Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Ses Dosyası  [MK. 744] MK. 744 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11444 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 22:12)

 Ses Dosyası  [MK. 743] MK. 743 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11443 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 22:11)

 Ses Dosyası  [MK. 742] MK. 742 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11442 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 22:10)

 Ses Dosyası  [MK. 741] MK. 741 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11441 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 22:09)

 Ses Dosyası  [MK. 740] MK. 740 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11440 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 22:08)

 Ses Dosyası  [MK. 739] MK. 739 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11439 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 22:07)

 Ses Dosyası  [MK. 738] MK. 738 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11438 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 22:06)

 Ses Dosyası  [MK. 737] MK. 737 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11437 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 22:04)

 Ses Dosyası  [MK. 736] MK. 736 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11436 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 22:02)

 Ses Dosyası  [MK. 735] MK. 735 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11435 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 22:00)

 Ses Dosyası  [MK. 734] MK. 734 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11434 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 21:37)

 Ses Dosyası  [MK. 733] MK. 733 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11433 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 21:36)

 Ses Dosyası  [MK. 732] MK. 732 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11432 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 21:35)

 Ses Dosyası  [MK. 731] MK. 731 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11431 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 21:34)

 Ses Dosyası  [MK. 730] MK. 730 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11430 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 21:32)

 Ses Dosyası  [MK. 721] MK. 721 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11429 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011 20:19)

En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, Sulh Mahkemesince 4721 S.K. m.636 uyarınca iflas kaidelerine göre tasfiye edilir; bu madde uyarınca yapılacak tasfiye, süreye bağlı değildir.
(Şerh No: 11428 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-04-2011 11:16)

En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, Sulh Mahkemesince 4721 S.K. m.636 uyarınca iflas kaidelerine göre tasfiye edilir; bu madde uyarınca yapılacak tasfiye, süreye bağlı değildir.
(Şerh No: 11427 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-04-2011 11:16)

 Ses Dosyası  [MK. 593] MK. 593 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11426 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 24-04-2011 14:02)

 Ses Dosyası  [MK. 592] MK. 592 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11424 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 24-04-2011 13:52)

 Ses Dosyası  [MK. 591] MK. 591 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11423 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 24-04-2011 13:39)

 Ses Dosyası  [MK. 590] MK. 590 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11422 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 24-04-2011 13:34)

 Ses Dosyası  [MK. 589] MK. 589 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11421 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 24-04-2011 13:24)

 Ses Dosyası  [MK. 588] MK. 588 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11420 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 24-04-2011 13:18)

 Ses Dosyası  [MK. 587] MK. 587 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11418 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 24-04-2011 13:08)

 Bilgi  [BiyotıpS. 31] Protokollere taraf olabilme açısında çeviri karışıklığı
Sözleşmenin Türkçe resmi çevirisinde de "The Protocols shall be open for signature by Signatories of Convention" ibaresi sözleşmeye sadece devletlerin üye olabileceği şekilde yer almıştır. Oysa ibare sözleşmenin "İmzacılar" tarafından imzaya açık olması ile sadece devletler değil uluslararası örgütler de sözlemeye taraf olabilir. Örneğin Avrupa Birliği Konu ile ilgili açıklama için bkz: Gemalmaz, Mehmet Semih; Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Belgeleri, I.Cilt Bölgesel Sistemler, Beta Yayınlar...
(Şerh No: 11411 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 24-04-2011 11:55)

İhtiyati Hacze İtiraz Üzerine Mahkemece Verilen Karar Temyiz Edilebilir; Temyiz İncelemesi Sonucu Yargıtay'ın Verdiği Karar Kesindir
(Şerh No: 11414 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 24-04-2011 11:53)

Karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olduğu yönündeki düzenleme vekil ile müvekkil arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla öngörülmüştür.
(Şerh No: 11413 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 24-04-2011 11:50)

 Ses Dosyası  [MK. 586] MK. 586 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11417 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 24-04-2011 02:28)

