Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

VUK. MADDE 359

     
 
213 S.lı Vergi Usul Kanunu MADDE 359
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : SUÇLAR VE CEZALARI

KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARI :
(Değişik madde: 22/07/1998 - 4369/14 md.;Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./276.mad)

       a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;

       1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,

       2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,

       Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.

       b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.

       c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

       371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

       Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 344 üncü maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.
 2 Bilgi    1  Ekli Dosya    (Madde son güncelleme Admin, 02-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

VUK. MADDE 359 İçtihatları

Bu Maddeye Not Girin

VUK. MADDE 359 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Defter ve Belge Gizleme Suçu
" .... Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir ...." şeklinde 213 sayılı kanunun 359 /a-2 maddesine muhalefet suçu işlendiği gerekçesi ile yapılan yargılamaların çoğu mahkumiyetle sonuçlanmaktadır. Bu sebeple tırnak içi düzenlemenin hukuki amacının iyi anlaşılması ve kanun koyucunun esas amacını anlamak gerek....
(Şerh No: 15982 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 26-11-2014)

Anayasaya aykırılık bulunduğunu düşünüyorum
Suç olarak ifade edilen fiillerden bazılarının örneğin; "muhasebe hilesi" ve "çift defter tutmak" fiillerinin belirlilik ilkesine aykırı olduğunu, dolayısıyla Anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorum.
(Şerh No: 12613 - Ekleyen: Özkan BASAT - Tarih : 15-12-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

VUK. MADDE 359 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

VUK. MADDE 359 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

VUK. MADDE 359 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Dosya Ekleyin

VUK. MADDE 359 Ekli Dosyalar

Sahte fatura düzenleme suçunun oluşabilmesi için, Vergi Usul Kanunu'nun 227/3'de öngürülen şekilde faturanan düzenlenmesi gerektiği ve dosyaya suça ilişkin hüküm verecek kadar bahse konu olan faturaların konulması ayrıca şekil açısından şartları taşıyıp taşımadığını incelenmesi yapıldıktan sonra ancak hüküm verilebilir.
(Şerh No: 16803 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 14-07-2018)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02679992 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.