Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

BK. MADDE 167

     
 
6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 167
III. İç ilişki

1. Paylaşım
Aksi kararlaştırılmadıkça veya borçlular arasındaki hukuki ilişkinin niteliğinden anlaşılmadıkça, borçlulardan her biri, alacaklıya yapılan ifadan, birbirlerine karşı eşit paylarla sorumludurlar.

Kendisine düşen paydan fazla ifada bulunan borçlunun, ödediği fazla miktarı diğer borçlulardan isteme hakkı vardır. Bu durumda borçlu, her bir borçluya ancak payı oranında rücu edebilir.

Borçlulardan birinden alınamayan miktarı, diğer borçlular eşit olarak üstlenmekle yükümlüdürler.
 1  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 05-02-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

BK. MADDE 167 İçtihatları

Temyize konu davada: iş kazası neticesinde işçinin, müteselsil sorumluluk esasına mesnetle alt işverene ve asıl işverene ikame ettiği dava neticesinde hükmedilen tazminatın tamamı asıl işveren tarafından işçiye ödenmiştir ve asıl işveren de ödediği bu tutarı, aralarında işveren mali mesuliyet sigortası sözleşmesi olan sigorta şirketinden -poliçe limiti dahilinde- rücuen talep etmektedir. Davacı, kesinleşmiş mahkeme kararıyla işçiye ödediği maddi tazminatı ve fer'ilerini poliçe limiti dahilin...
(Şerh No: 13740 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2012)

Bu Maddeye Not Girin

BK. MADDE 167 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 146 ncı maddesini karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 166 ncı maddesinde, borcu ifa eden bir müteselsil borçlunun, kendisi ile diğer müteselsil borçlular arasındaki iç ilişkide sorumluluklarının ve onlara karşı rücu hakkının kapsamı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 146 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Müşterek borçlular arasındaki münasebetler / 1. Taksim" şeklindeki ibareler, Tasarıda "III. İç ilişki /1. Paylaşım" şekl...
(Şerh No: 10635 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-03-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

BK. MADDE 167 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

BK. MADDE 167 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

BK. MADDE 167 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02517700 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.