 Ses Dosyası  [MK. 585] MK. 585 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11416 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 24-04-2011 02:19)

 Ses Dosyası  [MK. 584] MK. 584 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11415 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 24-04-2011 02:11)

Temyize konu somut olayda davacılar murisi ile davalılar arasındaki ilişkinin hizmet akti mi istisna akti mi olduğu konusunda değerlendirme yapılmıştır.
(Şerh No: 11410 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-04-2011 15:31)

Davacı sağ eşin Türk Medeni Kanununun 652. maddesi hükmüne göre intifa hakkı tanınması isteminde bulunduğu görülmektedir. Eşlerden birinin ölümü halinde tereke malları arasında bulunan ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut üzerinde miras hakkına mahsuben haklı sebeplerin varlığı halinde mülkiyet yerine intifa hakkı tanınmasını isteyebilir. Bu tür işlerde görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.
(Şerh No: 11409 - Ekleyen: Av.Oğuzhan DAYAR - Tarih : 22-04-2011 14:30)

Müştekinin oturduğu daire kapısına gelip zili çalan sanığın, kapıyı açan müştekinin içeriye girme teklifini kabul etmemesi üzerine, ayağını evin içine atarak girmeye çalışması ve kapıyı kapatmaya çalışan müştekinin saçını çekmesi şeklinde gerçekleşen eyleminde, hukuka aykırı niyetle müştekinin konutunun eklentisi niteliğinde olan apartman sahanlığı ve merdivenlerine girilmesi ile geceleyin konut dokunulmazlığını bozma suçunun tamamlandığı gözetilmeden aksi yönde karar verilmesi BOZMAYI gerektirm...
(Şerh No: 11388 - Ekleyen: Av.Merve K.TERKAN - Tarih : 21-04-2011 20:46)

 Ses Dosyası  [MK. 583] MK. 583 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11408 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 23:46)

 Ses Dosyası  [MK. 582] MK. 582 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11407 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 23:44)

 Ses Dosyası  [MK. 581] MK. 581 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11406 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 23:42)

 Ses Dosyası  [MK. 580] MK. 580 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11405 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 23:39)

 Ses Dosyası  [MK. 579] MK. 579 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11404 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 23:38)

 Ses Dosyası  [MK. 578] MK. 578 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11403 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 23:32)

 Ses Dosyası  [MK. 577] MK. 577 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11402 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 23:30)

 Ses Dosyası  [MK. 576] MK. 576 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11401 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 23:25)

 Ses Dosyası  [MK. 575] MK. 575 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11400 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 23:24)

 Ses Dosyası  [MK. 574] MK. 574 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11399 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 23:04)

 Ses Dosyası  [MK. 573] MK. 573 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11398 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 23:03)

 Ses Dosyası  [MK. 572] MK. 572 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11397 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 23:01)

 Ses Dosyası  [MK. 571] MK. 571 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11396 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 14:20)

 Ses Dosyası  [MK. 570] MK. 570 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11395 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 14:19)

 Ses Dosyası  [MK. 569] MK. 569 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11394 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 14:19)

 Ses Dosyası  [MK. 568] MK. 568 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11393 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 14:19)

 Ses Dosyası  [MK. 567] MK. 567 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11392 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 14:11)

 Ses Dosyası  [MK. 566] MK. 566 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11391 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 14:08)

 Ses Dosyası  [MK. 565] MK. 565 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11390 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 14:07)

 Ses Dosyası  [MK. 564] MK. 564 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11389 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 13:32)

 Ses Dosyası  [MK. 563] MK. 563 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11386 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 20-04-2011 02:37)

Mahkemece, doğum ve ölüm olaylarının nüfus kütüğüne işlenmesinin nüfus idaresine verilmiş idari bir görev olduğu gözetilerek Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 7/1. maddesi gereğince görev yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken, davanın esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
(Şerh No: 11384 - Ekleyen: Stj.Av.Fulya IŞILAK - Tarih : 18-04-2011 20:47)

