Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Nüfus Cüzdanı Kullanılarak Yapılması Muhtemel Sahtecilik Eylemlerinin Atılan İmzalarla Olan İlişkileri Ve Mukayese İmzaların Yanıltıcı Özelliği.

Yazan : Mustafa Kariptaş [Yazarla İletişim]
yazı, imza, sahtecilik uzmanı ve danışmanı

NÜFUS CÜZDANI KULLANILARAK YAPILMASI MUHTEMEL SAHTECİLİK EYLEMLERİNİN ATILAN İMZALARLA OLAN İLİŞKİLERİ


1. Orijinal bir nüfus cüzdanı kullanılarak;


a. Gerçek bir şahıs, kendisine ait gerçek ve orijinal bir nüfus cüzdanını ile yeni açacağı ticari müessese için gittiği tüm (banka, nüfus dairesi, seçmen bürosu, noter, dilekçe, telefon ve elektrik abonelik, vb.) kurumlarda farklı bir model ve tarz olarak uydurduğu imza kullanarak sonradan imzasını inkar edeceğini hesaplar. Böylece etrafına yapacağı borçlanmadan dolayı imzasını inkar yoluyla savacağını sanır. Oysa ki şahsın bu ticari müesseseyi kurmadan önceki tarihlerde atmış olduğu samimi mukayese imzalarının temin edilerek uzmanlarca karşılaştırmalarda kullanıldığını bilmez.

Yani yazı ve imza incelemelerinde tetkik konusu belgenin tanzim tarihi ile mukayeseye esas belgelerin tarihlerinin birbirine yakın olması durumunda yazı ve imzalar arasındaki farklılıkların tespit edilebileceğini düşünemez.


b. Gerçek bir şahıs, kendisine ait orijinal nüfus cüzdanını ibraz ederek ikinci şahıslarla olan ilişkilerinde atmış olduğu imzayı inatla inkar eder. Bunun sebepleri de;

1) Mahkeme sürecinin uzamasıyla zaman kazanmak,
2) Alacaklı avukatının, faiz oranı gibi değerlerde indirime gitmesini sağlamak,
3) Dokümanı ilk düzenlenme aşamasında borçlu, sadece imzasını atmış diğer bölümleri doldurma ihtiyacı duymamış, alacaklı da sonradan diğer bölümleri doldurarak miktar hanesini abartmış olduğundan borçlu haksızlığa uğradığının düşüncesinde olması gibi sebepler sayabiliriz.2. Kısmi sahte üretilmiş nüfus cüzdanı kulanılarak;

Orijinal bir nüfus cüzdanı üzerinde bilgi (ad, soyad, doğum yeri, tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vb.) ve resim tahrifatı yapmak suretiyle tanzim edilen belgeye kısmi sahte üretilmiş nüfus cüzdanı deyimi kullanılmaktadır.a. Kısmi sahte üretilmiş bu nüfus cüzdanı gerçek bir şahısa ait kimlik bilgilerini içermiyorsa; basit sahteciliklerde kullanmak amacı vardır. Bunlar ;

1) Aranan şahıslardan olması,
2) Sigortasız işlerde çalışabilmesi,
3) Çevresinde itibarlı olduğu hissi uyandırarak dolandırıcılık gayesi gütmek,
4) Yapacağı ticaret ilişkisinde alacaklının kendisine ulaşmasını engellemek,
5) Senet karşılığı mal almak, vb. gibi birçok sebep sayabiliriz.b. Kısmi sahte üretilmiş bu nüfus cüzdanı gerçek bir şahısa ait kimlik bilgilerini içeriyorsa; daha kapsamlı sahteciliklerde kullanmak amacı vardır. Bunlar ;

1) Haksız kazanç elde etme amacı ile İşyeri açma,
2) Çek karnesi alabilme,
3) Hak talep edebilme,
4) Kredi işlemleri gerçekleştirme gibi gayeler güdülmektedir.
Yukarıdaki bu durumlarda sahtecilik yapan kişiye ulaşılamadığı ve mukayese imzalarının alınamadığı sürece müspet bir yönde sonuca gidilmesi mümkün değildir.


3. Külli sahte bir nüfus cüzdanı üretmek, imal etmek sureti ile yapılması muhtemel sahtecilik eylemleri;


a. Gerçek bir şahsa ait bilgiler temin edilerek ve yasal yollardan orijinal nüfus cüzdanı temini;

Bu tür nüfus cüzdanları ile sahtecilik yapan şahıslar şirket kurmakta, pasaport, sürücü belgesi imza sirküsü düzenletmekte, bankalardan kredi, çek karnesi almakta, ÖSS, KPSS, vb. gibi sınavlara girmekte, hatta resmi kurumlara iş başvurusu bile yapmakta gaye güdebilirler.

