Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) - Son Eklenen Şerhler

6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) - Son Eklenen Şerhler

A contract is concluded in case both parties mutually declare their concurring assents. Declaration of Assents may be either express or implicit.
(Şerh No: 11839 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 08-07-2011 12:59)

A proposal is not binding if the person making the offer expressly indicates that he is not to be bound by it or if the nature of the business or other circumstances indicate that he is not intending to be bound. Any display of goods with a price indication or sending tariffs, price lists or alike shall be deemed to be an offer, unless the opposite is expressly and simply understood.
(Şerh No: 11849 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 08-07-2011 11:59)

A contract should be considered as concluded unless an offer to another party is rejected in a proper period of time, providing an explicit acceptance is not required due to the circumstances of the case, law or the characteristics of the business.
(Şerh No: 11845 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 08-07-2011 11:21)

The provisions of this Code shall be executed by the Council of Ministers.
(Şerh No: 11333 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 09-04-2011 19:20)

 Bilgi  [BK. 611] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 511 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 611 inci maddesinde, ölünceye kadar bakma sözleşmesi tanımlanmaktadır. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 511 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Ölünceye kadar bakma akdi / I. Tarifi" şeklindeki ibare. Tasarıda "A.Tanımı" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 511 İnci maddesinin birinci ve ikinci cümleleri, ayrı konulara ilişkin oldukları göz önünde tutularak, Tasar...
(Şerh No: 11262 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:28)

 Bilgi  [BK. 612] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 512 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 612 nci maddesinde, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin şekli düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 512 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Şartları / 1. Şekli" şeklindeki ibare, Tasarıda "B. Şekli" olarak değiştirilmiştir. . 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 512 nci maddesinin birinci ve ikinci cümleleri, ayrı konulara ilişkin oldukları göz önünde tutularak, Tasarıda iki fık...
(Şerh No: 11261 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:27)

 Bilgi  [BK. 613] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 513 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 613 üncü maddesinde, bakım alacaklısının bakım borçlusuna vereceği güvence düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 513 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Teminat" şeklindeki ibare, Tasarıda "C. Güvencesi" şeklinde değiştirilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre bir hüküm değişikliği yoktur
(Şerh No: 11260 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:27)

 Bilgi  [BK. 614] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 514 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 614 üncü maddesinde, Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin konusu düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 514 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Mevzuu" şeklindeki ibare, Tasarıda "D. Konusu" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 514 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde kullanılan "... ailesi içinde yaşar" şeklindeki ibare, Tasarının 614 üncü...
(Şerh No: 11259 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:26)

 Bilgi  [BK. 615] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 515 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 615 inci maddesinde, Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptali ve tenkisi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 515 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. İtiraz ve tenkis" şeklindeki ibare, Tasarıda "E. İptali ve tenkisi" şekline dönüştürülmüştür. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 515 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü cümleleri, ayrı konulara ilişkin oldukları göz önün...
(Şerh No: 11258 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:26)

 Bilgi  [BK. 616] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 516 ncı maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 616 ncı maddesinde, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin fesih yoluyla sona erdirilmesi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 516 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "V. Fesih / 1. İhbar" şeklindeki ibare, Tasarıda "F. Sona ermesi /1. Önel verilerek fesih" şekline dönüştürülmüştür. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 516 ncı maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "... takas icra olun...
(Şerh No: 11257 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:25)

 Bilgi  [BK. 617] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 517 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 617 nci maddesinde, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin önel verilmeksizin feshi düzenlenmektedir, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 517 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Bir taraflı fesih" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Önel verilmeksizin fesih" şekline dönüştürülmüştür. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre bir hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 11256 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:24)

 Bilgi  [BK. 618] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 518 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 618 inci maddesinde, bakım alacaklısının, bakım borçlusunun ölümü nedeniyle sözleşmeyi feshetmesi düzenlenmektedir. 818 sayılı. Borçlar Kanunu’nun 518 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "3. Borçlunun vefatı halinde fesih" şeklindeki ibare, Tasarıda 'III. Bakım borçlusunun ölümü" şekline dönüştürülmüştür. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre ...
(Şerh No: 11255 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:24)

 Bilgi  [BK. 619] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 519 uncu maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 619 uncu maddesinde, bakım alacağının devredilemezi iği ile bakım borçlusunun iflâsı hâlinde iflâs masasına kaydedilmesi ve bakım alacaklısının üçüncü kişilerce borçluya karşı yürütülmekte olan hacze katılması düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 519 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "VI. Temlik edilememek ve iflâs ve haciz halinde talep" şeklindeki ibare, Tasarıda "F. Devred...
(Şerh No: 11254 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:23)

 Bilgi  [BK. 620] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 520 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 620 nci maddesinde, adi ortaklık sözleşmesi tanınıl anmaktadır. 818 sayılı Borçlar Kanununu 520 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Tarifi" şeklindeki ibare, Tasarıda "A. Tanımı" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 520 nci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "Ticaret Kanunu’nda" şeklindeki dar kapsamlı ibare yerine, Tasarının 620 nci maddesinin ikinci fıkra...
(Şerh No: 11253 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:23)

 Bilgi  [BK. 621] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 521 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 621 nci maddesinde, adi ortaklıkta, ortakların koyacaktan katılım payları düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 521 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Şürekânın yekdiğeriyle münasebeti / I. Sermaye" şeklindeki ibare, Tasarıda "B. Ortaklar arasındaki ilişki /1. Katılım payı" şeklinde değiştirilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu...
(Şerh No: 11252 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:22)