TMK 426.maddenin 2.bendi "yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışıyorsa" vesayet makamının ilgilisinin isteği üzerine veya re’sen temsil kayyımı ataması gerekmektedir.
(Şerh No: 11383 - Ekleyen: Stj.Av.Fulya IŞILAK - Tarih : 18-04-2011 19:49)

 Bilgi  [AATHK. 36/A] 13.02.2011-6111 SK m.165 ile yürürlükten kalkan m.36/A
(5766 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle eklenen madde, Geçerlilik: 06.06.2008, Yürürlük: 06.06.2008) Devlete ait olup 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezalarını ödeme emrinin tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde ödemeyen ya da bu Kanun hükümleri uyarınca hakkında bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınan amme borçlusunun yurt dışına çıkışı, alacaklı tahsil dairesinin talebi halinde ilgili makamla...
(Şerh No: 11382 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 12:41)

 Bilgi  [SPK. 40] 13.02.2011-6111 SK m.156 ile yürürlükten kalkan m.40/son-c.4-5-6-7
Borsaların, kotasyon ücreti, tescil ücreti ve borsa payından oluşan gelirlerinin %5'i Kurul bütçesine gelir olarak kaydedilir. Bu oranı Kurulun talebi üzerine, %10'a kadar artırmaya, borsaların türleri ve gelişmişlik düzeyleri itibariyle daha düşük oranda pay ayrılmasına veya hiç pay ayrılmamasına ilgili Bakan karar verebilir. Ancak bu maddeye göre Kurula gelir kaydedilecek tutar, borsaların yıllık gelir-gider farkının ve anonim ortaklık niteliğini haiz borsaların yıllık net karının %10'unu aşam...
(Şerh No: 11381 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 12:34)

 Bilgi  [BankacılıkK. 73] 13.02.2011 T, 6111 SK m.146 değişikliği öncesi m.73
Kurul başkan ve üyeleri ile Kurum personeli, Fon Kurulu başkan ve üyeleri ile Fon personeli görevleri sırasında öğrendikleri bankalara ve bunların bağlı ortaklık, iştirak, birlikte kontrol edilen ortaklıkları ve müşterilerine ait sırları bu Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının yararlarına kullanamazlar. Kurumun dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlar ile bunların çalışanları da bu hükme tabidir. Bu yükümlülük görevd...
(Şerh No: 11380 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 11:58)

 Bilgi  [BankacılıkK. 36] 13.02.2011 T, 6111 SK m.145 değişikliği öncesi m.36
Bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti kuruluşları, verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.
(Şerh No: 11379 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 11:58)

 Bilgi  [BankacılıkK. 35] 13.02.2011 T, 6111 SK m.144 değişikliği öncesi m.35
Bankalar, destek hizmetinden doğabilecek riskler ile bunların yönetilmesine, beklenen fayda ve maliyetin değerlendirilmesine ilişkin hazırlayacakları programı Kuruma ibraz etmek zorundadır. Destek hizmeti, bankaların yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini, ilgili düzenlemelere uymalarını ve etkin biçimde denetlenmelerini engelleyici nitelikte olamaz. Destek hizmeti kuruluşlarına ve hizmet alınabilecek konulara ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.
(Şerh No: 11378 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 11:58)

 Bilgi  [BankacılıkK. 25] 13.02.2011-6111 SK m.144 ile yürürlükten kalkan m25/6
Genel müdür ve genel müdür yardımcıları, konsolide denetime tabi ortaklıklar hariç başka bir ticari kuruluşta tam veya yarı zamanlı olarak görev alamaz.
(Şerh No: 11377 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 11:58)

 Bilgi  [BankacılıkK. 15] 13.02.2011 T, 6111 SK m.143 değişikliği öncesi m.15
Bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti kuruluşlarının yetkilendirme izni Madde 15- Bankaların bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti faaliyetlerini gerçekleştirecek olan kuruluşların yetkilendirilmesine, yetkilerinin geçici veya sürekli olarak kaldırılmasına Kurulca karar verilir. Buna ilişkin usul ve esaslar ilgili meslek birliklerinin görüşü alınarak Kurulca belirlenir
(Şerh No: 11376 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 11:58)

