Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TK. MADDE 4

     
 
6102 S.lı Türk Ticaret Kanunu (Yeni) MADDE 4
(Değişik madde başlığı: 6335 S.K.-26.06.2012/m.1) IV - Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri

1. Genel olarak
(1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları (Ek: 6335 S.K.-26.06.2012/m.1) "ve çekişmesiz yargı işleri" ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın;

a) Bu Kanunda,

b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969 uncu maddelerinde,

c) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447, yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501, kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519, komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554, havale hakkındaki 555 ilâ 560, saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde,

d) Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,

e) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde,

f) Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde,

öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava (Ek: 6335 S.K.-26.06.2012/m.1) "ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi" sayılır. Ancak, herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar bundan istisnadır.

(2) (Değişik: 7101 S.K. m.61 (R.G: 15.3.2018)) Ticari davalarda da deliller ile bunların sunulması 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tabidir; miktar veya değeri (Değişik İbare: 7251 sayılı Kanun m.58/ yürürlük: 28.7.2020) “beş yüz bin” Türk lirasını geçmeyen ticari davalarda basit yargılama usulü uygulanır
 7  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 16-11-2020 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TK. MADDE 4 İçtihatları

Davacı limited şirket, tacir olup; tüzel kişilik adına ticari işletmesinde kullanmak üzere otomobil satın almıştır. Davacı tüketici olarak tanımlanamayacağı gibi, yaptığı işlemin tüketici işlemi olarak kabulüne de olanak bulunmamaktadır. Her ne kadar aracın trafik sicil kaydında ve ruhsat fotokopisinde “hususi” yazılı ise de aracın sahibinin şirket olması ve faturanın da şirket adına düzenlenmesi nedeniyle, bu araç özel değil, ticari bir araçtır.
(Şerh No: 17049 - Ekleyen: Av.Suat TOK - Tarih : 25-11-2020)

Karayolu Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasına ilişkin üçüncü kişi olan hak sahipleri ve hak sahiplerinin halefleri tarafından açılan davalar, Türk Ticaret Kanununda düzenlenen hususlardan olması nedeniyle, mutlak ticari dava olup asliye ticaret mahkemesi tarafından bakılıp sonuçlandırılması gerekmektedir
(Şerh No: 16996 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 04-04-2020)

Somut olayda, talebin trafik kazası sebebiyle maruz kalınan destekten yoksun kalma tazminatının sigorta şirketinden tahsili istemine dair olduğu, davanın, Türk Ticaret Kanunun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda uyuşmazlık Asliye Ticaret Mahkemesi görevine girmektedir.
(Şerh No: 16034 - Ekleyen: Av.Nihal YILMAZ - Tarih : 24-01-2015)

Yolcu olarak bulunduğu araç ile davalıya zorunlu mali mesuliyet sigortası ile sigortalı aracın karıştığı kaza nedeniyle işgücünü kısmen kaybettiğini belirterek; poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere maddi tazminat talepli ikame edilen davada; görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir.
(Şerh No: 15195 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-12-2013)

Davacının, yaya olan eşine davalının trafik sigortacısı bulunduğu aracın çarpması sonucu vefat ettiğinden bahisle, destekten yoksun kaldığını belirterek ikame ettiği maddi tazminat davası ticari dava niteliğinde olup, çözümü Asliye Ticaret Mahkemesinin görevindedir.
(Şerh No: 15000 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-09-2013)

Trafik kazası nedeniyle desteklerini kaybeden davacıların, zorunlu trafik sigortası poliçesine dayanarak davalı sigorta şirketinden talep ettikleri destekten yoksun kalma tazminatı konulu dava; Türk Ticaret Kanunun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olmakla ticaret mahkemesinde görülmesi gerekir.
(Şerh No: 14999 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-09-2013)

Lehdar tarafından, bonoların kaybedildiği ileri sürülerek ikame olunan bonoların iptaline dair davada görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesi ve ticaret mahkemesinin bulunmadığı yerler bakımından ise asliye hukuk mahkemesidir.
(Şerh No: 14462 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-04-2013)

Bu Maddeye Not Girin

TK. MADDE 4 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Gerekçesi
Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinden alınmıştır. Ancak öğretide ve yargı kararlarında kabul gören eleştirilere ve gelişmelere uygun bazı değişiklikler yapılmıştır. Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmünde, 21 inci maddenin de birinci fıkrasına yapılan ve karışıklıklara yol açan, bu sebeple de görüş birliği halinde eleştirilen gönderme kaldırılmıştır. (d) bendinde, TRIPS ile WIPO anlayışına ve dünya literatüründeki gelişmeye uygun olarak "...
(Şerh No: 10861 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-03-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TK. MADDE 4 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TK. MADDE 4 Yabancı Dil Çevirileri

(1) Civil cases arising from issues concerning commercial enterprise of either party and unless regarded whether the parties have been businessmen or not; civil cases (As amended June 26,2012 - 6335/1 st Art.) and non-contentious proceeding matters arising from the issues that are specified; a) In this Code, b) In the Articles from 962 to 969 of the Turkish Civil Code regarding the persons performing a work of making loan in consideration of mortgage, c) In the Articles from 202 to 203 related to taking over assets and enterprise and merger or transformation of enterprises, in the Articles from 444 to 447 related to prohibition of competition, in the Articles from 487 to 501 related to publishing contract, in the Articles from 515 to 519 regulating letter of credit and order of credit, in the Articles from 532 to 545 relating to brokerage contract, in the Articles from 547 to 554 relating to commercial agents, commercial representatives and other businessman assistants, in the Articles from 555 to 560 regarding remitment, in the Articles from 561 to 580 regulating safekeeping contracts of the Turkish Code of Obligations dated November 01,2011 and numbered 6098, d) In statute regarding intellectual property law, e) In special provisions concerning share markets, exhibitions, street fairs, bazaars, warehouses or other commercial-specific places, f) In regulations related to banks, credit institutions, financial institutions and works of making loan, shall b...
(Şerh No: 16378 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 25-11-2015)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TK. MADDE 4 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03681993 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.