Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [CMK. 193] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 193.- Madde, kovuşturma evresinin sözlülüğü ve tartışmalılığı ilkesini vurgulamaktadır. Sanık hazır bulunmadan duruşma yapılacak olursa bu ilkeler uygulanmış olamaz. Ancak hukuk düzeni çok ayrık hâllerde ve değişik nedenlerle sanık bulunmadan duruşma yapılacak hâlleri göstermiş bulunuyor. Temel esas sanığın huzuru ile duruşma yapılması olduğundan, sanık gelmemesinin geçerli nedenlerini ispat edemezse ihzarına karar verilebilecektir. Alman Kanunu, sanığın duruşmada bulunmasını güvence altı...
(Şerh No: 1672 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 10:05)

 Bilgi  [CMK. 192] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 192.- Madde, bütünü ile duruşmayı yönetme ve sanığı sorguya çekme görevini mahkeme başkanı veya hâkime vermiş bulunmaktadır. Delillerin ikame edilmesini, sırasını ve belirlenmesini, tartışılmasını da yine mahkeme başkanı sağlayacaktır. Ancak mahkeme başkanı tarafından emrolunan bir tedbire taraflardan birisi itiraz ederek, böyle bir tedbirin kabul edilemeyeceğini iddia edecek olursa, o zaman mahkemenin bir karar vermesi gerekecektir. Görülüyor ki, ikinci fıkra hükmü ancak toplu mahkemelerd...
(Şerh No: 1671 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 10:04)

 Bilgi  [CMK. 191] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 191.- Duruşmanın başlamasına ilişkin bu madde ile, 1412 sayılı Kanunun 236 ncı maddesine göre yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir: Sanığa iddianame okunduktan sonra susma ve yüklenen suç hakkında konuşmama hakkı olduğunun bildirilmesi yeni bir ekdir. Yeni maddeye göre, sanığa haklarının gerçekten anlayabileceği bir biçimde açıklanarak anlatılması zorunlu hâle getirilmiştir. Getirilen yeni ve önemli hüküm, iddianamenin kabulü kararının okunmasıdır. Bu okunma anı büyük önem taşım...
(Şerh No: 1670 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 10:04)

 Bilgi  [CMK. 190] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 190.- Maddenin kabul ettiği ilke, duruşmaya ara verilmeksizin devam olunması ve hüküm verilmesidir; zorunlu hâllerde en kısa süre ile ara verilebilecektir. Sanık, avukatının mazeretinin bulunması nedeniyle duruşmaya ara verilmesini isteyemez; ancak avukat zorunlu vekil ise, yani Kanunun zorunlu avukatlığı kabul ettiği bir hâl varsa, duruşmaya ara verme isteminin kabulü gerekir. Bu hâlde de en kısa sürenin verilmesi birinci fıkranın hükmü gereğidir. Ancak bu yeni avukatın dosyayı incelemes...
(Şerh No: 1669 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 10:04)

 Bilgi  [CMK. 189] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 189.- Madde duruşmaya katılacak Cumhuriyet savcısı ve avukat sayısı bakımından herhangi bir kısıtlama getirilemeyeceğini hükme bağlamış bulunmaktadır. Bazı ülkelerde kabul edilmiş olan bu kısıtlama olanağını Tasarı uygun görmemiştir.
(Şerh No: 1668 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 10:04)

 Bilgi  [CMK. 188] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 188.- Maddenin birinci fıkrası duruşmada mutlaka bulunmaları zorunlu olan usul aktörlerini belirlemektedir. Tasarı, sulh ceza mahkemelerindeki duruşmalarda Cumhuriyet savcısının bulunmaması hakkındaki uygulamayı sürdürmektedir. Yabancı ülkelerin bazılarında bu tür basit ve hafif suçları yargılayan mahkemelerde polisin iddiacı olarak bulunması yeterli sayılmaktadır. Maddenin son fıkrası, hukukumuz yönünden çok önemli bir konuyla ilgilidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına ve a...
(Şerh No: 1667 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 10:04)

 Bilgi  [CMK. 187] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 187.- Madde, kapalı duruşmalarda hazır bulunabilecek kimseleri ve bu konudaki yayın yasaklarını düzenlemiş bulunmaktadır: Mahkeme, bazı kişilerin duruşmada hazır bulunmasına izin verebilir. Bu kişiler duruşmanın kapalı olmasını gerektiren hususları açıklamamaları için mahkeme başkanı veya hâkim tarafından uyarılırlar; uyarıldıkları tutanağa geçirilir. Bu duruşmaların içeriğinin yayınlanması dördüncü fıkradaki ağır para cezasının uygulamasını gerektiren bir cürüm oluşturur. Bu yayın yasağ...
(Şerh No: 1666 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 10:04)

 Bilgi  [CMK. 186] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 186.- Açıklık, adîl yargılama yönünden duruşmanın temel karakterini oluşturduğundan ve açıklığın kaldırılması ancak zorunlu ve Kanunun belirlediği hâllerde söz konusu olabileceğinden, açıklığı kaldırma kararının bütün nedenleriyle birlikte tutanağa geçirilmesi kabul edilmektedir.
(Şerh No: 1665 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 10:03)

 Bilgi  [CMK. 185] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 185.- Madde sanığın yaş küçüklüğü nedeniyle duruşmanın kapalı yapılacağı hâli göstermektedir. Tasarı, onsekiz yaşını doldurmamış olanların duruşmalarının kapalı olacağını kabul etmiştir. Bu hâlde, hüküm de kapalı duruşmada açıklanır. Maddenin ikinci fıkrası, cezalardan ayrı olarak hükmedilebilecek güvenlik tedbirlerine ilişkin duruşmaların da kapalı olarak yapılmasını kabul etmiştir. Gerçekten güvenlik tedbirleri münhasıran kişinin lehine yönelik olduğundan, adı geçenleri açıklığın neden ...
(Şerh No: 1664 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 10:03)

 Bilgi  [CMK. 184] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 184.- Madde, 182 inci madde gereğince açıklığın kaldırılması istemine ilişkin olarak yapılacak duruşmanın esasta açık olacağını, istem hâlinde veya mahkemenin takdirine göre kapalı da yapılabileceğini kabul etmektedir.
(Şerh No: 1663 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 10:03)

 Bilgi  [CMK. 183] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 183.- Madde, ülkemiz bakımından yeni bir hüküm getirmiş olmaktadır. İtalya, İspanya, Polonya’da, bazen duruşmalar kayda alınarak veya kısmen televizyonda yayınlanmakta ve bu yayınların halkın haber alma gereksinimi karşılaması veya eğitim amacıyla yapıldığı öne sürülmektedir. Ancak öğreti, bu tür yayınların suçsuzluk karinesini ihlâl ettiğini, mahkeme salonuna şiddet getirdiğini, adaletin koşulu olan sükûneti bozduğunu, savunmayı güçleştirdiğini, adalete siyasetin karıştırılmasını tahrik e...
(Şerh No: 1662 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 10:03)

 Bilgi  [CMK. 182] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 182.- Duruşma aşamasının genel karakterleri, bütün karşılaştırmalı ceza usulü mevzuatında, açıklık, sözlülük (şifahîlik), tartışmalılık (diyalog) ve işi bir duruşmada bitirme (Fransızca deyimi ile concentation) dir. Açıklık, şifahîlik, tartışmalılık usulde egemen ithamî niteliğe bağlıdır. Duruşmanın açıklığı; hem iyi bir adaletin güvencesidir ve hem de suç yönünden genel önlemeyi sağlar. Madde, açıklık kuralını duruşmayı ilgilendiren bir kurum oluğu için sistematik açıdan duruşma bölümün...
(Şerh No: 1661 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 10:03)