 Bilgi  [BK. 622] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 522 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 622 nci maddesinde, adi ortaklıkta, ortaklar arasında kazancın paylaşılması düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 522 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Kâr ve zarar / 1. Kânn taksimi" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Kazanç ve zarar / l. Kazancın paylaşılması" şeklinde değiştirilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre bir h...
(Şerh No: 11251 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:21)

 Bilgi  [BK. 623] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 523 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 623 üncü maddesinde, adi ortaklıkta, ortakların kazanç ve zarara katılması düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 523 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Kâr ve zarara iştirak" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Kazanç ve zarara katılma" şeklinde değiştirilmiştir: 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 523 üncü maddesi iki fıkradan oluştuğu hâlde, bu maddenin ikinci fıkrasının her iki ...
(Şerh No: 11250 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:21)

 Bilgi  [BK. 624] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 524 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 624 üncü maddesinde, adi ortaklıkta kararların alınması düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanununu 524 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Şirket kararları" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Ortaklığın kararlan" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 524 üncü maddesi tek fıkradan oluştuğu hâlde, bu ' maddenin her iki cümlesi, ayrı konulara ilişkin oldukları g...
(Şerh No: 11249 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:20)

 Bilgi  [BK. 625] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 525 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 625 inci maddesinde, âdi ortaklığın yönetimi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 525 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Şirket muamelesinin idaresi"' şeklindeki ibare, Tasarıda "IV. Ortaklığın yönetimi" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 525 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk iki cümlesi, aynı konuya ilişkin oldukları göz önünde tutularak Tasa...
(Şerh No: 11248 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:19)

 Bilgi  [BK. 626] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 526 ncı maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 626 ncı maddesinde, adi ortaklıkta, ortaklar arasındaki rekabet yasağı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 526 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "V. Şeriklerin birbirlerine karşı mes'uliyetleri / 1. Rekabet memnuiyeti" şeklindeki ibareler, Tasarıda "V. Ortaklar arasındaki sorumluluk / 1. Rekabet yasağı" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 526 ncı madde...
(Şerh No: 11247 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:19)

 Bilgi  [BK. 627] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 527 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 627 nci maddesinde, adi ortaklıkta, ortakların yaptıkları giderler ve işler düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 527 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Masraflar ve şeriklerin yaptığı işler" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Ortakların yaptıkları giderler ve işler" şekline dönüştürülmüştür. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 527 nci maddesinin ikinci fıkrasının her iki cümlesi, a...
(Şerh No: 11246 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:18)

 Bilgi  [BK. 628] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 528 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 628 inci maddesinde, adi ortaklıkta, ortakların özen borcu düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 528 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "3. İhtimamın derecesi" şeklindeki ibare, Tasarıda "3. Özen borcu" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 528 inci maddesinin birinci fıkrasının her iki cümlesi, ayrı konulara ilişkin oldukları göz önünde tutularak, Tasarı...
(Şerh No: 11245 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:17)

 Bilgi  [BK. 629] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 529 uncu maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 629 uncu maddesinde, adi ortaklıkta yönetim yetkisinin kaldırılması ve sınırlanması düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 529 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "VI. İdare salâhiyetinin nezi ve tahdidi" şeklindeki ibare, Tasarıda "VI. Yönetim yetkisinin kaldırılması ve sınırlanması" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun tek fıkradan oluşan 529 uncu maddesi...
(Şerh No: 11244 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:17)

 Bilgi  [BK. 630] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 530 uncu maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 630 uncu maddesinde, adi ortaklıkta, yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişki düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 530 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan-"VII. Şirketi idare eden ve etmeyen şerikler arasındaki münasebet / 1. Umumiyet itibariyle" şeklindeki ibareler, Tasarıda "VII. Yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişki / 1. Genel olarak" şeklinde ...
(Şerh No: 11243 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:13)

 Bilgi  [BK. 631] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 531 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 631 nci maddesinde, adi ortaklıkta, ortakların ortaklık işlerim inceleme yetkisi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 531 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Şirket işlerini tetkik" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Ortaklık işlerini inceleme" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun tek fıkradan oluşan 531 inci maddesinin her iki cümlesi de, ayrı konulara ...
(Şerh No: 11242 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:12)

 Bilgi  [BK. 632] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 532 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 632 nci maddesinde, adi ortaklıkta yeni ortak alımı ve alt katılım düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 532 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "VIII. Yeni şerik kabulü ve şirkete iştirak" şeklindeki ibare, Tasarıda "1. Yeni ortak alımı ve alt katılım" şeklinde ifade edilmiş: ancak Tasarıda ortaklık yapısındaki değişiklikler kapsamında olmak üzere, çıkına, çıkarılma gibi başkaca...
(Şerh No: 11241 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:11)

 Bilgi  [BK. 633] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "2. Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma / a. Genel olarak" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının tek fıkradan oluşan 633 üncü maddesinde, ortaklıktan çıkma ve çıkarılma düzenlenmektedir. Maddeye göre, sözleşmede ortaklığın diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin bir hüküm bulunması koşuluyla, aşağıdaki durumlardan biri gerçekleştiği takdirde ilgili ortağın veya temsilcisinin ya da ölen ortağın mirasçısının ortaklıktan çıkabileceği veya diğer ...
(Şerh No: 11240 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:11)

