Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Global Dünya:Elektronik Ticaret Sistemi(E-Ticaret)

Yazan : Av.Ayşe Dimdik [Yazarla İletişim]

Makale Özeti
üreselleşen ekonominin en önemli unsurlarından birisi e-ticaret olmuştur. 1990’ lı yılların başından günümüze kadar gelinen süreçte e-ticaret çok hızlı bir yol kat ederek ekonomi üzerinde son derece büyük bir etki yaratmıştır. Müşteri ile yüz yüze ilişkinin kurulmadığı bir sistem olduğundan dolayı işleyişi de farklıklar barındırmaktadır.

GLOBAL DÜNYA:ELEKTRONİK TİCARET SİSTEMİ(E-TİCARET)
Stj.Av. Ayşe DİMDİK
A-GİRİŞ
Küreselleşen ekonominin en önemli unsurlarından birisi e-ticaret olmuştur. 1990’ lı yılların başından günümüze kadar gelinen süreçte e-ticaret çok hızlı bir yol kat ederek ekonomi üzerinde son derece büyük bir etki yaratmıştır. Müşteri ile yüz yüze ilişkinin kurulmadığı bir sistem olduğundan dolayı işleyişi de farklıklar barındırmaktadır.
E-ticaret işletmelerinde müşteri siparişini vermesinden itibaren ürünün kargolanmasına kadar çok hızlı bir süreç yaşanır. Bu sürecin eksiksiz yaşanması için güçlü ve sistemli bir çalışma planı ve çalışanlar gerekmektedir. Bundan dolayı e- ticaret işletmelerinde çalışanlar standart çalışma saatlerinin dışına çıkarılarak iş yoğunluğuna göre çalışma saatlerini kendileri belirleyebilecekleri bir sistem olan esnek çalışma modelini kullanmaya başlamışlardır.

B-ELEKTRONİK TİCARET KAVRAMI

B.1.Dünya’da Elektronik Ticaret Kavramı

Birleşmiş Milletler içerisinde çalışma gösteren Yönetim, Ticaret ve Ulaştırma Yöntemlerini Kolaylaştırma Merkezi (UN-CEFAACT); tüketim, yönetim gibi faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile bilgilerin, tüketiciler, üreticiler ile kamu kurumları ve diğer yapılanmalar arasında elektronik araçlar (elektronik posta, sms hizmeti, sanal bültenler, akılı kartlar, fon gönderimleri ve veri alışverişi vb.) aracılığı ile paylaşılmasını elektronik ticaret olarak ifade etmektedir.
WTO, ürün ve hizmetlerin reklam, tanıtım, pazarlama, alım-satım, teslim, lojistik durum gibi unsurlarının tamamının elektronik veri iletim sistemleri veya internet ağları üzerinden yapılması olarak elektronik ticareti kabul etmiştir.
Yaygın olarak kullanılan tanımlar göz önünde bulundurulduğunda ise şu şekilde bir tanım yapılabilir; kullanıcıların elektronik ticaret yapan teşebbüslerin web siteleri üzerinden ürün yahut hizmet siparişi verilmesi ve ilgili ödemenin internet üzerinden yahut fiziki olarak kapıda ödeme yöntemi kullanılarak ödemenin yapıldığı ve teslimin ürün veya hizmete bağlı olarak internet üzerinden veya fiziki olarak ilgili şubeye teslim yoluyla alışveriş ilişkisinin kurulduğu ticari ilişkiler bütünüdür. Tanım uyarınca da görüleceği üzere ürün ve hizmetlerin siparişinin internetten olması yeterli olup ödeme ve teslimin aynı kanal üzerinden gerçekleşmesine gerek yoktur.
Girişimci ve tüketicilerin kolay yolla alışveriş yapabilme olanağına sahip olabilmesi elektronik ticaretin en önemli avantajıdır.
E- ticaretin anahtar kelimesi şudur ki, hem üretici hem de tüketiciyi eş zamanlı bir biçimde buluşturmasıdır.
E- ticaret aynı zamanda fiyat ve ürün bakımından da farklılıklar göstererek çeşitlilik oluşturabilmektedir. Ve bu durum da tercih edilebilirliği arttırmaktadır.
E-ticaretin ilk başlama noktası ABD’de 1960’lı yıllarda ortaya çıkmıştır ve günümüze kadar gelişerek ve gelişmeye devam ederek yolculuğunu sürdürmektedir. İnternet ağ çalışmaları ilk
olarak ortak ağ sistemi ile başlamış ve üniversitelerde daha verimli bilgi paylaşımı sağlayıp ortak alanda paylaşılması hedeflenerek ortaya çıkmıştır.
Üniversitelerin ardından internet ağının gelişimi 1970’li yıllarda (Advanced Research Project Agency & İleri Proje Araştırma Ajansı) ile askeri bünyeye dahil olmuş ve bu sayede günümüzde kullanılan elektronik ticaretin büyük oranda alt yapısının oluşması sağlanmıştır E- ticaret, 1980’li yıllarda artık dünya çapında bilinen bir kavram haline gelmiştir ve bu tarihten itibaren günümüze kadar gelişmiş ve hala gelişerek insan hayatının bir bütünü haline gelmiştir. Bugün kullandığımız internet ağlarının ilk modelleşmiş hali ise 1982 yılında France Telecom tarafından Minitel’in bulunması ile ortaya çıkmıştır Üniversitelerin ardından internet ağının gelişimi 1970’li yıllarda Advanced research Project Agency & İleri Proje Araştırma Ajansı ile askeri bünyeye dahil olmuş ve bu sayede günümüzde kullanılan elektronik ticaretin büyük oranda alt yapısının oluşması sağlanmıştır.Minitel’in içerisinde bulunan nitelikler kişilerin uzaktan yer ve zaman önemi olmadan alışveriş yapmasını sağlamış, bu özellikleriyle genel olarak dünya çapında iletişim ağını kolaylaştırmıştır.E-ticaretin en büyük dönüm noktası ve tarihçesindeki en büyük gelişme ise; Minitel sayesinde yapılan alışverişlerde elektronik ortamda kredi kartı kullanılması ve ay sonunda yapılan alış verişin kredi kartı ekstresine yansıması olmuştur. Dünya çapında böyle bir uygulama daha önce bulunmadığı için, oldukça ses getirmiş ve kulanım oranını arttırmıştır.
E-ticaretin bir başka dönüm noktası ise, internet üzerinden çevrim içi olarak yapılabilen ilk alışveriş üzerine olmuştur. Bu alışveriş 1980’li yıllarda James Snowball tarafından kurulan Gateshed SIS / TescoSystems aracılığı ile gerçekleşmiştir. Minitel’in Fransa’da ilk olarak başlattığı elektronik ticaret faaliyeti, bu sistem ile bir basamak daha atlamış ve e-ticaretin gelişiminde önemli rol oynamıştır.1990’lı yıllar ise e-ticaretin asıl olarak yer edindiği ve artık kitleler oluşturduğu bir dönemin başlangıcı olmuştur.Amerika’da oluşturulan World Wide Web tabanlı internet siteleri sayesinde günümüzde de sıklıkla kullandığımız internet ve elektronik ticaret ağı bütün dünyaya yayılmaya başlamıştır. Bütün bu gelişmeler sonucunda dünya çapında yeni e-ticaret platformları, yöntemleri ortaya çıkmış ve bütün dünyaca benimsenmiş, böylelikle kendi kitlesini oluşturmuştur.
Bahsedilen bu gelişmeler sonucunda elektronik ticaretin en önemli öğesi olarak 1995 yılında Amazon.com ilk internet sitelerinden biri olarak kurulmuştur. İlk satışını kitap olarak yapan Amazon.com yıllar içerisinde kendini geliştirerek, ürün çeşitliliğini arttırmış, bilgisayar yazılımı, cep telefonu, giyim ve hizmet gibi birçok alanda faaliyet göstererek e-ticaretin ilk ve büyük örneklerinden biri haline gelmiştir. Ürün çeşitliliği sayesinde dünya çapında bilinirliğinin artması ve bunun sayesinde pazar payının da artmasıyla şirket zaman içerisinde daha çok gelişmiş ve daha da gelişerek dünya şirketleri arasında yerini almıştır. 2015 de yapılan araştırmalar ve son bilgilere göre Amazon.com toplam değeri olarak 246,54 milyar dolar ile dünya şirketleri arasında yerini korumaktadır Dünya şirketleri arasında olan bir başka şirket ise Yahoo.com’dur. 1995 yılında Stanford Üniversitesinde okuyan iki genç girişimci tarafından bulunan bu site dünya şirketleri arasında kısa sürede yerini almıştır. Yahoo.com ilk olarak arama motoru geliştirerek ortaya çıkmış ve daha sonra gelişen teknoloji ve zamana ayak uydurarak yine haberleşme bazlı olarak kullanıcılar arası e-mail ve bunun gibi komünikasyon yöntemleri geliştirmeye başlamıştır.Yahoo hızlı gelişimi ve zamana ayak uydurmaya çalışması üzerine 2013 yılından sonra elektronik ticaret alanında da kendini duyurmaya başlamış ve bunun üzerine ‘Lexity’ adlı platformu satın alarak e-ticaret alanında faaliyete girmiştir.
Gelişen elektronik ticaret yöntemi beraberinde bir takım problemleri de getirmektedir. Bu problemlerin giderilmesi ve globalleşen ticaretin elektronik ortamda faaliyet gösterebilmesi için birçok farklı teşkilat bu konu üzerinde emek harcamaktadır. Bu teşkilatlara başlıca örnek olarak; İktisadi İşbirliği ve Kalkın Teşkilatı, Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler

