Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

7201 S.lı Tebligat Kanunu MADDE 35 Türkçeleştirme Önerisi

TebK. MADDE 35 Mevcut Metin
ADRES DEĞİŞTİRMENİN BİLDİRİLMESİ MECBURİYETİ:
Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır.

(Değişik fıkra: 19/01/2011 - 6009 S.K./9. md.) Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.

(Değişik fıkra: 19/03/2003 - 4829 S.K./11. md.) Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır.

(Değişik fıkra: 19/01/2011 - 6009 S.K./9 md.) Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır.

(Ek fıkra: 19/01/2011 - 6009 S.K. / 9.md)Daha önce yurt dışındaki adresine tebligat yapılmış Türk vatandaşı, yurt dışı adresini değiştirir ve bunu tebliğ çıkaran mercie bildirmez, adres kayıt sisteminden de yerleşim yeri adresi tespit edilemezse, bu kişinin yurt dışında daha önce tebligat yapılan adresine Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğunca 25/a maddesine göre gönderilen bildirimin adrese ulaştığının belgelendiği tarihten itibaren otuz gün sonra tebligat yapılmış sayılır.
TebK. MADDE 35 Türkçeleştirme Önerisi
ADRES DEĞİŞTİRMENİN BİLDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU
Kendisine ya da adresine yasanın gösterdiği yollara göre bildirim yapılmış kimse, adresini değiştirirse yenisini hemen bildirimi yaptırmış yargı yerine bildirmek zorundadır. Bildirildiğinde bundan sonraki bildirimler yeni adrese yapılır.
(Değişik fıkra: 19.03.2003 - 4829 s.y./11.m.) Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve yeni adres bildirim görevlisince de belirlenemediğinde bildirim belgesinin bir örneği eski adresteki yapının kapısına asılır ve asılma tarihi, bildirim tarihi sayılır.
(Değişik fıkra: 19.03.2003 - 4829 s.y./11.m.) Bundan sonra eski adrese çıkarılan bildirimler, ilgilisine yapılmış sayılır.
(Ek fıkra: 06.06.1985 - 3220 s.y./12.m.) Daha önce bildirim yapılmamış olsa bile taraflar arasında yapılan, imzası kamu kurumları önünde açıkça benimsenmiş sözleşmelerde belirtilen adresler ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, tecim kütüklerine, esnaf ve zanaatçılar kütüklerine verilen en son adreslerdeki değişiklikler hakkında da bu madde uygulanır.
Ekleyen Üyemizin Notu :


 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Özge YÜCEL
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Şerh Son Güncelleme: 20-11-2009

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01985097 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.