Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MülgaHUMK. MADDE 8

     
 
1086 S.lı (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 8
(Değişik madde: 26/02/1985 - 3156/2 md.)

       Sulh mahkemesi:

       I - İflas davalarıyla vakfa ilişkin davalar hariç olmak üzere, mamelek hukukundan doğan değer veya miktarı beş milyar lirayı geçmeyen davaları,

       II - Dava konusu olan şeyin değerine bakılmaksızın:

       1. İcra ve İflas Kanununun onuncu babında yer alan 269 ve 272 nci ve sonraki maddeleri hükümleri hariç olmak üzere, kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, aktin feshi yahut tesbit davaları, bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları ve bunlara karşılık olarak açılan davaları,

       2. Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ait davaları,

       3. Taşınır ve taşınmaz mallarda yalnız zilyetliğin korunması ile ilgili davaları.

       4. (Değişik alt bend: 09/01/2003 - 4787 S.K./9. md.) Borçlar Kanununun 91, 92 nci maddelerinde mahkeme veya hakime verilen işleri,

       5. Mirascılık belgesi verilmesi hakkındaki isteklerle, bu belgenin değiştirilmesi veya iptali davalarını,

       III - Bu ve diğer kanunların sulh mahkemesi veya hakimlerini görevlendirdiği dava ve işleri,

       Görür.
 3  İçtihat    1 Bilgi    1  Türkçe    (Madde son güncelleme Admin, 20-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MülgaHUMK. MADDE 8 İçtihatları

Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemli davada Görevli Mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.
(Şerh No: 10666 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 05-03-2011)

HUMK 8. maddesinde Sulh Hukuk Mahkemelerinin görevleri sınırlı olarak belirlenmiş, kira sözleşmesinin yeni duruma uyarlanmasına ilişkin davalar bu madde hükümleri kapsamı dışında tutulmuştur. Kira parasının değişen durumlara uyarlanması davalarına, kiranın yıllık tutarı dikkate alınmak suretiyle Sulh ya da Asliye Hukuk mahkemelerinde bakılmalıdır.
(Şerh No: 2036 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 24-11-2009)

Mahkemenin görevi, dava dilekçesindeki taleplere göre belirlenir. Bu taleplerin bir kısmından daha sonra feragat edilmiş olması görevli mahkemenin belirlenmesi yönünden sonuca bir etkili değildir.
(Şerh No: 537 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 05-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

MülgaHUMK. MADDE 8 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Parasal Sınır
Sulh mahkemelerinin görev sınırı 2011 yılı için 7.780 TL olarak belirlenmiştir.Yıllara göre görev sınırı için bkz: [url]http://www.turkhukuksitesi.com/hukuksayfa_humk_parasal.htm[/url]
(Şerh No: 9843 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 05-02-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 8 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MülgaHUMK. MADDE 8 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 8 Türkçeleştirme Önerileri

Sulh hukuk mahkemesi, I-Batkı davalarıyla vakfa ilişkin davalar dışında, malvarlığı hukukundan doğan değer ya da miktarı beş milyar lirayı geçmeyen davaları, II-Dava konusu olan şeyin değerine bakmaksızın, 1.İcra ve İflas Yasası'nın onuncu bölümünde yer alan 269 ve 272. ve sonraki maddeleri dışında, kira sözleşmesine dayanan her tür boşaltma, sözleşmenin bozulması ya da belirleme davaları, bu davalarla birlikte açılan kira alacağı ve ödence davaları ile bunlara karşılık olarak açılan davaları, 2.Taşınır ve taşınmaz mal ya da hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları, 3.Taşınır ve taşınmaz mallarda yalnız eldeliğin korunması ile ilgili davaları, 4.Borçlar Yasası'nın 91, 92. maddelerinde mahkeme ya da yargıca verilen işleri, 5.Kalıtçılık belgesi verilmesi hakkındaki isteklerle bu belgenin değiştirilmesi ya da iptali davalarını, III-Bu yasanın ve diğer yasaların sulh hukuk mahkemesi ya da yargıçlarını görevlendirdiği dava ve işleri görür.
(Şerh No: 178 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 21-11-2009)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03644991 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.