B.2. Türkiye’de Elektronik Ticaret Kavramı ve Gelişimi

25 Ağustos 1997 senesinde elektronik ticaretin dünyadaki gelişimi sonucunda Türkiye’deki gelişimini ele almak ve yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile bir çalışma ekibi oluşturulmuştur. Yapılan bu çalışmada TÜBİTAK, çalışmanın koordinatörü olarak ‘Dış Ticaret Müsteşarlığı sekreterlik’ görevini almıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 1998 senesinde elektronik ticaretin alt yapısının oluşması gerektiği anlaşılmış ve Dış Ticaret bakanlığı bu konu ile ilgili bütün oluşumların katıldığı bir kurul oluşturmuştur. Bu kurula Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK) adı verilmiştir. 9 Nisan 2003 senesinde ise Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından faaliyet gösteren İşletmeler ve Kobi’ler, E-ticaret, E-finans ve E- belge olmak üzere 3 farklı ekip oluşturulmuştur. Oluşturulan bu 3 farklı grup ile birlikte yapılacak olan çalışmalara devam edilmektedir. Ülkemizde Elektronik Ticaret faaliyetleri firmadan son kullanacak kişiye olacak şekilde gerçekleştirmektedir. Bu işlem Business to Consumer, (B2C) şeklinde ifade edilmektedir. Bütün dünya üzerinde artış hızını günden güne arttıran e-ticaret ülkemizde de son on yıl içerisinde oldukça hızlı bir gelişim göstermiştir. Bu artışın en önemli unsurlarına baktığımızda; e-ticaret kullanıcıların çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını, satılan ürünlerin niteliklerini ve buna bağlı olarak ortaya çıkan farklı fiyatlandırmaları aynı anda görebilme imkanına, ürün çeşitliliği seçeneği, uygun fiyatlar olarak görmekteyiz. İnternetin ortaya çıkması ile birlikte Türkiye’de de internet sayesinde teknolojinin yayılma hızı artmıştır. Özellikle 1999 yılından sonraki hızlı gelişim ve buna bağlı olarak kullanıcı sayısındaki artış ülkemizdeki işletmeleri ve kuruluşları internet faaliyetleri üzerinde yoğunlaşmaya itmiştir. E-ticaretin faaliyetlerini gerçekleştirebilmesinde devletin oldukça büyük bir rolü vardır. En önemli kısım olan hukuki, bürokratik ve eğitim gibi konularda devlet e-ticaretin alt yapısını oluşturmada olukça önemli bir görev üstlenmiştir. Devletin sorumlu olduğu hususlar şu şekildedir.
1. Özel sektörün milletlerarası ve milli elektronik ticaret işlemlerinde ortaya çıkan problemleri gidermek,
2. Gereksinim anında destek olmak, engelleri bertaraf etmek
Ülkemizde özellikle son senelerde internet kullanımımın en büyük artışı, genç nüfusun çokluğuyla ilişkilendirilmektedir. Var olan genç nüfus sayesinde elektronik ticaret gelişimi de olukça hız kazanmıştır. Kişisel internet kullanım alanlarının hızlı bir şekilde artması, internet kullanılabilir alanlarının artması ve gelişen teknoloji ile bazı işletmelerin (özel ya da devlet) internet üzerinden hizmet verebiliyor oluşu, bireylerin internete verdiği önemi arttırmış ve buna bağlı olarak da e- ticaret sektöründe hızlı bir artışa katkı sağlamıştır.
ECOM, milletlerarası sahasında sanal işletmelerin uluslar araştırılması ve iş alma yaklaşımları ile birlikte kişisel bilgisayarların kullanımlarını arttırarak gelişmektedir. Meydana gelen bu gelişme ile beraber elektronik ticaret işlemlerinde üzerinde düşünülmesi gereken konular şu şekilde sıralanabilir
1. Ürün dağıtımı,
2. Mülkiyet hakları,
3. İşletme yönetim şekli,
4. Vergilendirme sistemi,
5. Özel sektörlerde elektronik ticareti geliştirme topluluğu (elektronik ticaretle ilgili sosyal ve ekonomik altyapıyı oluşmasına yardımcı olmaktadır )
Dünya üzerinde bulunan genç nüfus ve bir takım işletmeler, internetin süratli gelişiminden etkilenerek e-ticaret kavramının gelişiminde ve kullanımında da etkili olmuştur. Bu durum aynı zamanda ülkemizde de internet kullanımını ve kullanım alanlarını arttırmış ve e-ticaretin alt yapısını önemli derecede oluşturmuştur.
C-ELEKTRONİK TİCARETİN TEMEL ARAÇLARI