 Bilgi  [CMK. 181] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 181.- Madde, gecikmeye neden olup olmayacağını göz önüne almaksızın tanık ve bilirkişinin dinleneceği günü bildirme zorunluluğunu getirmiştir. Belirlenen gün Cumhuriyet savcısına, sanığa ve avukatına bildirilecektir. Düzenlenen tutanağın örneği de hazır bulunan Cumhuriyet savcısına ve avukata verilecektir. Ayrıca duruşma hazırlığı aşamasında mahkeme yeniden keşif veya muayene yaparak dosyayı olgunlaştırmak ve duruşmaya tam olarak hazırlamak gereksinimini duyarsa, bundan Cumhuriyet savcısın...
(Şerh No: 1660 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 10:03)

 Bilgi  [CMK. 180] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 180.- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı maddesinde yer alan “adil yargılama” ve “sözlülük” ilkeleri gereği ve bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda; esas hakkında hükmü verecek olan mahkemenin tanığı (ve özellikle sanığı) bizzat kendisinin duruşmada dinlemesi zorunludur. Maddede bu kuralın kabul edilebilen ender istisnalarından birisi düzenlenmiştir. Madde gereğince tanık veya bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenebileceği hâller şunlardır: 1....
(Şerh No: 1659 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:52)

 Bilgi  [CMK. 179] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 179.- Maddenin birinci fıkrası, yargılanan sanığı, silâhların eşitliği ilkelerini göz önünde bulundurmak suretiyle ve savunma hakkının gereği olarak, doğrudan doğruya davet ettireceği ve getireceği bilirkişi ve tanıkların ad ve adreslerini, Cumhuriyet savcısına makul bir süre içinde bildirmekle yükümlü tutmuştur. Cumhuriyet savcısı böylece bir sürpriz ile karşı karşıya kalmayacaktır. İkinci fıkra, yine silâhların eşitliği ilkesini uygulamış ve bu defa Cumhuriyet savcısının, iddianamede gö...
(Şerh No: 1658 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:52)

 Bilgi  [CMK. 178] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 178.- Madde, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından, bir kimsenin daveti hakkında 177 üncü maddeye göre sanık tarafından yapılan istemin, reddine ilişkindir. Madde ret hâlinde sanığa iki hak vermektedir. 1. Sanık, o kimseyi doğrudan doğruya davet ettirebilir. Bu hâlde sanık bir dilekçe ile başvurur ve o kimsenin yol giderleri ile tarifesine göre ödenmesi gerekli tazminat bedelini mahkeme kalemine yatırır. Bunun üzerine kişi mahkemece çağırılır ve davetiye ile birlikte yatırılan para kendi...
(Şerh No: 1657 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:51)

 Bilgi  [CMK. 177] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 177.- 176 nci madde gereğince sanık, tanık veya bilirkişinin davetini veya bazı savunma delillerinin toplanmasını isteyecek olursa, duruşma gününden en az beş gün önce mahkeme başkanına veya hâkime bir dilekçe ile bunları ve istemine ilişkin olayları bildirecektir. Mahkeme başkanı veya hâkim bu dilekçeyi hemen inceleyerek kararını verecek ve kararını sanığa bildirecektir. Sanığın kabul edilen istemleri ise aynı surette Cumhuriyet savcısına da bildirilecektir.
(Şerh No: 1656 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:51)

 Bilgi  [CMK. 176] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 176.- Maddenin birinci fıkrasına göre iddianame, bütün ceza yargılamalarında, sulh ceza işleri de dahil olmak üzere sanığa davetiye ile birlikte tebliğ edilecektir. Sanığın, ne ile suçlandığını öğrenmesi temel haklardan olduğundan, madde bu hakkı sağlama amacına yönelik olarak düzenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrası, 1412 sayılı Kanunun 209 uncu maddesindeki mazereti olmaksızın gelmeyen sanığın tutuklanacağı deyimi yerine yakalama müzekkeresi çıkarılmasını öngörmüştür. Bu hüküm, Tasarının...
(Şerh No: 1655 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:49)

 Bilgi  [CMK. 175] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 175.- Ceza adalet sisteminin işlemesinde, temelde soruşturma ve kovuşturma evreleri arasında bir orta aşama (Almanların Zwishenverfahren adını verdikleri) bulunduğu 173 üncü maddenin gerekçesinde açıklanmıştır. Ayrıntılar için söz konusu maddenin gerekçesine bakılmalıdır. Orta aşamada yapılacak işlemler için 178 ilâ 181 inci maddelere ve gerekçelerine bakılmalıdır. Tasarı bu orta aşamayı kovuşturma evresi kapsamında kabul ettiği için, iddianamenin verilmesi ile kamu davası açılmış olacak ...
(Şerh No: 1654 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:49)

 Bilgi  [CMK. 174] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 174.- (5353 sk. değ.) 5271 sayılı Kanunun 174 üncü maddesi değiştirilmiştir. Kamu davasının tek veya zorunlu olduğunda birbirini izleyen oturumlarda ve mümkünse bir günde sonuçlandırılmasını gerçekleştirebilmek amacıyla; iddianamenin, hukuken geçerli ve yeterli delillerin toplanmasından ve dava açma koşullarının gerçekleşmesinden sonra, tüm yönleriyle doğru ve eksiksiz olarak mahkemeye verilmesi gerekmektedir. Yeterli delil bulunmadan veya toplanmadan âdeta delilsiz davanın açılmış olm...
(Şerh No: 1653 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:49)

 Bilgi  [CMK. 173] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 173.- Madde, Cumhuriyet savcısının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlarına karşı itirazı ve bunun incelenmesi ile görevli mercii ve usulü göstermektedir. Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlara karşı maslahata uygunluk sistemini kabul eden ülkelerde de Cumhuriyet savcısının vereceği takipsizlik kararlarına karşı kanun yoluna başvurulabilmesi kabul edilmektedir. Tasarı 175 inci maddesinde kovuşturmaya yer olmadığı hakkındaki kararların, yeni delil, iz, eser ve emare olmadan değiştir...
(Şerh No: 1652 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:48)

 Bilgi  [CMK. 172] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 172.- 1412 sayılı Kanunun l64 üncü maddesinde, yeterli delil bulunmaması veya keyfiyetin takibe değer görülmemesi hâlinde, takipsizlik kararı verilmesine dair hüküm yer almaktadır. Tasarı ilk olarak bu işlemi belirlemek üzere “kovuşturmaya yer olmadığına dair karar” terimini getirmiştir. Soruşturma evresinden kovuşturmaya geçip geçmeme söz konusu olduğundan bu terim değişikliği uygun görülmüştür. Madde ayrıca kamu davasının açılması için şüpheyi haklı kılacak yeterlikte ve kuvvette delil, ...
(Şerh No: 1651 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:48)

 Bilgi  [CMK. 171] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 171.- Günümüz karşılaştırmalı ceza muhakemesi hukukunda önemli bir sorun da Cumhuriyet savcısının soruşturma yapmak, kamu davasını açmak veya açmamak yetkisine sahip olup olmamasıdır. Bunun anlamı yasallık sistemi yanında maksada uygunluk sistemine ne derecede veya ölçüde yer verilebileceğidir. Yasallık anlayışı Almanya, İtalya, İspanya’da, İsviçre’nin bazı kantonlarında ve hemen bütün doğu Avrupa ülkelerinde ve bugüne kadar ülkemizde geçerlidir. Hemen açıklanmalıdır ki, yasallık sistemin...
(Şerh No: 1650 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:48)

 Bilgi  [CMK. 170] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 170.- Tasarı bu maddesi ile kamu davasını açmak görevini, doğrudan doğruya Cumhuriyet savcısına vermiş bulunmaktadır. Kanunların gösterdiği istisnalar dışında dava Cumhuriyet savcısı tarafından açılacaktır. Bu konuda karşılaştırmalı mevzuatta birbirinden farklı usullere başvurulduğu görülüyor. Türkiye’nin de dahil bulunduğu tipteki mevzuatlar, soruşturmayı yürütenin kamu davasını da açmasını kabul etmektedir. Alman Usul Kanunu l70 nci maddesinde bu usulü kabul etmiş bulunuyor. Şüpheli bak...
(Şerh No: 1649 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:48)

