Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TCK. MADDE 29

     
 
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 29
Haksız tahrik
(1) Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.
TCK. MADDE 29 ile İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri : MülgaTCK.51
 10  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 07-02-2010 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TCK. MADDE 29 İçtihatları

Sanığın, katılanın kendisine hakaret etmesi üzerine tartışma çıktığını savunması karşısında, olayın çıkış sebebi ve gelişmesi üzerinde durularak, haksız tahrik hükmünün uygulanma olanağının tartışılmaması isabetsizdir.
(Şerh No: 16943 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 25-06-2019)

İlk haksız hareketin hangi taraftan geldiğinin araştırılması, bu hususun tespit edilememesi durumunda da sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.
(Şerh No: 16942 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 25-06-2019)

Sanığın eylemini katılandan gelen haksız hareketin etkisiyle gerçekleştirdiği, sanık hakkında bu nedenle TCK'nin maddesi gereğince haksız tahrik hükümlerinin uygulanabileceği gözetilmeden, koşulları oluşmadığı halde TCK'nin maddesi gereğince meşru müdafanın kabulüyle hüküm tesisi bozma nedenidir.
(Şerh No: 16433 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-02-2016)

"Eşini aldatan kadının kasten öldürülmesi, haksız tahrik uygulanması gerektiği"
(Şerh No: 16416 - Ekleyen: Av.Öznur ÇINAR - Tarih : 28-01-2016)

Sanığın akıl hastası olan kardeşine cinsel saldırıda bulunan maktulü, kucağında çocuk olmasına ve çevrediklerin çocuk var uyarılarına rağmen iki el arkadan ateş etmesi sonucu maktulü ve çocuğunu öldürdüğü olayda; çocuk için haksız tahrik oluşturan söz ve davranış bulunmadığı gözetilmelidir.
(Şerh No: 12762 - Ekleyen: Hasan ATAY - Tarih : 12-01-2012)

Sanığın atılı suça sebep olan fiilinden önce katılanın kendisine hakaret ettiği, kendisini aldattığı ve ahlak dışı hayat yaşadığını ileri sürdüğüne göre; gösterdiği tanıklar dinlenmeli daha sonra da haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmelidir.
(Şerh No: 8481 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 30-10-2010)

Olası kastla işlenen suçta haksız tahrik uygulanamaz.
(Şerh No: 8318 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 22-10-2010)

Maktulün, olay yerine sanıkla bir ilgisi olmaksızın arkadaşları ile buluşmaya gelmesi ve bu durumun maktul ve sanık arasındaki önceki husumetle alakasının olmaması, akabinde mağdurun yanında yer alarak sanıkla kavga etmesi birlikte değerlendirilirse maktulden kaynaklanan haksızlığın basit olarak nitelendirilip, haksız tahrik maddesinin uygulamasında en üst sınırdan ceza tayini gerekir.
(Şerh No: 8110 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 16-10-2010)

Başkasının haksız tahrikleri, haksız tahrik sebebi olamaz. Maktuleden kaynaklanan herhangi bir haksız tahrik yoksa sanık hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanamaz.
(Şerh No: 8104 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 15-10-2010)

Maktüller M____ ve A____ ile mağdur Ü____’nün sanığa yönelik tahrik olarak kabul edilen olay öncesi ve olay sırasındaki haksız eylem ve sözlerinin ne olduğu denetime imkan verecek şekilde açıklanmadan tahrik nedeni ile cezadan indirim yapılması,
(Şerh No: 4973 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 04-04-2010)

Bu Maddeye Not Girin

TCK. MADDE 29 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 29.– Maddede ceza sorumluluğunu azaltan bir neden olarak haksız tahrik hâli düzenlenmiştir. Haksız tahrikin ana koşulu, yapılan haksız hareketin fail üzerinde bir hiddet veya şiddetli elem meydana getirmesi ve suçun işlendiği anda failin bu durumda bu etki altında bulunması olduğundan, madde söz konusu psikolojik hâlleri belirtecek biçimde kaleme alınmıştır. Gazap, aslında hiddetlenmeyi ifade eder; şedit bir elem deyimi psikolojik bakımdan aslında hareketsizliğe, pasifliğe yöneltici bir ...
(Şerh No: 965 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TCK. MADDE 29 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TCK. MADDE 29 Yabancı Dil Çevirileri

(1) A person, who commits a crime under the influence of anger or severe pain caused by an unjustifiable incitement, shall be convicted to a sentence of 18 till 24 years in stead of an aggravated life sentence and 12 till 18 years in stead of a life sentence. In other cases there will be a reduction of the penalty by one fourth till three fourth.
(Şerh No: 5848 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TCK. MADDE 29 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]

TCK. MADDE 29 İle İlişkili Diğer Mevzuat Hükümleri

MülgaTCK. MADDE 51.
(DEĞİŞİK MADDE:09/07/1953 - 6123/1 md.)

Bir kimse haksız bir tahrikin husule getirdiği gazap veya şedit bir elemin tesiri altında bir suç işler ve bu suç "ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis" (DEĞİŞİK İBARE KANUN NO:5218/1 RGT:21.07.2004       RG NO:25529) cezasını müstelzim bulunursa müebbet ağır hapis cezasına ve müebbet ağır hapis cezasını müstelzim bulunursa yirmi dört sene ağır hapis cezasına mahkum olur. Sair hallerde işlenen suçun cezasının dörtte biri indirilir.

Tahrik ağır ve şiddetli olursa "ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis" (DEĞİŞİK İBARE KANUN NO:5218/1 RGT:21.07.2004       RG NO:25529) cezası yerine yirmi dört sene ve müebbet ağır hapis cezası yerine on beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir.

Sair cezaların yarısından üçte ikisine kadarı indirilir.
THS Sunucusu bu sayfayı 0,05018306 saniyede 11 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.