Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Ses Dosyası  [MK. 612] MK. 612 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11491 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 01-05-2011 14:59)

 Ses Dosyası  [MK. 611] MK. 611 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11490 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 01-05-2011 14:49)

 Ses Dosyası  [MK. 610] MK. 610 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11489 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 01-05-2011 14:45)

 Ses Dosyası  [MK. 609] MK. 609 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11488 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 01-05-2011 14:41)

 Ses Dosyası  [MK. 608] MK. 608 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11487 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 01-05-2011 14:36)

 Ses Dosyası  [MK. 607] MK. 607 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11486 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 01-05-2011 14:29)

 Ses Dosyası  [MK. 606] MK. 606 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11485 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 01-05-2011 14:25)

 Ses Dosyası  [MK. 605] MK. 605 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11484 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 01-05-2011 01:55)

 Ses Dosyası  [MK. 604] MK. 604 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11483 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 01-05-2011 01:54)

 Ses Dosyası  [MK. 603] MK. 603 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11482 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 01-05-2011 01:54)

 Ses Dosyası  [MK. 602] MK. 602 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11481 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 01-05-2011 01:42)

 Ses Dosyası  [MK. 601] MK. 601 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11480 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 01-05-2011 01:41)

Bir gemi, Türk bayrağını kullanabilme hakkından yoksun kalacak şekilde satılır ise, işçi-işveren arasındaki hizmet sözleşmesi kendiliğinden sona ermiş olur ve bu durumda işveren ihbar tazminatı ödemekle yükümlü değildir.
(Şerh No: 11479 - Ekleyen: Av.Engin EKİCİ - Tarih : 30-04-2011 21:18)

 Ses Dosyası  [MK. 600] MK. 600 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11478 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 30-04-2011 00:46)

 Ses Dosyası  [MK. 599] MK. 599 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11477 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 30-04-2011 00:40)

Davacının eşi, 1986 yılında, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin yürürlükte bulunduğu dönemde ölmüş, evlilik ve eşler arasındaki mal rejimi o tarihte sona ermiştir. "Aile Konutu" kavramı ve bununla ilgili yasal düzenlemeler hukukumuza 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile girmiş olup, 1986 yılında ölen davacının eşine ait taşınmaz için, daha sonra yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunundaki "Aile Konutu" ile ilgili hükümlerin uygulanması mümkün değild...
(Şerh No: 11472 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 28-04-2011 15:21)

Tapuda arsa niteliğnide olan ve fiilen 4 adet bağımsız bölümden oluşan taşınmazda: Aile konutu olarak belirlenen bölüm ile sınırlı olacak şekilde iptal ve aile konutu şerhi verilmesi gerekirken taşınmazın tamamının aile konutu olarak değerlendirilmesiyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
(Şerh No: 11469 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 28-04-2011 15:12)

Boşanma davası sürmekte olan davacının eşine karşı, aile konutuna ilişkin olarak açtığı men'i müdahale davasında görevli mahkeme aile mahkemeleridir.
(Şerh No: 11468 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 28-04-2011 15:06)

Taşınmaz malikinin üçüncü kişi olması nedeniyle taşınmazın aile konutu olarak kabulü mümkün olmadığı gibi taraflar arasında bir kira ilişkisi de bulunmamaktadır. Ayrıca, davacının oğlu ile davalının ayrı yaşamakla birlikte evliliklerinin devam etmekte olması davacının mülkiyet hakkı karşısında taşınmazı davalının kullanmasının haklı ve geçerli nedeni olarak kabul edilemez. Eldeki davada her ne kadar davacı anne, taşınmazı bedelsiz olarak kullanmaları için dava dışı oğlu ve davalı gelinine ve...
(Şerh No: 11467 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 28-04-2011 14:59)

 Ses Dosyası  [MK. 598] MK. 598 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11466 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 28-04-2011 00:29)

 Ses Dosyası  [MK. 597] MK. 597 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11465 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 28-04-2011 00:17)

 Ses Dosyası  [MK. 596] MK. 596 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11464 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 28-04-2011 00:16)

 Ses Dosyası  [MK. 756] MK. 756 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11461 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 27-04-2011 21:29)

 Ses Dosyası  [MK. 755] MK. 755 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11460 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 27-04-2011 21:29)

 Ses Dosyası  [MK. 754] MK. 754 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11459 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 27-04-2011 21:28)

 Ses Dosyası  [MK. 753] MK. 753 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11458 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 27-04-2011 21:27)