 Bilgi  [CMK. 169] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 169.- Madde, soruşturma evresinde yapılacak işlemlerin icrası yönünde bir temel koşulu göstermekte ve işlemlerin tutanağa bağlanması usulünü düzenlemiş bulunmaktadır. Soruşturma işlemleri yapılırken mutlaka bir zabıt kâtibi bulunacaktır; aksi takdirde işlem hukuken yok sayılır. Zabıt kâtibi kanun ve nizamlara göre atanmış bir Devlet memuru olacaktır; ancak ivedi hâllerde, Cumhuriyet savcısı veya o yer sulh ceza hâkimi, yemin vererek diğer bir kimseye, istisnaen, zabıt kâtibi görevini vere...
(Şerh No: 1648 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:46)

 Bilgi  [CMK. 168] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 168.- Madde, 164 ncı maddenin belirttiği görevin icrasında ortaya çıkabilecek (engelleyecek) olaylar karşısında kolluğun yetkisini belirtmektedir. Olay yerinde kolluk, görevini yaparken giriştiği işlemleri kasten ihlâl eden veya yetkili olarak aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri gerektiğinde kuvvet de kullanarak zorla bu eylemlerinden men edecektir. Bu men ediş, işlemler sonuçlanıncaya kadar devam edebilecektir. 1412 sayılı Kanunun 157 nci maddesinde bu gibi hâllerde gözaltına alm...
(Şerh No: 1647 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:46)

 Bilgi  [CMK. 167] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 167. - [1] Adlî kolluk görevlilerinin nitelikleri ve bunların hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi, diğer hizmet birimleri ile ilişkileri, değerlendirme raporlarının düzenlenmesi, uzmanlık dallarına göre hangi bölümlerde çalıştırılacakları ve diğer hususlar; bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.
(Şerh No: 1646 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:46)

 Bilgi  [CMK. 166] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 166. - [1] Cumhuriyet başsavcıları her yılın sonunda, o yerdeki adlî kolluğun sorumluları hakkında değerlendirme raporları düzenleyerek, mülkî idare amirlerine gönderir.
(Şerh No: 1645 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:45)

 Bilgi  [CMK. 165] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 165. - [1] Gerektiğinde veya Cumhuriyet savcısının talebi halinde, diğer kolluk birimleri de adlî kolluk görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durumda, kolluk görevlileri hakkında, adlî görevleri dolayısıyla bu Kanun hükümleri uygulanır.
(Şerh No: 1644 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:45)

 Bilgi  [CMK. 164] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 164.- Madde, suç karşısında kolluk âmir ve memurlarının temel görevini belirtmektedir; bu görevlerin yerine getirilmesi için Cumhuriyet savcısından emir alınmasına gerek yoktur. Görev, suçluları aramak ve işin aydınlatılması için ivedi tedbirleri almaktır. Böylece suç karşısında kolluğa düşen araştırma fonksiyonunun yerine getirilmesine derhâl girişileceği açıklanmış olmaktadır. Söz konusu görevler yerine getirilirken düzenlenecek evrak herhangi bir gecikmeye neden olunmaksızın hemen C...
(Şerh No: 1643 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:45)

 Bilgi  [CMK. 163] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 163.- Bu madde, bir bakıma 160 üncü maddede yer alan hükümlerin tamamlayıcısı niteliğindedir. Soruşturma evresinde temel yetkili Cumhuriyet savcısıdır. Ancak, bu maddeye göre, suçüstü hâli ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısına erişilemediğinde soruşturma işlemleri sulh ceza hâkimi tarafından yapılabilecektir. Madde, üçüncü bir hâl olarak da, olayın genişliği itibarıyla Cumhuriyet savcısının gücünü aşmasını öngörmüştür. Sulh ceza hâkiminin, bu madde gereğince sor...
(Şerh No: 1642 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:42)

 Bilgi  [CMK. 162] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 162.- Tasarının kabul ettiği sistemde soruşturmanın Cumhuriyet savcısı tarafından yapılması ve kolluğun yardımından yararlanılması esastır. Ancak soruşturma işlemleri kişi özgürlüklerine ve özel hayata müdahaleyi gerektirdiğinde hâkime başvurulması esastır. Cumhuriyet savcısı bir araştırma işleminin hâkim tarafından yapılmasının zorunlu olduğunu da takdir edebilir. Sorgu hâkimi bulunmayan sistemlerde bu husus zorunluk da arz edebilir. İşte madde bu ihtiyacı karşılamak amacıyla kaleme alı...
(Şerh No: 1641 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:39)

 Bilgi  [CMK. 161] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 161.- Madde, soruşturma evresinde gerekli araştırmalar yapılırken görevli kolluk elemanları, diğer memurlar ve kamu hizmeti yapmakla görevli olanlar arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Maddenin birinci fıkrasında belirtilen ilke Cumhuriyet savcısının, 160 nci maddede belirtilen amaca ulaşmak üzere her türlü araştırmayı yapabilmesidir. Bu amaçla Cumhuriyet savcısı, 160 nci maddede gösterilen sonuçlara varmak amacı ile bütün memurlardan ve kamu hizmeti yapmakla görevli olanlardan her tü...
(Şerh No: 1640 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:38)

 Bilgi  [CMK. 160] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 160.- Madde, Cumhuriyet savcısının temel görevini belirtmektedir. Cumhuriyet savcısı bir suçun işlendiği görünümünü veren bir hâli öğrenir öğrenmez hemen gerçeği saptamak üzere harekete geçecektir; hedefi kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermektir. Demek oluyor ki, ilk iş şüphe karşısında gerçeği belirlemeye çalışmaktır. Bu aşamada kolluk Cumhuriyet savcısının temel yardımcısıdır. Batı hukukunda, kolluğun temelde işi yürüttüğü bu aşamaya araştırma (enquête) denilmektedir. Cum...
(Şerh No: 1639 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:37)

 Bilgi  [CMK. 159] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 159.- Madde, ölümün, Cumhuriyet savcılığına veya sulh ceza hâkimine bildirilmesini, belirli merciler için zorunlu kılan hâlleri göstermektedir. Bu hâller ölümün doğal nedenlerden meydana gelmediği kuşkusunu doğuracak emarelerin varlığı veya ölünün kimliğinin belirlenememesidir. Bu iki hâlde kolluk, belediye memurları veya köy muhtarları durumu derhâl Cumhuriyet savcılığına veya sulh ceza hâkimine bildirmekle yükümlü kılınmışlardır. Bu ihbar üzerine, ceset hakkında ne gibi işlemlerin yapı...
(Şerh No: 1638 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:20)

 Bilgi  [CMK. 158] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 158.- Tasarının soruşturmaya ilişkin İkinci Kitabının Birinci Kısmının Birinci Bölümünün bu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, suçlara ait ihbar ve şikâyetlerin hangi mercilere yapılacağı, üçüncü ve izleyen fıkraları ise ihbar veya şikâyetin yapılmasına ilişkin usul kuralları göstermektedir. İhbarlar Cumhuriyet savcılığına, kolluk makam ve memurlarına ve sulh ceza hâkimlerine, vali ve kaymakamlara, yurt dışında işlenip Türkiye’de takibi gereken yani Türk Ceza Kanununun 3 ilâ 7 nc...
(Şerh No: 1637 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:20)

 Bilgi  [CMK. 157] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 157.- Soruşturma evresinin içeriği ve sınırları, bu evrenin ne suretle cereyan edeceği, aktörleri ve yetkileri Tasarıda saptanmıştır. Soruşturma evresi genel olarak ve esas itibarıyla kamuya karşı gizli biçimde cereyan eder. Usul kanunlarının gösterdiği ve belirli işlemler itibarıyla gizli cereyan edeceği saptanan özel hâllerde ihlâlleri ayrıca cezalandıran hükümler vardır. Bu maddede söz konusu olan soruşturma evresindeki gizlilik ilke veya kuralının ihlâli hâllerinde uygulanacak yaptırım...
(Şerh No: 1636 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:20)