 Bilgi  [BankacılıkK. 3] 13.02.2011 T, 6111 SK m.142 değişikliği öncesinde "Destek Hizmeti Kuruluşu" tanımı
Destek hizmeti kuruluşu: Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde Merkez Bankası tarafından kurulmuş ya da Merkez Bankası bünyesinde faaliyet gösterenler ile Sermaye Piyasası Kurulunun denetiminde bulunan takas, saklama ve merkezi kayıt hizmeti kuruluşları hariç, bu Kanun kapsamındaki kuruluşlara ana hizmetlerinin uzantısı veya tamamlayıcısı niteliğinde hizmet veren kuruluşları.
(Şerh No: 11375 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 11:58)

 Bilgi  [İşK. 108] 13.02.2011 T, 6111 SK m.79 değişikliği öncesi m.108
(Değişik: 15/5/2008-5763/10 md.) Bu Kanunda öngörülen idari para cezaları, 101 ve 106 ncı maddelerdeki idari para cezaları hariç, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce verilir. 101 ve 106 ncı maddeler kapsamındaki idari para cezaları ise doğrudan Türkiye İş Kurumu İl Müdürü tarafından verilir ve genel esaslara göre tahsil edilir. 106 ncı maddeye göre verilecek idari para cezası için, 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas...
(Şerh No: 11374 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 11:20)

 Bilgi  [İşK. 92] 13.02.2011 T, 6111 SK m.78 değişikliği öncesi m.92
91 inci madde hükmünün uygulanması için iş hayatının izlenmesi, denetlenmesi ve teftişiyle ödevli olan iş müfettişleri, işyerlerini ve eklentilerini, işin yürütülmesi tarzını ve ilgili belgeleri, araç ve gereçleri, cihaz ve makineleri, ham ve işlenmiş maddelerle, iş için gerekli olan malzemeyi 93 üncü maddede yazılı esaslara uyarak gerektiği zamanlarda ve işçilerin yaşamına, sağlığına, güvenliğine, eğitimine, dinlenmesine veya oturup yatmasına ilişkin tesis ve tertipleri her zaman görmek, araştı...
(Şerh No: 11373 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 11:20)

 Bilgi  [TrafikK. 98] 13.02.2011 T, 6111 SK m.59 değişikliği öncesi m.98
Tedavi Giderlerinin Ödenmesi: Madde 98- Motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta, klinikte, hastane ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacı başvurma tarihinden itibaren sekiz iş günü içinde ve zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları kapsamında öder. (Değişik fıkra: 25/06/1988 - KHK - 330/6 md.;...
(Şerh No: 11372 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 10:58)

 Bilgi  [TrafikK. 91] 13.02.2011 T, 6111 SK m.58 değişikliği öncesi m.91
(Değişik madde: 17/10/1996 - 4149/33 md.) İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur. Zorunlu mali sorumluluk sigortasına ilişkin primler peşin ödenir. Ancak, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık primlerin taksitler halinde tahsil edilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir. (Değişik fıkra: 21/02/2001 - 4629 S.K./6. md.;Değişi...
(Şerh No: 11371 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 10:58)

 Bilgi  [TrafikK. 22] 13.02.2011 T, 6111 SK m.57 değişikliği öncesi m.22
(Değişik madde: 18/01/1985 - KHK 245/8 md.; Aynen kabul: 28/03/1985 - 3176/8 md.) Yönetmelikte gösterilen esaslara göre : a) Askeri maksatlarla kullanılan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bütün araçlar ile çeşitli anlaşmalara göre askeri amaçla yurdumuzda bulunan kuruluşlara ait araçların tescilleri Türk Silahlı Kuvvetlerince, b) Raylı sistemle çalışan araçların tescilleri, kullanıldığı yerlere göre ait olduğu kuruluşlarca, c) İş makinesi türünden araçların tescille...
(Şerh No: 11370 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 10:58)

