Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Adli Grafoloji Sahtecilik Doküman İnceleme Alanında İmkan Ve Kabiliyetlerim

Yazan : Mustafa Kariptaş [Yazarla İletişim]
Adli Grafoloji, Sahtecilik ve Doküman inceleme Uzmanı

Makale Özeti
“LUMINESCENT SPECTRAL MAGNIFIER ” cihazı ile adli grafoloji ve sahtecilik alanındaki imkan ve kabiliyetler ile dikkat edilmesi gereken hususlar

ADLİ GRAFOLOJİ VE SAHTECİLİK ALANINDAKİ (Questioned Document Examination) İMKAN VE KABİLİYETLERİM

Kullanılan Cihazlar;
“LUMINESCENT SPECTRAL MAGNIFIER REGULA” Regula Video Spectral Karşılaştırıcı (gözle ayırt edilemeyen mürekkep farklılıkları "3 rakamının 8 rakamına dönüştürülmesi yada değerin önüne veya arkasına ilave edilen rakam ve yazı tespiti gibi", fulaj izi tespiti ve kazıma sonucu belge yüzeyinde oluşan deformasyon tespitinde kullanılır), Büyüteç, Stereo Mikroskop, Optik Kopyalama ve tarama Cihazı

İnceleme Konuları;
Her türlü doküman üzerinde bulunan;
1. Yazı ve İmza incelemesi yaparak hangi şahıs eli ürünü olduğu kanaati bildirmek,
2. Daktilo makinesi ve Printer çıktıları incelemesi,
3. Tahrifat tespiti yapmak, (kazıma, karalama, lekeleme, ilave, eklenti, vs.)
4. Fulaj izi tespiti yapmak,
5. Mühür ve Kaşe izi tespiti yapmak,
6. Mürekkep incelemesi yapmak, Görünür, Yakın-Kızılötesi yansıma / iletim veya floresan görüntüleme (farklı cins mürekkepli kalemle yapılan ilave ve eklentilerin tespiti,)
7. Fotoğraf, pul, imza, hologram, vb. yapılmış transferlerin tespiti,

8. Hertürlü orijinal doküman üzerinde bulunan gizli yazıların tespiti,
9. Fotokopi dokümanlar üzerinde yazı ve imza incelemesinin yapılması,
10. Fotokopi veya suret koçan belgenin orijinal belge ile aynı olup-olmadığı,
11. Dokümanlar üzerinde bulunan yazıları bir defada yazılıp-yazılmadığı,
12. Pasaport (Pasavan, gemi adamı cüzdanı, vs.), Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Evlilik Cüzdanı, Banknot, Piyango, kazı kazan kartı, Pul, Bilet (otobüs, tren, vapur, vb.), Görev belgesi (Yurt içi ve dışı seyahat belgesi), İkametgah İlmühaberi, Nüfus Cüzdanı talep Belgesi, Doğum Tutanağı, Defin Belgesi, Çalışanlara ait Kimlik Bildirim Belgesi, kimlik kartı (Öğrenci, Askeri Öğrenci, vs.), Diploma, sertifika, Takdir, İzin Belgesi (Senelik, dağıtım, doğum, ölüm izni vb.), Mal Bildirim Beyanı, Yeşil kart, Sağlık Cüzdanı, Sağlık Raporu, Hasta muayene isteği, Tedavi Belgesi, Hasta taburcu tezkeresi, Reçete, Çek, Senet, Satış Belgesi, Tahsilat Makbuzu, Sigorta Poliçesi, Fatura, Teslimat belgesi fişi, Vekaletname, Kredi sözleşmesi, Muvafakatname, Dilekçe, Maaş Bordrosu, Tebliğ mazbatası, Tebliğ Tebellüğ belgesi, İhbarname, davetiye, Evrak Kayıt, Karar Defteri, İmza Tatbik (sirküsü), Cetveli, Trafik tescil ve Motorlu araç trafik belgesi, Yardım toplama makbuz ve kayıt defteri, Oturum Belgesi, Sevk Nakil Belgesi (Hayvan, Orman ürünleri, Tuz satış, Silah, vb.), Taşıma ve bulundurma Ruhsatları, Av Teskereleri, İşyeri Açma ve çalışma ruhsatı, İçki satış ruhsatı, Vergi Levhası, Menşe Şahadetnamesi, Veteriner sağlık raporu, Hayvanların Aşı Belgesi, Hayvan Dezenfeksiyon Belgesi, Nakil Araçlarının Dezenfeksiyon Belgesi, Ruhsat (Maden İşletme, Define arama, Silah tamir yeri açma, Su Ürünleri Damızlık Belgesi, Ruhsat Teskeresi), Tescile tabii taşınır kültür varlığı belgesi, Avda ve sporda kullanılan tüfek ve nişan tabancalarına ait satıcılık (bayilik) belgesi, Film çekim izin belgesi, Patlayıcı madde taşıma izin belgesi, Kenevir ekim izin belgesi, Trap-Skeet atış alanı ile tabanca ve Tüfek atış poligonu İşletme izin belgesi, Armağan silah ve mermi menşe belgesi, Muhtarlık karar defteri, Konaklama belgesi, Konutta veya Otel Pansiyonda kalan Misafirlere ait Kimlik Bildirim Belgesi, Kantar Sevk Fişi, Tapu belgesi ve kayıt Defteri, gibi legal dokümanlar ile Mühür, Kaşe, kauçuk pullar, Sigara etiketi, grafiti yazılar, Afiş, Pankart, vb. tüm dokümanları incelemek, bu belgeler üzerinde yapılmış sahtecilik eylemlerini tespit etmek ve aldatma (İğfal ve İkna) kabiliyetine haiz olup-olmadığı hususunda bilirkişi raporu tanzim etmek.UNUTMAYINIZ!