 Bilgi  [BK. 634] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "b. Ortaklık payının tasfiyesi" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının üç fıkradan oluşan 634 üncü maddesinde, çıkan ya da çıkarılan ortağın ortaklık payının tasfiyesi düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında, bir ortağın ortaklıktan çıkması veya çıkarılması durumunda payının diğer ortaklara ortaklıktaki paylan oranında kendiliğinden geçeceği belirtilmektedir. Maddenin ikinci fıkrasına göre, diğer ortaklar, ortaklıktan çıkan veya ç...
(Şerh No: 11239 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:10)

 Bilgi  [BK. 635] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "c. Malvarlığının yetersizliği" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının tek fıkradan oluşan 635 inci maddesinde, ortaklık malvarlığının yetersizliği düzenlenmektedir. Maddeye göre, ortaklık sıfatının sona erdiği tarihte, ortaklığın malvarlığı, borçlarını karşılamaya yetmediği takdirde, çıkan veya çıkarılan ortak payına düşen borç tutarını, zarara katılmaya ilişkin düzenlemeler çerçevesinde diğer ortaklara ödemekle yükümlüdür. Maddenin dü...
(Şerh No: 11238 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:09)

 Bilgi  [BK. 636] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "d. Tamamlanmamış işler' kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının iki fıkradan oluşan 636 ncı maddesinde, tamamlanmamış işlerde çıkan veya çıkarılan ortağın durumu düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasına göre, çıkan veya çıkarılan ortak, ortak olduğu dönemde henüz sonuçlanmamış işlerden doğan kâra veya zarara katılacaktır. Maddenin ikinci fıkrasında, ortaklık sıfatı sona eren kişinin, o hesap yılı sonu itibarıyla, tamamlanmış olan iş...
(Şerh No: 11237 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:09)

 Bilgi  [BK. 637] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 533 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 637 nci maddesinde, adi ortaklıkta temsil konusu düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 533 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Şeriklerin üçüncü şahıslara karşı münasebeti / I. Temsil" şeklindeki ibareler, Tasarıda "C. Ortakların üçüncü kişilerle ilişkisi /1. Temsil" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun tek fıkradan oluşan 533 üncü maddesinin her üç cü...
(Şerh No: 11236 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:08)

 Bilgi  [BK. 638] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 534 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 638 inci maddesinde, adi ortaklıkta temsilin sonuçları düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 534 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Temsilin hükümleri" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Temsilin sonuçları" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun tek fıkradan oluşan 534 üncü maddesinin her üç cümlesi de, ayrı konulara ilişkin oldukları göz önünde tutularak...
(Şerh No: 11235 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:07)

 Bilgi  [BK. 639] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 535 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkraya bağlı yedi bentten oluşan 639 uncu maddesinde, adi ortaklıkta ortaklığın genel olarak sona erme sebepleri düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 535 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "D. Şirketin hitamı /1. Hitam sebepleri / 1. Umumiyet itibariyle" şeklindeki ibareler, Tasarıda "D. Ortaklığın sona ermesi / I. Sona erme sebepleri / 1. Genel olarak" şeklinde değiştirilmiştir. Maddeni...
(Şerh No: 11234 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:07)

 Bilgi  [BK. 640] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 536 ncı maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 640 inci maddesinde, belirsiz süreli âdi ortaklıkta sona erme düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 536 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Muayyen olmayan müddet üzerine şirket" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Belirsiz süreli ortaklık" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 536 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile son fıkrasının birinci cümlesi, ayrı konuları...
(Şerh No: 11233 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:06)

 Bilgi  [BK. 641] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 537 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 641 inci maddesinde, adi ortaklıkta sona ermenin ortaklık yönetimine etkisi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 537 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Hitamın şirket işlerine tesiri" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Sona ermenin ortaklığın yönetimine etkisi" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 537 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve sonuncu ...
(Şerh No: 11232 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:05)

 Bilgi  [BK. 642] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 538 inci maddesini karşılamaktadır, Tasarının iki fıkradan oluşan 642 nci maddesinde, adi ortaklığın tasfiyesinde katılım payı için yapılacak işlem düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 538 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Tasfiye / 1. Sermayeler hakkında yapılacak muamele" şeklindeki ibareler, Tasarıda "III. Tasfiye / 1. Katılım payı için yapılacak işlem" şeklinde değiştirilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 81...
(Şerh No: 11231 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:05)

 Bilgi  [BK. 643] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 539 uncu maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 643 üncü maddesinde, adi ortaklığın sona ermesinde kazanç ve zararın paylaşımı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 539 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Fazlanın taksimi ve noksanlar" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Kazanç ve zararın paylaşımı" şeklinde de...
(Şerh No: 11230 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:04)

 Bilgi  [BK. 644] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 540 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 644 üncü maddesinde, adi ortaklığın tasfiyesi usulü düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 540 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "3. Tasfiyenin nasıl yapılacağı" şeklindeki ibare, Tasarıda "3. Tasfiye usulü" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun iki fıkradan oluşan 540 inci maddesi, aynı konuya ilişkin oldukları göz önünde tutularak, Tasarının 644 üncü mad...
(Şerh No: 11229 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:03)

