Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Ses Dosyası  [MK. 720] MK. 720 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6886 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 19-09-2010 12:45)

 Ses Dosyası  [MK. 719] MK. 719 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6885 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 19-09-2010 12:45)

 Ses Dosyası  [MK. 718] MK. 718 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6884 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 19-09-2010 12:44)

5271 sayılı CYY. nın 69/1.maddesi uyarınca hakimin reddini gerektiren nedenler bilirkişiler hakkında da geçerlidir. Aynı yasanın 22. maddesinde ise hakimin davaya bakamayacağı durumlar düzenlenmiştir. CYY. nın 22. maddesinin 1.fıkrasının (h) bendi uyarınca bir davada tanık sıfatıyla dinlenmiş olan hakim bu davada hakim olarak görev yapamayacağı gibi, bir davada tanık olarak dinlenen kişide aynı davada bilirkişilik yapamayacaktır.Dosyada buna aykırı işlem yapılması BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.
(Şerh No: 6883 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 19-09-2010 12:32)

 Ses Dosyası  [MK. 105] MK. 105 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6882 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 19-09-2010 12:29)

Dosya kapsamı, suçun niteliği, kanıt durumu ve CMK. nun 14/3. maddesine göre G____ Mahkemeleri yetkili görüldüğünden buna bağlı O____ Cumhuriyet Başsavcılığının Yetkilendirilmesine KARAR VERİLMİŞTİR.
(Şerh No: 6881 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 19-09-2010 11:34)

Dosya kapsamı, suçun niteliği, kanıt durumu ve CMK. nun 14/3. maddesine göre G____ Mahkemeleri yetkili görüldüğünden buna bağlı O____ Cumhuriyet Başsavcılığının YETKİLENDİRİLMESİNE oybirliği ile karar verilmiştir.
(Şerh No: 6880 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 19-09-2010 11:30)

Yoklama kaçağı ve bakaya suçlarına bakacak mahkemelerin yetkisi konusunda herhangi bir özel düzenleme bulunmaması nedeniyle genel nitelikte olan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre yetkili mahkemenin belirlenmesinin zorunlu olmasına ve 5271 sayılı CMK 12/1.maddesi hükmüne göre; yoklama kaçağı ve celp bakayası suçunda yükümlünün nüfusa kayıtlı bulunduğu yerin bağlı olduğu askerlik şubesinin bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olmasına KARAR VERİLMİŞTİR.
(Şerh No: 6878 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 19-09-2010 11:19)

Suç zabıt varakası ile sanığın savunmasında ismi geçen ve suça konu emvali sanığa getirerek biçtirmesini isteyen Z____ K____ hakkında P____ Sulh Ceza Mahkemesine açılan kamu davasının 5271 S. CMK. nun 11. maddesi uyarınca birleştirilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı biçimde hüküm tesisi BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.
(Şerh No: 6877 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 19-09-2010 11:05)

Sanıkların üzerine atılan suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine, her iki mahkemenin dava dosyaları arasında sanıkları ve suçları yönünden şahsi, hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşılmakla, davaların birlikte yürütülmesinde yarar görüldüğünden dosyalar birleştirilmiştir.
(Şerh No: 6876 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 19-09-2010 10:56)

Sanığın üzerine atılı suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine, 5271 sayılı Yasanın 6. maddesi gereğince Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.
(Şerh No: 6875 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 19-09-2010 10:50)

 Ses Dosyası  [MK. 236] MK. 236 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6869 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 18-09-2010 20:26)

 Ses Dosyası  [MK. 235] MK. 235 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6868 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 18-09-2010 20:23)

 Ses Dosyası  [MK. 234] MK. 234 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6867 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 17-09-2010 19:59)

 Ses Dosyası  [MK. 233] MK. 233 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6866 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 17-09-2010 19:58)

 Ses Dosyası  [MK. 232] MK. 232 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6865 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 17-09-2010 19:56)

 Ses Dosyası  [MK. 231] MK. 231 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6864 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 17-09-2010 19:55)