 Bilgi  [TrafikK. 20] 13.02.2011 T, 6111 SK m.55 değişikliği öncesinde m.20/1-a/1
"Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmak,"
(Şerh No: 11369 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 10:58)

 Bilgi  [TrafikK. 8] 13.02.2011-6111 SK m.54 ile yürürlükten kalkan m.8/1-b'nin son üç paragrafı
Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş kişilere, Sağlık Bakanlığı tarifesini uygulamak suretiyle, vermiş oldukları hizmetlerin bedelinin tamamını yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil ederler. Sağlık Bakanlığı bu görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak; verilen hizmetlerin bedellerini yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil etmek için Maliye Bakanlığının görüşünü alarak dön...
(Şerh No: 11368 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 10:58)

Davacılardan olan şahsın ergin olsa da halen bir işte çalışmadığı ve geçiminin anne babası tarafından sağlandığı kabul edildiğine göre ihtiyacın samimi olduğunun gözetilmesi gerekir.
(Şerh No: 11338 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 15-04-2011 18:05)

 Bilgi  [TK. 101] Gerekçesi
6762 sayılı Kanun, zamanaşımı süresinin başlayacağı tarihi göstermemiştir. Bu kanunî boşluk sebebiyle öğretide, çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşlerin hepsinin olumlu ve olumsuz tasrafları vardır. Hiçbir görüş, amaca, adalete ve duruma tam uymamaktadır. Tasarı kanun boşluğunu doldururken bazı sebeplerle zamanaşımının, cari hesap sözleşmesinin sona ermesi tarihinde başlamasını diğer görüşlere üstün tutmuştur. Bu tercihin de eleştirileceği şüphesizdir. Ancak çözümün üç önemli yararı var...
(Şerh No: 11367 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-04-2011 13:22)

 Bilgi  [TK. 100] Gerekçesi
Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 98 inci maddesinden alınmıştır.
(Şerh No: 11366 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-04-2011 13:21)

 Bilgi  [TK. 99] Gerekçesi
Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 97 nci maddesinden alınmıştır.
(Şerh No: 11365 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-04-2011 13:21)

 Bilgi  [TK. 98] Gerekçesi
Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinden alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, 18 inci maddede açıklanan gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.
(Şerh No: 11364 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-04-2011 13:20)

 Bilgi  [TK. 97] Gerekçesi
Temel bir ilkeyi koyan bu madde, 6762 sayılı Kanunun 95 inci maddesinden aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11363 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-04-2011 13:20)

 Bilgi  [TK. 96] Gerekçesi
Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 96 ncı maddesi, 9 uncu maddenin Tasarı metninden çıkarılarak yeniden düzenlenme gerekçesine paralel şekilde yapılan değişiklikle, "Bakiye için faiz işletilemeyeceği" başlığı altında kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.
(Şerh No: 11362 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-04-2011 13:20)

 Bilgi  [TK. 95] Gerekçesi
Bu madde, dili güncelleştirilerek 6762 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinden alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 95 inci maddesinin kenar başlığı "Genel olarak" iken, madde metnine daha uygun olan "Alacaklar için faiz" şeklinde değiştirilmiş, 90 ıncı maddeden faize ilişkin hükmün, faiz üst başlığı altında düzenlenmesi amacıyla çıkarılan bent, anılan maddede tek fıkra halinde kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.
(Şerh No: 11361 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-04-2011 13:19)

 Bilgi  [TK. 94] Gerekçesi
Cari hesabın temelini oluşturan bu madde 6762 sayılı Kanunun 92 nci maddesinden bir değişiklik yapılarak aynen alınmıştır. Değişiklik, Tasarının diğer hükümlerine uygun olarak itirazın güvenli elektronik imzayı içeren bir yazıyla yapılmasına da olanak sağlayacak bir hükmün maddeye eklenmesi şeklindedir.
(Şerh No: 11360 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-04-2011 13:17)