 Bilgi  [BK. 645] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 541 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 645 inci maddesinde, adi ortaklıkta üçüncü kişilere karşı sorumluluk düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 541 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Üçüncü şahıslara karşı mes'uliyet" şeklindeki ibare, Tasarıda "IV. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk" şeklinde değiştirilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre bir hüküm değişikli...
(Şerh No: 11228 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:03)

 Bilgi  [BK. 646] Gerekçe
Maddede, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 5 inci maddesinde yapılan yollama uyarınca, Türk Borçlar Kanunu’nun, Türk Medenî Kanunu’nun Beşinci Kitabını oluşturduğu ve onun tamamlayıcısı olduğu belirtilmiştir.
(Şerh No: 11227 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:02)

 Bilgi  [BK. 647] Gerekçe
22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu yürürlükten kaldırıldığı belirtilmektedir.
(Şerh No: 11226 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:01)

 Bilgi  [BK. 648] Gerekçe
Gerekçe: Yürürlük maddesidir.
(Şerh No: 11225 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 20:00)

 Bilgi  [BK. 649] Gerekçe
Gerekçesi: Yürütme maddesidir.
(Şerh No: 11212 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 16:10)

 Bilgi  [BK. 610] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 510 uncu maddesini kısmen karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 610 uncu maddesinde, gelir alacaklısının bu hakkım devredebilmesi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 510 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Temlik ve haciz edilebilmesi" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Devredilebilmesi" şekline dönüştürülmüştür. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 510 uncu maddesinin ikinci cümlesi, aynı konu 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 82 ...
(Şerh No: 11211 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 16:08)

 Bilgi  [BK. 609] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 509 uncu maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 609 uncu maddesinde, gelir alacaklısının sözleşmeden doğan hakkını kullanması düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 509 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Alacaklının hakları / 1. Hakkın kullanılması" şeklindeki ibare, Tasarıda "C. Gelir alacaklısının hakları /1. Hakkın kullanılması" şeklinde değiştirilmiştir. Maddenin son fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 509 ...
(Şerh No: 11210 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 16:07)

 Bilgi  [BK. 608] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 508 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 608 inci maddesinde, ömür boyu gelir sözleşmesinin şekli düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 508 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Tesisin şekli" ibaresi, Tasarıda "B. Şekli" olarak değiştirilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre bir hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 11209 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 16:06)

 Bilgi  [BK. 607] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 507 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 607 nci maddesinde, ömür boyu gelir sözleşmesi tanımlanmaktadır. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 507 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Kaydı hayat ile irat / I. Mevzuu" şeklindeki ibare/ Tasarıda "A. Tanımı" şekline dönüştürülmüştür. 818 saydı Borçlar Kanunu’nun 507 nci maddesinin birinci fıkrasında "kaydı hayat ile tesis olunan irat, ya alacaklının veya borçlunun yahut üçüncü bir şa...
(Şerh No: 11208 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 16:06)

 Bilgi  [BK. 606] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 506 ncı maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 606 ncı maddesinde, izinsiz düzenlenen piyango ve diğer şans oyunlarından doğacak alacakların durumu düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 506 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Piyango" şeklindeki ibare, Tasarıda "C. Piyango ve diğer şans oyunları" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 506 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde kullanılan "hiç...
(Şerh No: 11207 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 16:05)

 Bilgi  [BK. 605] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 505 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 605 inci maddesinde, kumar ve bahis için borç senedi verilmesi ve borcun istenerek ödenmesi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 505 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Borç senedi itası ve bilihtiyar tediye" şeklindeki ibare, Tasarıda "B. Borç senedi verme ve isteyerek ödeme" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 505 inci maddesinin birinci fıkrasını...
(Şerh No: 11206 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 16:05)

 Bilgi  [BK. 604] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 504 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 604 üncü maddesinde, kumar ve bahis alacaklarının dava ve takip edilememesi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 504 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Alacağın dava edilememesi" şeklindeki ibare, Tasarıda "A. Alacağın dava ve takip edilememesi" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 504 üncü maddesi tek fıkradan oluştuğu hâlde, bu fıkranın her iki cü...
(Şerh No: 11205 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 16:04)

 Bilgi  [BK. 603] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu ile kaynak İsviçre Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "E. Uygulama alam" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının tek fıkradan oluşan 603 üncü maddesinde, kefalet hükümlerinin uygulama alanının genişletilmesi düzenlenmektedir. Madde kefili koruyucu hükümlerden kurtulmak amacıyla, başka adlar altında yaptıkları sözleşmelere de kefalet hükümlerinin uygulanacağı belirtmektedir. Böylece, meselâ kefalet sözleşmesi yerine, üçüncü kişinin fiilini üstlenme sözleşmesi y...
(Şerh No: 11204 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 16:04)

 Bilgi  [BK. 602] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 495 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 602 nci maddesinde, çalışanlara süreli olmayan kefaletin sona erdirilmesi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 495 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Memur ve müstahdem hakkında kefalet" şeklindeki ibare, Tasarıda "V. Çalışanlara kefalette" şekline dönüştürülmüştür. Maddede, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 495 inci maddesinde kullanılan "Resmî bir memur" ve "bir müstahd...
(Şerh No: 11203 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 16:03)