 Ses Dosyası  [MK. 752] MK. 752 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11457 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 27-04-2011 21:26)

 Ses Dosyası  [MK. 751] MK. 751 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11456 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 27-04-2011 21:25)

 Ses Dosyası  [MK. 750] MK. 750 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11455 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 27-04-2011 21:24)

 Ses Dosyası  [MK. 749] MK. 749 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11454 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 27-04-2011 21:24)

 Ses Dosyası  [MK. 748] MK. 748 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11453 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 27-04-2011 21:23)

 Ses Dosyası  [MK. 747] MK. 747 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11452 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 27-04-2011 21:22)

Bilindiği gibi Borçlar Yasası hükümlerine göre vekalet hiçbir şekil koşuluna bağlı değildir. Vekalet sözleşmesinin yazılı veya resmi olması mecburiyeti de yoktur. Vekil eden ile onu temsil eden arasında, somut olayda olduğu gibi temsil yönünden herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığı hallerde, vekilin yaptığı işlemlerin, aldığı kararların, oluşacak kararlara verdiği oyların geçerli olduğunun kabulü gerekir. Meğer ki bu yolla temsil edilen kat maliki, o kişinin kendisini temsil etmediğini ona vekale...
(Şerh No: 11451 - Ekleyen: Av.İbrahim KAYA - Tarih : 27-04-2011 20:43)

 Ses Dosyası  [MK. 562] MK. 562 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11450 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 27-04-2011 14:54)

 Ses Dosyası  [MK. 595] MK. 595 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11448 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 26-04-2011 01:20)

 Ses Dosyası  [MK. 594] MK. 594 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11447 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 26-04-2011 01:16)

 Ses Dosyası  [MK. 746] MK. 746 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11446 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 23:15)

 Ses Dosyası  [MK. 745] MK. 745 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11445 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 23:14)

 Ses Dosyası  [MK. 744] MK. 744 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11444 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 23:12)

 Ses Dosyası  [MK. 743] MK. 743 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11443 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 23:11)

 Ses Dosyası  [MK. 742] MK. 742 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11442 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 23:10)

 Ses Dosyası  [MK. 741] MK. 741 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11441 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 23:09)

 Ses Dosyası  [MK. 740] MK. 740 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11440 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 23:08)

 Ses Dosyası  [MK. 739] MK. 739 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11439 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 23:07)

 Ses Dosyası  [MK. 738] MK. 738 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11438 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 23:06)

 Ses Dosyası  [MK. 737] MK. 737 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11437 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 23:04)

 Ses Dosyası  [MK. 736] MK. 736 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11436 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 23:02)

 Ses Dosyası  [MK. 735] MK. 735 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11435 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 23:00)

 Ses Dosyası  [MK. 734] MK. 734 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11434 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 22:37)

 Ses Dosyası  [MK. 733] MK. 733 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11433 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 22:36)

 Ses Dosyası  [MK. 732] MK. 732 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11432 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 22:35)

 Ses Dosyası  [MK. 731] MK. 731 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11431 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 22:34)

 Ses Dosyası  [MK. 730] MK. 730 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11430 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 22:32)

 Ses Dosyası  [MK. 721] MK. 721 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11429 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 21:19)

En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, Sulh Mahkemesince 4721 S.K. m.636 uyarınca iflas kaidelerine göre tasfiye edilir; bu madde uyarınca yapılacak tasfiye, süreye bağlı değildir.
(Şerh No: 11428 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-04-2011 12:16)

En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, Sulh Mahkemesince 4721 S.K. m.636 uyarınca iflas kaidelerine göre tasfiye edilir; bu madde uyarınca yapılacak tasfiye, süreye bağlı değildir.
(Şerh No: 11427 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-04-2011 12:16)

 Ses Dosyası  [MK. 593] MK. 593 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11426 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 24-04-2011 15:02)

 Ses Dosyası  [MK. 592] MK. 592 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11424 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 24-04-2011 14:52)

 Ses Dosyası  [MK. 591] MK. 591 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11423 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 24-04-2011 14:39)

 Ses Dosyası  [MK. 590] MK. 590 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11422 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 24-04-2011 14:34)

 Ses Dosyası  [MK. 589] MK. 589 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11421 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 24-04-2011 14:24)

 Ses Dosyası  [MK. 588] MK. 588 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11420 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 24-04-2011 14:18)

