Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 169

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 169
III. Geçici önlemler
Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri resen alır.

Gerekçesi için Bkz.
 15  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 30-12-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 169 İçtihatları

Eşlerin birbirlerine ve çocuklarına karşı olan bakım, barınma, koruma ve gözetme yükümlülükleri sürekli yinelenen yükümlülüklerden olduğundan; önceden feragat edilmiş olsa bile tedbir nafakası sonradan yeniden istenebilir.
(Şerh No: 16629 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 09-08-2017)

Boşanma dosyası Yargıtay'da iken, mahkemece hükmedilen tedbir nafakalarının arttırılması davacı tarafından istenilmiştir. Yerel Mahkeme yoksulluk ve iştirak nafakasının henüz kesinleşmediğinden arttırılmasının mümkün olmadığı gerekçesi ile davayı reddetmiştir. Yargıtay, "boşanma dosyasının kesinleşmesinin" beklenerek gerekli araştırma yapılarak karar verilmesi gerektiğine hükmetmiştir.
(Şerh No: 15996 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-12-2014)

Türk Medeni Kanununun 169. maddesi çerçevesinde alacağı geçici önlemlere veya önlem alınması isteğinin reddedilmesine ilişkin kararlar, esas hükümle birlikte temyizi kabil olup, dava sırasında verilen bu çerçevedeki ara kararlarının tek başına temyizi mümkün değildir.
(Şerh No: 15431 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-03-2014)

Davacının nafaka istemediğine dair beyanı tedbir ve iştirak nafakaları yönünden geleceğe yönelik sonuç doğurmaz. Bu sebeple davacı kadın ve müşterek çocuk için istem tarihi olan 25.12.2009 tarihinden boşanma hükmünün kesinleştiği tarihe kadar tedbir nafakası, boşanma hükmünün kesinleşme tarihten itibaren de çocuk için iştirak nafakasına hükmedilmesi gerekir.
(Şerh No: 15295 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 22-01-2014)

Lehine nafakaya hükmedilen çocuk yönünden, borçlunun nafaka ödemekle sorumlu tutulabilmesi için çocuğun alacaklı yanında bulunması gerekir.
(Şerh No: 15247 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-12-2013)

Dava tarihinde çalışan ve eşinden daha fazla gelire sahip olan davacı kadının, 30.5.2011 tarihinde işten çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında kadının çalıştığı dönemler yönünden tedbir nafakası koşullarının oluşmadığının kabulü ile; davacı kadın yararına dava tarihinden itibaren değil, işten çıkarıldığı tarihten itibaren tedbir nafakasına karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 15030 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 26-10-2013)

Boşanma davasının devamı sırasında ara kararı ile takdir edilen ve tedbir niteliğindeki nafakaya ara kararının verildiği tarihten itibaren kanuni faiz istenebilir.
(Şerh No: 15008 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 06-10-2013)

Nafakanın hakimin takdirine bağlı olduğundan karar tarihinde muayyen ve muaccel hale geleceğinden, faizin "karar tarihinden" itibaren hükmolunması gerekirken dava tarihinden hükmolunması doğru değildir.
(Şerh No: 14400 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 24-03-2013)

Ara kararı ile verilen tedbir nafakası HUMK.nun 101 ve takip eden maddeleri gereğince bir ihtiyati tedbir kararı değildir. Kaldı ki, alacaklı mahkeme kararını ilamsız icra takibine konu yapmıştır. İİK.nun 66. maddesine göre süresi içerisinde yapılan itirazla icra takibi durur ve icra müdürü de bu madde hükmü gereğince takibi durdurmuştur. Mercice aksine bir karar verilmedikçe ve şikayet yolu ile bu karar kaldırılmadıkça icra müdürü kendiliğinden verdiği karardan rücu edemez. Şikayetin kabulüne k...
(Şerh No: 14255 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-01-2013)

Tarafların kusur durumu hiçbir şekilde tedbir nafakası takdirine etkili bir unsur değildir. Lehine önlem alınacak olan taraf kusurlu olsa dahi, önlemi gerektirici sebebin varlığı halinde kanunda belirtilen geçici nitelikteki önlemlerin alınması gerekir.
(Şerh No: 13937 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-09-2012)

Boşanma davasının Yargıtayda ve derdest olması, kararla birlikte verilen tedbir nafakasının arttırımını istemeye engel değildir.
(Şerh No: 11867 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 15-07-2011)

Dava, tedbir nafakasının arttırılması talebine ilişkindir. Boşanma davası reddedilirse o davada hükmedilen tedbir nafakası da sona erer. Ancak, ayrıca açılan davada tedbir nafakasına karar verilmişse bu nafaka hükmen kaldırılmadığı ve ayrı yaşamakta haklılık devam ettiği sürece devam eder. Somut olayda da davacı, boşanma davasından ayrı olarak tedbir nafakası talep etmiştir. Buna rağmen yerel mahkemece, redle sonuçlanan boşanma davasının kesinleşmesi üzerine tedbir nafakasının hükümsüz kaldığı v...
(Şerh No: 10453 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 20-02-2011)

Boşanma davalarında tedbir nafakasına hükmedilmesi için kusur incelemesi yapılmaz. Bir başka deyişle lehine tedbir nafakasına hükmedilecek olan tarafın kusurlu olması kendisi için tedbir nafakasına hükmedilmesine engel değildir.
(Şerh No: 6340 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 12-08-2010)

Tedbir nafakasına dair icra takibinde; borçlu, birbirini takip eden tarihlerde, hükmedilen nafaka tutarlarının tamamını kapsamayacak şekilde de olsa alacaklıya ödemelerde bulunmuşsa; sunulan belgeler işbu ödemelerinin nafakaya dair olduğu açıklamasını muhtevi olmasa da (borçlu tarafça yapılan tüm ödemelerin, açıkça alacaklı tarafça nafaka dışındaki bir alacağa ilişkin olduğu ispat edilmediği sürece) borçlu, yaptığı ödemeler nispetinde nafaka borcundan kurtulur.
(Şerh No: 6273 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-08-2010)

Türk Medeni Kanunu 169. maddesine göre, boşanma veya ayrılık davası açılınca aile mahkemesi hakimi, çocukların bakım ve korunmasına ilişkin gerekli gördüğü önlemleri re'sen alır. Boşanma davası devam ederken, bir eşin, çocukla kişisel ilişki kurmasına dair yapılacak düzenleme de , aile mahkemesi hakimi tarafından bu madde kapsamında alınabilecek bir geçici tedbirdir. Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair, boşanma davasının dışında ayrı ve müstakil bir dava açılması bozma sebebi sayılmıştır.
(Şerh No: 3852 - Ekleyen: Av.Neslihan MEMİŞOĞLU - Tarih : 05-02-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 169 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 137 nci maddesini karşılamaktadır. Madde sadeleştirilmek suretiyle aynen alınmıştır.
(Şerh No: 391 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 169 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 169 Yabancı Dil Çevirileri

When divorce or separation case filed, judge shall take provisional measures requisite in the course of lawsuit, especially regarding lodging, subsistance of spouses, governing of goods of spouses and care and protection of children, on his or her own initiative.
(Şerh No: 12507 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 01-12-2011)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 169 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 169 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6668 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03012609 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.