Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İİK. MADDE 71

     
 
2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu MADDE 71
İCRA MAHKEMESİNİN KARARİYLE TAKİBİN TALİK VEYA İPTALİ:
(Değişik madde: 18/02/1965 - 538/42 md.)

Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun ve ferilerinin itfa edildiğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat ederse, takibin iptal veya talikini her zaman icra mahkemesinden istiyebilir.

Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürecek olursa, 33a. maddesi hükmü kıyasen uygulanır.
 6  İçtihat    2 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 31-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İİK. MADDE 71 İçtihatları

Maaş üzerine konulan haciz nedeniyle, her ay maaştan kesilerek gönderilen paraların, icra dosyasına gelmesi ve alacaklı tarafından alınması, icra takip işlemi niteliğinde olmadığından, zamanaşımını kesmez.
(Şerh No: 16668 - Ekleyen: Sedat BAYSAL - Tarih : 04-10-2017)

İcra dairelerince tanzim olunan tutanakların aksi sabit oluncaya kadar geçerli olan ve aksinin aynı mahiyette bir delille ispatlanması gereken tutanaklar olduğu,her ne kadar dosyanın taraflarınca tanzim edilen tutanaklar ve talepler olsa da bu taleplerin ve tutanakların ancak icra mdürü veya memurları tarafından imzalanmaları veya havale edilmeleri sureti ile geçerlik ve hukuki koruma kazanacağı,bonoya dayalı yapılan takipte bonoya ilişkin zamanşımı süresi olan 3 yılın dosyadaki son işlem tarihi...
(Şerh No: 9397 - Ekleyen: Av.Ömer Faruk ÜSTÜNDAĞ - Tarih : 13-09-2011)

İİK 71.Maddesine göre Ödeme Taahhüdü Süresince Zamanaşımı İşlemez.
(Şerh No: 11837 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 05-07-2011)

İİK'nun 71. maddesine dayanan istemin incelenebilmesi, bu istemin belli bir süre içinde ileri sürülmesi koşuluna bağlı değildir.
(Şerh No: 10522 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-02-2011)

Takipten sonra borcun ödendiğine ilişkin delil olarak sunulan belge,her ne kadar alacaklı tarafından kabul edilmişse de, içeriği itibari ile borcun ve ferilerinin itfa edildiği, yahut alacaklının borçluya bir mühlet verdiği hususunda bir açıklık bulunmadığından,belgelerde belirtilen taşınmazın devri ve ödeme hususlarının ne derecede gerçekleştiği genel mahkemede yargılamayı gerektirdiğinden, İİK.71/1.maddesi kapsamında bir ödeme belgesi olarak kabul edilemez.
(Şerh No: 6302 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 02-08-2010)

İİK 106. ve 110.maddelerinde düzenlenen satış isteme sürelerinin alacağın(dolayısıyla takibin)tabi olduğu zamanaşımı süresine bir etkisi yoktur.
(Şerh No: 953 - Ekleyen: Av.Onur ÖMEROĞLU - Tarih : 21-04-2010)

Bu Maddeye Not Girin

İİK. MADDE 71 Şerhler, Notlar, Yorumlar

İcra takibi yapılması ile kesilen zamanaşımı süresi,icra takip prosedürü içerisinde alacaklının icra takibini ileriye götürmeye yönelik bir diğer deyişle alacağını tahsile yönelik her talebiyle kesilip yeniden işlemeye başlayacaktır.Talep yanında talebi tamamlayan muamele ile de sürenin kesilip yeniden işlemeye başladığı kabul edilmektedir.Örneğin ödeme emri tebliği talebi ile kesilen zamanaşımı süresi bu talebi tamamlayan muamele olan ödeme emri tebliği ile kesilip yeniden işlemeye başlar.Takib...
(Şerh No: 920 - Ekleyen: Av.Onur ÖMEROĞLU - Tarih : 20-11-2009)

Takibin kesinleşmesinden sonraki döneme ilişkin itfa iddiası, borçlu tarafından icra mahkemesinde ancak noterden onaylı veya imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş belgeler ile kanıtlanabilir.Eğer borçlunun ibraz ettiği belge altındaki imza alacaklı tarafından inkar edilirse doktrindeki hakim fikre ve Yargıtay'a göre icra hakiminin imza incelemesi yapamaması gerekir.(Bu yönde:Kuru,İcra İflas Hukuku El kitabı,2.Baskı,s.297;Uyar,Gerekçeli İçtihatlı İİK Şerhi,5949,ayrıca aynı kaynakta s.5990'da Y...
(Şerh No: 952 - Ekleyen: Av.Onur ÖMEROĞLU - Tarih : 18-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İİK. MADDE 71 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İİK. MADDE 71 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İİK. MADDE 71 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,01542592 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.