1. Nakit alış-verişlerde mutlaka aldığınız parayı sayarak ve kontrol ederek alıp veriniz. Unutmayınız ki; itimat kontrole mani değildir.
2. Tanımadığınız ve güvenmediğiniz kişilere nüfus cüzdanınızı, sürücü belgenizi, pasaportunuzu ya da fotokopilerini vermeyiniz.
3. Evinize veya işyerinize anket vb. gibi şeyler amacıyla geldiğini söyleyen kişilere itibar etmeyiniz, gerekirse kimliğini sorunuz. Çünki bu kişiler sizin hakkınızda gerekli bilgiyi aldıktan sonra satıcı pazarlamacı olduğunu söyleyerek sizinle şans oyunları oynamaya ya da malzeme satmaya çalışacaklardır.
4. Cüzdanınızda fazla nakit parayla dolaşmayınız.
5. Kredi kartınıza ait bilgileri not ettiğiniz kağıtları aynı cüzdan içerisinde taşımayınız.
6. Kesinlikle boş kağıtlara imza atmayınız, atarsanız da bunları daha sonra imha ediniz.
7. Ödeme yaptığınız alış-verişlerinizde aldığınız malın mutlaka fiş veya faturasını alınız ve bunları bir süre saklayınız.
8. Senet karşılığı alış-verişlerinizde ödeme yaptıktan sonra senediniz size iade edildiğinde senet üzerindeki imzanın size ait olup olmadığı, senedin renkli fotokopi yöntemi ile çoğaltılmadığını araştırınız.
9. Senet karşılığı alış-verişlerinizde ödeme yaptıktan sonra mutlaka senedinizi alınız ve imza bölümünü kesip imha ederek geri kalan bölümü bir süre saklayınız.
10. İmza atmak zorunda kaldığınız durumlarda mutlaka kendinize ait ve sürekli yanınızda taşıdığınız bir mürekkepli kalemle imza atınız. Söz konusu kalem piyasada bol bulunan kalemlerden olmamalı.
11. Senet, çek gibi nakit ihtiva ettiği manası çıkartılacak belgeler üzerinde yazıyla ve rakamla yazılı olan para değerlerinin önüne ve arkasına mutlaka kesme işareti koyunuz, koydurunuz.
12. Bayanların çantalarının fermuar bölümleri kesinlikle içe doğru bakmalıdır. Toplu ulaşım sağlayan araçlar içerisinde yada alış-veriş merkezi, pazar gibi yerlerde etrafınızı saran ve küçük yaştaki çocuklara itibar etmeyiniz ve çantanızı kontrol ederek oradan uzaklaşınız.
13. Arka cebinize koyduğunuz cüzdan, telefon gibi eşyalarınızı sık sık kontrol ediniz.
14. Üst gömlek cebi yada ceket, hırkaların yan ceplerine değerli şeyler koymayınız.
15. Evinize ya da işyerinize gelerek borçlu olduğunuz mağazadan geldiğini ve alacağını tahsil etmek istediğini söyleyenlere itibar etmeyiniz, personel kimliği sorunuz ve karşılığında makbuz verip veremeyeceğini öğreniniz. Unutmayınız ki; bugünlerdeki ekonomik kriz nedeniyle birilerinin bir yerlere taksitleri gecikmiştir veya aksamıştır. İşte bu durumdan yararlanmak isteyenler yanınıza geldiğinde hemen çözülmeyiniz. Bilakis siz çözünüz, ne malzeme aldığınızı, ne kadar borçlu olduğunuzu sorduktan sonra sözü geçen işyerine telefon ederek gelen şahsın kimliğini teyit ediniz.
16. Hafıza nankördür yazmak esastır. Bu nedenle aldığınız ve verdiğiniz her şeyi kime, ne zaman, neden, nerede, nasıl, şeklinde alış verişlerini not ediniz.
17. Sizden şarjı bittiğini bu nedenle telefonunuzu kartını değiştirmek suretiyle kullanma izni isteyen kişilere inanmayınız.
18. Yolda karşılaştığınız, ya da evinize, işyerinize gelerek ucuz telefon, parfüm, gıda, vs. satmak isteyenlere inanmayınız. Söz konusu malın çalıntı olabileceğini, sahte olabileceğini ayrıca, yaptıkları bu satışın gelir vergisinin de ödenmemiş olduğunu değerlendiriniz.
19. Aldığınız elektronik malzeme ve aksesuarları ile diğer malların mutlaka markasına bakınız. Marka üzerinde ilk bakışta dikkat edemeyeceğiniz noktalama ve harf yer değişimleri yapılan sahte malları size orijinalmiş gibi satılabileceğini unutmayınız.
20. Araçlarınıza ait tescil belgelerini, muayenelerini mutlaka kendiniz yaptırınız. Ucuz fiyata yaptıracağını söyleyenlere itibar etmeyiniz. Araç muayene pulunu başka bir araç muayene pulu ile mukayese ve kontrol ediniz.