 Bilgi  [CMK. 156] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 156.- 150 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yazılı hâllerde soruşturma evresinde şüphelinin avukatı doğrudan baro tarafından seçilir. Kovuşturma evresinde ise atama mahkemece, seçim baroca yapılır. Madde, Tasarının değişik maddelerinde yer alan ve avukatın yardımından istifade ettirilmenin kanun gereği mecburî olduğu hâllerde işlemin ne suretle gerçekleştirileceğini göstermektedir: İlke, avukat atanması kararının hâkim veya mahkeme tarafından verilmesi, avukatın seçiminin ise b...
(Şerh No: 1635 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:20)

 Bilgi  [CMK. 155] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 155.- Madde, sanığın yasal temsilcisine duruşma gün ve saatinin bildirileceği ve adı geçenin duruşmaya kabul edilerek isterse dinleneceği hükmünü getirmiştir. Böylece yasal temsilci duruşmanın sonuna kadar hazır bulunmak ve gerektiğinde dinlenmesini istemek hakkına sahip olmaktadır. İkinci fıkraya göre sanığın eşi, karı ve koca olsun, birinci fıkranın verdiği hakkı kullanabilecektir. Ancak adı geçenlere, bu hakkı kullanabilmeleri için tebligat yapılması gerekmemektedir.
(Şerh No: 1634 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:19)

 Bilgi  [CMK. 154] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 154.- Madde, avukatın, vekâletnamesinin bulunup bulunmadığının araştırılmasına gerek olmadan yakalanan, gözaltına alınan, muhafaza altına alınan veya tutuklu bulunan şüpheli veya sanık ile her zaman görüşebileceği ilkesini getirmiş bulunmaktadır. Bu hâlde tutukevinin iç düzenine, elbette ki uyulacaktır. Maddede, görüşmenin, savunma hakkının gereğine uygun olarak cereyan edebilmesi için gerekli maddî koşullar da gösterilmiştir. İdare tarafından başkalarının duyamayacağı bir ortamın görüşm...
(Şerh No: 1633 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:18)

 Bilgi  [CMK. 153] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 153.- Madde, savunma hakkı ve silâhların eşitliği ilkeleri bakımından büyük önem taşıyan, avukatın “bilgilere ulaşabilmesi” konusunu düzenlemektedir. Cumhuriyet savcısı, araştırma evresinde dosya esasen elinde bulunduğundan, her türlü bilgiye sahiptir. Avukatın dosyaya ulaşabilmesi hakkı ise, karşılaştırmalı mevzuatta birbirine göre farklı şekillerde düzenlenmiştir. Esas ilke, avukatın delillerin araştırılması yönünden bir tehlike arz etmediği hâllerde dosyaya ulaşabilmesidir. İspanyol Usu...
(Şerh No: 1632 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:18)

 Bilgi  [CMK. 152] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 152.- Madde, ceza davasının, hakkaniyete uygun tarzda adil yargılama ilkesine uygun olarak yürütülebilmesi için, savunma yönünden çok önemli olan bir ilkeyi belirtmektedir: Avukatın, aynı davada birden fazla sanığı veya soruşturmada birden fazla şüpheliyi savunma görevi alabileceği kabul edilmiştir. Ancak bunun koşulu, bu kişilerin davanın savunulmasındaki yararlarının çelişkili olmaması yani birbirine uygun bulunması olarak saptanmıştır.
(Şerh No: 1631 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:18)

 Bilgi  [CMK. 151] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 151.- Madde, 150 nci madde gereğince atanan avukatın görevine ilişkindir. Bu avukat duruşmaları noksansız izleyecek, görevinin gereklerini yerine getirecektir. Görevini gereğince yerine getirmeyerek duruşmada hazır bulunmaz veya vakitsiz olarak duruşmadan çekilecek olursa hâkim veya mahkeme hemen başka bir avukat atayacaktır. Böylece 156 ncı maddeye bir istisna getirilmekte ve avukatın atanması ile birlikte seçimi de hâkim veya mahkeme tarafından yapılmaktadır. Bu hâl duruşmanın ertelenmes...
(Şerh No: 1630 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:18)

 Bilgi  [CMK. 150] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 150.- Madde, ceza soruşturmasında veya davasında avukat atanmasıyla ilgili temel esasları içermektedir. Aslında ceza davasında bir avukattan yararlanılabilmesi temel bir haktır. Ancak bunun sağlanması, ülkenin koşullarıyla orantılıdır. Maddeye göre avukatın seçilmesi ve atanması şüpheli veya sanığın iradesine bağlıdır. Ancak adı geçenler bu seçimi yapabilecek durumda değillerse, istemleri hâlinde kendilerine 156 ncı madde uyarınca avukat seçilir ve atanır. İkinci fıkra, zorunlu olarak ...
(Şerh No: 1629 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:17)

 Bilgi  [CMK. 149] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 149.- Çağdaş karşılaştırmalı ceza usul hukuku, suç nedeni ile takibatta bulunan ve takip edilen arasında çok daha büyük bir eşitlik tesis edecek surette şüpheli ve sanığın haklarını düzenlemiş bulunmaktadır. Bugün savcı, şüpheli ve sanık öğrenmek, katılmak ve eleştirmek haklarına sahiptirler. Ancak bu haklar ve özellikle öğrenmek hakkı, geçen yüzyılın sonunda elde edilmiştir ve bir zafer olarak nitelendirilmelidir. Avrupa hukukunda geçen yüzyılın sonunda kanun koyucular, ilgilinin bir avuk...
(Şerh No: 1628 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:17)

 Bilgi  [CMK. 148] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 148.- Madde, ifade almada veya sorguda başvurulmaması gereken ve bazen kanunlara göre suç oluşturacak olan yasak usulleri göstermektedir. İfadesi alınan veya sorguya çekilen kişinin belli bir şekilde suçlanan bir kişi olması nedeniyle, şüpheli veya sanık statüsünde olduğu konusunda kuşku yoktur. Madde, şüpheli veya sanığın beyanının hür iradesine dayanması gerektiği ilkesini koymaktadır. Böyle olunca, özgür iradeyi engelleyici nitelikte hiçbir davranışa başvurulamaz. Birinci fıkranın i...
(Şerh No: 1627 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:17)

 Bilgi  [CMK. 147] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 147.- Madde, karşılaştırmalı ceza usul hukukunda, kişi özgürlüğü bakımından artık yerleşmiş bulunan temel ilkelere uygundur. Üzerine suç atılan veya şüphe altına sokulan kimsenin savunma hakkını güvence altına almak amacıyla madde, sorgunun veya ifade almanın ne suretle icra edileceğini, ayrıntıları ile göstermektedir. Konulan esaslar, hâkim, mahkeme, Cumhuriyet savcısı, kolluk âmir ve memurları hakkında aynı derecede olmak üzere geçerlidir. Maddenin, şüpheli veya sanığın haklarını saptaya...
(Şerh No: 1626 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:16)

 Bilgi  [CMK. 146] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 146.- Madde, ihzar kurumunun içeriği ve uygulanması bakımından, usul hukukumuz itibarıyla önemli değişiklikler getirmiş bulunmaktadır. Birinci fıkraya göre, ilke olarak, hakkında tutuklama kararı verilebilmesi veya yakalama müzekkeresi kesilebilmesi için yeterli nedenler bulunan şüphelinin veya sanığın ihzarına karar verilebilecektir. Uygulamada önemli olan husus ihzar müzekkeresinin yerine getirilmesidir; bu nedenle son fıkra, ihmalleri ile ihzarı gerçekleştirmeyen sorumluların saptanma...
(Şerh No: 1625 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:14)

 Bilgi  [CMK. 145] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 145.- Maddenin saptadığı ilke, ifadesinin alınması veya sorgusunun yapılması için, kişinin davetiye ile çağrılmasıdır. Ancak madde, kişi gelmezse zorla getirilebileceğinin davetiye yazılabilmesini de öngörmektedir.
(Şerh No: 1624 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:14)