 Bilgi  [BK. 601] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 494 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 601 inci maddesinde, süreli olmayan kefalette, kefaletin sona ermesi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 494 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Mahdut olmayan zaman için kefalet" şeklindeki ibare, Tasarıda "IV. Süreli olmayan kefalette" şeklinde değiştirilmiştir. Maddenin birinci fıkrasında, 818'sayılı Borçlar Kanunu’nun 494 üncü maddesinin birinci fıkrasından farkl...
(Şerh No: 11202 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 16:03)

 Bilgi  [BK. 600] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 493 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 600 üncü maddesinde, süreli kefalette kefaletin sona ermesi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 493 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Mahdut zaman için kefalet" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Süreli kefalette" şekline dönüştürülmüştür. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 493 üncü maddesi ile kaynak İsviçre Borçlar Kanunu’ndan farklı olarak, süreli kefaletin, sürenin geç...
(Şerh No: 11201 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 16:02)

 Bilgi  [BK. 599] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "II. Kefaletten dönme" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının iki fıkradan oluşan 599 uncu maddesinde, kefaletten dönme düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında, gelecekte doğacak bir borca kefalette, borçlunun borcun doğumundan önceki malî durumunun, kefalet sözleşmesinin yapılmasından sonra önemli ölçüde bozulması veya malî durumunun kefalet sırasında kefilin iyiniyetle varsaydığından çok daha kötü olduğunun ortaya çıkması hâlinde, ...
(Şerh No: 11200 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 16:02)

 Bilgi  [BK. 598] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 492 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının beş fıkradan oluşan 598 inci maddesinde, kanun gereğince kefaletin sona ermesi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 492 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "E. Kefaletin hitamı / L Asıl borcun sukutu" şeklindeki ibare, Tasarıda "D. Kefaletin sona ermesi /1. Kanun gereğince" şekline dönüştürülmüştür. Maddenin birinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 492 nci maddesiyle aynı içeriğe sahiptir....
(Şerh No: 11199 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 16:01)

 Bilgi  [BK. 597] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 498 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 597 nci maddesinde, kefilin alacaklıya yaptığı ödemeyi borçluya bildirme yükü düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 498 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "3. Kefilin tediyeyi ihbar borcu" şeklindeki ibare, Tasarıda "c. Kefilin bildirim yükü" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 498 inci maddesi tek fıkradan oluştuğu hâlde, bu fıkranın iki cümlesinin fark...
(Şerh No: 11198 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 16:00)

 Bilgi  [BK. 596] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 496 ncı maddesini karşılamaktadır. Tasarının altı fıkradan oluşan 596 ncı maddesinde, kefilin rücu hakkı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 496 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "V. Kefilin Hakları / I. Asıl borçluya karşı / 1. Alacaklının haklarına halefiyet" şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Kefilin rücu hakkı" şeklinde değiştirilmiştir. Maddenin birinci fıkrasında, kefilin, alacaklıya ifada bulunduğu ölçüde, onun haklarına halef olacağ...
(Şerh No: 11197 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 16:00)

 Bilgi  [BK. 595] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 503 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkraya bağlı üç bentten oluşan 595 İnci maddesinde, kefil ile borçlu arasındaki ilişkide, kefilin güvence verilmesini ve borçtan kurtarılmasını isteme hakkı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 503 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "lif. Teminat itasına dair kefilin hakkı" şeklindeki ibare, Tasarıda, "2. Kefil ile borçlu arasındaki ilişki'/ a. Güvence verilmesini ve borçtan kurtarılmasını ...
(Şerh No: 11196 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:59)

 Bilgi  [BK. 594] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 502 nci maddesini kısmen karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 594 üncü maddesinde, alacaklının borçlunun borcu ödemekte gecikmesini bildirmesi ile iflâs ve konkordato durumlarında alacağını kaydettirme zorunluluğu düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 502 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "4. Borçlunun iflâs masasına alacaklının müracaatı" şeklindeki ibare. Tasarıda, "f. Bildirim, iflâsta ve konkordatoda kayıt" şeklinde değiştirilmi...
(Şerh No: 11195 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:59)

 Bilgi  [BK. 593] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 501 inci maddesini kısmen karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 593 üncü maddesinde, kefilin ödemenin kabulünü isteme hakkı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 501 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "3. Tediyeyi kabule veya kefaletten tahlise mütedair haklar" şeklindeki ibare, Tasarıda, "e. Ödemenin kabulünü isteme" şeklinde değiştirilmiştir. Maddenin birinci fıkrasına göre, borçlunun iflâsı sebebiyle olsa bile, borç muaccel old...
(Şerh No: 11194 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:58)

 Bilgi  [BK. 592] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 499 uncu maddesi ile 500 üncü maddesini kısmen karşılamaktadır. Tasarının dört fıkradan oluşan 592 nci maddesinde, alacaklının özen gösterme, borcu ödeyen kefile, rehin ve borç senetlerim teslim etme yükümlülüğü düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 499 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Alacaklılara karşı / 1. Esbabı sübutiyenin teslimi", 500 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Borçlarım ifa etmeyen alacaklının mes'uliyeti"...
(Şerh No: 11193 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:58)

 Bilgi  [BK. 591] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 497 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının dört fıkradan oluşan 591 inci maddesinde, kefilin alacaklıya karşı ileri sürebileceği def iler düzenlenmektedir.' 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 497 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Kefilin defilen" şeklindeki ibare, Tasarıda, "c. Def iler" şeklinde değiştirilmiştir. Maddenin birinci fıkrasında, kefilin asıl borçluya ait def’ileri ileri sürme hakkı ve ödevi düzenlenmiştir. Buna karşılık, yanılma veya...
(Şerh No: 11192 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:57)