 Bilgi  [TK. 93] Gerekçesi
Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 91 inci maddesinden aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11359 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-04-2011 13:16)

 Bilgi  [TK. 92] Gerekçesi
Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinden aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11358 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-04-2011 13:16)

 Bilgi  [TK. 91] Gerekçesi
Bu madde 6762 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinden aynen alınmıştır. Mevcut metindeki "tahsil edilmeyen" kelimesi yerine "alınamayan" kelimesi tercih edilmiştir. Bu kelimenin amaca daha uygun olduğu söylenebilir. Hükme göre ticarî senet geri verildiğine göre kaydın silinebilmesi için takip yapmaya gerek yoktur. "Tahsil edilemeyen" ibaresi ise bu yoruma güç vermektedir. Oysa bu yorum kalemlerin ayrı ayrı istenmesi ilkesine aykırı düşer. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının ...
(Şerh No: 11357 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-04-2011 13:16)

 Bilgi  [TK. 90] Gerekçesi
Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 88 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde ibare değişiklikleri yapılmış, (e) bendinde düzenlenen hüküm, faize ilişkin hükümlerin bulunduğu 95 inci maddede düzenlenmek üzere madde metninden çıkarılmıştır. Bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.
(Şerh No: 11356 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-04-2011 13:13)

 Bilgi  [TK. 89] Gerekçesi
ALTINCI KISIM Cari Hesap Eski bir kurum olan cari hesapta herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Çünkü yabancı ve yerli öğreti ile mahkeme kararlarında bu kurumu temellendiren ilkelerde ve düzeni kuran kurallarda bir gelişmeye rastlanmamaktadır. Birçok devlet kurumlarında cari hesaba ya hiçbir yer verilmemiş ya da anılan kurum birkaç madde ile düzenlenmiştir. Öğretideki tek yeni yaklaşım cari hesap sözleşmesinin hesaba geçirme, yenileme, dönüştürme ve takas gibi birçok sözleşmeyi içermesidir....
(Şerh No: 11355 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-04-2011 13:12)

 Bilgi  [TK. 88] Gerekçesi
Birinci fıkra: Bu hüküm gerçek ve tüzel kişilerin ticarî defterlerine, küçük ve orta ölçekli işletmelere, ticaret şirketlerinin finansal tablolarıyla konsolide hesaplara, hatta gereğinde, esnafa Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanacağını hükme bağlamaktadır. 6762 sayılı Kanunun aksine Tasarı, anonim şirketlerin hesaplarına ilişkin hükümlere yer vermemiş, bunu maddenin ikinci fıkrasından da anlaşılacağı üzere Türkiye Muhasebe Standartlarına bırakmıştır. Türkiye Muhasebe Standartları ikinci f...
(Şerh No: 11354 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-04-2011 13:11)

Adi ortaklığa karşı açılacak davaların konusu taşınır ve taşınmaz mallar ise dava, aralarında zorunlu dava arkadaşlığı bulunan tüm ortaklara karşı açılmalıdır; davanın konusu para alacağı ise, ortaklardan her biri borçtan müteselsil sorumlu olduklarından, alacaklı müteselsil borçlulardan birine veya hepsine karşı dava ikame etmekte serbesttir.
(Şerh No: 11353 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-04-2011 11:11)

 Bilgi  [AdliSicilK. 12] Anayasal Temel Hak ve Hürriyetlerinden yoksun bırakılma
Bu maddeye göre Anayasadan kaynaklı Temel Hak ve Özgürlüklerimizin bazıları kısıtlanmış durumdadır. Anayasaya göre bu haklar yine sadece Anayasa ile kısıtlanabilir haklardır. Tezatlık burda başlamaktadır. Kişi hakkında verilen ceza, infaz olunduğu yani ceza çekildiği halde, eğer cezanın türü bu madde kapamında değerlendirilecek cezalardan ise bu infazın hemen hemen ömür boyu süreceği anlamına gelmektedir. Bu kadar sürmesinin nedeni yine kanunda yer alan zamanaşımı süresinin 80 yıl olmasından kay...
(Şerh No: 11352 - Ekleyen: Av.Bora ZOR - Tarih : 14-04-2011 12:34)