 Ses Dosyası  [MK. 587] MK. 587 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11418 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 24-04-2011 14:08)

 Bilgi  [BiyotıpS. 31] Protokollere taraf olabilme açısında çeviri karışıklığı
Sözleşmenin Türkçe resmi çevirisinde de "The Protocols shall be open for signature by Signatories of Convention" ibaresi sözleşmeye sadece devletlerin üye olabileceği şekilde yer almıştır. Oysa ibare sözleşmenin "İmzacılar" tarafından imzaya açık olması ile sadece devletler değil uluslararası örgütler de sözlemeye taraf olabilir. Örneğin Avrupa Birliği Konu ile ilgili açıklama için bkz: Gemalmaz, Mehmet Semih; Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Belgeleri, I.Cilt Bölgesel Sistemler, Beta Yayınlar...
(Şerh No: 11411 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 24-04-2011 12:55)

İhtiyati Hacze İtiraz Üzerine Mahkemece Verilen Karar Temyiz Edilebilir; Temyiz İncelemesi Sonucu Yargıtay'ın Verdiği Karar Kesindir
(Şerh No: 11414 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 24-04-2011 12:53)

Karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olduğu yönündeki düzenleme vekil ile müvekkil arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla öngörülmüştür.
(Şerh No: 11413 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 24-04-2011 12:50)

 Ses Dosyası  [MK. 586] MK. 586 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11417 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 24-04-2011 03:28)

 Ses Dosyası  [MK. 585] MK. 585 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11416 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 24-04-2011 03:19)

 Ses Dosyası  [MK. 584] MK. 584 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11415 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 24-04-2011 03:11)

Temyize konu somut olayda davacılar murisi ile davalılar arasındaki ilişkinin hizmet akti mi istisna akti mi olduğu konusunda değerlendirme yapılmıştır.
(Şerh No: 11410 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-04-2011 16:31)

Davacı sağ eşin Türk Medeni Kanununun 652. maddesi hükmüne göre intifa hakkı tanınması isteminde bulunduğu görülmektedir. Eşlerden birinin ölümü halinde tereke malları arasında bulunan ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut üzerinde miras hakkına mahsuben haklı sebeplerin varlığı halinde mülkiyet yerine intifa hakkı tanınmasını isteyebilir. Bu tür işlerde görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.
(Şerh No: 11409 - Ekleyen: Av.Oğuzhan DAYAR - Tarih : 22-04-2011 15:30)

Müştekinin oturduğu daire kapısına gelip zili çalan sanığın, kapıyı açan müştekinin içeriye girme teklifini kabul etmemesi üzerine, ayağını evin içine atarak girmeye çalışması ve kapıyı kapatmaya çalışan müştekinin saçını çekmesi şeklinde gerçekleşen eyleminde, hukuka aykırı niyetle müştekinin konutunun eklentisi niteliğinde olan apartman sahanlığı ve merdivenlerine girilmesi ile geceleyin konut dokunulmazlığını bozma suçunun tamamlandığı gözetilmeden aksi yönde karar verilmesi BOZMAYI gerektirm...
(Şerh No: 11388 - Ekleyen: Av.Merve K.TERKAN - Tarih : 21-04-2011 21:46)

 Ses Dosyası  [MK. 583] MK. 583 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11408 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 21-04-2011 00:46)

 Ses Dosyası  [MK. 582] MK. 582 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11407 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 21-04-2011 00:44)

 Ses Dosyası  [MK. 581] MK. 581 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11406 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 21-04-2011 00:42)

 Ses Dosyası  [MK. 580] MK. 580 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11405 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 21-04-2011 00:39)

 Ses Dosyası  [MK. 579] MK. 579 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11404 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 21-04-2011 00:38)

 Ses Dosyası  [MK. 578] MK. 578 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11403 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 21-04-2011 00:32)

 Ses Dosyası  [MK. 577] MK. 577 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11402 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 21-04-2011 00:30)

 Ses Dosyası  [MK. 576] MK. 576 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11401 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 21-04-2011 00:25)

 Ses Dosyası  [MK. 575] MK. 575 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11400 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 21-04-2011 00:24)

 Ses Dosyası  [MK. 574] MK. 574 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11399 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 21-04-2011 00:04)

 Ses Dosyası  [MK. 573] MK. 573 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11398 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 21-04-2011 00:03)

 Ses Dosyası  [MK. 572] MK. 572 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11397 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 21-04-2011 00:01)