 Bilgi  [BK. 589] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 490 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının dört fıkradan oluşan 589 uncu maddesinde, kefil ile alacaklı arasındaki ilişkide, kefilin sorumluluğunun kapsamı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 490 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "D. Kefilin mes'uliyeti / I. Şümulü"' şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Ortak hükümler / 1. Kefil ile alacaklı arasındaki ilişki / a. Sorumluluğun kapsamı" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu...
(Şerh No: 11191 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:57)

 Bilgi  [BK. 590] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 491 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının dört fıkradan oluşan 590 inci maddesinde, alacaklının kefili takibi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 491 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Muacceliyet" şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Kefilin takibi" şekline dönüştürülmüştür. Maddenin birinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 491 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde olduğu gibi, borçlunun iflâsı nedeniyle ası...
(Şerh No: 11190 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:56)

 Bilgi  [BK. 588] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 489 uncu maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 588 inci maddesinde, kefile kefil ve rücua kefil düzenlenmektedir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre bir hüküm değişikliği yoktur. Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanunu’nun 498 inci maddesi göz önünde tutulmuştur.
(Şerh No: 11189 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:55)

 Bilgi  [BK. 587] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 488 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının dört fıkradan oluşan 587 nci maddesinde, birlikte kefalet konusu düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 488 inci maddesinin birinci cümlesinde kullanılan "mütecezzi bir borca" şeklindeki ibare, Tasarının 586 ncı maddesinin birinci fıkrasında "aynı borca" şeklinde değiştirilmiştir. Borcun bölünebilir veya bölünemez nitelikte olması önem taşımaksızın, asıl borçlunun borcunu ifa e...
(Şerh No: 11188 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:55)

 Bilgi  [BK. 586] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 487 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 586 ncı maddesinde, alacaklının, müteselsil kefile başvurma konusu düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 487 nci maddesinin birinci fıkrasıyla benzer içeriğe sahip olmakla birlikte, bu maddede kullanılan "müşterek müteselsil borçlu" şeklindeki ibare, müteselsil kefalet ile müteselsil borçlunun farklı hukukî müesseseler olduğu göz önünde tutularak, Tasarı metnin...
(Şerh No: 11187 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:54)

 Bilgi  [BK. 585] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 486 ncı maddesini kısmen karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 585 inci maddesinde, adi kefaletin içeriği düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 486 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Nevileri / I. Adi kefalet" şeklindeki ibare, Tasarıda, "C. İçeriği / I. Türlerine göre / 1. Adi kefalet" şekline dönüştürülmüştür. Maddenin birinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 486 ncı maddesinin birinci fıkrasından farklı olarak adi k...
(Şerh No: 11186 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:54)

 Bilgi  [BK. 584] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "III. Eşin rızası" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının iki fıkradan oluşan 584 üncü maddesinde, kefalette eşin rızası düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasına göre, kefalet sözleşmesinde eşin rızasının, sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır. Ancak, fıkrada bu kuralın iki istisnasına yer verilmiştir. Birinci istisna, mahkemece verilmiş bir ayrılık karan olması, ikincisi eşlerden birinin ...
(Şerh No: 11185 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:53)

 Bilgi  [BK. 583] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 484 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 583 üncü maddesinde, kefalet sözleşmesinin şekli düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 484 üncü maddesinde kullanılan "muayyen bir miktar" şeklindeki ibare, Tasarıda "azamî miktar" şeklinde değiştirilmiştir. Maddenin birinci fıkrasının ilk cümlesinde, kefalet sözleşmesinin geçerliliği, sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına, kefilin sorumlu olacağı azamı miktarın ve kefalet tarihinin...
(Şerh No: 11184 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:52)

 Bilgi  [BK. 582] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 485 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 582 nci maddesinde, kefalet sözleşmesinin koşullarından asıl borç düzenlenmektedir. Maddenin son fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. Bu hükme göre: "Kanundan aksi anlaşılmadıkça kefil, bu bölümde kendisine tanınan haklardan önceden feragat edemez." Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanunu’nun 492 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve son fıkralar...
(Şerh No: 11183 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:51)

 Bilgi  [BK. 581] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 483 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 581 inci maddesinde, kefalet sözleşmesi tanımlanmaktadır. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 483 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Tarifi" şeklindeki ibare, Tasarıda, "A. Tanımı" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 483 üncü maddesinde kullanılan "... borçlunun akdettiği borcun edasını temin etmeği alacaklıya karşı taahhüt eder." şeklindeki ibare, Tasarıda "borçl...
(Şerh No: 11182 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:50)

 Bilgi  [BK. 580] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 482 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 580 inci maddesinde, işletenlerin hapis hakkı düzenlenmektedir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre bir hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 11181 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:49)

 Bilgi  [BK. 579] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 481 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 579 uncu maddesinde, garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlerin sorumluluğu düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 481 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Umumî ahır idare edenlerin mes'uliyeti" şeklindeki ibare, Tasarıda, "II. Garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlerin sorumluluğu" şeklinde değiştirilmiştir. Maddenin birinci fıkrasının kapsamına, 818 sayılı Borçl...
(Şerh No: 11180 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:49)