Bağımsız bölümlerin arsa payları, büyüklükleri veya diğer özellikleri dikkate alınarak her bir bağımsız bölüm yönünden belirlenecek gider ve avans payı ( aidat ), ister malik ister kiracı tarafından ödensin, bağımsız bölüme bağlı olarak oluşan ve sürekli şekilde her ay eksiksiz yönetime ödenmesi gereken bir borç olup bağımsız bölümün satılarak el değiştirmesi ya da kiracının ayrılması halinde, bu kişilerin kullandığı dönem için gerçekleşen harcamaların yöntemince saptanarak, fazlalık varsa iades...
(Şerh No: 6727 - Ekleyen: Av.Ufuk GÜR - Tarih : 17-09-2010 15:32)

Özel daire bu kararında; haciz saati ile borç miktarının haciz tunağında yazılı olmamasını,saat eksikliğinin giderilmesinin her zaman mümkün ve numarası yazılı olan dosya borcunun da belilenebilir olduğu gerekçesiyle, bu iki hususu uygulanan haczi geçersiz kılabilecek eksiklikler olarak değerlendirmemiştir.
(Şerh No: 6860 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 17-09-2010 13:40)

Elektrik Hırsızlığı suçundan kişiye ceza verilebilmesi için,Uzman elektrikçi bilirkişisi aracılığı ile keşif yapılarak, sanığın evindeki lamba ve elektrikle aletler itibariyle tüketeceği elektrik miktarı tespit edilip,kurulu güç itibariyle suç tarihi öncesi ve sonrası tüketim miktarlarının karşılaştırılması suretiyle tüketimde düşme olup olmadığı saptanması ile suç tarihinde evde ikamet ettiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 6857 - Ekleyen: Av.Sibel BAHADIR - Tarih : 17-09-2010 13:40)

İİK.nun 101/son maddesi hükmünce, nafaka ilamına dayanan alacaklı önce takip yapmadan her zaman aynı derecede ilk hacze iştirak edebilir. İştirak halinde kural olarak satış bedeli garameten paylaştırılır. Ne var ki; hacze takipsiz iştirak eden alacaklının alacağı, İİK.nun 206. maddesine göre "imtiyazlı alacak" durumunda ise; o zaman bu alacaklı satış bedelinden öncelikle pay alır. Başka bir ifadeyle, bu durumda hacze takipsiz iştirak eden alacaklı ile ilk haczi koyduran alacaklı arasında garam...
(Şerh No: 6859 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 17-09-2010 13:19)

ÖZET : Elektrik hırsızlığına ilişkin davada kaçak tespit tutanağının düzenlendiği tarihte suça konu sayacın bulunduğu evde oturan kişilerin tesbiti ile beyanlarının alınması gerekir.
(Şerh No: 6858 - Ekleyen: Av.Sibel BAHADIR - Tarih : 17-09-2010 11:12)

 Önerge  [CMK. 271] (1) Tutuklama kararına itiraz dışındaki itirazlar hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, gerekli görüldüğünde Cumhuriyet savcısı ve sonra müdafi veya vekil dinlenir. (2) İtiraz yerinde görülürse merci, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar verir. (3) Karar itirazın mercie gelmesinden itibaren 3 gün içinde verilir. (4) Merciin, itiraz üzerine verdiği kararları kesindir; ancak ilk defa merci tarafından verilen tutuklama kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.
(Şerh No: 6854 - Ekleyen: Av.Erkan ŞENSES - Tarih : 16-09-2010 13:16)

 Ses Dosyası  [MK. 687] MK. 687 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6853 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 15-09-2010 23:05)

 Ses Dosyası  [MK. 686] MK. 686 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6852 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 15-09-2010 23:03)

 Ses Dosyası  [MK. 685] MK. 685 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6851 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 15-09-2010 23:02)

 Ses Dosyası  [MK. 684] MK. 684 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6850 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 15-09-2010 23:00)

 Ses Dosyası  [MK. 683] MK. 683 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6849 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 15-09-2010 22:59)