 Ses Dosyası  [MK. 571] MK. 571 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11396 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 15:20)

 Ses Dosyası  [MK. 570] MK. 570 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11395 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 15:19)

 Ses Dosyası  [MK. 569] MK. 569 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11394 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 15:19)

 Ses Dosyası  [MK. 568] MK. 568 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11393 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 15:19)

 Ses Dosyası  [MK. 567] MK. 567 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11392 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 15:11)

 Ses Dosyası  [MK. 566] MK. 566 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11391 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 15:08)

 Ses Dosyası  [MK. 565] MK. 565 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11390 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 15:07)

 Ses Dosyası  [MK. 564] MK. 564 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11389 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 14:32)

 Ses Dosyası  [MK. 563] MK. 563 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11386 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 03:37)

Mahkemece, doğum ve ölüm olaylarının nüfus kütüğüne işlenmesinin nüfus idaresine verilmiş idari bir görev olduğu gözetilerek Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 7/1. maddesi gereğince görev yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken, davanın esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
(Şerh No: 11384 - Ekleyen: Stj.Av.Fulya IŞILAK - Tarih : 18-04-2011 21:47)

TMK 426.maddenin 2.bendi "yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışıyorsa" vesayet makamının ilgilisinin isteği üzerine veya re’sen temsil kayyımı ataması gerekmektedir.
(Şerh No: 11383 - Ekleyen: Stj.Av.Fulya IŞILAK - Tarih : 18-04-2011 20:49)

 Bilgi  [AATHK. 36/A] 13.02.2011-6111 SK m.165 ile yürürlükten kalkan m.36/A
(5766 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle eklenen madde, Geçerlilik: 06.06.2008, Yürürlük: 06.06.2008) Devlete ait olup 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezalarını ödeme emrinin tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde ödemeyen ya da bu Kanun hükümleri uyarınca hakkında bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınan amme borçlusunun yurt dışına çıkışı, alacaklı tahsil dairesinin talebi halinde ilgili makamla...
(Şerh No: 11382 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 13:41)

 Bilgi  [SPK. 40] 13.02.2011-6111 SK m.156 ile yürürlükten kalkan m.40/son-c.4-5-6-7
Borsaların, kotasyon ücreti, tescil ücreti ve borsa payından oluşan gelirlerinin %5'i Kurul bütçesine gelir olarak kaydedilir. Bu oranı Kurulun talebi üzerine, %10'a kadar artırmaya, borsaların türleri ve gelişmişlik düzeyleri itibariyle daha düşük oranda pay ayrılmasına veya hiç pay ayrılmamasına ilgili Bakan karar verebilir. Ancak bu maddeye göre Kurula gelir kaydedilecek tutar, borsaların yıllık gelir-gider farkının ve anonim ortaklık niteliğini haiz borsaların yıllık net karının %10'unu aşam...
(Şerh No: 11381 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 13:34)

 Bilgi  [BankacılıkK. 73] 13.02.2011 T, 6111 SK m.146 değişikliği öncesi m.73
Kurul başkan ve üyeleri ile Kurum personeli, Fon Kurulu başkan ve üyeleri ile Fon personeli görevleri sırasında öğrendikleri bankalara ve bunların bağlı ortaklık, iştirak, birlikte kontrol edilen ortaklıkları ve müşterilerine ait sırları bu Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının yararlarına kullanamazlar. Kurumun dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlar ile bunların çalışanları da bu hükme tabidir. Bu yükümlülük görevd...
(Şerh No: 11380 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 12:58)

 Bilgi  [BankacılıkK. 36] 13.02.2011 T, 6111 SK m.145 değişikliği öncesi m.36
Bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti kuruluşları, verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.
(Şerh No: 11379 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 12:58)

 Bilgi  [BankacılıkK. 35] 13.02.2011 T, 6111 SK m.144 değişikliği öncesi m.35
Bankalar, destek hizmetinden doğabilecek riskler ile bunların yönetilmesine, beklenen fayda ve maliyetin değerlendirilmesine ilişkin hazırlayacakları programı Kuruma ibraz etmek zorundadır. Destek hizmeti, bankaların yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini, ilgili düzenlemelere uymalarını ve etkin biçimde denetlenmelerini engelleyici nitelikte olamaz. Destek hizmeti kuruluşlarına ve hizmet alınabilecek konulara ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.
(Şerh No: 11378 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 12:58)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,15710211 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.