Zanlı ele geçirilmiş ise, kullandığı imza modelinin kendine has orijinal imzası mı?, yoksa yeni bir model ve tarz olarak uydurduğu imzamı?, kendisine ait kaligrafik ve karakteristik özellikleri uydurduğu bu imza modeline yansıtmış mı? soruları ile doküman inceleme uzmanı bu ön ayrıştırmayı yaparak inceleyeceği materyalleri tespit etmeye çalışır.


Ancak, Zanlı ele geçirilmemiş ise yapacak pek bir şey kalmaz başkası tarafından külli sahte üretilmiş bir nüfus cüzdanı tanzimi esnasında zanlının kullandığı imza modelleri, kendi bilgileri kullanılarak mağdur edilen şahısın imzaları arasında yapılacak imza incelemesinde, kötü niyetle kullanılan imzanın mağdur edilen şahsın eli ürünü olmadığı hususunda kanaat ve sonucuna ulaşılabilecektir.


b. Gerçek bir şahsa ait bilgiler temin edilerek ve teknolojik ve elektronik sistemler yardımıyla sahte nüfus cüzdanı imali;


c. Hayali bir şahıs varmış gibi teknolojik ve elektronik sistemler yardımıyla sahte nüfus cüzdanı imali;

Yukarıda b ve c şıklarındaki nüfus cüzdanlarının aldatma kabiliyetleri ancak sade vatandaşlar tarafından pek anlaşılamayacağından genelde hedefleri tekstil, hayvan, gıda, deniz ürünleri, vb. alanlarda senet karşılığı borç mal almak suretiyle dolandırıcılık gayesi güderler.

Yukarıda açıklanan tüm madde ve şıklardaki izahatın dışında kimlik yerine geçen pasaport ve sürücü belgelerini de kullanmak suretiyle sahtecilik yapılması ve değişik imza modelleri atılmış olması ihtimali gözden kaçırılmaması gereken önemli bir husustur. Ayrıca kamu ve kurumlarda kullanılan personel kimlik kartlarına tek başına itibar edilmemesi bu tür kartlarla kendisini tanıtan kişilerle karşılaşıldığında bu kimlik kartıyla mutlaka nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgelerinden biriyle karşılaştırma yapılması prensip haline getirilmelidir.MUKAYESE İMZALARIN YANILTICI ÖZELLİĞİ

Dünyada ve ülkemizde halen kullanılan sistem dava konusu doküman üzerinde atılı bulunan imza ile mukayese imzalar arasındaki benzerliğin uzman tarafından tespit edilerek kanaat belirtme şeklindedir. Ancak mukayese imzaların Baba-oğul, eşler ya da ortakların birbirlerinin yerine attığı imza modeli de olabileceği ihtimaline karşı dikkat edilmelidir. Ayrıca mukayese imzası temin edilen şahıs, dava konusu belgeyi imzaladıktan hemen sonra “fiziksel, biyolojik ve patolojik bir rahatsızlık geçirmişmidir.?” sorusu dünyada ve ülkemizde tam manasıyla araştırılmamış bir husustur. Bir rahatsızlık geçirmiş ise;
1. dirsekte, bilek (karpal) kemiklerinde açık parçalı, ezik şeklinde kırık,
2. baş parmak metakarp kırığı,
3. boyun kırığı,
4. omuz çıkığı,
5. el parmak kemiği kırığı, çıkığı,
6. tırnak düzeyinden amputasyon,
7. şahsın travmaya bağlı kafatası ve frontal lobda meydana gelmiş kompleksi,
8. eklem ve kas rahatsızlıkları,
9. yaşlılığa bağlı değişimler,
10.deprasyon ve uyku veren ilaçlarının etkisi,
11.oksijen azlığı,
12.kan basıncının düşmesi ya da yükselmesi,
13.kan şekeri düşüklüğü ya da yüksekliği,
14.görme bozukluğu,
15.Işık algılama hissinin el hareketlerine etkisi,
16.Alkol ve uyuşturucu madde bağımlılarının zaman içinde imza ve yazılarında değişiklikler olup olmadığı gibi konuların araştırmasına ihtiyaç vardır.

