Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

BK. MADDE 316

     
 
6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 316
II. Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu
Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.

Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.
 14  İçtihat    2 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 05-02-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

BK. MADDE 316 İçtihatları

kiracının kiralayana sarf ettiği “senin kolunu kanadını kıracağım” şeklindeki beyanları ve küfür içerir söylemleri kira ilişkisinin çekilmez hale geldiğinin başlıca delilidir. Artık davacı kiralayandan bu olumsuzluklara rağmen ilişkisine devam etmesi beklenemez.
(Şerh No: 17315 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024)

davacı ve davalının birbirleri hakkında şikâyette bulundukları, haklarında ceza mahkemelerinde yargılamalar yapıldığı, böylelikle kira ilişkisinin kiraya veren bakımından çekilmez hâle geldiği anlaşılmakla BK’nın 256/2. (TBK’nın 316/3.) maddesindeki şartların oluştuğu kabul edilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekir. Kiracının ceza davasında beraat etmesi, hukuk yargılaması yönünden sonuca etkili değildir.
(Şerh No: 17302 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024)

Sözleşmedeki hükme rağmen kiracının ticari faaliyetine dönemsel ara vermesi akde muhalefettir.
(Şerh No: 17314 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024)

Kiraya verenler birden fazla ise aralarında zorunlu dava arkadaşlığı mevcut olup, tahliye istemi bölünemeyecek isteklerden olduğundan ihtarnamenin kiralayanların hepsi tarafından düzenlenip gönderilmesi gerekir. Kiraya verenlerden sadece birisi tarafından keşide edilen noter ihtarı hukuki sonuç doğurmaz.
(Şerh No: 17313 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024)

TBK'nun 316.maddesinde düzenlenen “kiracıdan beklenen komşuluk ilişkilerine uyma,kiralayan ve ailesine karşı rahatsız edici ve uygunsuz davranışlardan kaçınma” yükümlülüğünden kastedilen bu davranışların Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil edip etmemesi değildir. Bununla ilgili mutlaka adli makamlara şikayet de bulunulması da gerekli olmayıp, bu husus tanık beyanlarıyla da ispat edilebilir.
(Şerh No: 17312 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024)

Kiracının düşük bedelli sahte kontrat düzenlemesi akde muhalefet olup, tahliye sebebidir.
(Şerh No: 17311 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024)

Sözleşmede belirtilen şarta aykırı olarak ağaçların kesilmesi hali akde aykırılık oluşturur.
(Şerh No: 17310 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024)

Kiracının tadilatı ile binanın statik yapısının bozulması açıktan fena kullanım sayılır ve tahliye sebebidir.
(Şerh No: 17309 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024)

Kiracıya çekilen ihtarın kiralayan veya vekili tarafından çekilmesi gerekir. Kiralayanın babası tarafından çekilen ihtar hukuki sonuç doğurmaz.
(Şerh No: 17308 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024)

Kiraya verilen yerde kaçak priz hattı çekilmesi açıktan açığa kötüye kullanım olup, ihtarsız akdin feshi ve tahliye sebebidir.
(Şerh No: 17307 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024)

Akde aykırılık nedenine dayanılarak açılan davada tahliye kararı verilebilmesi için akde aykırı davranışın önemli ve doğrudan doğruya kiralananın bizzat kullanılması ile ilgili olması gerekir. Bunun dışında sözleşme ile konulan yükümlülüklerin kiracı tarafından yerine getirilmemesi akde aykırılık nedeni ile doğrudan tahliye sonucunu doğurmaz ancak koşulların bulunması halinde akdin feshine yol açar.
(Şerh No: 17306 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024)

Kiracının ruhsatsız yapı yaparak kiralanan yerin mühürlenmesine sebebiyet vermesi özenle kullanma borcuna aykırılık teşkil eder ve kiralayana süre vermeden doğrudan sözleşmeyi fesih hakkı doğururur.
(Şerh No: 17305 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024)

30 günlük akde muhalefet ihtarının kiracıya tebliği gerekir. Bila tebliğ dönen ihtarnamelere dayalı dava açılamaz.
(Şerh No: 17304 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024)

Kiracının köpeğinin çevreye rahatsızlık vermesi akde muhalefet olup, tahliye sebebidir. Kiracıya verilen 30 günlük süreden sonra köpeğin yurtdışına gönderilmesi, doğmuş hakkı ortadan kaldırmaz.
(Şerh No: 17303 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 20-03-2024)

Bu Maddeye Not Girin

BK. MADDE 316 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Mülga Kanun Karşılık Madde
818 Sayılı Kanun: C) MÜSTECİRİN BORÇLARI I - BORCA MUVAFIK SURETTE TEKAYYÜT ADDE 256/ 1-2: Müstecir mecuru kullanırken tam bir ihtimam dairesinde hareket ve apartman icarında bina dahilinde oturanlara karşı icabeden vazifeleri ifa ile mükelleftir. Müstecir vukubulan ihtara rağmen bu mükellefiyete daimî surette muhalefet eder yahut açıktan açığa fena kullanarak mecura daimî bir zarar iras eylerse mucir tazminat ile birlikte icar akdinin hemen feshini talep edebilir.
(Şerh No: 13825 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2012)

Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 256 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarını karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 315 inci maddesinde, kiracının kiralananı Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 256'ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Kiracının borçları / I. Borca muvafık surette takayyüt" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu" şeklinde değiştirilmiştir. Maddenin ...
(Şerh No: 10818 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 11-03-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

BK. MADDE 316 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

BK. MADDE 316 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

BK. MADDE 316 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02894402 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.