 üncü maddesinden genel olarak tescil için gerekli belgelere atıfta bulunmak suretiyle ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Maddenin üçüncü fıkrasında Tasarının 960 ıncı maddesinin (f) bendine de atıf yapılmak suretiyle, 6762 sayılı Kanunun 854 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki eksiklik giderilmiştir; niketim gemi tasdiknamesinde geminin malikinin de açıkça bildirilmiş olması zorunlu görülmüştür.
(Şerh No: 15803 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:57)

 Bilgi  [TK. 967] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 853 üncü maddesinden “Münakalât Vekâleti” ibaresi ve bazı kelimeler değiştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15802 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:57)

 Bilgi  [TK. 966] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 852 nci maddesinden dili güncelleştirilerek ve ilânın yapılacağı gazete tasrih edilmek suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 15801 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:56)

 Bilgi  [TK. 965] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 851 inci maddesinden cüz’i bazı değişikliklerle alınmıştır. Birinci fıkraya, geminin yurtiçinde veya yurtdışında cebrî icra yoluyla satışı yahut başka bir sebeple bayrak çekme hakkını kaybetmesi ihtimalleri gözönünde tutularak “her ne suretle olursa olsun” ibaresi eklenmiştir. Üçüncü fıkradaki “müseccel gemi ipotekleri bahis mevzuu olmadığı nispette” ibaresinin yanlış anlamalara sebebiyet verebileceği düşünülerek, bu ibare mehaza uygun bir suretle “tescil edilmiş gemi ipotekl...
(Şerh No: 15800 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:56)

 Bilgi  [TK. 964] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 849 uncu maddesinin ilk fıkrası münferit maddeler yerine genel olarak sicile geçirilmiş olan değişikliklere atıfta bulunmak, ikinci fıkrası aynen, diğerleri ise dili güncelleştirilerek alınmıştır. Üçüncü fıkra da 6762 sayılı Kanunun 849 uncu maddesinin üçüncü fıkrasından alınmış, geminin yurtiçinde veya yurtdışında cebrî icra yoluyla satışı yahut başka bir sebeple bayrak çekme hakkını kaybetmesi ihtimalleri gözönünde tutularak “her ne suretle olursa olsun” ibaresi eklenmiştir...
(Şerh No: 15799 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:56)

 Bilgi  [TK. 963] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 848 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları birleştirilip birinci fıkra olarak, dördüncü fıkra ikinci fıkra olarak alınmıştır. Bu suretle hüküm kısaltılmış ve kaydın yetkili sicil memuru tarafından imzalanacağı 848 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen hallere de teşmil edilmiştir.
(Şerh No: 15798 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:56)

 Bilgi  [TK. 962] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 847 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile ikinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 847 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi Tasarının 958 inci maddesine alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 962 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "terkin ettirmesi" ibaresi anlamı daha iyi ifade etmesinin sağlanması amacıyla "sildirmesi" şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. Yapılan bu deği...
(Şerh No: 15797 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:55)

 Bilgi  [TK. 961] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 846 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek ve birinci fıkrada bayrak çekme hakkının dayandığı olguların ve ölçme sonuçlarının gerekli belgelerle tevsikinin zorunlu olduğuna işaret edilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15796 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:55)

 Bilgi  [TK. 960] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 845 inci maddesinden dili güncelleştirilerek ve (f) ile (i) bentlerine “TC kimlik numarası” ibaresi eklenerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 960 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri, içerik olarak değiştirilmeden, amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına kavuşturularak kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15795 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:55)

 Bilgi  [TK. 959] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 843 üncü maddesinden anlatımı düzeltilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15794 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:55)

 Bilgi  [TK. 958] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunda bulunmayan bu madde, gemilerin sicile kayıtlı olup olmamalarına göre yapılan ayırımın tamamlanması ve açıklığa kavuşturulması amacıyla eklenmiştir. Yabancı gemiler hakkındaki hüküm, 6762 sayılı Kanunun 847 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden alınmıştır. Bu düzenleme, Gemi Sicili Nizamnamesinin 10 uncu maddesiyle de uyum içerisindedir.
(Şerh No: 15793 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 10:58)

 Bilgi  [TK. 957] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 844 üncü maddesinin birinci fıkrası aynen alınmış, ikinci fıkrası ise, gereksiz olduğu mülahazası ile çıkarılmıştır.
(Şerh No: 15792 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 10:57)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,07745695 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.