Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

BK. MADDE 55

     
 
6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 55
c. Belirlenmesi
Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemez; zarar veya tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat, miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz veya azaltılamaz.

Bu Kanun hükümleri, her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine ya da kişinin ölümüne bağlı zararlara ilişkin istem ve davalarda da uygulanır.
 4  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Bülent AKÇADAĞ, 05-02-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

BK. MADDE 55 İçtihatları

Somut olayda destek ...'in kaza tarihinde herhangi bir işte çalışmadığı, ev hanımı olduğu dosya kapsamı ile sabittir. Mahkemece, hükme esas alınan aktüer raporunda desteğin ev hanımı olduğu ve asgari ücret düzeyinde gelir elde edeceği kabul edilerek hesaplama yapılması yerindedir. Ancak anılan raporda ücretin netleştirilmesi sırasında asgari geçim indiriminin dikkate alınması hatalı olmuştur. Davacının zararının hesaplanması sırasında esas alınan asgari ücret, bir çalışmanın karşılığı değil ekon...
(Şerh No: 17158 - Ekleyen: Av.Ali TAYLAN - Tarih : 26-05-2022)

KARİNE: ÖLEN ÇOCUKLAR ANNE BABALARININ DESTEKLERİDİR. V. SONUÇ 1. Anne-babanın, çocuğunun haksız fiil ve/veya akde aykırılık sonucu ölmesi nedeniyle açtığı destekten yoksun kalma tazminatı davalarında, desteklik ilişkisinin varlığının ispatı için Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir bağlanması şartının aranmayacağına 22.06.2018 günlü ikinci oturumda esas hakkında oy birliği, 2. Anne-babanın çocuğunun haksız fiil ve/veya akde aykırılık sonucu ölmesi nedeniyle açtığı destekten yoksun kalma tazm...
(Şerh No: 16868 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 15-11-2018)

6098 S.K. m.55 mucibince iş kazasına dayalı olarak sigortalının sürekli iş göremezliği nedeniyle hesaplanan maddi zararlarından hakkaniyet indirimi yapılabilmesi mümkün değildir.
(Şerh No: 14478 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-04-2013)

Dava, iş kazası sonucu ölüm sebepli maddi ve manevi tazminat istemidir. 6098 sayılı Kanunun 55. maddesi düzenlemesi kamu düzenine ilişkin ve emredici bir hükümdür. Davaya konu iş kazası, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce meydana gelmekle Kurumun rücuunda 506 S.K. m.26 esas alınacağından ve 26. maddedeki "sigortalı veya hak sahibi kimselerin işverenden isteyebilecekleri miktarla sınırlı olmak üzere..." bölümü, Anayasaya aykırı bulunarak iptaline karar verilmekle Kurumun rücu hakkının y...
(Şerh No: 14080 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-11-2012)

Bu Maddeye Not Girin

BK. MADDE 55 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Gerekçesi
Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Tasarının 54 üncü maddesinden sonra gelmek üzere Tasarıya aşağıdaki gerekçelerle yeni bir 55 inci madde eklenmiştir. Önerge gerekçesi aynen şöyledir: "Borçlar Kanununda, ölüme ve vücut sakatlığına bağlı zararlar ayrı hükümler hâlinde düzenlenmiştir. Ayrı düzenleme, kodifikasyon tarihi itibariyle bu zararların mahiyetinden, yeni kanunumuz bakımından ise, ek olarak bu zararların insan hakkı niteliklerinden kaynaklanmaktadır. "İnsan Zararları" olarak da kav...
(Şerh No: 12076 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-08-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

BK. MADDE 55 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

BK. MADDE 55 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

BK. MADDE 55 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03951311 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.