 Bilgi  [CMK. 144] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 144.- Bu madde ile, kimlerin tazminat isteyemeyecekleri tam bir açıklıkla hüküm altına alınmakta, uluslararası normlar, öğretide benimsenmiş görüşler ve Yargıtay içtihatları gözetilerek uygulamada doğabilecek tereddütlerin giderilmesi hedeflenmektedir. Bu düzenlemeye göre, kanuna uygun olarak gözaltına alınan veya tutuklanan kimse: 1. Gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süresini, mahkûmiyetle sonuçlanan bir başka hükümlülüğünden indirme kararı alabildiğinde, indirime konu bu sürenin karşı...
(Şerh No: 1623 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:12)

 Bilgi  [CMK. 143] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 143.- Tazminat, haksız olarak hürriyetinden veya hakkından yoksun bırakılmanın karşılığı olmak üzere ödendiğine göre: 1. “Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar”ı itiraz üzerine veya kamu davası açılmasını haklı saydıracak yeterlikteki delillerin sonradan elde edilmesi ile kaldırılan ve hakkında kamu davası açılan sanık, 2. Beraat eden, ancak, aleyhinde yargılamanın yenilenmesi dolayısıyla yeniden yargılanan sanık mahkûm olup, bu kararı kesinleştiğinde, Devletten aldığı tazminatı yin...
(Şerh No: 1622 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:12)

 Bilgi  [CMK. 142] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 142.- Maddenin birinci fıkrasına göre, tazminat davasının açılması, ilgili kişi hakkındaki kararın veya hükmün kesinleşmesiyle olanaklı hâle gelecektir. Kesinleşme, ilgilisine veya varsa vekiline tebliğ edildiğinde, tebellüğden itibaren üç ay içinde dava açılabilecektir. Karar veya hükmün, tebliğ edilememesi veya tebliğinin herhangi bir nedenle gerçekleştirilmemiş bulunması durumunda dava hakkı, karar veya hükmün kesinleşmesinden itibaren nihayet bir yıllık sürenin sona ermesiyle düşecek...
(Şerh No: 1621 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:12)

 Bilgi  [CMK. 141] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 141.- Usul kurallarına uymama veya keyfî adlî işlemler nedeniyle, suç soruşturması veya kovuşturması sırasında kişilerin uğrayabilecekleri maddî veya manevî zarar hâllerini, maddenin (1) ilâ (8) numaralı bentleri teker teker göstermektedir. Bu hâller gerçekleştiğinde zarar gören kişiler Devleti dava etmek ve zararlarının giderilmesini istemek hakkına sahiptirler. Maddî tazminat istemini haklı kılan hâller şunlardır: Kişinin: 1. Kanunların belirlediği koşullar dışında yakalanması veya tut...
(Şerh No: 1620 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:12)

 Bilgi  [CMK. 140] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 140. - [1] Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebepleri bulunması ve başka suretle delil elde edilememesi hâlinde, şüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri ve işyeri teknik araçlarla izlenebilir, ses veya görüntü kaydı alınabilir: a) Türk Ceza Kanununda yer alan; 1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80), 2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83), 3. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 4. Parada sahtecilik (madde 197...
(Şerh No: 1619 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:09)

 Bilgi  [CMK. 139] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 139. - [1] Soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka surette delil elde edilememesi halinde, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı kararı ile kamu görevlileri gizli soruşturmacı olarak görevlendirilebilir. [2] Soruşturmacının kimliği değiştirilebilir. Bu kimlikle hukukî işlemler yapılabilir. Kimliğin oluşturulması ve devam ettirilmesi için zorunlu olması durumunda gerekli belgeler hazırlanabilir, değiştirilebil...
(Şerh No: 1618 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:03)

 Bilgi  [CMK. 138] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 138.- Madde, arama sonunda, aramanın esasını oluşturan soruşturma ile ilgisi bulunmayan ve fakat diğer bir suç şüphesini harekete geçirecek şeylerin bulunması hâlinde yapılacak işlemi göstermektedir. Bu eşyaya geçici olarak elkonulacak ve durum Cumhuriyet savcılığına, geciktirilmeksizin bildirilecektir.
(Şerh No: 1617 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:03)

 Bilgi  [CMK. 137] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 137.- Madde, 135 nci madde gereğince alınacak kararların nasıl yerine getirileceği hakkındaki usulleri, icra ile görevli olanların neler yapacakları, kayıtların metin hâline getirilmesi, toplanan bilgilerin yargısal değeri, kayıtların muhafazası konularını düzenlemektedir. Buna göre: 1. Cumhuriyet savcısı veya onun görevlendireceği kolluk memuru, istediğinde resmen telekomünikasyonlarla görevli olanlar veya böyle bir hizmeti yerine getirmek hususunda yetkili bulunanlar, kararın uygulanm...
(Şerh No: 1616 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:02)

 Bilgi  [CMK. 136] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 136.- Maddede, avukatın bürosu, konutu ve yerleşim yerindeki telefon, faks, bilgisayar gibi telekomünikasyon araçları hakkında, savunmasını üstlendiği şüpheli veya sanığın işlediği suç nedeniyle, 135 nci maddenin uygulanamayacağı açıklanmıştır. Gerçekten avukatın savunmasını üstlendiği şüpheli veya sanık ile haberleşmesi denetlenemez. Bunun dışında, avukatın kendisi suç işleme şüphesi altındaysa ve diğer dinleme koşulları varsa 135 nci madde uygulanabilecektir.
(Şerh No: 1615 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:02)

 Bilgi  [CMK. 135] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 135.- Telekomünikasyon yoluyla yapılan haberleşmeye girme, mevzuatımızda sadece 30/7/1999 tarihli ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda belirli örgütlü suçlar için düzenlenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına uygun genel bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Tasarı 135 ilâ 138 inci maddeler ile Türk usul hukukundaki bu önemli boşluğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararl...
(Şerh No: 1614 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:02)

 Bilgi  [CMK. 134] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 134.- Madde, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve geçici elkoyma konularını düzenlemektedir. Bireye ait kişisel bilgiler üzerindeki hak, temel insan haklarından olduğundan hakkın kısıtlanabilmesi için yasal düzenleme gerekeceği açıktır. Ancak bilgisayarlardaki kayıtların gerçeğin açığa çıkarılması yönünden, ceza davasında delil, iz, eser ve emare oluşturacağı ortadadır. Bu itibarla madde hem bu olanağı sağlamak ve hem de bireysel yararları saklı tutmak amacıyla b...
(Şerh No: 1613 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:02)

 Bilgi  [CMK. 133] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 133. - [1] Suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olması halinde; soruşturma ve kovuşturma sürecinde, hâkim veya mahkeme, şirket işlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak kayyım atayabilir. Atama kararında, yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın onayına bağlı kılındığı veya yönetim organının yetkilerinin tümüyle kayyıma verildiği açıkça belirtilir. ...
(Şerh No: 1612 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:02)

 Bilgi  [CMK. 132] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 132. - [1] Elkonulan eşya, zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı halinde, hükmün kesinleşmesinden önce elden çıkarılabilir. [2] Elden çıkarma kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından verilir. [3] Karar verilmeden önce eşyanın sahibi olan şüpheli, sanık veya ilgili diğer kişiler dinlenir; elden çıkarma kararı, kendilerine bildirilir. [4] Elkonulan eşyanın değerinin muhafazası ve zarar görmemesi için gere...
(Şerh No: 1611 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:01)

 Bilgi  [CMK. 131] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 131.- Suç nedeniyle alınmış olan eşyanın geri verilmesi uygulamada sıkıntılara yol açtığından, madde, konuyu yeniden düzenlemiş ve 1412 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan düzenlemenin yetersizliğini gidermiştir. 1412 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde sadece mağdura yer verilmiş, sanıktan ve üçüncü kişilerden söz edilmemiştir. Oysa, örneğin sanıktan alınıp da müsaderesine karar verilmeyeceği anlaşılan veya delil olarak bulundurulmasına gerek duyulmayan eşyanın da, mülkiyet hakkın...
(Şerh No: 1610 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:01)