 Ses Dosyası  [MK. 230] MK. 230 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6848 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 21:04)

 Ses Dosyası  [MK. 229] MK. 229 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6847 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 21:02)

 Ses Dosyası  [MK. 228] MK. 228 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6846 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 21:00)

 Ses Dosyası  [MK. 227] MK. 227 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6845 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 20:54)

 Ses Dosyası  [MK. 226] MK. 226 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6844 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 20:53)

 Ses Dosyası  [MK. 225] MK. 225 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6843 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 20:52)

 Ses Dosyası  [MK. 224] MK. 224 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6842 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 20:49)

 Ses Dosyası  [MK. 223] MK. 223 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6841 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 20:48)

 Ses Dosyası  [MK. 222] MK. 222 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6840 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 20:47)

 Ses Dosyası  [MK. 221] MK. 221 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6839 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 20:44)

 Ses Dosyası  [MK. 220] MK. 220 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6838 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 20:42)

 Ses Dosyası  [MK. 219] MK. 219 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6837 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 20:41)

 Ses Dosyası  [MK. 218] MK. 218 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6836 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 20:40)

 Ses Dosyası  [MK. 217] MK. 217 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6835 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 20:39)

 Ses Dosyası  [MK. 216] MK. 216 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6834 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010 20:36)

Öldürülen sigortalının hak sahiplerine yapılan harcamalar üzerine, uğranılan Kurum(Bağ-Kur)zararının rücuan ödetilmesi isteminde, 1479 sayılı Yasanın 63. maddesine göre, zararlandırıcı sigorta olayı "...bir kimsenin suç sayılır hareketi ile ..." meydana gelmiş olmalıdır. Oysa onanarak kesinleşen ağır ceza mahkemesi kararınında, davalının murisinin zararlandırıcı sigorta olayına sebebiyet veren adam öldürme eylemi "meşru müdafa" şeklinde tavsif edilip, TCK.(765) 49/2 maddesine göre eylemin "suç...
(Şerh No: 6741 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 15-09-2010 14:47)

 Ses Dosyası  [TTK. 99] TTK. 99 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6833 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 22:10)

 Ses Dosyası  [TTK. 98] TTK. 98 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6832 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 22:10)

 Ses Dosyası  [TTK. 97] TTK. 97 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6831 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 22:09)

 Ses Dosyası  [TTK. 96] TTK. 96 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6830 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 22:09)

 Ses Dosyası  [TTK. 95] TTK. 95 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6829 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 22:08)

 Ses Dosyası  [TTK. 94] TTK. 94 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6828 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 22:08)

 Ses Dosyası  [TTK. 93] TTK. 93 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6827 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 22:08)

 Ses Dosyası  [TTK. 92] TTK. 92 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6826 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 22:07)

 Ses Dosyası  [TTK. 91] TTK. 91 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6825 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 22:07)

 Ses Dosyası  [TTK. 90] TTK. 90 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6824 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 22:06)

 Ses Dosyası  [TTK. 89] TTK. 89 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6823 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 22:06)

 Ses Dosyası  [TTK. 88] TTK. 88 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6822 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 22:06)

 Ses Dosyası  [TTK. 87] TTK. 87 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6821 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 22:05)

 Ses Dosyası  [TTK. 86] TTK. 86 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6820 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 22:04)

 Ses Dosyası  [TTK. 85] TTK. 85 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6819 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 22:04)

 Ses Dosyası  [TTK. 84] TTK. 84 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6818 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 22:04)

 Ses Dosyası  [TTK. 83] TTK. 83 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6817 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 22:03)

 Ses Dosyası  [TTK. 82] TTK. 82 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6816 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 22:03)

 Ses Dosyası  [TTK. 81] TTK. 81 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6815 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 21:57)

 Ses Dosyası  [TTK. 80] TTK. 80 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6814 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 21:57)

 Ses Dosyası  [TTK. 78] TTK. 78 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6813 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 21:56)

 Ses Dosyası  [TTK. 79] TTK. 79 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6812 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 21:56)

