Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TebK. MADDE 35

     
 
7201 S.lı Tebligat Kanunu MADDE 35
ADRES DEĞİŞTİRMENİN BİLDİRİLMESİ MECBURİYETİ:
Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır.

(Değişik fıkra: 19/01/2011 - 6009 S.K./9. md.) Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.

(Değişik fıkra: 19/03/2003 - 4829 S.K./11. md.) Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır.

(Değişik fıkra: 19/01/2011 - 6009 S.K./9 md.) Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır.

(Ek fıkra: 19/01/2011 - 6009 S.K. / 9.md)Daha önce yurt dışındaki adresine tebligat yapılmış Türk vatandaşı, yurt dışı adresini değiştirir ve bunu tebliğ çıkaran mercie bildirmez, adres kayıt sisteminden de yerleşim yeri adresi tespit edilemezse, bu kişinin yurt dışında daha önce tebligat yapılan adresine Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğunca 25/a maddesine göre gönderilen bildirimin adrese ulaştığının belgelendiği tarihten itibaren otuz gün sonra tebligat yapılmış sayılır.
 4  İçtihat    1  Türkçe    1  Ekli Dosya    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 18-01-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TebK. MADDE 35 İçtihatları

Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre yapılan tebligat evrakında tebliğ memurunun adı soyadı ve imzası yoksa tebligat usulsüzdür.
(Şerh No: 17027 - Ekleyen: Kamil ERTUĞRUL - Tarih : 09-07-2020)

Borçlu ile alacaklı arasında yapılan sözleşmenin tebligat adresi ile ilgili hükmünde, sözleşmede yeralan taraf adreslerinin ikametgah adresi olarak kabul edileceği ve adres değişikliği zamanında bildirilmezse eski adrese yapılacak tebliğin geçerli olacağı kararlaştırılmıştır. Sözleşme serbestisi ve belirtilen Tebligat Hükümleri karşısında sözleşmede belirtilen adrese çıkarılan ve "taşınmıştır şerhi" ile bila tebliğ iade edilen tebligatların notere tevdii tarihinde muhataplarına tebliğ edildiğini...
(Şerh No: 3736 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 30-01-2010)

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan yargılanan sanığa davetiyenin 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğüne uygun olarak tebliğ edilmemiş olması sanığın savunma hakkının kısıtlanması anlamına gelir.
(Şerh No: 1849 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 24-11-2009)

Sigorta kaynaklı hasar bedelinin ödenmesine ilişkin tazminat davasında tebligat yapılamayan davalı için Trafik Sicil Amirliğine bildirdiği adrese Tebligat Kanunu md. 35 uyarınca tebligat yapılabilir.
(Şerh No: 720 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

TebK. MADDE 35 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TebK. MADDE 35 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TebK. MADDE 35 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TebK. MADDE 35 Türkçeleştirme Önerileri

Kendisine ya da adresine yasanın gösterdiği yollara göre bildirim yapılmış kimse, adresini değiştirirse yenisini hemen bildirimi yaptırmış yargı yerine bildirmek zorundadır. Bildirildiğinde bundan sonraki bildirimler yeni adrese yapılır. (Değişik fıkra: 19.03.2003 - 4829 s.y./11.m.) Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve yeni adres bildirim görevlisince de belirlenemediğinde bildirim belgesinin bir örneği eski adresteki yapının kapısına asılır ve asılma tarihi, bildirim tarihi sayılır. (Değişik fıkra: 19.03.2003 - 4829 s.y./11.m.) Bundan sonra eski adrese çıkarılan bildirimler, ilgilisine yapılmış sayılır. (Ek fıkra: 06.06.1985 - 3220 s.y./12.m.) Daha önce bildirim yapılmamış olsa bile taraflar arasında yapılan, imzası kamu kurumları önünde açıkça benimsenmiş sözleşmelerde belirtilen adresler ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, tecim kütüklerine, esnaf ve zanaatçılar kütüklerine verilen en son adreslerdeki değişiklikler hakkında da bu madde uygulanır.
(Şerh No: 1118 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 20-11-2009)

Bu Maddeye Dosya Ekleyin

TebK. MADDE 35 Ekli Dosyalar

Toplam üç sayfadan ibaret belgenin ilk sayfasına icra müdürlüğü, dosya numarası, ad-soyad ve adres gibi gerekli bilgileri yazılır. Bu veriler, ikinci ve üçüncü sayfalara kendiliğinden aktarılır. Çıktıları bu ikinci ve üçüncü sayfadan (birbirilerini arkasına gelecek şekilde) alabilirsiniz.
(Şerh No: 6375 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 23-08-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03730512 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.