C.1. Telefon

Telefon, e-ticaretin geliştirilmesinde kullanılan ilk araç olma özelliğini taşımaktadır. İlk e-ticaret uygulaması telefonla sipariş verilmiştir
Telekomünikasyondaki gelişmelerle birlikte telefon tüm dünyada yaygınlaşmaya
neden olmuştur. Yani telefon e-ticaretin başlangıcı olmuştur. Şirketler, ürünlerini TV veya
ürün broşürlerinde pazarlama ve reklam yapma ve ilk yıllarda e-ticaret için telefonla sipariş alma yöntemiyle çalışmışlardır. E-ticareti geliştiren bir diğer önemli gelişme, son yıllarda bankalar ve büyük şirketler tarafından sıklıkla kullanılan "çağrı merkezi sistemi" dir. Bu sistemin kullanılma amacı, 24 saat müşteri hizmeti sunmak ve zamanı akıllıca kullanarak
daha fazla kâr elde etmek olmuştur
C.2. Faks
Bir faksın kullanılmasının en büyük avantajı, standart posta ile bilgi göndermekten çok daha hızlı olmasıdır. Faks gönderme diğer e-ticaret araçlarından daha pahalıdır, ancak belgenin kalitesi yüksek maliyetle eşit değildir. İnternetten önce faks bilgi göndermenin en hızlı yolu olmuştur. Ancak günümüzde şirketlerin büyük bir çoğunluğu veri göndermek için e-posta kullanmaktadır. Bu nedenle, faks makinasının geleceği şüpheli olmaktadır
C.3. Televizyon
En sevilen elektronik eğlence aracı olan televizyon, 1923 yılında John Logie Baird tarafından icat edilmiştir (Karasu, 1999, s.24). Televizyon, görsel ve işitsel bir araç olarak
e-ticaretin ilk birkaç aşamasında bir iletişim aracı olarak kullanılmıştır. Televizyon iletişimde çok etkili bir araçtır ve tanıtım amacıyla onu kullanan işletmeler oldukça büyük başarılar elde etmiştir. Fakat televizyon, dünyanın dört bir yanından gelen kişilerin en çok etkilendikleri çok kullanışlı bir iletişim aracı olmasına rağmen, telefon ile karşılaştırıldığında, televizyon sadece bir taraflı iletişim aracı olmuştur. Bu nedenle bugün, daha interaktif ve daha kolay erişilebilir olduğu için genellikle telefon tercih edilmektedir
C.4. Elektronik Ödeme ve Para Transfer Sistemleri
Elektronik ödeme ve para transfer sistemleri, kolay ve hızlı olduğu için e-ticaretin en popüler yönlerinden biridir (ATM, Kredi Kartları ve Akıllı Kartlar). Fakat bu sistemler,elektronik ticaretin önemli bir özelliği olmasına rağmen, para transferinde yalnızca tek bir amaca hizmet eden sınırlı sistemlerdir
C.5. Elektronik Veri Değişimi (EDI)
Elektronik Veri Değişimi (EDI), kamu ve özel sektör arasındaki iletişim ihtiyacı sebebiyle kurulmuş ve modern bilgi teknolojisi gelişmelerini kullanmıştır. Elektronik Veri Değişimi'nde posta ile postalama ve not kullanan geleneksel ticaret uygulamalarına gerek yoktur. Elektronik Veri Değişimi ile ilgili tek şart, faturaları ve teslimat faturalarını sipariş etmektir. Yapılandırılmamış belgeler için e-posta, yapılandırılmış belgeler için Elektronik Veri Değişimi kullanılır.
Elektronik Veri Değişimi, insanlara teknolojik ortamda bilgiye ulaşma ve kısa sürede bunu yapma olanağı sağlar. Elektronik Veri Değişimi, dış kaynaklı bilgilerin kopyalanmasını engelleyebilir ve belgelerdeki hataların olasılığını da azaltır. Elektronik
Veri Değişimi'nin temel amacı, ticaret süreçleri, sipariş verme, ticaret sözleşmeleri ve faturaları hazırlama, bankacılık ve süreçleri ile ilgili maliyetleri azaltmak ve en kısa sürede
minimum hatalarla sağlamaktır
C.6. İnternet
İnternet, yukarıda açıklanan tüm temel araçların e-ticarette en önemli, etkili ve en çok kullanılan aracıdır. İnternet; telefon, faks ve Elektronik Veri Değişimi aracılığıyla edinilebilir. İnternet üzerinden e-ticaretin yapılmasının nedenlerinden bazıları, düşük başlangıç maliyetleri, zaman-sınırlı iş için veri aktarma araçlarının hızlı ve verimli olması,video, ses, metin ve veri gibi birçok kur biçimine ve aynı anda birden fazla görevi gerçekleştirme olanağına olanak tanıyan geliştirilmiş bir atmosfere sahip olmasıdır.
Bununla birlikte internette yaratılan pazar çok büyük olup birçok kullanıcı, müşteri ve şirketten oluşmaktadır
İnternet, heterojen bilgisayar ağlarını birbirine bağlayan üstyapıdır. Dünya genelinde heterojen, benzersiz işletim sistemleri ve içerik anlamına gelir. İnternetteki içerik, sunucular olarak adlandırılan bağımsız yüksek kapasiteli bilgisayarlarda bulunur. Bu sunucular, Internetin temel yüksek hızlı / yüksek bant genişliğine sahip uzun mesafeli kablolara bağlanan bölgesel ağlarla bağlantılıdır.Bu omurgada çeşitli ağlar veya birincil erişim noktaları (NAPler) vardır. Bu NAP'ler, otoyoldaki giriş ve çıkış rampalarıdır.

C.6.a. WWW (World Wide Web)
World Wide Web'den önce, internet aslında yalnızca yazılarla dolu (genellikle yalnızca bir yazı tipi ve yazı tipi boyutu) ekranlardan oluşmaktaydı. Dolayısıyla bilgi alışverişi için ve aslında bilgiye erişmek için oldukça iyi olmasına rağmen, görsel olarak çok sıkıcı görüntüye sahipti. World Wide Web, 1991'de geliştirilmiş olup, internetin en hızlı büyüyen ve ticari olarak en önemli parçası haline gelen bir sistem olmuştur. World
Wide Web; metin, grafik, resim, ses ve videoyu karmaşık bir web üzerinden yayınlama ve tarama için kullanılan çok yönlü bir sistemdir. (Leasure, Davis, ve Thievon, 2000, s.149-
154).
World Wide Web, bilgi edinme maliyetlerini önemli ölçüde düşürmüştür Davis ve arkadaşlarının (2000) belirttiği gibi, tarayıcı ile erişilen World Wide Web, kopyalanabilen ve indirilebilecek geniş miktarda veri ve fikri mülkiyet
sunmaktadır. Bu erişim sayesinde, insanlar, organizasyonlar ve çıkar grupları arasında sohbet ve interaktif hizmetler vasıtasıyla ilişkileri geliştirme imkânı bulunmaktadır. Belli
ilgi alanlarıyla ilgili bilgi edinmek, ürünleri veya hizmetleri satın almak, kariyer fırsatları aramak, oyun oynamak veya sadece internette neler olduğunu görmek için Web'i kullanma şansı bulunmaktadır.
İlk zamanlarda Web bilgiyi görüntülemek için kullanılmış olsa da günümüzde online alışveriş ve malların online satın alınması amacıyla da kullanılmaktadır. İlk büyük ticaret sitesi, Elektronik ticaretin öncüsü ve günümüzde en büyük ticaret şirketlerinin başında olan Amazon.com, 1994 yılında Jeff Bezos tarafından evinin garajında kitap satma amacıyla kurulmuştur. 1995’te ilk kitabın gönderimini sağlayan Amazon.com,
kuruluşundan tam iki yıl sonra halka açılma kararını alarak bir milyon müşteriye ulaşan ilk online perakendeci ünvanına sahip olmuştur. Amazon.com günümüzde elektronik ticaretin gücünü kullanarak aynı platformda kitaplardan çok daha fazlasını satmaktadır. Amazon'a benzer şekilde, bugün birçok firma geleceğin online olacağı gerçeğiyle karşı karşıya kalmış
durumdadır. Ayrıca, bu trend perakende sektörüne de benzer. İnsanlar hızlı ve erişilebilir çözümler ile online bilgi desteği aramakta ve online alışveriş bu çözümleri en iyi şekilde
karşılamaktadır
Konu,internet ve World Wide Web olduğunda, dikkate alınması gereken kilit noktalardan biri e-postayla göndermedir. E-posta, bir bilgisayar kullanıcısının oturum açtığında alıcının terminalinde oluşturulan bir terminalde bir mesaj oluşturabileceği dünya çapında bir elektronik iletişim sistemidir. E-posta başlangıçta asker öğrenciler ve üniversite
öğrencileri tarafından kullanılmıştır. Ancak günümüzde bilgisayara erişimi olan herkesin kendi e-posta hesabı vardır. E-posta, İnternet'in en popüler ve üretken yönü olmuştur.
World Wide Web'den çok önce kullanılan e-posta son yirmi yılda çok az değişse de popülaritesini artırmaktadır.

