Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

5953 S.lı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun - Son Eklenen Şerhler

5953 S.lı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun - Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [BasınİşK. 1] 5953 sayılı Kanun'un tümünü ilgilendiren bir hususu da ilk maddeye ilişkin açıklamada belirtmek isterim: Bilindiği gibi 4857 sayılı İş Kanunu'nda faiz türleri ve faiz başlangıç tarihine ilişkin farklı hükümler yer almaktadır. Ancak 5953 sayılı Yasa içinde faiz türüne ve faiz başlangıç tarihine ilişkin hükümlerin bulunmadığı görülmektedir. Bu nedenle 5953 sayılı Yasa'dan kaynaklanan alacaklara yasal faiz uygulanır. Faiz başlangıç tarihi ise temerrüt tarihidir. Ancak faiz konusunda sözl...
(Şerh No: 529 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 05-11-2009 15:28)

5953 sayılı Kanun'un 2. maddesinde yer alan yazılılık koşulu bir geçerlilik şartı değildir.
(Şerh No: 138 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 20-10-2009 13:19)

 Bilgi  [BasınİşK. 4] Maddede iş sözleşmesinin yazılı olarak yapılması gerektiği düzenlenmiştir. Bu düzenleme bakımından önemli bir sorun yazılılık şartının "ispat şartı mı yoksa geçerlilik şartı mı" olduğu noktasında toplanmaktadır. İş Hukuku gibi kamusal niteliği olan bir alanda hakim gerek uygulanacak hukuku, gerekse davacının hangi kanuna tabi çalıştığını resen belirler. Hal böyle olunca taraflar arasındaki fiili ilişkinin ne şekilde yorumlanacağı ve uyuşmazlığın çözümü taraflar arasındaki sözleşmeden bağımsı...
(Şerh No: 137 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 20-10-2009 13:16)

 Bilgi  [BasınİşK. 2] Maddede ilgili mecralarda çalışanların birtakım kanunlarla yeterince korunmuş oldukları ve "bağımsız" bir fikri faaliyet yürütemeyecekleri gözetilerek bu çalışanlar 5953 sayılı Yasa kapsamı dışına çıkarılmıştır. Bu kişilerin, koşulları mevcutsa 4857 sayılı İş Kanunu'nu kapsamında ya da özel mevzuat dahilinde kamu görevlisi olarak çalışıyor olmaları mümkündür.
(Şerh No: 135 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 20-10-2009 12:50)

Elektronik ortamda yayın yapan gazetelerin de 5953 sayılı Yasa kapsamında "gazete" sayılmalı ve bu işte çalışan fikir ve sanat işçilerinin de 5953 sayılı Yasa kapsamında olduğunun kabul edilmelidir.
(Şerh No: 116 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 18-10-2009 15:50)

 Bilgi  [BasınİşK. 1] Kanun'un 1. maddesinde "gazeteci" kavramından ne anlaşılması gerektiğine ilişkin bir düzenleme yer almaktadır. Buna göre "gazeteci" başka bir deyişle 5953 sayılı Kanun'a tabi bir çalışan sayılabilmek için; - Türkiye'de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında çalışmak, - Fikir ve sanat işi yapmak, - Çalışmanın karşılığında ücret almak, - İş Kanunu'nun işçi tarifi kapsamında olmamak koşullarını "birlikte" taşımak gerekir. Bunun yanında 3984 sayılı Kanun'un 38....
(Şerh No: 69 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 18-10-2009 15:11)

 Bilgi  [BasınİşK. 1] 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Haber Birimlerinde Çalışanlar Madde 38 – Radyo ve Televizyon kuruluşlarının haberle ilgili birimlerinde çalışanlar 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna tabidir. Bu birimlerde çalıştırılacak basın kartlı personelin asgari sayısını Üst Kurul belirler.
(Şerh No: 115 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 18-10-2009 15:08)

 Türkçe  [BasınİşK. 1] Yasanın Kapsamı Bu yasa hükümleri, Türkiye'de yayınlanan gazete ve dergilerle fotoğraf kuruluşlarında her türlü düşünce ve sanat işlerinde çalışan ve İş Yasasındaki "işçi" tanımının kapsamı dışında kalan kimseler ve onların işverenleri hakkında uygulanır. Bu yasanın kapsamına giren düşünce ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlara gazeteci denir.
(Şerh No: 72 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 14-10-2009 17:48)

 Bilgi  [BasınİşK. 1] Giriş maddesine 4857 sayılı İş Kanunu ile 5953 sayılı Yasa arasındaki ilişkiye dair bir bilgi eklemek gerekir: Basın İş Kanunu ile İş Kanunu arasında özel kanun - genel kanun ilişkisi olmadığı artık uygulamada genel kabul gören görüştür. Her ne kadar Yargıtay'ın 1967 tarihli bir kararında iki kanun arasında özel kanun - genel kanun ilişkisi olduğu anlamına gelecek şekilde karar verilmiş ise de bizce de hatalı olan bu yorum daha sonra terk edilmiştir. Artık Yargıtay tarafından da kabul edildiğ...
(Şerh No: 71 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 14-10-2009 17:09)

 Bilgi  [BasınİşK. 1] 5953 sayılı Yasa'yla igili bir bilgiyi paylaşmak Kanun'un ruhunu anlamak bakımından yararlı olabilir: 1961 darbesi sonrasında gazeteciler tarafından subaylara verilen desteğin bir ödülü olarak gazetecilerin çalışma hukukunu düzenleyen 5953 sayılı Yasa'da birçok değişiklik yapılmıştır. Bugün 5953 sayılı Yasa'nın avantajlı noktalarını oluşturan bu değişiklikleri yapan yasa 212 sayılı Yasa'dır. Öylesine çok ve köklü değişiklik yapılmıştır ki günümüzde Basın İş Kanunu'na, uygulayıcılar arasında 2...
(Şerh No: 70 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 14-10-2009 16:35)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02743006 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.