 Ses Dosyası  [TTK. 77] TTK. 77 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6811 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 21:56)

 Ses Dosyası  [TTK. 76] TTK. 76 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6810 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 21:55)

 Ses Dosyası  [TTK. 75] TTK. 75 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6809 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 21:54)

 Ses Dosyası  [TTK. 74] TTK. 74 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6808 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 21:54)

 Ses Dosyası  [TTK. 73] TTK. 73 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6807 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 21:53)

 Ses Dosyası  [TTK. 72] TTK. 72 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6806 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 21:53)

 Ses Dosyası  [TTK. 71] TTK. 71 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6805 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 21:52)

 Ses Dosyası  [TTK. 70] TTK. 70 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6804 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 21:52)

 Ses Dosyası  [TTK. 69] TTK. 69 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6803 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 21:51)

 Ses Dosyası  [TTK. 68] TTK. 68 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6802 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 21:51)

 Ses Dosyası  [TTK. 67] TTK. 67 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6801 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 21:49)

 Ses Dosyası  [TTK. 66] TTK. 66 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6800 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010 21:49)

 Ses Dosyası  [MK. 215] MK. 215 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6799 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 14-09-2010 20:59)

 Ses Dosyası  [MK. 214] MK. 214 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6798 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 14-09-2010 20:57)

 Ses Dosyası  [MK. 213] MK. 213 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6797 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 14-09-2010 20:55)

 Ses Dosyası  [MK. 212] MK. 212 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6796 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 14-09-2010 20:52)

 Ses Dosyası  [MK. 211] MK. 211 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6795 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 14-09-2010 19:44)

 Ses Dosyası  [MK. 210] MK. 210 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6794 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 14-09-2010 19:41)

 Ses Dosyası  [MK. 209] MK. 209 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6793 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 14-09-2010 19:39)

 Ses Dosyası  [MK. 208] MK. 208 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6792 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 14-09-2010 19:36)

 Ses Dosyası  [MK. 207] MK. 207 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6791 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 14-09-2010 19:34)

 Ses Dosyası  [MK. 206] MK. 206 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6790 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 14-09-2010 19:33)

İş sözleşmesinin davalı işverence haksız feshedildiğine dayalı kıdem ve ihbar tazminatı istemi ve iş sözleşmesinde özel hakem kaydına yer verildiği, bu nedenle mahkemenin görevsiz olduğu karşı savunmasına dayalı uyuşmazlıkta; 1- İşçi ve işverenler arasındaki uyuşmazlıkların çözüm yeri 5521 Sayılı Kanunun 1. maddesi gereğince iş mahkemeleri olup, doğal yargıcı da iş yargıcıdır. 2- İşçinin işveren karşısında ekonomik açıdan zayıf olduğu iş sözleşmesinin kuruluşunda ve devamında işverene hukuke...
(Şerh No: 6789 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 14-09-2010 13:56)

 Ses Dosyası  [MK. 117] MK. 117 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6788 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 14-09-2010 01:08)

 Ses Dosyası  [MK. 116] MK. 116 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6787 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 14-09-2010 01:07)

 Ses Dosyası  [MK. 115] MK. 115 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6786 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 14-09-2010 01:06)

 Ses Dosyası  [MK. 114] MK. 114 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6785 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 14-09-2010 00:43)

 Ses Dosyası  [MK. 113] MK. 113 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6784 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 14-09-2010 00:42)

 Ses Dosyası  [MK. 112] MK. 112 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6783 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 14-09-2010 00:40)

 Ses Dosyası  [MK. 111] MK. 111 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6782 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 14-09-2010 00:38)

 Ses Dosyası  [MK. 110] MK. 110 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6781 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 14-09-2010 00:37)

 Ses Dosyası  [MK. 104] MK. 104 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6780 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 14-09-2010 00:29)

 Ses Dosyası  [MK. 109] MK. 109 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6779 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 14-09-2010 00:17)

 Ses Dosyası  [MK. 108] MK. 108 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6778 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 14-09-2010 00:16)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,21209097 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.