Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

BasınİşK. MADDE 1

     
 
5953 S.lı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun MADDE 1
KANUNUN ŞÜMULÜ

(Değişik: 4/1/1961 - 212/1 md.)

       Bu Kanun hükümleri Türkiye'de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve İş Kanunundaki "işçi" tarifi şümulü haricinde kalan kimselerle bunların işverenleri hakkında uygulanır.

       Bu Kanunun şümulüne giren fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlara gazeteci denir.
 1  İçtihat    5 Bilgi    1  Türkçe    (Madde son güncelleme Engin Özoğul, 14-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

BasınİşK. MADDE 1 İçtihatları

Elektronik ortamda yayın yapan gazetelerin de 5953 sayılı Yasa kapsamında "gazete" sayılmalı ve bu işte çalışan fikir ve sanat işçilerinin de 5953 sayılı Yasa kapsamında olduğunun kabul edilmelidir.
(Şerh No: 116 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 18-10-2009)

Bu Maddeye Not Girin

BasınİşK. MADDE 1 Şerhler, Notlar, Yorumlar

5953 sayılı Kanun'un tümünü ilgilendiren bir hususu da ilk maddeye ilişkin açıklamada belirtmek isterim: Bilindiği gibi 4857 sayılı İş Kanunu'nda faiz türleri ve faiz başlangıç tarihine ilişkin farklı hükümler yer almaktadır. Ancak 5953 sayılı Yasa içinde faiz türüne ve faiz başlangıç tarihine ilişkin hükümlerin bulunmadığı görülmektedir. Bu nedenle 5953 sayılı Yasa'dan kaynaklanan alacaklara yasal faiz uygulanır. Faiz başlangıç tarihi ise temerrüt tarihidir. Ancak faiz konusunda sözl...
(Şerh No: 529 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 05-11-2009)

Kanun'un 1. maddesinde "gazeteci" kavramından ne anlaşılması gerektiğine ilişkin bir düzenleme yer almaktadır. Buna göre "gazeteci" başka bir deyişle 5953 sayılı Kanun'a tabi bir çalışan sayılabilmek için; - Türkiye'de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında çalışmak, - Fikir ve sanat işi yapmak, - Çalışmanın karşılığında ücret almak, - İş Kanunu'nun işçi tarifi kapsamında olmamak koşullarını "birlikte" taşımak gerekir. Bunun yanında 3984 sayılı Kanun'un 38....
(Şerh No: 69 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 18-10-2009)

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Haber Birimlerinde Çalışanlar Madde 38 – Radyo ve Televizyon kuruluşlarının haberle ilgili birimlerinde çalışanlar 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna tabidir. Bu birimlerde çalıştırılacak basın kartlı personelin asgari sayısını Üst Kurul belirler.
(Şerh No: 115 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 18-10-2009)

Giriş maddesine 4857 sayılı İş Kanunu ile 5953 sayılı Yasa arasındaki ilişkiye dair bir bilgi eklemek gerekir: Basın İş Kanunu ile İş Kanunu arasında özel kanun - genel kanun ilişkisi olmadığı artık uygulamada genel kabul gören görüştür. Her ne kadar Yargıtay'ın 1967 tarihli bir kararında iki kanun arasında özel kanun - genel kanun ilişkisi olduğu anlamına gelecek şekilde karar verilmiş ise de bizce de hatalı olan bu yorum daha sonra terk edilmiştir. Artık Yargıtay tarafından da kabul edildiğ...
(Şerh No: 71 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 14-10-2009)

5953 sayılı Yasa'yla igili bir bilgiyi paylaşmak Kanun'un ruhunu anlamak bakımından yararlı olabilir: 1961 darbesi sonrasında gazeteciler tarafından subaylara verilen desteğin bir ödülü olarak gazetecilerin çalışma hukukunu düzenleyen 5953 sayılı Yasa'da birçok değişiklik yapılmıştır. Bugün 5953 sayılı Yasa'nın avantajlı noktalarını oluşturan bu değişiklikleri yapan yasa 212 sayılı Yasa'dır. Öylesine çok ve köklü değişiklik yapılmıştır ki günümüzde Basın İş Kanunu'na, uygulayıcılar arasında 2...
(Şerh No: 70 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 14-10-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

BasınİşK. MADDE 1 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

BasınİşK. MADDE 1 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

BasınİşK. MADDE 1 Türkçeleştirme Önerileri

Yasanın Kapsamı Bu yasa hükümleri, Türkiye'de yayınlanan gazete ve dergilerle fotoğraf kuruluşlarında her türlü düşünce ve sanat işlerinde çalışan ve İş Yasasındaki "işçi" tanımının kapsamı dışında kalan kimseler ve onların işverenleri hakkında uygulanır. Bu yasanın kapsamına giren düşünce ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlara gazeteci denir.
(Şerh No: 72 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 14-10-2009)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03833604 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.