Çünki bu rahatsızlıkları geçirmiş kişilerin imzaları yada yazılarında sapmalar olup olamayacağı bilinmeyen bir denklemdir.ARAŞTIRILMASINA İHTİYAÇ DUYULAN HUSUSLAR
1. İkiz kardeşlerinin yazı ve imza benzerliklerinin ya da farklılıklarının araştırılması
2. Tahsil grupları arasındaki kaleme uygulanan baskı ve işleklik derecelerinin araştırılması
3. Sosyolojik etkileşimlerin yazı imza üzerine etkilerinin araştırılması,
4. Psikolojik şartlanmaların yazı imza üzerine etkilerinin araştırılması,
5. Sağ ve sol elle yazılan yazı ve atılan imzaların birbirleri arasındaki benzerliklerin yada farklılıkların ortaya konması, konularında yapılacak çalışmalar yazı imza inceleme disiplinine çok şey katacağı bir gerçektir.


TARAFIMCA YAPILAN ARAŞTIRMA VE ELDE EDİLEN BULGULAR

Tarafımdan Sağ ve sol elle yazılan yazı ve atılan imzaların birbirleri arasındaki benzerliklerin yada farklılıkların ortaya konması hususu tarafımdan araştırılmış olup, elde edilen bulgular aşağıya çıkartılmıştır.

100 kişiye ait sağ ve sol elleriyle Türkçe alfabe karakterinde kullanılan 29 harf karakterini içeren bir metin ve 0’ dan 9’ a kadar olan rakamları her iki elleriyle yazmaları ve yine her iki elleriyle kendilerine has imzalarını atmaları istenmiştir.

Bulgular :
a. 17 kişi ısrarla sol ellerini kesinlikle kullanamayacaklarını ifade ettiklerini,
b. 14 kişi sol elleriyle yapmak istedikleri el hareketlerinin neticesinde ancak imzalarında manasız yatay çizgiler oluşturabildikleri, yazılarında ise; bazı harf karakterlerinin okunamadığı,
c. 13 kişinin zaten solak olmaları sebebiyle sürekli sol ellerini kullandıkları sağ elleri ile yazmaya çalıştıkları yazı ve rakamlarda harf ve imza karakterlerinde kullandıkları baskı kalitesinde azalmalar ve düşüşler olduğu,
d. Diğer 56 kişinin SAĞ ve SOL elleriyle yazmaya çalıştıkları harf karakterinde ve imzalarındaki incelemelerimde;

Yazılarda;
1. Yazıların genel şeklinde büyüklük ve küçüklük oranlarında farklılıklar olduğu,
2.İşlekliğin aynı olmadığı,
3. Ortak harflerin tersiminde kalem ucunu genelde aynı noktaya koyarak harf yapma gayreti içinde oldukları, (b, d, l, m, u, y, A, E, F, M, N, T, U, Y, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ),
4. Yuvarlak harf ve rakamların tersiminde kalem ucunu farklı noktalara koyarak şekli yapmaya çalıştıkları, (a, o, O, 0),
5. Noktalama ve sedil hareketlerinin çekilişi ve konumlarında kişiden kişiye benzerlik yada farklılıklar bulunduğu gözlemlenmiştir. (İ, Ö, ü, Ü, ç, Ç, ğ, Ğ, Ş),


İmzalarda;
1.İmzaların genel şekillerinde farklılıklar bulunduğu,
2. İmzaların kalem baskısı ve çizgi kalitelerinde düşüşler olduğu,
3.İmzaların başlangıç ve bitimindeki el hareketlerinde çoğunlukta benzerlikler bulunduğu,
4.İmzaların içerisindeki el hareketlerinin yapılışında sapmalar olduğu,
5.İmzalar içerisindeki el kaldırma hareketlerinin yapılışında genelde diğer eliyle attıkları imzalarda kullandıkları el kaldırma stiline riayet ettikleri,
6.İmzaların meyil ve istikamet pozisyonlarında sol ellerine hakimiyet derecelerinde düşüşler olduğu, gözlemlenmiştir.Sonuç : Sağ elle yazılan yazı ve atılan imzaların sol elle yazılan yazı ve atılan imzalarla kısmi benzerlikler görülmüş olmasına rağmen aynı şahıslara ait olduğu kanaati verilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.


www.grafolojibilirkisi.com
bilgi@grafolojibilirkisi.com
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Nüfus Cüzdanı Kullanılarak Yapılması Muhtemel Sahtecilik Eylemlerinin Atılan İmzalarla Olan İlişkileri Ve Mukayese İmzaların Yanıltıcı Özelliği." başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Mustafa Kariptaş'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
30-08-2008 - 10:27
(5055 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 3 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 3 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
16798
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 2 gün 4 saat 32 dakika 44 saniye önce.
* Ortalama Günde 3,32 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 13031, Kelime Sayısı : 1258, Boyut : 12,73 Kb.
* 2 kez yazdırıldı.
* 11 kez indirildi.
* 2 okur yazarla iletişim kurdu.
* Makale No : 876
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,05393195 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.