Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 640

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 640
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MİRASIN PAYLAŞILMASI

BİRİNCİ AYIRIM

PAYLAŞIMDAN ÖNCE MİRAS

ORTAKLIĞIA. Mirasın geçmesinin sonucu

I. Miras ortaklığı
Birden çok mirasçı bulunması halinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir.

Mirasçılar terekeye elbirliğiyle sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler.

Mirasçılardan birinin istemi üzerine sulh mahkemesi, miras ortaklığına paylaşmaya kadar bir temsilci atayabilir.

Mirasçılardan her biri, terekedeki hakların korunmasını isteyebilir. Sağlanan korumadan mirasçıların hepsi yararlanır.

Bir mirasçı ödemeden aciz halinde ise, mirasın açılması üzerine diğer mirasçılar, haklarının korunması için gerekli önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sulh mahkemesinden isteyebilirler.

Gerekçesi için Bkz.
 5  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 17-12-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 640 İçtihatları

Taksimi mümkün olduğu konusunda tereddüt bulunmayan, ağaç bedeli, eski hale getirme bedeli ve maden bedeli taleplerine ilişkin davayı tüm mirasçıların birlikte açması gerekir.
(Şerh No: 16036 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 26-01-2015)

Kira alacağının tahsili amacıyla yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemiyle ikame edilen davayı, elbirliği mülkiyetine konu taşınmazın tüm ortaklarının birlikte açması ya da birinin açtığı davaya diğerlerinin muvafakat etmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 14074 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-11-2012)

TMK 702/4 ve TMK 640/4 maddelerinde mirasçılardan biri ya da bir kısmının başvurabileceği yasal yollar "terekedeki haklarının korunması" ile sınırlı tutulmuştur. Bu nedenle, iştirak halinde mülkiyet konusu olan bir mal veya hakka ilişkin ecrimisil davalarının, bağımsız olarak açılması halinde dava, elbirliği ( iştirak ) halinde maliklerin ( paydaşların ) hepsi tarafından, birlikte açılmak zorundadır.
(Şerh No: 14073 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-11-2012)

Mirasçılardan birinin istemi üzerine, miras ortaklığına temsilci atanabilir.Mirasçı olmayan davacı , miras ortaklığına temsilci atanmasını isteyemez.
(Şerh No: 10362 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 19-02-2011)

Dava konusu taşınmaz terekenin malı haline geldiğine göre, bir mirasçının terekedeki mallar konusunda tasarrufi işlemde bulunma yetkisi bulunmadığından, davacı vekilinin 22.09.2005 tarihli beyanına itibar edilmesi mümkün değildir. Davanın tüm tereke yönünden görülmesi gerekir. Eldeki davada, davacı ve diğer mirasçı adına miras payları oranında tesciline karar verilmesi gerekirken, yalnızca davacının payı yönünden kabul kararı verilmesi hatalı olmuştur.
(Şerh No: 3806 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-02-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 640 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MK. 640 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 581 inci maddesini karşılamaktadır. İlk üç fıkra, kaynak İsviçre Medenî Kanununun 602 inci maddesi dikkate alınarak düzenlenmiştir. Maddeye yeni konulan dördüncü fıkra ile, uygulamada karşılaşılan bazı güçlükleri gidermeye yönelik bir hüküm getirilmek istenmiştir. Buna göre, mirasta terekenin tâbi olduğu elbirliği mülkiyetine yöneltilen en güçlü eleştiri, birlikte hareket etme zorunda olmaları nedeniyle mirasçıların bireysel olarak terekedeki hakların korunması a...
(Şerh No: 2610 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 17-12-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 640 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 640 Yabancı Dil Çevirileri

In case there have been heirs more than one, a community inluding all rights and obligations in estate comes into existence among heirs until partitioning with the passage of inheritance. Heirs own the estate collectively, provided that power of representation or administration arising from contract or the law is reserved, they dispose all rights belonging the estate jointly. Court of peace may appoint a representative to community of heirs until partitioning upon request of one of heirs. Each one of heirs, may request to be protected rights in the estate. All of heirs benefit from protection provided. If a heir is insolvency, other heirs upon opening of inheritance, may demand from the court of peace to be taken required measures for protection of their rights without delay.
(Şerh No: 14628 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 29-05-2013)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 640 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02651501 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.