 Bilgi  [BK. 578] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 480 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 578 inci maddesinde, konaklama yeri işletenin sorumluluğunun kalktığı ve devam ettiği durumlar düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 480 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "3. Mes'uliyetin hitamı" şeklindeki ibare, Tasarıda, "3. Sorumluluğun kalkması" şekline dönüştürülmüştür. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 480 inci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "yapıştırdığı ilânla...
(Şerh No: 11179 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:48)

 Bilgi  [BK. 577] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 479 uncu maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 577 nci maddesinde, konaklama yeri işletenlerin kıymetli eşyadan sorumluluk düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 479 uncu maddesinin ikinci cümlesinde kullanılan "mes'uliyeti mahdut değildir." şeklindeki ibare, Tasarıda "tam değerinden sorumludur." şeklinde ifade edilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre bir hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 11178 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:47)

 Bilgi  [BK. 576] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 478 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 576 ncı maddesinde, konaklama yeri işletenlerin sorumluluk koşulları ve kapsamı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 478 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "D. Otelciye tevdi /1. Otelcilerin mesuliyeti / 1. Şartları ve şümulü" şeklindeki ibareler, Tasarıda, "D. Konaklama yeri, garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlere bırakma /1. Konaklama yeri işletenlerin sorumluluğu / ...
(Şerh No: 11177 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:47)

 Bilgi  [BK. 575] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 477 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 575 inci maddesinde, ardiyecinin malları geri verme yükümlülüğü düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 477 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "V. Emtianın iadesi" şeklindeki İbare, Tasarıda, "V. Malların geri verilmesi" şekline dönüştürülmüştür. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre bir hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 11176 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:46)

 Bilgi  [BK. 574] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 476 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 574 üncü maddesinde, ardiyecinin hakları düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 476 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Ardiye sahibinin hakları" şeklindeki ibare, Tasarıda, "IV. Ardiyecinin hakları" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 476 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile aynı maddenin ikinci fıkrası, birbiriyle bağlantılı oldukları ...
(Şerh No: 11175 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:45)

 Bilgi  [BK. 573] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 475 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 573 üncü maddesinde, ardiyecinin, kendisine bırakılan şeyleri karıştırma yasağı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 475 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Tevdi olunan eşyanın diğerleriyle karıştırılması" şeklindeki ibare, Tasarıda, "III. Bırakılan şeylerin karışması" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 475 inci maddesi tek fıkradan oluştuğu hâld...
(Şerh No: 11174 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:45)

 Bilgi  [BK. 572] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 474 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 572 nci maddesinde, ardiyecinin saklama borcu düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 474 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Ardiye sahibinin muhafaza borcu" şeklindeki ibare, Tasarıda, "II. Ardiyecinin saklama borcu" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 474 üncü maddesi tek fıkradan oluştuğu hâlde, bu fıkranın birinci ve ikinci cümleleri, birbiriyle ...
(Şerh No: 11173 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:44)

 Bilgi  [BK. 571] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 473 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 571 inci maddesinde, ardiyecinin bırakılan ticarî mala karşılık senet çıkarma hakkı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 473 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Ardiye mukavelesi /1. Kıymetli evrak ihracı salâhiyeti" şeklindeki ibare, Tasarıda, ;'C. Ardiyeciye bırakma /1. Senet çıkarma" şeklinde değiştirilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı ...
(Şerh No: 11172 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:44)

 Bilgi  [BK. 570] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 472 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 570 inci maddesinde, mislî şeylerin saklanması düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 472 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Usulsüz tevdi'' şeklindeki ibare, Tasarıda, "B. Mislî şeylerin saklanması" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 472 nci maddesi iki fıkradan oluştuğu hâlde, bu maddenin ikinci fıkrası ayrı konulara ilişkin olması nedeniyle, Tasarıda ...
(Şerh No: 11171 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:43)

 Bilgi  [BK. 569] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 471 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 569 uncu maddesinde, güvenilirkişiye bırakma düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 471 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Yediemine tevdi" şeklindeki ibare, Tasarıda, "IV. Güvenilirkişiye bırakma" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 471 inci maddesinde kullanılan "müstevdi" veya "yediadil" sözcükleri, Tasarıda "güvenilirkişi" olarak belirtilmiştir:...
(Şerh No: 11170 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:42)

 Bilgi  [BK. 568] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 470 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 568 inci maddesinde, saklanan üzerinde üçüncü kişilerin iddiaları düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 470 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "4. Üçüncü şahıslar tarafından istihkak davaları" şeklindeki ibare, Tasarıda. "4. Üçüncü kişilerin iddiaları" şekline dönüştürülmüştür. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 470 inci maddesinde kullanılan "istihkak iddiasında bulunulsa bile"...
(Şerh No: 11169 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:42)

 Bilgi  [BK. 567] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 469 uncu maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 567 nci maddesinde, saklayanların sorumluluğu düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 469 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "3. Müştereken vedia alınması halinde mes'uliyet" şeklindeki ibare, Tasarıda, "3. Saklayanların sorumluluğu" şeklinde değiştirilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre bir hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 11168 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:41)

 Bilgi  [BK. 566] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 468 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 566 ricı maddesinde, geri verme yeri düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun. 468 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "c. İade mahalli" şeklindeki ibare, Tasarıda, "c. Geri verme yeri" şekline dönüştürülmüştür. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre bir hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 11167 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:41)

