Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 995

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 995
2. İyiniyetli olmayan zilyet bakımından
İyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır.

İyiniyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden ancak hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini isteyebilir.

İyiniyetli olmayan zilyet, şeyi kime geri vereceğini bilmediği sürece ancak kusuruyla verdiği zararlardan sorumlu olur.

Gerekçesi için Bkz.
 8  İçtihat    1 Bilgi    1  Değişiklik Önerisi    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 27-02-2010 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 995 İçtihatları

Dava konu taşınmazda taraflar paydaştırlar. Paylı mülkiyette taşınmazdan yararlanamayan paydaş, engel olan öteki paydaş veya paydaşlardan her zaman payına vaki elatmanın önlenilmesini ve/veya ecrimisil isteyebilir. Elbirliği mülkiyetinde de paydaşlardan biri öteki paydaşların olurlarını almadan veya miras şirketine temsilci atanmadan tek başına ortak taşınmazdan yararlanmasına engel olan ortaklar aleyhine ecrimisil davası açabilir. Ancak, o paydaşın, payına karşılık çekişmesiz olarak kullandığı ...
(Şerh No: 16550 - Ekleyen: Av.Murat ÇETİN - Tarih : 16-12-2016)

Dava, ecrimisil taleplidir. Yargılamada, hazine ve kamu kurumlarına ait taşınmazların karşılıksız veya rızaya dayalı olarak kullanılmasının mümkün olmadığının gözetilmesi gerekir.
(Şerh No: 15756 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-09-2014)

Kardeş ve birlikte inşa ettikleri apartmanın paydaşı olan davacı ve davalı, 22.08.2008'de aralarında yazılı paylaşım senedi düzenlemişlerdir. Davacı, bu paylaşım senedinde kendisine bırakılan dükkanın kiraya verilmek suretiyle; 3 numaralı dairenin ise oğlunu oturtmak suretiyle davalı tarafından haksız olarak işgal edildiğini ileri sürerek, davalıdan ecrimisil talep ve dava etmiştir. Davaya konu 3 numaralı meskende davalının oğlu, davalı babasına teb'an oturduğundan ve davacı ile davalı taşın...
(Şerh No: 15370 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-02-2014)

Davaya konu elbirliği mülkiyetine tâbi taşınmazların bir kısmı fındık bahçesi, kalan kısımları tarla niteliğindedir. Taşınmazların fındık bahçesi niteliğindeki kısımları için inceleme yapılmadan intifadan men şartının gerçekleşmediği gerekçesiyle ecrimisil talebinin reddi usul ve yasaya aykırı olduğu gibi; fındık bahçesi olan kısımlarının haricinde kalan kısımları için de paydaşa gönderilen mektubun tebliği ile intifadan men koşulunun gerçekleştiği kabul edilerek hüküm kurulmalıdır.
(Şerh No: 15376 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-02-2014)

79/1200 hissesi davacıya, 1121/1200 hissesi davalılara ait olan arsa vasıflı taşınmaz üzerinde 7 katlı 2 bina bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazdaki binalar iddia ettikleri gibi davalılar tarafından yapılmışsa davacı, taşınmazın, payı oranında "arsa olarak" getirebileceği ecrimisil bedelini talep edebilir.
(Şerh No: 15374 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-02-2014)

Davacının, dava dışı kişilerle birlikte paylı mülkiyete tâbi olarak paydaşı olduğu dava konusu taşınmaz, uzun süredir mesken olarak davalı kullanımındadır ve davacı, bu kullanıma ses çıkarmamış ve herhangi bir itiraz da ileri sürmemiş; diğer bir anlatımla kullanıma muvafakat etmiştir. Taraflar arasında BK m.299 (TBK m.379) anlamında sözlü ariyet akdi vardır. Davacı, 24.05.2012 tarihinde davalıya keşide ettiği ihtarname ile bu muvafakati geri almış, yani BK m.304 uyarınca ariyet akdini feshetmişt...
(Şerh No: 15373 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-02-2014)

1/4 payı davacı, 3/4 payı davalı adına kayıtlı olan arsa vasıflı; üzerinde depo, işyeri ve 3 katlı bina bulunan taşınmazın, 2. katındaki daire davacının, diğer kısımları davalının kullanımındadır. Taraflar arasında, anılan şekilde fiili kullanım biçimi oluşmuş olmakla, davalının 2.kattaki daire dışındaki diğer bölümleri kullanmasının kötüniyete dayalı olduğu söylenemeyeceğinden; davalının, ecrimisilden sorumlu tutulması da mümkün değildir.
(Şerh No: 15372 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-02-2014)

Taşınmazda ölünceye kadar bakma akdine mesnetle oturan paydaş, kötüniyetli zilyet sayılamayacağından, bu kişi aleyhine ecrimisile hükmedilemez.
(Şerh No: 15036 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 26-10-2013)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 995 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MK. 995 Madde Gerekçesi
MADDE 995 - Yürürlükteki Kanunun 908 inci maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur. Ancak kaynak Kanunun 940 ıncı maddesi dikkate alınarak madde üç fıkra halinde düzenlenmiştir. Yürürlükteki metnin son cümlesinde "yedinde bulunan şeyin geri iadesi lazım geldiğini bilmediği müddetçe ancak kendi kusuru ile vuku bulan zararlardan mesul olur" biçiminde bir ifadeye yer verilmiştir. Oysa zilyetin iyiniyetli olmaması demek, geri verme ile yükümlü olduğunu bilmesi veya bilmesi gerekmes...
(Şerh No: 4074 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 29-09-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 995 Değişiklik Önerileri

İyiniyetli olmayan zilyet, vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine, yararlanması ölçüsünde tazminat ödemek zorundadır. Hak sahibi ayrıca zarar görmüşse, iyiniyetli olmayan zilyet, bu zararı da ödemek zorundadır. İyiniyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden ancak hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini isteyebilir. İyiniyetli olmayan zilyet, şeyi kime vereceğini bilmediği sürece ancak kusuruyla verdiği zararlardan sorumlu olur.
(Şerh No: 12099 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 29-09-2011)

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 995 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 995 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02960110 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.