 Bilgi  [CMK. 130] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 130.- Madde, avukat bürolarında arama, elkoyma ve avukatlarla ilişkili postada yapılacak belge ve varakalara elkoyma ile ilgili ve suç nedeniyle yapılacak işlemleri ayrı ve genel hükümlere göre farklı usullere ve özel hükümlere bağlamış bulunmaktadır. Böylece ayrı ve istisnaî usuller getirilmesinin temel nedeni, savunma hakkını sağlam tutmaktır: Avukat ile müvekkilleri arasındaki ilişkilerin tam bir gizlilik içerisinde yürütülmesi, savunma hakkını sağlam tutmanın ve avukatın meslekî sırlar...
(Şerh No: 1609 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:01)

 Bilgi  [CMK. 129] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 129.- 1412 sayılı Kanunun 91 inci maddesinde iki ayrı fıkrada düzenlenen sanığa gönderilen veya sanık tarafından gönderilen mektuplara ait hükümler birleştirilerek tek fıkrada ele alınmıştır. Postayla gönderilen bilgi kavramı açıklanmış ve elektromanyetik araçlarla gönderilenler de buna dahil edilmiştir. Yapılan diğer bir yenilik 1412 sayılı Kanunun 91 ilâ 93 üncü maddelerinin birleştirilmesinden oluşmaktadır; böylece, birbirleri ile ilgili olan maddelerin bir araya toplanması yoluyla, d...
(Şerh No: 1608 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:01)

 Bilgi  [CMK. 128] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 128. - [1] Soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde, şüpheli veya sanığa ait; a) Taşınmazlara, b) Kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, c) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba, d) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, e) Kıymetli evraka, f) Ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, g) Kiralık kasa mevcutlarına, h) Diğer malvarlığı değerler...
(Şerh No: 1607 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:00)

 Bilgi  [CMK. 127] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 127.- İspat aracı olarak yararlı görülen veya müsadereye tâbi eşyayı yanında bulunduran kişi bunu rızası ile teslim etmediği takdirde bu tür eşyaya zor kullanılarak elkonulabileceği yukarıdaki maddelerde belirtilmiştir. Maddede bu eşyaya hangi merciin kararı ile elkonulacağı gösterilmektedir. Maddenin birinci fıkrasına göre, zor kullanarak elkoymaya esasta hâkim karar verecektir. Kişinin rızası olmadan eşyasına elkonulması o eşya üzerindeki tasarruf hakkını kaldırmış olacağından, zorla e...
(Şerh No: 1606 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:00)

 Bilgi  [CMK. 126] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 126.- Madde, elkonulamayacak mektup ve belgeleri göstermektedir. Bunlar: 1. Şüpheli veya sanık ile tanıklıktan çekinebilecek olan kimseler arasındaki mektuplar ve belgelerdir. 2. Ancak elkonulamaması için bunların adı geçenlerin nezdinde bulunması gerekir. Nezdinde bulunmaktan maksat yalnız kişinin üzeri olmayıp, mektup ve belgelerin yerleşim yerinde veya işyerinde bulunması da, kavramın kapsamı içindedir. 3. Mektup ve belgeler, tanıklıktan çekinebilecek olanlarla, şüpheli veya sanı...
(Şerh No: 1605 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 09:00)

 Bilgi  [CMK. 125] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 125.- Bu madde, resmî dairelerdeki dosya ve diğer belgelerin delil olarak mahkemelerde kullanılabilmesi açısından önemli değişiklikler getirmiş ve öncelikle Devletin güvenliği veya temel dış yararları unsurları kullanılmıştır. Bütün bu yeniliklerin amacı, etkin bir ceza yargılama sisteminin oluşturulmasıdır. Bu yapılırken, Devlet sırrı da korunmakta ve yararların dengelenmesine çalışılmaktadır.
(Şerh No: 1604 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 08:56)

 Bilgi  [CMK. 124] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 124.- Madde, kamu davasında suçun ispatı bakımından yararlı görülen veya müsadereye veya Devletin mülkiyetine geçmesi yaptırımına tâbi olan eşyanın muhafazası veya başka bir şekilde güvence altına alınması yetkisini vermektedir. Eşyanın önce yanında bulundurandan teslimi istenecek, vermezse eşyaya elkonulabilecektir. Elkoyma terimi Tasarıda zapt yerine kullanılmakta ve rıza bulunmayan hâllerde zorla şeyi alma yetkisini ifade etmektedir. Madde böylece önemli bir koruma tedbirine yer vermi...
(Şerh No: 1603 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 08:56)

 Bilgi  [CMK. 123] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 123. - [1] İspat aracı olarak yararlı görülen ya da eşya veya kazanç müsaderesinin konusunu oluşturan malvarlığı değerleri, muhafaza altına alınır. [2] Yanında bulunduran kişinin rızasıyla teslim etmediği bu tür eşyaya elkonulabilir.
(Şerh No: 1602 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 08:55)

 Bilgi  [CMK. 122] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 122.- Madde, aramada ele geçirilen kağıtların (evrakın) incelenmesi yetkisini mühasıran hâkime ve Cumhuriyet Savcısına vermiş ve 1412 sayılı Kanunda yer alan, rıza hâlinde kağıtları kolluğun da inceleyebilmesi olanağını kaldırmıştır. Amaç, özel hayatı korumaktır. Kolluk görevlileri belirtilen nitelikte kağıtlara rastladıklarında, bunları ilgilinin rızası olsa bile okumayarak bir zarfa koyacak ve zarfı mühürleyerek hâkime teslim edeceklerdir. Kağıtların zilyedi veya onun temsilcisi isters...
(Şerh No: 1601 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 08:55)

 Bilgi  [CMK. 121] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 121.- Madde, hakkında arama işleminin uygulandığı kimseye işlemin sona ermesinden sonra verilmesi gerekli belgeleri göstermekte ve bunların içeriğine ait bazı hususları belirlemektedir: Verilecek bu belgede cezalandırılacak fiilin niteliği gösterilecek ve elkonulan veya koruma altına alınan şeyler varsa bunların listesini içeren tam bir defter düzenlenerek isterse ilgiliye verilecektir. Ayrıca, elkonulan veya koruma altına alınan eşya mühür altına alınacak veya eşyayı belirlemeye olanak ve...
(Şerh No: 1600 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 08:55)

 Bilgi  [CMK. 120] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 120.- Madde aramada, yasal olarak bulundurulması zorunlu kişiler dışında kimlerin hazır bulunabileceklerini göstermektedir: Aranan yerin sahibi veya aranan eşyanın zilyedi aramada hazır bulunabilir. Adı geçenler hazır bulunmadıklarında, temsilcileri veya ayırt etme gücüne sahip hısımlarından birisi veya kendisi ile beraber oturmakta bulunan bir kişi veya komşusu hazır bulundurulacaktır. Ancak dikkat edilmelidir ki, yerin sahibi veya eşyanın zilyedi, orada bulunmakla beraber aramaya katılm...
(Şerh No: 1599 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 08:55)

 Bilgi  [CMK. 119] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 119.- Madde, arama kararının kimler tarafından, nasıl verileceğini, karar veya emirde ne gibi hususların yer alması gerektiğini, aramanın yapılmasında uyulması gerekli hususları ve istisnalarını göstermektedir. Madde, 1412 sayılı Kanunun konuya ilişkin 97 nci maddesine göre esaslı sayılabilecek değişiklikler getirmiştir. Maddenin temel yapısı aşağıdaki şemada gösterilmiştir: 5353 sk.la üçüncü fıkranın ikinci cümlesi ile beşinci fıkrasındaki "hâkim veya" ibaresi madde metninden çıkarılmışt...
(Şerh No: 1598 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 08:55)