 Bilgi  [BK. 565] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 467 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 565 inci maddesinde, geri vermede özel durumlar düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 467 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Müstevdiin hakları" şeklindeki ibare, Tasarıda, "b. Özel durumlar" şekline dönüştürülmüştür. Maddenin son fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. Buna göre "Birden çok kişi bir şeyi saklanmak üzere verirse, sözleşmed...
(Şerh No: 11166 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:40)

 Bilgi  [BK. 564] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 466 ncı maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 564 üncü maddesinde, saklatanın geri verme borcu düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 466 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. İstirdat / a. Mudiin hakları" şeklindeki ibare, Tasarıda, "2. Geri verme / a. Genel olarak" şekline dönüştürülmüştür. Böylece 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 466 ncı maddesindeki düzenlemeden farklı olarak, "III. Saklayanın borçları" başlığıyla uyumlu h...
(Şerh No: 11165 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:39)

 Bilgi  [BK. 563] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 465 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 563 üncü maddesinde, saklayanın borçlarından saklama konusunu kullanım yasağı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 465 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Müstevdiin borçları / 1. Vedianın kullanılması mes'uliyeti" şeklindeki ibare, Tasarıda, "III. Saklayanın borçlan / 1. Kullanım yasağı" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 465 inci maddesinin iki...
(Şerh No: 11164 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:38)

 Bilgi  [BK. 562] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 464 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 562 nci maddesinde, saklatanın borçları düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 464 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Mûdün borçlan" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Saklatanın borçlan" şeklinde değiştirilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre bir hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 11163 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:38)

 Bilgi  [BK. 561] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 463 üncü maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 561 inci maddesinde, genel saklama sözleşmesi tanımlanmakta ve saklayanın ücret isteyebileceği durumlar düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 463 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Vedia / I. Tarifi" şeklindeki ibare, Tasarıda, "A. Genel saklama sözleşmesi / I. Tanımı" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 463 üncü maddesinin ikinci fıkrası, Tasarıda ...
(Şerh No: 11162 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:37)

 Bilgi  [BK. 560] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 462 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 560 inci maddesinde, kıymetli evraka bağlanmış alacakların havalesi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 462 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "D. Kıymetli evrak işlerinde havale"' şeklindeki ibare, Tasarıda, "D. Kıymetli evrak konusunda havale" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 462 nci maddesinin son fıkrasında kullanılan "kambiyo senetlerine mümasil...
(Şerh No: 11161 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:36)

 Bilgi  [BK. 559] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 461 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 559 uncu maddesinde, havale edenin, havale yetkisini geri alması düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 461 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Rücu" şeklindeki ibare, Tasarıda, "C. Geri alma" şeklinde değiştirilmiştir. Aynı değişiklik, maddenin metninde de yapılmıştır. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 461 inci maddesinin son fıkrasında kullanılan "havalenin hükümsüzlüğünü istil...
(Şerh No: 11160 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:36)

 Bilgi  [BK. 558] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 460 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 558 inci maddesinde, havale konusunun ifa edilmemesi durumunda, havale alıcısının bildirim yükümlülüğü düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 460 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Tediye olunmamak hâlinde ihbar" şeklindeki ibare, Tasarıda, 'TU. İfa edilmeme durumunda bildirim" şeklinde değiştirilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar ...
(Şerh No: 11159 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:35)

 Bilgi  [BK. 557] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 459 uncu maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 557 nci maddesinde, havale ödeyicisinin borcu düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 459 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Mühalünaleyhin borcu" şeklindeki ibare, Tasarıda, "II. Havale ödeyicisinin borcu" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 459 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, birbiriyle bağlantılı oldukları göz önünde tutularak. Tasarıd...
(Şerh No: 11158 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:35)

 Bilgi  [BK. 556] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 458 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 556 ncı maddesinde, havale eden ile havale edilen arasındaki ilişki düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 458 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Akdin hükümleri /1. Muhil ile muhalünleh arasındaki münasebet" şeklindeki ibare, Tasarıda, "B. Hükümleri / I. Havale eden ile havale alıcısı arasındaki ilişki" şekline dönüştürülmüştür. Metninde yapılan arılaştırma dışında, madd...
(Şerh No: 11157 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:34)

 Bilgi  [BK. 555] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 457 nci maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 555 inci maddesinde, havale tanımlanmaktadır. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 457 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Tarifi" şeklindeki ibare, Tasarıda "A. Tanımı" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 457 nci maddesinde havalenin bir "akit" olarak nitelendirilmesi, teknik bakımdan hatalı bulunduğu için, Tasarı'da yapılan tanımda havalenin bir "hukukî işlem" olduğu belir...
(Şerh No: 11156 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:33)

 Bilgi  [BK. 554] Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 456 ncı maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 554 üncü maddesinde, ticarî temsilcilerin, ticarî vekillerin ve diğer tacir yardımcılarının yetkilerinin sona ermesi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun' 456 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "E. Mümessil ve diğer tüccar vekillerinin vekâletlerinin hitamı" şeklindeki ibare, Tasarıda, diğer tacir yardımcılarının da düzenlendiği göz önünde tutularak, "D. Ticarî temsilcilerin, t...
(Şerh No: 11155 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 29-03-2011 15:33)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,05867100 saniyede 11 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.