Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 1964/562 E. 1964/761 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
5953 sayılı Kanun'un 2. maddesinde yer alan yazılılık koşulu bir geçerlilik şartı değildir.
(Karar Tarihi : 13.02.1964)
DAVA : Davacı, davalı işverenin gazetesinde fıkra yazarı olarak çalıştığını ve çalışması karşılığı olan paranın verilmediğini ileri sürerek ödetilmesini istemiştir. Davalı vekili, davacı ile yazılı bir sözleşmesi olmadığını ve Basın İş Kanununun emrettiği şekilde yazılı sözleşme yapmayan fikir işçisine ücret vermekle yükümlü tutulmayacağını bildirerek davanın reddini istemiştir. Gerçekten Basın İş Kanununun değişik 4. maddesi hükmünce gazeteci ile kendini çalıştıran işveren arasında iş sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması mecburidir. Bu hüküm bir geçerlilik şartı niteliğinde bulunmadığından ödenmesi gerekir. Maddenin yazılışından ve yazılı iş sözleşmesi yapmayan işverenin aynı kanunun ceza hükümleri uyarınca sorumlu tutulmuş olmasından, anılan mecburiyetin işverene yükletilmiş bir mükellefiyet olduğu anlamı çıkmaktadır. Davacının işverenin gözü önünde gazetesine fıkra yazdığı ve bu fıkraların gazetede yayınlandığı anlaşılırsa, davacı fikir işçisine bu emeğinin karşılığının verilmesi zorunludur. Mahkemece bu esaslar uyarınca inceleme yapılıp istek hakkında bir karar verilmek gerekirken, istekle ilgisi bulunmayan gerekçelerle davanın reddedilmesi kanuna aykırıdır.

KARAR : Temyiz olunan kararın gösterilen sebepten BOZULMASINA,
İlgili Mevzuat Hükmü : Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun MADDE 4 :YAZILI MUKAVELE VE TERFİ ESASI

(Değişik: 4/1/1961 - 212/1 md.)

       Gazeteci ile kendisini çalıştıran işveren arasındaki iş akdinin yazılı şekilde yapılması mecburidir.

       Mukavelede aşağıdaki hususların gösterilmesi şarttır:

       a) İşin nev'i,

       b) Ücret miktarı,

       c) Gazetecinin kıdemi,

       İş nev'inin ve ücretin değişikliğinde mukaveleye derci mecburidir.

       İki yıl gazetede çalışmış olan gazeteci terfie hak kazanır. Terfi mukavelede tesbit edilen yüzde nispetinde yapılır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Engin ÖZOĞUL
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 20-10-2009

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02362299 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.