C.6.b. Elektronik Posta (e-posta)
İnternetteki toplam trafiğin büyük bir yüzdesini e- posta oluşturmaktadır. E-posta,çevrimiçi hizmet sağlayıcı kullanıcıları ve hem kamu hem de özel internet dışındaki ağlar
arasında da değiş tokuş edilebilir. Ayrıca pazarlama için e-postanın önemi büyüktür.Teknoloji geliştikçe internetin kullanımı genişlemekte ve pazarlama faaliyetleri de sıklıkla e-postalarla gerçekleşmektedir
C.6.c. Dosya Taşıma Protokolü (FTP)
FTP’nin açılımı File Transfer Protocol, Türkçe karşılığı ise Dosya Taşıma Protokolü’dür. İnternet üzerinde 1970’li yıllardan beri internet üzerinde kullanılan bu uygulama günümüzde halen internet trafiğinin büyük çoğunluğunu kapsamaktadır.
İnternete bağlı olan iki bilgisayar arasında dosya transferini sağlayan uygulamadır.
Örneğin; bir web sitesinde yer alması istenen dosyalar sunuculara FTP üzerinden aktarılabilir. Herkese açık (anonim) servislerde bulunan bilgilerin her geçen gün artması FTP’nin bu özelliğini uzun yıllar koruyacağını bize göstermektedir
C.6.d. Sosyal Ağlar ve Sosyal Ağ Servisleri
Son yıllarda online topluluklardan kaynaklanan ağlar hızla büyümekte ve pek çok yeni e-ticaret girişimi, gelir modeli ve iş modelleri sunmaktadır. Sosyal bir ağ, hobiler,arkadaşlık veya meslek gibi bağlantılarla ilişkili düğümlerden (genellikle bireyler, gruplarveya kuruluşlar) oluşan bir toplumsal varlıktır. Yapılar genellikle çok karmaşıktır. En basit
biçiminde bir sosyal ağ, düğümlerin ve bağlantıların bir görüntüsü ile tanımlanabilir.
Linkedin ve Facebook gibi sosyal ağ hizmetleri (SNS'ler), halkın kendi ana sayfalarını ücretsiz olarak inşa etmeleri için bir topluluklar için bir Web alanı sağlıyor ve barındırıyor. Sosyal ağlar insanlara yöneliktir ancak giderek ticari amaçlarla da
kullanılmaktadır.

D-TİCARETTE ÖDEME VE ÖDEME ARAÇLARI

E-ödeme şu şekilde tanımlanmıştır; Müşteriler, tedarikçiler ve finansalkuruluşlar da dâhil olmak üzere e-işlem tarafları, ödeme veya para sirkülasyonu yapmak için güvenli ve elektronik olan araçlar kullanılmasıdır.Geleneksel ödeme yöntemleriyle karşılaştırıldığında, e-ödeme aşağıdaki özelliklere
sahiptir:
- E-ödeme, bilgi aktarımını gerçekleştirmek için dijital dolaşımı getirir, bu nedenletüm e-ödeme yöntemleri dijitalleştirilir;ancak geleneksel ödeme nakit dolaşımı,
fatura havalesi ve banka değişimi gibi fiziksel dolaşım yoluyla gerçekleşmektedir.
- E-ödemenin çalışma ortamı, açık bir sistem platformuna (yani internet) dayalıdır;geleneksel ödeme ise nispeten kapalı bir sistemde yürütülmektedir.
- E-ödeme, internet ve extranet gibi en gelişmiş iletişim araçlarını kullanırken,geleneksel ödeme geleneksel iletişim ortamını kullanmaktadır. E-ödeme, genellikleçevrimiçi terminaller, ilgili yazılımlar ve diğer destek tesisleri de dahil olmak üzere hem yazılım hem de donanım tesisleri için çok yüksek bir gereksinime sahiptir;geleneksel ödemede böyle yüksek bir gereksinim söz konusu değildir

D.1. Elektronik Para
E-nakit birimi,rakamlar halinde var olan bir para birimi niteliğindedir. Nakit tutarını, para birimi değerinin seri numaralarıyla temsil eden bir dizi şifreli sayıya çevirmektedir. Müşteri bir hesap açtıktan ve bankaya e-para hizmeti sağlayan para yatırdıktan sonra, e-nakit kabul eden mağazalarda böylelikle alışveriş yapabilecektir. Müşteri, kendisini tanıtmak için şifre kullanarak çevrimiçi bankaya girdiğinde ve küçük e-madeni paraların paketlerini indirdiğinde, e-nakit devreye girmektedir. Günümüzde uluslararası alanda Mark Twain, Eunet, Deutsche ve Advance gibi tanınmış bankalar da dâhil olmak üzere bu sistemi e-nakit göndermek için kullanan 10'danfazla banka bulunmaktadır. E-bozuk para hala geleneksel para birimi sistemine dayandığından, Alman bankaları paralarında yalnızca e-nakit para verebilirken, Fransız bankaları sadece Franklarda e-para verebilmektedir. Türkiyede ise bazı bankalar bozuk para işlemine geçmiştir. Dolayısıyla, uluslararası ticarette belirli bir borsa yazılımı kullanılmaktadır

D.2. Akıllı Kart

70’li yıllarda Fransa’da ortaya çıkan akıllı kart, 20 yıllık gelişmeden sonar 1997’de Motorola ve Bull HN tarafından ortaklaşa geliştirilmiştir Kredi kartlarında bulunan magnetik şeritler yerine gömülü mikroçipin takıldığı akıllı kartlar, verileri depolayabilir ve işleyebilir. Kartta bulunan değer kişisel kimlik numarası (PIN) tarafından korunmaktadır.Bu nedenle yalnızca kullanıcı erişebilmektedir. Bu akıllı kart aynı zamanda bir "kişisel patlama" işlevine sahiptir, bir saldırgan bilgiye yasadışı erişmek için kartı açmak isterse kartın içeriği kaybolmaktadır.Uygulamanın kendisi ayrıca, öğrenmek ve uygulamaya adapte olmamasını isteyen belirli bir kullanıcının ihtiyacına göre yapılandırılabilir. Akıllı kartı kullanmak, örneğin bir arama yapmak, para çekmek veya ödeme yapmak için pin veya parolayı hatırlamaya ihtiyaç duyulmaması anlamına gelir. Bu kullanıcılar için büyük bir avantajdır. Akıllı kart,
nakit ödeme yapma ve sahtecilik olasılığını azaltır ve bunun sonucunda mükemmel bir gizlilik sağlar. Kullanıcıların hepsi bir kredi kartıyla karşılanabilmesi için onlarla çok fazla
para taşımak zorunda değildir ve kredi kartlarından daha yüksek bir gizlilik sağlar. Bu nedenle, online ödeme sisteminde en önemli rolü oynamaktadır.

D.3. Elektronik çek
E-çek, kullanıcıları ve bankaları birbirine bağlayan ağ yoluyla bir hesaptan diğerine para transfer eden bir e-ödeme biçimidir. Çoğu e-çek, elle yazılan bir imza yerine açık anahtar veya pin kullanır. E-çek işlem maliyeti düşüktür ve bankalar, e-ticarette yer alan tedarikçiler için standartlaştırılmış sermaye bilgileri sağlayabilir, bu nedenle en etkili ödeme yöntemlerinden biridir. Ödemek için e-çek kullanan müşteriler, e-çeki satıcının eposta
kutusuna gönderebilir.
Aynı zamanda, e-ödeme bildirimi bankaya gönderilecek ve banka daha sonra satıcının hesabına aktarmaktadır. Bu işlem yalnızca birkaç saniye sürer. Fakat bazı soruların da gündeme gelmesi sözkonusudur.
‘E-çek ve kullanıcı kimlik doğrulaması nasıl yapılır? Riskleri nelerdir? Kağıt üzerinde çek ile kıyaslandığında ne gibi avantajlar ve dezavantajlara sahiptir?’ gibi soruların aydınlatılması amacıyla yazmış olduğum [COLOR="Red"]3.NESİL ÖDEME YÖNTEMLERİ –ELEKTRONİK ÇEK[/color]- konu başlığı altında cevaplandırılmıştır.Dileyen okuyucularımız makaleye Academia'daki saydamdan ulaşabilir.