21. Size pasaport temin edebileceğini söyleyenlere itibar etmeyiniz.
22. Aracınıza yüklenmek istenen malın cinsini, miktarını öğreniniz. Suç teşkil edecek hiçbir şeyi aracınıza almayınız.
23. Hiç kimseye aracınızı vermeyiniz, vermek zorunda kalırsanız verdiğiniz tarih ve zaman aralığı ile yaptığı kilometreyi not ediniz.
24. Paranızı almadan taşınmaz ve taşınır menkullerinizi devretmeyiniz. (ev, işyeri, arsa veya araç satışını yapmayınız.)
25. Aldığınız tüm malların faturalarını hırsızlık durumlarında hak arayabilmeniz ve size ait olduğunu kanıtlayabilmeniz için alınız ve saklayınız.
26. Ödediğiniz su, elektrik, doğalgaz, aidat, vb. faturalarını veya makbuzlarını saklayınız.
27. İmzalarınızın mutlaka harf karakterleri içermesini sağlayınız. Bu tekniğin sahteciliği meslek edinmiş kişilere zorluk çıkaracağı unutulmamalıdır. Böylece taklit edilmesi zor olacaktır.
28. Sizi yurt dışına çıkaracağını vaat edenlere inanmayınız. Sahte pasaport düzenleyerek sizin sınır limanlarında suça iştirak ettirerek yakalanmanıza, bir araç konteynırında havasızlıktan boğulmanıza ya da batan bir teknede ölüm kalım savaşı verebileceğinizi unutmayınız.
29. Sigorta kapsamında olmanız için yapacağınız seyahatlerde (hava, deniz ve kara yolculukları) mutlaka biletinizi alınız ve muhafaza ediniz.
30. Banka kredi sözleşmelerinde çekilecek miktar hanesi mutlaka sizin rıza gösterdiğiniz miktarda doldurulmuş olmalıdır. Zira sizin çekmek istemediğiniz bir meblağ sonradan kefili olduğunuz kişi tarafından arttırılarak yazılabilir.
31. Alış veriş yapmak amacıyla size gelen kişilerin ibraz ettikleri kimlik ve kimlik yerine geçen belgelere mutlaka bakınız. Özellikle fotoğraf bölümünde bir farklılık göze çarpıyorsa biraz daha ayrıntıya giderek başka bir kimlik belgesi ile teyit etmesini sağlayınız
32. İkinci bir kişiyle yaptığınız kontrat, sözleşme vb. belgelerin mutlaka suretini alınız.
33. Kesinlikle boş kontrat, sözleşme gibi belgeleri doldurulmadan ve özellikle sizin rıza gösterdiğiniz meblağ yazılmadan imzalamayınız.
34. Aldığınız sigara, içeceklerin mutlaka dış bölümlerini inceleyiniz yetkisiz kişilerden ve sokak satıcılarından bu tür ürünleri almayınız.
35. Toplum içerisinde yapılması muhtemel aramalar esnasında yan ceplerinize, çantanıza herhangi bir malzeme konulmaması için dikkatli olunuz.
36. Yaptığınız bir alış veriş esnasında elinize geçen ve sahte olduğundan şüphe ettiğiniz banknotları tekrar piyasaya sürülmemesi için en yakın emniyet birimlerine teslim ediniz.
37. Banka, Döviz Bürosu, altın satılan işyerlerinden yaptığınız ticari işlemlerden sonra elinizdeki banknot, kıymetli maden ve bunlara ait belgeleri işyerleri içerisinde çantanıza ya da cüzdanınıza yerleştirmeden ve güvende olduğunuzu hissetmeden dışarı çıkmayınız.


www.grafolojibilirkisi.com
bilgi@grafolojibilirkisi.com
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Adli Grafoloji Sahtecilik Doküman İnceleme Alanında İmkan Ve Kabiliyetlerim" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Mustafa Kariptaş'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
30-05-2009 - 15:08
(4782 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 9 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 8 okuyucu (89%) makaleyi yararlı bulurken, 1 okuyucu (11%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
10050
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 23 saat 27 dakika 46 saniye önce.
* Ortalama Günde 2,10 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 13238, Kelime Sayısı : 1267, Boyut : 12,93 Kb.
* 9 kez yazdırıldı.
* 7 kez indirildi.
* 15 okur yazarla iletişim kurdu.
* Makale No : 1030
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,05220199 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.