Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 199

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 199
V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması
Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hakim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir.

Hakim bu durumda gerekli önlemleri alır.

Hakim, eşlerden birinin taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisini kaldırırsa, resen durumun tapu kütüğüne şerhedilmesine karar verir.

Gerekçesi için Bkz.
 10  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 30-12-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 199 İçtihatları

Dinlenen davacı tanığı, davalının taşınmazını satmak istediğini ifade etmiştir. Ailenin Türkiye'de dava konusu taşınmaz haricinde başka bir ekonomik varlığının bulunmadığı belirlenmiştir. Davacı ailenin ekonomik varlığının korunması için başvuruda bulunduğuna ve bu malvarlığının davalı tarafından elden çıkartılmak istendiği belirlendiğine göre Türk Medeni Kanunu'nun 199. maddesi çerçevesinde önlem alınması gerekirken isteğin reddi doğru bulunmamıştır.
(Şerh No: 16890 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-03-2019)

Bu düzenleme ile yasa, tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına iki halde gidilebileceğini öngörmüştür. Bunlardan birincisi sınırlandırmayı ailenin ekonomik varlığının korunması gerekli kılmalı, ikincisi ise evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin bunu gerektirmesidir. Her iki halde de yasa, sınırlandırmanın ölçülü olmasını aramıştır.
(Şerh No: 16891 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-03-2019)

Ailenin Türkiye'de dava konusu taşınmaz haricinde başka bir ekonomik varlığının bulunmadığı belirlenmiştir.Davalının taşınmazı eleden çıkarmak istediği tanık ifadeleri ile kanıtlanmıştır. Türk Medeni Kanunu'nun 199. maddesi gereğince hüküm kurmak gerekir.
(Şerh No: 11857 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2011)

4721 sayılı Medeni Kanun 199. maddeye dayalı tasarruf yetkisinin sınırlandırılması istemleri nispi harca tabidir.
(Şerh No: 3768 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-02-2010)

Evlilik birliği devam ettiğine göre güvence altına alınması gereken hükmedilen nafaka ve ilerki yıllardaki artış miktarı olmalıdır. Mahkemece; gerektiğinde bilirkişiden de görüş alınarak tedbir konulan onaltı parça taşınmazın davalıya isabet edecek kısmı ile davalının diğer taşınmazların değeri denetimine imkan verecek şekilde belirlenmesi ve tasarrufun bu ölçüde sınırlandırılması gerekir.
(Şerh No: 2465 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009)

Taraflar arasındaki nafaka davasında, davacı kadın davalı eşin evine bakmadığını, elektrik su telefon giderlerini ödemediğini, bakkaldan alışveriş yapmaması için bakkala talimat verdiğini, kumar oynadığını ileri sürerek nafaka talep etmektedir. Aile birliğinin korunmasına ilişkin bir önlem olarak 4721 sayılı TMK'nın 198. maddesinde eşlerden birinin, birliğin giderlerine katılma yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, hakimin onun borçlularına, ödemeyi tamamen veya kısmen diğer eşe yapmalar...
(Şerh No: 2471 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009)

Dava Türk Medeni Kanununun 199. maddesinde dayalı olarak açılmıştır. Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin gerektiği ölçünün ne olduğu açıklattırılmamıştır. Mahkemece yapılacak iş; Davacıya evlilik birliğinden doğan ve yerine getirilmeyen mali yükümlülüklerin tutarı açıklattırmak, tedbir konulacak menkul, gayrimenkul ve hakları buna uygun belirlemekten ibarettir. Bu yönün üzerinde durulmadan davalının tüm mal varlığı üzer...
(Şerh No: 2469 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009)

Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hakim belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir. Hakim, eşlerden birinin taşınmaz üzerine tasarruf yetkisini kaldırırsa, re'sen durumun tapu kütüğüne şerh edilmesine karar verir.
(Şerh No: 2468 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009)

Dava Türk Medeni Kanununun 199. maddesine dayalı olup Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 73. maddesi gereğince taraflara duruşma günü tebliğ edilip, varsa delillerinin toplanıp değerlendirilip sonucu uyarınca karar vermek gerekir.
(Şerh No: 2467 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009)

Yapılacak iş mali yükümlülüğün yerine getirilmemesi ile ilgili değerleri, taşınmazların ada, parsel numaralarını ve bulundukları yerleri davacıya açıklattırmak bu suretle Yargıtay denetimine de imkân verecek şekilde diğer eşin rızasıyla yapılacak tasarruflarla ilgili mal varlığı değerlerini belirlemek ve bunları infazda tereddüde yer vermeyecek şekilde, kararda ve hüküm fıkrasında göstermek, davalı eşin taşınmaz veya taşınmazlar üzerinde tasarruf yetkisini kaldırırsa, bu taşınmazlarda ada parsel...
(Şerh No: 2466 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 199 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Gerekçe; İsviçre Medenî Kanununun 178 inci maddesinden alınmıştır. Bu maddeyle hâkim, özel bir önlem olarak eşlerden birinin tasarruf yetkisinin sınırlarımasına karar verebilmektedir. Bu hükme bizim Ülkemizde İsviçre'den daha fazla ihtiyaç vardır. Çoğu olaylarda ayrılık veya boşanmaya kararlı olan koca, sırf kadına nafaka ya da tazminat ödememek için mevcut mallarını başkalarına devretme yoluna gitmekte, nafaka ya da tazminat hükmü alan kadın, kocadan icra yoluyla herhangi bir tahsilat ya...
(Şerh No: 151 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 22-10-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 199 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 199 Yabancı Dil Çevirileri

To the extent that protection of economical entity of family or fulfilling of a financial obligation arising from union of marriage necessitated, judge may decide upon request of one of spouses that dispositions regarding asset values which to be determined by him or her to be made with his or her consent only. Judge takes necessary measures in this case. If judge cancels power of disposition over real estate of one of spouses, decides to put annotation to real estate registers on his or her own initiative.
(Şerh No: 12539 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 16-01-2012)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 199 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 199 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6754 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 13-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04057598 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.