E-TİCARETTE İŞ MODELLERİ

E-ticaretin en önemli özelliklerinden biri, yeni iş modelleri yaratılmasını kolaylaştırmasıdır. Bir iş modeli, gelir elde etmek ve değer yaratmak için işin nasıl yapılacağını açıklamaktadır. Bu, örgütsel hedeflere ulaşarak gerçekleştirilir. Önemli biralan, kuruluşun ürün veya hizmetlerini satın almak için yeterli sayıda müşteriyi
çekmektedir. Şirkete, endüstriye ve buna bağlı olarak, çeşitli e-ticaret iş modelleri mümkündür. İş modelleri, mevcut işletmelerde olduğu gibi, önerilen işletmelerde de bulunabilir

E.1. İşletmeden İşletmeye (B2B) Modeli
B2B e-ticaret, çapraz-firma süreç entegrasyonu üreten bir tedarik zinciri inovasyonu olarak tanımlanmaktadır. Satış öncesi, sırasında ve sonrasında mal, bilgi ve hizmet ticaretini güvence altına almak için World Wide Web'in kullanılmasıdır.Bu elektronik veri değişimi (EDI) ve Web ve İnternet tabanlı uygulamalar içermektedir. B2B e-ticaret, çapraz-firma işlemlerinin yürütülme biçimini değiştirmiştir ve maliyetlerin düşmesine ve tedarik zinciri yönetiminin geliştirilmesine neden olmuştur. Online pazarlar alıcıların alanını genişletmektedir. Çok sayıda alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek ve işlemleri otomatikleştirerek, elektronik pazarlar satıcılara yeni müşterilere erişim olanağı tanır, alıcılar için mevcut seçenekleri genişletmekte ve işlem maliyetlerini düşürmektedir.
Türkiye’de elektronik ticaretin çoğunluğunu işletmeden tüketiciye (B2C) satış yöntemi oluşturmaktadır. Ancak Dünya bazlı bakıldığında elektronik ticaretin büyük bir
hacmini B2B oluşturmaktadır. Ülkemizde de yavaş bir şekilde öncelik olarak büyük firmalar tedarikçileri ve bayileri ile yaptıkları iş faaliyetlerini internete taşımaya başlamışlardır. Türkiye’de B2B’nin ilk örneğini beyaz eşya firması olan Arçelik
uygulamıştır. Bayiliklerinde oluşan siparişleri Arçeliğin pazarlama şirketi olan Atılım Pazarlama’ya internet üzerinden sipariş verme uygulamasını yapmıştır. Böylelikle satış
departmanında oluşan yoğunluğun %25’i azalmış ve bayiliklerde çalışan personeller diğer
hizmetlere daha fazla zaman ayırmaya başlamıştır

E.2. İşletmeden Tüketiciye (B2C) Modeli
B2C e-ticaret temel olarak online pazarlamayla işletmeler ve tüketiciler arasında internet üzerinden ürün ve hizmet dağıtımı kavramıdır. Bir B2C modelinde, internetteki tüketiciler önce web sitesine gider ve daha sonra işletme şirketine gönderilecek bir siparişverir. Sipariş aldıktan sonra, işletme malları tüketiciye gönderir
B2C iş modeli, öncelikle şirketin ürünlerin detaylı bilgilerinin kataloglarda yer aldığı B2C web sitesinde görüntülemesi ve satmasıdır. Ardından, tüketiciler, bu web sitesine giriş yaparak fiyat, kullanılabilirlik, ürünlerin indirimleri hakkında ayrıntılı bilgi edinebilir ve birbirleriyle karşılaştırılabilir ve nihai kararını verebilirler. Son olarak,tüketici ideal ürünü web sitesinde sipariş verebilir. Buna ek olarak, tüketici, sipariş vermeden önce kişisel kredi kartı bilgilerini belirtmelidir. Sonunda sipariş bilgileri web sitesi tarafından doğrulanır ve veri tabanında saklanır ve ürünler tüketiciye gönderilir.

E.3. Tüketiciden Tüketiciye (C2C) Modeli
C2C, tarım ticareti pazarı veya bit pazarı ile benzer özellikler taşıyan tüketicilerin ticaret şemasıdır. C2C kategorilerinde, elektronik ticaret sağlayıcı tedarikçileri belirgin bir
rol oynamaktadır. Öncelikle, bu kadar geniş bir ağ aralığında, hem satıcılar hem de alıcılar tarafından güvenilir tanınmış bir tedarikçi, hem satıcıyı hem de alıcıyı bir araya getirmektedir, aksi halde alıcılar ve satıcıların birbirlerini bulmaları zorlaşmakta ve ticaret şansı kaybolmaktadır. İkincisi, elektronik ticaret sağlayıcı şirketler, satıcıların ve alıcıların işlemlerini denetleme ve alıcıların ve satıcıların çıkarlarını korumak için dolandırıcılık olaylarını en aza indirgeme konusunda dürüstlük ve kredi verme sorumluluğunu da
almış olmasıdır.
Üçüncü olarak, elektronik ticaret sağlayıcı şirketler, satıcıların bir online mağaza oluşturmasına, ürün bilgilerini açıklamasına, fiyat stratejisi üzerinde karar vermesine vb.
alıcılara ürün veya elektronik yerleşim seçmesine yardımcı olmak da dahil olmak üzere, hem satıcılara hem de alıcılara teknik destek sunabilmesidir. Bunun nedeni, teknik destek
C2C kategorilerinin kısa bir süre içinde geniş bir kullanıcı grubunca kabul görmesinden kaynaklanmaktadır.
Son olarak, C2C modelinin gelişmişliği ile birlikte, elektronik ticaret sağlayıcı şirketler, alıcılara ve satıcılara onlar için güzel bir hizmet olan sigorta, kredi gibi finansal hizmetler sunabilmektedir.

E.4. İşletmeden Kamuya (B2G) Modeli
Ulusal idareciler olarak devletler, ekonomiyi yönlendirmede, yönetmede ve düzenlemede önemli bir rol oynamaktadır. E-ticaret çağının ortaya çıkması, yeni bir talebi de devletlerin asıl işlevlerine sunmuştur. Bir yandan hükümetler e-piyasayı etkin bir şekilde yönetmeli ve e-devlet aracılığıyla işletmelere ve halka daha iyi hizmet sunmalıdır.
Diğer yandan ekonomideki "büyük müşteriler" olarak devletler, e-ticareti kabul etmeye ve devlet ihalelerine yönelik elektronik bir ihale çağrısı yoluyla etkili bir yol önermelidirler.