 Bilgi  [CMK. 118] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 118.- Madde, ilke olarak konutta, iş yerlerinde ve diğer kapalı yerlerde aramanın yapılacağı zamanı ve her zaman arama yapılabilecek hâlleri göstermektedir: İlke, söz konusu yerlerde gece vaktinde aramanın yapılmamasıdır. Tasarının 2 nci maddesinin (7) numaralı bendinde gece vakti tanımlanmıştır. Birinci fıkrada belirtilen yerler dışında arama günün her saatinde yapılabilecektir. Madde birinci fıkrasında belirlediği bu ilkeye, yine birinci ve ikinci fıkralarında istisnalar getirmektedir....
(Şerh No: 1597 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 08:55)

 Bilgi  [CMK. 117] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 117.- 116 nci maddede suç ile ilgili bulunan kişilerin nezdinde yapılacak aramaya ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Bu maddede ise adı geçenler dışında kalan kimseler yönünden aramanın koşulları gösterilmektedir. Özel hayatın dokunulmazlığı itibarıyla, suçla ilgisi bulunmayan kişilerin nezdinde arama daha da sıkı bir kısım koşullara tâbi kılınmıştır. Arama yine de 116 nci maddede gösterilen koşullar varsa yapılabilecektir; ancak, maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere suçla ilgisi ol...
(Şerh No: 1596 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 08:54)

 Bilgi  [CMK. 116] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 116.- 116 ilâ 121 ncı maddeler, insan haklarının en önemlilerinden birisini oluşturan özel hayatın dokunulmazlığı ile çok ilgili olan bir usul işleminin, aramanın koşullarını belirlemektedir. Maddeye göre arama: 1. Suç işlediği sanılan, şerik oldukları veya yataklık ettiği düşünülen kişilerin konutlarında, adı geçenlere ait diğer yerlerde, üstlerinde veya bunlara ait eşyada, 2. Suç işlediği sanılan kişinin yakalanması, suçun delil, iz, eser ve emarelerinin bulunması, suçla ilgili eşy...
(Şerh No: 1595 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 08:54)

 Bilgi  [CMK. 115] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 115.- Madde, güvencenin ne gibi hâllerde hükümlüye geri verileceğini veya Hazineye irat kaydedileceğini göstermektedir; esaslar şöylece belirlenmiştir: 1. Hükümlü, 113 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) numaralı bendinde yazılı bütün yükümlülükleri yerine getirdiğinde güvencenin (a) numaralı bendi karşılayan ve güvenceyi belirleyen kararda gösterilen kısmı kendisine geri verilecektir. 2. Güvencenin suç mağduruna veya nafaka borçlusuna verilmemiş olan ve 113 ncı maddenin birinci fıkrası...
(Şerh No: 1594 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 08:54)

 Bilgi  [CMK. 114] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 114.- Madde, mağdurun korunması ile ilgili bulunan ve karşılaştırmalı hukukta artık vatandaşlık hakkını kazanmış olan bu yaklaşım ve cereyana uyarak, niteliği itibarıyla bir hukukî ve mağdurun kişisel haklarını güvence altına alan bir hükmü Türk hukukuna getirmiş bulunmaktadır: Hâkim veya mahkeme ya da Cumhuriyet savcısı henüz hüküm verilmeden güvencenin mağdurun haklarını güvence altına alan veya nafaka borcuna ilişkin olan kısmının, mağdura veya nafaka alacaklısına verilmesini emredebile...
(Şerh No: 1593 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 08:54)

 Bilgi  [CMK. 113] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 113.- Madde 109/3 ncü maddede yer alan güvencelerin hangi hususları güvence altına alacağını belirtmektedir. Maddenin (1) numaralı bendine göre güvence, birinci olarak şüpheli veya sanığın, hazır bulunması gerekli bütün usul işlemlerinde, hükmün infazında veya hâlen veya sonradan altına alınabileceği diğer yükümlülükleri yerine getirmek üzere hazır bulunmasının güvencesini oluşturacak yani ihlâl hâlinde Hazineye gelir kaydedilecektir. İkinci olarak güvence (2) numaralı bendin gösterdiği...
(Şerh No: 1592 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 08:54)

 Bilgi  [CMK. 112] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 112.- Madde, adlî kontrol gereği hükmedilmiş yükümlülüklere uymayan şüpheli veya sanık hakkında uygulanacak yaptırımları göstermektedir: Böyle bir hâlde yetkili yargı mercii, yükümlülüğü ihlâl eden hakkında derhâl tutukluluk müzekkeresi kesebilecek ve hükmedilebilecek hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi göz önüne alınmayacak, yani 109 uncu maddedeki sınırlara uymak zorunlu olmayacaktır. Tasarı, şüpheli veya sanığın, kendisine sağlanan olanağı kötüye kullanmış olmasını göz önünde bulundurara...
(Şerh No: 1591 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 08:54)

Cezaevine sokulan bir belgenin savunma ile ilgili olup olmadığının takdiri avukata aittir.
(Şerh No: 1310 - Ekleyen: Av.Armağan KONYALI - Tarih : 22-11-2009 19:08)

 Bilgi  [CMK. 111] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 111.- Madde, 110 üncü maddede Cumhuriyet savcısına verdiği yetki ile orantılı olarak şüpheli ve sanığa da her zaman adlî kontrolün kaldırılmasını istemek olanağını tanımıştır. Böyle bir istek ileri sürüldüğünde hâkim önce Cumhuriyet savcısının görüşünü alacak ve sonra 110 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan yetkilerini kullanacaktır. Bu husus, maddede ayrıca tekrarlanmıştır. Hâkim, istem üzerine yukarıda belirtilen içerikteki kararlarını beş gün içinde verecektir. Maddenin son fık...
(Şerh No: 1590 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:20)

 Bilgi  [CMK. 110] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 110.- Madde, adlî kontrol kararının soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının istemi ile sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresinde ise görevli ve yetkili yargı mercii tarafından hükmolunacağını belirtmektedir. Hâkim veya mahkeme 109 nci maddede belirtilen yükümlülükleri madde hükmünü göz önünde bulundurarak belirleyecektir. Cumhuriyet savcısının istemi hâlinde bu yükümlülükleri azaltabilecek, çoğaltılabilecek veya bütünü ile kaldırabilecektir. Böylece, amaca yönelik olarak tam bir esnekli...
(Şerh No: 1589 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:19)

 Bilgi  [CMK. 109] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 109.- Yalnız başına tutuklama, hâkimi, şüpheli veya sanık hakkında ya bütünüyle hürriyetten yoksunluğa ya da tam serbest bırakmaya mecbur kılan bir tedbirdir; adı geçenler ya bir yere kapatılacaklar veya tam serbest kalacaklardır. Tasarı bu maddesi ile bu iki durum arasında adlî kontrol kurumunu getirmiş bulunmaktadır. Söz konusu kurum tesis edilirken Alman, İtalyan ve özellikle Fransız hukuku göz önünde bulundurulmuştur. Kurum ilgiliyi özgürlüğünden yoksun kılmamakla birlikte gözlemeyi ve...
(Şerh No: 1588 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:19)

 Bilgi  [CMK. 108] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 108.- Madde, gerek soruşturma, gerek kovuşturma evrelerinde tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunun, merciince belirli aralıklarla mutlaka incelenmesini zorunlu kılmakta ve böylece tutuklama gibi kişi özgürlüğünü geçici olarak yok eden bir tedbirin gereksiz olarak uzamasını önlemek amacını gütmektedir. Soruşturma evresinde, şüpheli veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi, otuzar günlük süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekme...
(Şerh No: 1587 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:19)

 Bilgi  [CMK. 107] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 107.- Maddede tutuklamanın kimlere bildirileceği düzenlenmektedir. Maddede, tutuklamadan ve tutuklamanın uzatılmasına ilişkin her karardan tutuklunun bir yakınına veya belirlediği bir kişiye hâkimin kararıyla gecikmeksizin haber verileceği hükme bağlanmaktadır. Ayrıca soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla, tutuklunun tutuklamayı bir yakınına veya belirlediği bir kişiye bizzat bildirme olanağı da getirilmiştir. Maddenin birinci ve ikinci fıkraları 3/10/2001 tarihli ve 4709 say...
(Şerh No: 1586 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:19)

