Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

BK. MADDE 304

     
 
6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 304
IV. Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu

1. Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk
Kiralananın önemli ayıplarla teslimi hâlinde kiracı, borçlunun temerrüdüne veya kiraya verenin kiralananın sonradan ayıplı duruma gelmesinden doğan sorumluluğuna ilişkin hükümlere başvurabilir.

Kiralananın önemli olmayan ayıplarla tesliminde ise kiracı, kiralananda sonradan ortaya çıkan ayıplardan dolayı kiraya verenin sorumluluğuna ilişkin hükümlere başvurabilir.
 1  İçtihat    2 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 05-02-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

BK. MADDE 304 İçtihatları

Kiralananın ayıplı olarak teslimi nedeniyle kiralananın kullanılmasında imkansızlık veya derecesinde düşüklük meydana gelmiş ise bu durumda kiracının TBK’nun 123. ve 125. maddeleri dairesinde hareket ederek mevcut ayıbı uygun bir sürede kiraya verene ihbar etmesi beklenir. Kiralananda mevcut açık nitelikteki bozukluklara karşın kiracının uzun bir süre kiralananı mevcut hali ile kullanması ve bu konuda uyuşmazlık çıkartmaması, kiracının kiralananı mevcut hali ile kabul ettiği şeklinde yorumlanabi...
(Şerh No: 17336 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 27-06-2024)

Bu Maddeye Not Girin

BK. MADDE 304 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Mülga Kanun Karşılık Madde
818 Sayılı Kanun: Madde 249/2-3:Mecur, akitten maksut olan kullanmak mümkün olmayıcak yahut intifa ehemmiyetli surette azalacak bir halde teslim olunursa müstecir akdi feshe yahut ücretten münasip bir miktarın tenzilini istemeğe salâhiyettardır. Eğer ayıp, müstecirin yahut kendisiyle birlikte yaşayan kimselerin yahut işçilerin sıhhati için ciddi bir tehlike teşkil etmekte ise; mucir bu tehlikeye akdi yaparken vâkıf olmuş veya fesih hakkından feragat etmiş olsa bile yine icarı feshedebilir....
(Şerh No: 13815 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2012)

Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 249 uncu maddesinin ikinci ve son fıkrası ile 250 ve 251 inci maddelerini kısmen karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 303 üncü maddesinde, kiraya verenin, kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluğu düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 249 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "1. Kullanılmağa salih bir halde", 250 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Bilâhare akde muhalif hal hudusu" ve 251 inci maddesinin kenar b...
(Şerh No: 10796 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 09-03-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

BK. MADDE 304 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

BK. MADDE 304 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

BK. MADDE 304 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04207492 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.