[COLOR="Blue"]B2G ile ilgili aşağıdaki koşullar gereklidir:[/color]
• Emtia spot pazarı: Birçok yönden makro analiz için e-ticaret formunu kullanarak
toptan eşya ve perakende eşyanın bilgilerini verimli bir şekilde toplamak,sınıflandırmak ve özetlemek. Ana hususlar ise "piyasa düzensizliği" durumunda emtia üretiminin yapısını yönlendirmek, etkisiz maddelerin kapasitesini ve dolaşımını kontrol etmek, taklit ve sahtekar ürünlerin üretim ve dağıtımına el
atmaktır.
• İkinci el pazar: İkinci el piyasada, devletler hangi tür ikinci el döviz kuru yüksektir, hangi tür ikinci el döviz kuru düşüktür, normal emtia ticaret aralığına ait olanlar nelerdir, hangi madde özel emtia ticaret politikasına uymalıdır gibi genel durumları elektronik ağıyla zamanında öğrenmelidirler. Örneğin: kültürel bir eserle uğraşırken, devletler insanları doğru, makul ve yasal olarak ticarete yönlendirmede aktif bir rol oynamalıdır çünkü kültür mirasının bir makaledeki durumu ticaretteki stoktan daha karmaşıktır.
• Geleceğin emtia piyasası: Devletlerin emtia piyasasını gelecekte izlemesi gereklidir, çünkü emtia üretimini sadece müşterilerin, üreticilerin ve satış miktarı bakış açısıyla değerlendirmek kapsamlı bir değerlendirme olmaz.Örneğin, aşırı
hammadde ve kaynak tüketimi ve çevre kirliliği ulusal toplu çıkarlar açısından değerlendirilmelidir. Üstelik hükümetler, emtia gereksinimlerini, insanların menfaati ve vatandaşlığı için elverişli hale getirmekle yükümlüdürler.
• Emtia alımları: Büyük bir müşteri (topluluk) olarak devlet, bir taraftan yüksek verimli ve düşük maliyetli, diğer taraftan standart, açık ve adil olan emtia satın almak için e-ticaretten faydalanmalıdır. Böylece üretim ve satış alanlarındaki
irketlerin, e-ticareti kabul ederek, malları verimli ve ekonomik bir şekilde üretip satmalarına öncülük etmektedir

F-TİCARETİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

F.1-Ticaretin Avantajları
Günümüzde artık internetten alım-satım yapmak gerek kişiler, gerek firmalar olarak müşteriye önemli avantajlar sağlamaktadır.
-İnsanlar oturdukları yerden, zamandan tasarruf sağlayarak çeşitli ürün yelpazesindeki hizmetleri inceleyip, kendinden daha önce ürünü alan diğer tüketicilerin satıcı ya da ürünle ilgili fikrine de rahatlıkla ulaşabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı kolay ve hızlı bir şekilde ürünü satın almak için ürün belirlendikten sonra rahat bir şekilde e-posta yoluyla ürünün nerede, hangi aşamada olduğu takip edilebilmektedir.
-Elektronik Ticaret, internet alışveriş süreçlerinin en iyi şekilde hizmet vererek ilerleyebilmesi için üretim süreç takibini de kusursuz bir şekilde sağlanmasına olanak verir. İnternet üzerinden yapılan alım-satımın arka planında yer alan üretim süreçlerinin daha dinamik bir üretim planlaması yapabilmesi adına belirlediği stratejileri elektronik ticaret öğeleri yoluyla daha kolay yapabilmektedir.
-Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda elektronik ticareti sadece internet üzerinden yapılan alışveriş ya da web sayfasından yapılan ticaret anlamında kullanmak hata olmamakla birlikte noksandır. Zira internet üzerinden gerçekleştirilen alım-satım elektronik ticaretin sadece görünen yüzü olmaktadır.
Yukarıdaki bilgilere bakılarak, elektronik ticaret sadece ürünün alım-satımının gerçekleştiği yer değil aynı zamanda arka planında pazarlama, müşteri destek birimi, lojistik, stok takibi gibi bölümleri de barındırmaktadır.
-Elde bulunan stokları anlık olarak takip edebilme olanağı sunan elektronik ticaret, bazen ürünün satışının hızlanmasında ürünü satan firma adına yarar sağlarken bazen de bu özelliği sayesinde kısa sürede tüketilmesi gereken malların ticaretinde daha çok satıcı tarafın lehine avantaj sağlamaktadır. Bu sayede görmeden aldığımız ürünün tüm bilgilerine özellikle üretim ve tüketim tarihlerini bilerek alındığı takdirde ne zaman elden çıkarılacağı zaman aralığı da bilinebilmektedir.
-Bir ürünün sipariş edilmesi ile teslimi arasında geçen zamanı minimuma inmekte ve vakitten kaynaklanan maliyetler ile stok maliyetleri düşmektedir, üretilen mal miktarı ve bölgeler itibariyle yapılacak gönderim süreçlerini kontrol edebilmek klasik ticarete göre daha kolay olmaktadır.
- E- ticaret üretici ile satıcı birimler arasındaki koordinasyonun başarılı bir şekilde sağlanmasına olanak vererek müşterilerin anlık taleplerine hızlı bir şekilde cevap vermektedir -İşletmeler sanal ortamdaki ürün tanıtımı veya internet sitelerine verilen reklamlar aracılığıyla e-ticaretin işleri kolaylaştıran tarafından yararlanmaktadır. Bunların içerisine ticari neticeler doğuran veya ticari etkinlikleri destekleyen eğitim, kamuoyunu bilgilendirme gibi amaçlarla yapılanlar elektronik ticaretin kapsamına girmektedir
-Başka bir avantajı da ödeme kolaylığıdır. İnternet ortamında gerçekleştirilen ödemeler sadece tüketici açısından değil firmalar ve bankalar açısından da olumlu bir etkendir. Örneğin, bankaların tahsilat süreleri kısalmakta, işletme açısından elden ödeme zorunluluğu ve piyasa yönünden bakıldığında ise geçici de olsa likidite güçlüğü ortadan kalkmaktadır.
Yaygınlaşan elektronik ticaret beraberinde birçok alanı etkileyerek kendine has ödeme araçlarını ortaya çıkartmıştır. Aslında elektronik ticaretin ilerlemesinin en önemli öğelerinden birisi de ticarete uygun güvenli bir ödeme sisteminin var olmasıdır. Ancak günümüzde çoğunlukla e-ticaret adı altında meydana gelen ticari işlemlerin büyük bir kısmında ödeme vasıtası olarak kredi kartları kullanılmaktadır
-Başka bir unsur olan elektronik para ile ödeme yapmak yoluyla alım satım işlemleri daha kolay bir hale gelmiştir Özellikle son dönemlerde yaygın hale gelen ve gerçek paranın yerine geçerek onu sanal ortamda ikame eden Bitcoin uygulamasını yaygın olarak kullanmakta ve ödemelerini bu yolla yaparak geleneksel ödeme aracı olan paraya bağımlılıklarını azaltarak işlemlerini kolaylaştırmaktadırlar. Bitcoin uygulamasından kısaca bahsetmek gerekirse farklı para birimlerine dönüştürülebilen, alım ve satımında herhangi bir sınırlama bulunmayan, yatırımdır.
Elektronik ticaret kendisiyle birlikte oluşturduğu birçok araçlarla günden güne hızla yaygınlaşmıştır. Sadece tüketiciye değil, işletmelere ve hatta piyasalara bile çokça kazanım sağlamaktadır.

F.2-Ticaretin Dezavantajları
Her ne kadar elektronik ticaret insanoğlunun hayatını kolaylaştırsa da onun da kendi içerisinde dezavantajları bulunmaktadır.
- Taraflar açısından bakıldığında tüketiciler üzerinde karşı tarafta muhatabının kim olduğunu bilmediğinden oluşan güvensizlik veya satın alacağı ürünleri inceleyip inceleyememesi gibi sıkıntılar ön plana çıkmaktadır.
-Firmalar için teknolojinin çok hızlı gelişmesi ve yine teknoloji sayesinde gelişen pazar ortamıyla birlikte rekabet ortamının çok güçlü olması sonucu elindeki teknolojinin eskimesi, global sorun, meşru çevre gibi firma dışından kaynaklanan problemler söz konusu olmaktadır
-Vergi yitimleri ülkeler açısından en önemli dezavantajı olmakla beraber tüm dünyada sanal ortamda yapılan ticarette vergilendirme ve gümrüklendirme konusunda tam olarak alınmış yasa ya da kararlar bulunmamaktadır.
- İvedi gerekli olan bir ayakkabı için mağazaya gidip hemen almak varken internet alışverişinde ürünün depodan istenmesi, paketlenmesi, kargolanması ve daha sonra sevkiyatla eline ulaşması uzun bir süreci kapsadığından müşteri için bir diğer dezavantajdır.
-Sanal ortamdan ürün alımında bulunulduğunda fotoğrafta beğenilip istenilen ürünün aynı çıkmama olasılığı vardır

G.ELEKTRONİK TİCARETİN BÖLGESEL VE ULUSLARARASI
KURULUŞLARI
G.1.Dünya Ticaret Örgütü (WTO)

DTÖ, hem ticaretle ilgili yönleriyle, hem de küresel elektronik ticaretin yanı sıra yerli elektronik ticaretin gelişmesi için gerekli altyapı üzerinde elektronik ticaret konusunda önemli miktarda çalışma yapmıştır. Fakat elektronik ticaretin kesişen ve hızla gelişen çevresi DTÖ'nün örgüt yapısını (GATT ve GATS ve alt komitelerin rolü) ve üyelerinin nasıl yürüdüğünü sorgulamaktadır (talep-teklif görüşmeleri ve olumsuz ya da
olumlu taahhütleri)Küresel ticaret konularına hitap eden organ olarak DTÖ, ülkelerin, elektronik ticaretin hem ulusal hem de sınır ötesi özelliklerine nasıl yaklaştıklarına dair bilgi alışverişi ve görüşleri için idealdir.