 Bilgi  [CMK. 106] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 106.- Adlî kontrol mekanizmasının iyi işlemesi ve özellikle davaların makul bir sürede sonuca bağlanabilmesi için, sanığın usul işlemlerinde hazır bulunması gereklidir. Çoğunlukla adresi bilinmediği için şüpheli veya sanığa tekrar ulaşmak, güçlükler yaratmakta ve davalar bu nedenle uzamaktadır. Bu nedenle madde, salıverilen şüpheli veya sanığa, adres değişikliklerini bildirme zorunluluğunu getirmiş ve bilinen adrese yapılacak tebliğlerin şahsına yapılmış sayılacağının şüpheliye veya sanığa...
(Şerh No: 1585 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:19)

 Bilgi  [CMK. 105] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 105.- Madde, adlî kontrolün kaldırılması veya tutuklunun salıverilmesine ilişkin usulü düzenlemektedir. Salıverilme isteminin reddi veya kabulü hakkındaki karar Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık veya avukatları dinlendikten sonra verilecektir; böylece savunma hakkına verilen önem vurgulanmıştır. Yeni getirilen adlî kontrol hâllerinde, kişi tutuklu olmadığı için karar verilmeden önce dinlenmesi de zorunlu olduğundan, çağırılması ve bunun iadeli taahhütlü mektup veya telefonla yapılması k...
(Şerh No: 1584 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:19)

 Bilgi  [CMK. 104] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 104.- Maddenin birinci fıkrasına göre şüpheli veya sanık, tutuklandıktan sonra salıverilmelerini her zaman istemek hakkına sahiptirler. 1412 sayılı Kanundan farklı olarak Tasarı, adı geçenlere soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında yani her zaman salıverilmeyi istemek yetkisini vermiştir. Bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay aşamalarında tutuklu bulunan sanığın salıverilme istemi hakkındaki karar, incelemeyi yapan bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay dairesince veya Yargıtay...
(Şerh No: 1583 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:18)

 Bilgi  [CMK. 103] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 103.- Madde, birinci fıkrasında soruşturma evresinde hakkında Cumhuriyet savcısının istemi ile tutuklama kararı verilmiş olan şüpheli hakkındaki bu kararın adlî kontrol tedbirine çevrilmesi olanağını vermektedir. Cumhuriyet savcısı veya şüpheli ve avukatı sulh ceza hâkiminden tutuklamanın adlî kontrole çevrilmesini isteyebileceklerdir. Dikkat edilmelidir ki, bu usul tutuklamanın adlî kontrole çevrilmesinde uygulanacaktır. Yoksa maddenin ikinci fıkrasına göre Cumhuriyet savcısı soruşturma...
(Şerh No: 1582 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:18)

 Bilgi  [CMK. 102] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 102.- Tutuklamada geçen sürenin, makul olması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5 inci maddesinde öngörülmüş bir temel ilkedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bazı kararlarında görüldüğü gibi, tutukluluğun bu makul süreyi aşması, tazminat ödenmesini gerektirmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği kararların, tüm Avrupa ülkelerince göz önünde tutularak, kanunlarında gerekli değişikliklerin yapıldığı bilinmektedir. Bu hususlar göz önünde tutularak maddede; Ağır ceza mah...
(Şerh No: 1581 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:18)

 Bilgi  [CMK. 101] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 101.- Madde, adlî kontrol kurumu ile de bağlantılı olarak tutuklama kararının verilmesi usulünü şüpheli veya sanığa ciddî güvence sağlamak suretiyle göstermektedir. Tutuklamaya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim veya mahkeme karar verecektir. Bu kararda, tutuklamanın hukukî ve fiilî nedenleri gösterilecek ve karar şüpheli ve sanığa sözlü olarak bildirilecektir. Tutuklamanın koşulları 100 uncu maddede gösterilmiştir. Görüleceği üzere bunların bir kısmı hukukî (maddenin birinci fık...
(Şerh No: 1580 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:16)

 Bilgi  [CMK. 100] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 100.- Tasarı, adlî kontrol kurumunu kabul etmiş bulunması nedeniyle, tutuklama tedbirini bütünü ile yeniden ele almış ve konuya 100 ilâ 108 inci maddeleri kapsayan bağımsız bir bölüm ayırmış, mevzuatımızda yeni hükümler getirmiştir. Tasarıya göre tutuklama, artık istisnaî niteliktedir ve önce düşünülmesi gerekli husus, adlî kontrolün uygulanmasının gerekip gerekmediğidir. Tutuklamanın neden ve koşullarını gösteren bu madde, birinci fıkrasında önceliğin adlî kontrole verilmesi gerektiğini...
(Şerh No: 1579 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:04)

 Bilgi  [CMK. 99] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 99.- Maddeye göre gözaltına alınan kişilerin içerisinde bulundurulacakları nezarethanelere ve kişilerin durumları ile yakalama işlemlerine ilişkin olmak üzere bir yönetmelik hazırlanacaktır. Yönetmelikte düzenlenecek hususlar şunlardır: 1. Nezarethanelerin maddî koşulları, 2. Gözaltına alınmış olan kişi hakkındaki soruşturmanın kim tarafından yürütüleceği, 3. Bu kişinin hangi görevlinin muhafazasına tevdi edileceği, 4. Bedensel ve tıbbî muayenesinin nasıl yapılacağı, 5. Gözaltı işle...
(Şerh No: 1578 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:04)

 Bilgi  [CMK. 98] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 98.- Madde, yakalama müzekkeresinin ne gibi hâllerde çıkarılacağını ve bu hususta yetkili mercileri göstermektedir. Tasarı gıyabî tutuklama kararı verilmesini esasta kaldırmış ve sadece bir istisnayı 248 nci maddenin 5. fıkrasında kabul etmiş bulunduğundan 1412 sayılı Kanunun 131 inci maddesinde yer alan tutuklama müzekkeresine dayanılarak yapılacak yakalamaya maddede yer verilmemiştir. Bunun doğurabileceği sakıncaları ortadan kaldırmak amacıyla, hâkime “yakalama müzekkeresi” düzenleme yet...
(Şerh No: 1577 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:03)

 Bilgi  [CMK. 97] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 97.- Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde kolluk, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkemece yapılan işlemlerin bir belge, rapor veya tutanağa bağlanması gereklidir. Bunlar hukuka ve sürelere ilişkin usul hükümlerine uygun davranıldığını gösterir. Maddeyle yakalama işleminin de bir tutanağa bağlanması öngörülmüştür. Yakalama işlemlerinin sağlıklı biçimde saptanıp izlenebilmesi için tutanakta; şüphelinin hangi suç nedeniyle, hangi koşullarda, hangi yer ve zamanda yakalandığı, yakalamayı kiml...
(Şerh No: 1576 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:03)

 Bilgi  [CMK. 96] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 96.- 90.cı maddenin (3) numaralı fıkrasında soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı suçların fıkranın belirttiği kişilere karşı işlenmesi hâlinde yakalama için şikâyete gereksinim bulunmadığı belirtilmiştir. Bu madde, söz konusu hâllerde şikâyete hakkı olan kimselere veya bunlardan hiç değilse birine yakalamadan haber verme zorunluğunu getirmiş bulunmaktadır.
(Şerh No: 1575 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:03)

 Bilgi  [CMK. 95] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 95.- 3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunla Anayasanın 19 uncu maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, 6/2/2002 tarihli ve 4744 sayılı Kanunla 1412 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin altıncı fıkrasında yapılan değişiklik ile Tasarıda gözaltına almanın da ayrıca düzenlendiği dikkate alınmak suretiyle yakalama ve gözaltına almanın kimlere bildirileceği ayrı bir madde şeklinde düzenlenmiştir. Maddeye göre, kişinin yakalandığı, gözaltına alındığı veya gözaltı süresinin uzatıldığı Cum...
(Şerh No: 1574 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:03)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,28197193 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.