 Bilgi  [K.İhale.K. 63] 6111 S.K. Değişikliği Öncesinde m.63
Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına ...
(Şerh No: 11351 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-04-2011 11:45)

 Bilgi  [İİK. 354] 6217 S.K. Değişikliğinden Önce İİK m.354
Davanın ve Cezanın Düşmesi: Madde 354: Kanunun bu babında yazılı suçlardan takibi şikâyete bağlı olanların müştekisi feragat eder veya borcun itfa edildiği sabit olursa dava ve bütün neticelerile beraber ceza düşer. İcra mahkemesinin bu Bap hükümlerine göre verdiği tazyik veya disiplin hapsine ilişkin karar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilmez.
(Şerh No: 11350 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-04-2011 11:22)

 Bilgi  [İİK. 353] 6217 S.K. Değişikliğinden Önce İİK m.353
İcra mahkemesinin bu Bap hükümlerine göre verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İcra mahkemesinin bu Bapta yer alan suçlardan dolayı verdiği hükümlerle ilgili olarak 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri uygulanır.
(Şerh No: 11349 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-04-2011 11:19)

 Bilgi  [BMÇHS. 51] Resmi Çeviri Eleştirisi
Sözleşmenin resmi çevirisinde m.51/3'te yer alan "Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterince" ibaresindeki "Sekreterince" kısmı çeviri hatasıdır. Zira hiçbir çekince BM Genel Sekreterince geri alınamaz, çekinceler onu koyan devletler tarafından geri alınabilir. Doğurusu "çekinceler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine, geri alınacağına ilişkin bildirimde bulunma yoluyla her zaman geri alınabilir." Bu konudada yapılmış bir eleştiri için bkz. Gemalmaz, Mehmet Semih; Ulusalüstü İnsan Hak...
(Şerh No: 11329 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 11-04-2011 13:41)

 Bilgi  [BMÇHS. 1] Sözleşmenin Türkiye Açısından Yürürlülüğü
Türkiye Sözleşme'yi 14.09.2010 tarihinde imzalamış, 11.12.1994 tarih ve 22138 sayılı Resmi Gazete'de 09.12.1994 ve 4058 sayılı onaylamanın uygunluğu kanunu yayınlanmış olup Türkiye onay belgesini 04.04.1995 tarihinde depo merciine depo etmiş ve Sözleşme 04.05.1995 tarihi itibariyle Türkiye açısından yürürlülüğe girmiştir. [url]http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en#EndDec[/url]
(Şerh No: 11327 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 10-04-2011 18:34)

 Bilgi  [BMÇHS. 43] Uzman Sayısı Değişikliği
Sözleşme md.43/2'de belirtilen Çocuk Hakları Komitesi'nin 10 uzmandan oluşması hükmü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 21 Aralık 1995 ve 50/155 sayılı kararı ile 18 olarak değiştirilmiştir. Türkiye bu değişikliği 05.08.1999 ve 4438 sayılı kanun ile onaylamıştır. [url]http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm#1[/url]
(Şerh No: 11328 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 10-04-2011 18:32)

The provisions of this Code shall be executed by the Council of Ministers.
(Şerh No: 11336 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 09-04-2011 19:23)

The provisions of this Law shall be executed by the Council of Ministers.
(Şerh No: 11335 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 09-04-2011 19:21)

The provisions of this Code shall be executed by the Council of Ministers.
(Şerh No: 11333 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 09-04-2011 19:20)

(1)The provisions of this Code shall be executed by the Council of Ministers.
(Şerh No: 11334 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 09-04-2011 19:18)

(1)The provisions of this Code shall be executed by the Council of Ministers.
(Şerh No: 11331 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 09-04-2011 19:15)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,08733201 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.