G.2.Birleşmiş Milletlerle Bağı Olan ve Elektronik Ticaretle Uğraşan Kuruluşlar
G.2.a. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), devletlerin ve özel sektörün içinde küresel telekomünikasyon ağlarını ve servislerini koordine ettiği uluslararası organizasyon
olarak, kamuya açık anahtarlı telefon şebekelerinin ve İnternet Protokol (IP) şebekelerinin entegrasyonu da dâhil olmak üzere küresel bilgi altyapısının genel mimarisi üzerine standartlar belirlemeye önderlik etmiştir. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU),multimedya terminalleri için elektronik ticaret ve iletişim sistemi güvenliği standartlarının geliştirilmesini, altyapı ve güvenlikle ilgili elektronik ticarete ilişkin standartları, elektronik ticarette telekom reformu ve düzenlenmesinin rolü hakkında farkındalık yaratmak için
eğitim materyalleri ve teknik yardımın gelişmekte olan ülkelerdeki elektronik ticaret altyapısını ve hizmetini kolaylaştırmak için geliştirilmesini vurgulamıştır

G.2.b.Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu
Elektronik ticarette ilk uluslararası kuruluşlardan biri olan Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL)’dur. UNCITRAL, 1996'da,elektronik ortamda bilgi iletişimi ve depolanmasına yönelik kağıt temelli yöntemlere
alternatiflerin kullanımını düzenleyen ulusal mevzuat hazırlamada devletlere yardımcı olmak için Elektronik Ticaret Yasası'nı kabul etmiştir. Bu model yasa; ulusal yasalar
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve genel olarak hukuki engelleri en aza indirgemek ve elektronik ticaret için daha güvenli bir yasal ortam oluşturmada bir çerçeve sunmaktadır.
1999'da Kongre tarafından kabul edilen Milenyum Dijital Ticaret Yasasında BirleşikDevletler de dahil olmak üzere çok sayıda ülke, UNCITRAL Model Yasasından yerel mevzuata kadar ilkeleri benimsemiş veya şirketleştirmiştir UNCITRAL'ın Elektronik Ticaret Üzerine Çalışma Grubu elektronik imzalar ve sertifika yetkilileri konusunu ele almaktadır.Elektronik İmzalar Üzerine Tek Düzenli Kurallar Taslağı, hangi elektronik imza ve diğer elektronik imzaların yasal olarak tanınabileceği temel alınarak bir dizi standart vasıtasıyla elektronik imza kullanımını teşvik etmek üzere hazırlanmaktadır. Taslak kurallar, yasal onay için sertifika verme konusunda belgelendirme makamları tarafından karşılanması gereken standartları ve ‘güvenilir’ sertifikaların karşılıklı olarak dünya çapında tanınmasına olan ihtiyacı da ele almaktadır

G.3.c. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı
Birleşmiş Milletler'in ticaret ve kalkınma ile ilgili temel birimi olan BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), gelişmekte olan ülkelerdeki elektronik ticaretin
ekonomik ve sosyal faydaları konusundaki ilgi ve farkındalığın artırılması konusundaki çabalarını yoğunlaştırmıştır. UNCTAD, 1998 ve 1999 yıllarındaki ' E-Ticaret ve Geliştirme 'atölye çalışmaları ve bölgesel toplantılar dizisiyle, hem elektronik ticarette yer alan kuruluşlar arasındaki deneyim alışverişini hem de hükümetler ile iş dünyası arasındaki işbirliğini altyapı gelişimini desteklemiştir. Devam etmekte olan faaliyetler arasında,elektronik ticarete ilişkin bilgilerin gelişmekte olan ülkelere yayılmasına yönelik eğitim faaliyetleri ve gelişmekte olan ülkeler için elektronik ticaretin ekonomik, sosyal ve hukukisonuçları üzerine analitik çalışmalar üzerinde durulmuştur.

4- İktisadi İş Birliği Ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
OECD, elektronik ticaretin iş faaliyetini nasıl etkilediğini incelemekte ve geniş bir konu yelpazesinde kapsamlı araştırma ve analiz gerçekleştiren kamu politikalarını ön planda tutmaktadır. Ayrıca, büyük uluslararası toplantılar ve konferanslar vasıtasıyla OECD, kendisini, paydaşlar (ulusal hükümetler, uluslararası örgütler, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri) arasında elektronik ticaret yönü üzerinde diyalog için bir forum haline getirmiştir. OECD yasalar çıkarmazken, gizlilik ve kimlik doğrulama, vergilendirme ve tüketici koruması gibi şeffaf yetkinlik alanlarında çalışmalara rehberlik edecek yararlı
temel ilkeleri oluşturmuştur. OECD, 1999 Forumunda da güncellenen Elektronik Ticaret Eylem Planını kabul etmiştir.
Dört temaya yanıt veren faaliyetleri ve tavsiyeleri özetlemektedir:
- Kullanıcılar ve tüketiciler için güven inşa etmek,
- Dijital pazarda temel kuralların oluşturmak,
- Elektronik ticaret için bilgi altyapısını güçlendirmek,
- Elektronik ticaretin yararını en üst düzeye çıkarmak.
Özel sektör grupları OECD'nin elektronik ticareti üzerinde önemli bir rol oynamıştır.
Global İş Dünyası İttifakı çatısı altında, işletmelerin hazırladığı Elektronik Ticaret için Bir Küresel Eylem Planında, hükümetlere yöneltilen tavsiyelerle, e-ticaret politika yapımı için bir çerçeve oluşturulan geniş bir işletme yelpazesi kurulmuştur.
OECD, e-ticaret konularında özel sektörün aktif bir rol oynamasını kolaylaştırmıştır. Bu diyalogu emek ve ticaret örgütleriyle tamamlayan 1999 Forumu ilk kez elektronik ticaretin
toplumsal boyutlarını ele alan bir 'halkın sesi 'toplantısını içermiştir. Bu toplantıda OECD, üye olmayan ülkelerle olan ilişkiyi yeni bir hedef olarak belirlenmiştir.
OECD, çoğu kez zengin ulusların ihtiyaçlarını karşılamak olarak görülürken, yetki sahibi olduğu ve tüm ülkeleri etkileyeceği, başta vergilendirme, gizlilik ve tüketici koruması olmak üzere birçok konuda öncülük etmiştir. Bu alanların her birinde OECD,
konuyu ele alan başlıca uluslararası organizasyon olarak kendini kurmuş, tartışma ve fikir birliği oluşturma için verimli bir forum ve uluslararası kabul görmüş prensip haline getirilmiş kurallar yayınlamıştır. Çoğaltma riskini kabul eden OECD, genellikle, işlevsel kurumlar tarafından ele alınmayan veya uygun uluslararası bir organ bulunmayan konular üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak bazı üyeler, zaman zaman, OECD'nin özellikle şifreleme gibi hassas konulardaki yerini eleştirmişlerdir.
OECD, e-ticaret konularında mevcut bilgileri analiz etme ve bunları hazırlama konusunda yararlı olmuştur. Bu tür bilgiler, e-ticaret girişimlerinin selefinden uzak durmaya çalışan küçük üyeler için özellikle yarar sağlamaktadır. Bazı gözlemciler, geçmiş e-ticaret konularındaki çalışmalarına ve önemli kaynaklarına bakıldığında OECD; e-ticaret soruları ele alan ulusal politikaların ve uluslararası forumların koordinasyonunda yardımcı olmak için daha fazlasını yapabileceklerini ileri sürmüştür. Özellikle, üyeleri elektronik ticarette büyük oyuncular içerdiğinden OECD, gizlilik gibi üyelerin istekli olmasına ihtiyaç duyan ülkelere farklı yaklaşımlar arasındaki uçurumu kapatmaya yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

