Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 744

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 744
6. Mecra geçirilmesi
a. Katlanma yükümlülüğü
Her taşınmaz maliki, uğrayacağı zararın tamamının önceden ödenmesi koşuluyla, su yolu, kurutma kanalı, gaz ve benzerlerine ait boruların, elektrik hat ve kablolarının, başka yerden geçirilmesi olanaksız veya aşırı ölçüde masraflı olduğu takdirde, kendi arazisinin altından veya üstünden geçirilmesine katlanmakla yükümlüdür.

Mecra geçirilmesinin kamulaştırma kurallarına bağlı olması halinde, bu Kanunun mecralara ilişkin komşuluk hükümleri uygulanmaz.

Mecrayı geçirme hakkı, hak sahibinin istemi üzerine ve giderleri ödemesi koşuluyla tapu kütüğüne tescil edilir.

Gerekçesi için Bkz.
 2  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 08-01-2010 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 744 İçtihatları

Uygulamada mecra irtifakından kasıt elektrik, su gibi enerji veya sıvı maddelerin naklini sağlayan tesisattır ve yasanın düzenleniş şeklinden mecra geçirme hakkının sadece komşulara tanınmış bir hak olduğu da anlaşılmaktadır. Komşu sayılamayacak sınai teşebbüsler, ihtiyaçları sebebiyle mecra tesisini teminen TMK m.744'ten faydalanamaz.
(Şerh No: 15999 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-12-2014)

Tapuda arsa olarak görünmesine ve imar sınırı içerisinde kalmasına rağmen fiilen üzerinde tarım yapılan taşınmazlar lehine mecra irtifakı kurulabilmesi mümkündür.Mecra irtifakının kurulacağı su yolu yada kaynağı ile lehine mecra hakkı kurulan taşınmaz arasında kesintisiz bağlantı sağlanmalıdır.İrtifak hakkının bedeli taşınmazların niteliğine göre atanacak bilirkişiler aracılığı ile objektif kriterler esas alınarak saptanmalı ve bedel hükümden önce mahkeme veznesine depo ettirilmelidir. Davanın n...
(Şerh No: 8638 - Ekleyen: Av.Şadet KAMAZ - Tarih : 23-11-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 744 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MK. 744 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 668 inci maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki maddenin birinci fıkrası yine birinci fıkra, ikinci fıkrası ise üçüncü fıkra olarak arılaştırılmak suretiyle düzenlenmiştir. Maddeye eklenen ikinci fıkra ile de mecra geçirilmesinin kamulaştırma kuralları uygulanmak suretiyle yapılması hâlinde, bu kanunun mecralara ilişkin komşuluk hükümlerinin uygulanmayacağı öngörülmüştür.
(Şerh No: 3166 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-01-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 744 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 744 Yabancı Dil Çevirileri

Every immovable owner, on conditon that be paid priorly the whole of damage that he or she will suffer, has to endure to be passed of pipelines of waterway, drying canal, gas and the like, electrical lines and cables from under or over his or her land, in case passage of them from other place has been impossible or extremely expensive. In case making course passed has been subject to the rules of confiscation, neigbourhood provisions concerning courses of this Code shall not apply. Right of making course passed, is recorded to real estate registers upon request of right owner and on condition that he or she paid costs.
(Şerh No: 14772 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 18-06-2013)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 744 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 744 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11444 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02646303 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.