Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

KiraK. Muvakkat Madde 1

     
 
6570 S.lı Gayrımenkul Kiraları Hakkında Kanun Muvakkat Madde 1
Bu kanunun kira bedeline mütaallik hükümleri:

a) Milli Korunma Kanununa tabi olan gayrimenkuller için 1/6/1955 tarihin-den,

b) Milli Korunma Kanununa tabi olmayıp da serbest kira ile kiralanmış olan ve kira akitleri gayrı muayyen müddete inkilabetmiş bulunan gayrimenkullerin kira bedelleri bu kanunun mer'iyete vazından itibaren geçecek altıncı ayı takibeden ay başından,

c) Milli Korunma Kanununa tabi olmaksızın, serbest kira ile kiralanmakta olup da mukavele müddetleri muayyen olan gayrimenkullerde kira akitlerinin hitamından itibaren,

ç) (Değişik: 9/1/1956 - 6634/1 md.) C fıkrasında yazılı gayrimenkullerden bir yıldan fazla müddetle mukaveleye bağlanmış olup da bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte bir seneden fazla müddeti bulunanlar için 1/6/1956 tarihinden itibaren mer'idir.

Bu kanuna göre kiraya zam yapılması icap ettiği hallerde yapılacak zam nispetlerinden aşağı nispette zam yapılacağını veya hiç zam yapılmıyacağını kiralayan, kanunun mer'iyete girmesinden itibaren bir ay içinde yazı ile tebliğ etmediği taktirde mevzuubahis zamlar bu kanunun meri'yete girdiği tarihten bir ay sonra ve yukarıdaki tarihlerden başlamak üzere uygulanır. Bu takdirde kiracı bir aylık müddetin sonundan başlıyarak bir ay içinde mukavelenin feshini ihbar edebilir ve bu ihbardan itibaren iki ay içinde gayrimenkulü tahliyeye mecburdur. Tahliyeye kadar geçen müddetin kirası zammı ile birlikte ödenir.
 1  Türkçe    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Admin, 24-09-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

KiraK. Muvakkat Madde 1 İçtihatları

Bu Maddeye Not Girin

KiraK. Muvakkat Madde 1 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

KiraK. Muvakkat Madde 1 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

KiraK. Muvakkat Madde 1 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

KiraK. Muvakkat Madde 1 Türkçeleştirme Önerileri

Bu yasanın kira ederine ilişkin hükümleri: a) Milli Korunma Yasası kapsamındaki taşınmazlar için 1.6.1955 tarihinden, b) Milli Korunma Yasası kapsamında olmayıp özgür istenç ile kiralanmış olan ve kira sözleşmeleri süresi belirsiz hale gelmiş bulunan taşınmazların kira ederleri bu yasanın yürürlüğe girmesinden başlayarak geçecek altıncı ayı izleyen ay başından, c) Milli Korunma Yasası kapsamına girmeksizin, özgür istenç ile kiralanmakta olup da sözleşme süreleri belirli olan taşınmazlarda kira sözleşmelerinin bitiminden başlayarak, ç) (Değişik: 9/1/1956 - 6634/1 md.) C fıkrasında yazılı taşınmazlardan bir yıldan fazla süreyle sözleşmeye bağlanmış olup da bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihte bir yıldan çok süresi bulunanlar için 1/6/1956 tarihinden başlayarak geçerlidir. Bu yasaya göre kira ederinde artış yapılması gereken hallerde yapılacak artış oranlarından aşağı oranda artış yapılacağını veya hiç artış yapılmayacağını kiralayan, yasanın yürürlüğe girmesinden başlayarak bir ay içinde yazı ile bildirmezse söz konusu artışlar, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bir ay sonra ve yukarıdaki tarihlerden başlamak üzere uygulanır. Bu durumda kiracı, bir aylık sürenin sonundan başlayarak bir ay içinde sözleşmenin sona erdirilmesi için bildirimde bulunabilir ve bu bildirimden başlayarak iki ay içinde taşınmazı boşaltması gerekir. Boşaltmaya kadar geçen sürenin kirası eder artışı ile birlikte ödenir.
(Şerh No: 2049 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009)

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

KiraK. Muvakkat Madde 1 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 8005 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 05-10-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03260899 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.