5-Avrupa Birliği
Avrupa Birliği; gizlilik, elektronik imza ve tüketici koruması da dâhil olmak üzere geniş bir elektronik ticaret endişelerine yanıt vermiştir. E-ticarette bir Avrupa Girişimi üç
alana değinmiştir; global pazara erişim, yasal ve düzenleyici konular ve olumlu bir iş ortamı. Bu çerçevede, Aralık 1999'da Avrupa Komisyonu, eAvrupa Girişimi’ni başlatmıştır. Buna göre Avrupalıları bilgi toplumunun faydaları kapsamında iddialı
hedefler belirlenmiştir. Bu siyasi girişim, her vatandaşın, okulun ve ticaretin dijital çağa taşınması, dijital okur-yazar düzeyinin yüksek olduğu bir Avrupa yaratması ve özellikle
küçük ve orta ölçekli işletmeler için elektronik ticarete atılım gerçekleştirilerek, e-ticaretin büyümesini hızlandırmayı amaçlamaktadır.
15 Avrupa Birliği üye ülkelerinin bilgi sunma ve elektronik ticaret aktivitelerini koordine etmenin ötesinde veri gizliliği, elektronik imzalar ve tüketici koruması gibi konularda nasıl bir tavır içinde olduğunu anlatan bir dizi yönerge onaylamıştır. Ancak bu kapsamda yer alan iş dünyası, AB mevzuatını "e-ticaret girişimlerini durduran çakışan,çelişkili ve uygun olmayan yasaların belirsiz bir karışımı" olarak eleştirmiştir.

SONUÇ
E-Ticaret tüketicilere istedikleri mal veya hizmetleri istedikleri zaman kolaylıkla satın alabilme, aradıkları her ürüne kolaylıkla ulaşabilme, birçok alternatifi
değerlendirebilme, zamandan tasarruf etme gibi birçok fayda öngörmektedir. Bu nedenle de e-ticaret, küresel ölçekte popülerlik kazanmış olup her geçen gün daha fazla ivme
kazanmakta, daha fazla tüketici tarafından tercih edilmektedir.
Elektronik ticaret bilgi teknolojisinin desteği çerçevesinde ticari bir iş alanı ile ilgilidir. Alıcılar ve satıcılar gerçek hayatta gerçek toplantı olmadan çeşitli ticari faaliyetler
yürütür ve online işlem, online elektronik ödeme, çeşitli işletme faaliyetleri, finansal faaliyetler ve entegre hizmetler ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesini amaçlar. Buna ek
olarak, elektronik ticaret platformları yoluyla yapılan işlemler, ürün maliyetini düşürebilir,ürün ömrünü kısaltabilir, müşteri yanıtını hızlandırabilir ve ürün kalitesini artırabilir. E-ticaret,firmaların ürün veya hizmetler için daha ucuz ve daha verimli bir dağıtım zinciri sağlayarak piyasada bir varlığını oluşturmalarına veya mevcut bir pazar konumunu geliştirmelerine olanak sağlamıştır.Birçok farklı e-ticaret modeli bulunmaktadır. Bunlardan biri olan B2C(işletmeteden müşteriye) e-ticaret, işletmelerden tüketicilere internet üzerinden hizmet
veya ürün satışıdır. Yapılan açıklamalr ışığında elde edilen bilgiler doğrultusunda B2C e-ticaret,müşterilerin sunulan ürünleri ve hizmetleri kolayca karşılaştırmasını, birçok
alternatiften daha ucuz ve daha iyi olanları bulmasını ve herhangi bir mağazadan fiziksel olarak ziyaret etmeden alışveriş yapmasını sağlar.
B2C e-ticaretinin sağladığı kolaylıklara rağmen, çok sayıda müşteri, çeşitli faktörlerden dolayı internet üzerinden alışveriş yapma fikrinden uzak durmayı tercih etmektedir. Daha iyi müşteri ilişkileri yönetimi için,çevrimiçi şirketlerin çevrimiçi tüketici alışveriş davranışını etkileyen kritik faktörleri net bir şekilde anlamaları ve buna göre gerekli önlemleri almaları önemlidir.

KAYNAKÇA

ALTINOLUK S.,SUGÖZÜ İ.H., ve ÇETİNKAYA M. ,Geleneksel Ticaretten Yeni
Ekonomiye Elektronik Ticaretin Temel Ekonomik Etkileri”. İndirilme Tarihi, 18, 2011.2003
BAVAFA Y. ,Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı ,Elektronik Ticaret ve Elektronik Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması , Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2014
BERBER L. K. ,İnternet Üzerinden Yapılan Işlemlerde Elektronik Para Ve Dijital
İmza”. Yetkin Yayınları, ss. 109-111 ,2002
BÜYÜKSIVACI S. ,İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı Ulus rarası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Yüksek Lisans Programı ,Elektronik Ticaret’in 4857 Sayılı İş Kanununa Yansımaları ve Güncel Konular, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019
CANPOLAT Ö. ,E-Ticaret Ve Türkiye'deki Gelişmeler. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı ,2001
CEYLAN E.E. , İnternet Bankacılığı Ve Bankaların Hukuki Sorumlulukları.
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doktora Tezi, İstanbul 2013
CİVELEK M.E İşletmeden Tüketiciye (B2C) Elektronik Ticaret Alanında Faaliyet Gösteren Işletmelerin Web Sitelerini Yönetmelerinin Net Fayda Üzerine Etkisi: Kavramsal Model Önerisi ,İstanbul Ticaret Üniversitesi, Doktora Tezi, İstanbul,2017
ÇELİK T. ,Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Parogramı ,Elektronik Ticaret ve Rekabet Hukuku Kapsamında Çok Taraflı Pazaryerleri ,Yüksek Lisans Tezi ,İstanbul, Ağustos 2019
DOĞAN M. ,Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Yönetimi Programı, Elektronik Ticaretin Gelişim Süreci ve Türkiye’de İşletmeden Tüketiciye (B2B) Elektronik Ticaret Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2018
KARAMUSTAFALIOĞLU M ,Avrupa Birliği Komisyonu E-ticaret Sektör Araştırmasının Tüketim Malları Açısından Değerlendirilmesi,
[COLOR="Blue"]http://www.erdemerdem.av.tr/yayinlar/hukuk-postasi/avrupa-birligi-komisyonu-eticaret-sektorarastirmasinin-
tuketim-mallari-acisindan-degerlendirilmesi/, [/color]02.03. 2018.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Global Dünya:Elektronik Ticaret Sistemi(E-Ticaret)" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av.Ayşe Dimdik'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
13-06-2021 - 22:59
(430 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 3 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 3 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
1297
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 1 gün 4 saat 17 dakika 50 saniye önce.
* Ortalama Günde 3,02 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 50253, Kelime Sayısı : 5886, Boyut : 49,08 Kb.
* 2 kez yazdırıldı.
* 2 kez indirildi.
* 1 okur yazarla iletişim kurdu.
* Makale No : 2168
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,06160212 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.