Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan isim değişikliği davasının vekil tarafından açılabilmesi için, genel vekaletname yeterli olmayıp, vekaletnamede buna ilişkin özel bir yetkinin bulunması gerekir. Diğer yandan Nüfus Hizmetleri Yasasının 36. maddesine göre, ad ve soyadı değişikliği dahil,nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında Cumhuriyet Savcısı ile Nüfus Müdürü veya Memurunun bulunması ve kararın onların önünde verilmesi zorunludur. Mahkemenin oluşumuna ilişkin bu yasa hükmü dikkate alınm...
(Şerh No: 6704 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 06-09-2010 22:04)

Özel hukuk açısından ad, kişiyi tanıtan ve onu diğer bireylerden ayırmaya yarayan bir kavramdır. Anayasa ile güvence altına alınmış olan adın, kişilik hakları içerisinde taşıdığı önemi gözönünde bulunduran Medeni Kanun, 27.maddede adın değiştirilmesinin ancak haklı nedenlere dayanılarak hakimden istenebileceği, bu hakkın kişinin kendisinden başkası tarafından kullanılamayacağını hükme bağlamıştır.O halde yaşamı süresince nüfus kütüğünde yazılı (D____) adını taşıyıp bu adla öldüğü anlaşılan kişin...
(Şerh No: 6705 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 06-09-2010 22:00)

 Ses Dosyası  [MK. 88] MK. 88 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6725 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 20:25)

 Ses Dosyası  [MK. 89] MK. 89 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6724 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 20:24)

 Ses Dosyası  [MK. 85] MK. 85 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6723 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 20:20)

 Ses Dosyası  [MK. 87] MK. 87 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6722 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 20:18)

 Ses Dosyası  [MK. 86] MK. 86 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6721 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 20:17)

 Ses Dosyası  [MK. 84] MK. 84 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6720 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 20:12)

 Ses Dosyası  [MK. 83] MK. 83 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6719 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 20:11)

 Ses Dosyası  [MK. 82] MK. 82 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6718 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 20:06)

 Ses Dosyası  [MK. 81] MK. 81 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6717 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 20:04)

 Ses Dosyası  [MK. 80] MK. 80 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6716 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 19:52)

 Ses Dosyası  [MK. 79] MK. 79 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6715 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 19:49)

 Ses Dosyası  [MK. 77] MK. 77 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6714 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 19:46)

 Ses Dosyası  [MK. 78] MK. 78 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6713 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 19:44)

 Ses Dosyası  [MK. 76] MK. 76 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6711 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 19:34)

 Ses Dosyası  [MK. 73] MK. 73 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6710 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 19:29)

 Ses Dosyası  [MK. 75] MK. 75 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6709 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 19:26)

 Ses Dosyası  [MK. 74] MK. 74 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6708 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 19:25)

 Ses Dosyası  [MK. 72] MK. 72 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6707 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 19:18)

 Ses Dosyası  [MK. 71] MK. 71 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6706 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 05-09-2010 19:17)

 Ses Dosyası  [MK. 191] MK. 191 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6703 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 05-09-2010 17:29)

 Bilgi  [TTK. 66] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 88 ve Gerekçesi
VII -Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun yetkisi Madde 88 - (1) 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tâbi gerçek ve tüzel kişiler gerek ticarî defterlerini tutarken, gerek münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak ve bunları uygulamak zorundadırlar. 514 ilâ 528 inci maddeler ile Kanu...
(Şerh No: 6702 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-09-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 67] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 87 ve Gerekçesi
VI - Ticarete yeni başlayanlar için uygulama Madde 87 - (1) İşletmesini ticaret siciline kayıt ettirmekle yükümlü olan işletme sahipleri için bu Kısım hükümleri, ticaret siciline kayıt ettirme yükümlülüğünün doğduğu andan itibaren geçerlidir. Madde Gerekçesi: 12 nci madde tacir yanında tacir sayılanları ve tacir gibi sorumlu olanları göstermiş, 18 inci maddenin birinci fıkrası tacir olanların ticarî defterleri tutmak zorunda olduklarını belirtmiş, ancak bu yükümün ne zaman başladığını gö...
(Şerh No: 6701 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-09-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 80] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 84-85-86 ve Gerekçeleri
III - Uyuşmazlıklarda suret alınması Madde 84 - (1) Eğer bir hukukî ihtilafta ticarî defterler ibraz edilmişse, defterlerin uyuşmazlıkla ilgili kısımları tarafların katılımı ile incelenir. Gerekli görülen hâllerde, defterlerin ilgili yapraklarından suret alınır. Defterlerin içeriklerinin diğer kısımları Türkiye Muhasebe Standartları yönünden denetimlerinin gerekli kıldığı ölçüde mahkemece açıklanır. Madde Gerekçesi: Bu maddenin gerekçesi için 83 üncü maddenin gerekçesine bakılmalıdır. ...
(Şerh No: 6700 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-09-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 79] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 83 ve Gerekçesi
II - Hukukî uyuşmazlıklarda ibraz Madde 83 - (1) Ticarî uyuşmazlıklarda mahkeme, yabancı gerçek veya tüzel kişi bile olsalar, tarafların ticarî defterlerinin ibrazına, resen veya taraflardan birinin istemi üzerine karar verir. (2) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun, muhakemeye muhtaç davalarda ihzarî işlemlere ait hükümleriyle senetlerin ibraz zorunluluğuna dair olan hükümleri ticarî işlerde de uygulanır. Madde Gerekçesi: Bu madde ile 84 ve 85 inci maddeler, Alm. TK.’nın 258 ilâ 260 ınc...
(Şerh No: 6699 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-09-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 76] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 78-79-80-81 ve Gerekçeleri
III - Değerleme ilkeleri 1. Genel değerleme ilkeleri Madde 78 - (1) Yıl sonu finansal tablolarında yer alan varlıklar ile borçlarla ilgili olarak, aşağıdakilerle sınırlı olmamak ve Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen ilkeler de dikkate alınmak üzere şu değerleme ilkeleri geçerlidir: a) Bir önceki dönemin kapanış bilânçosundaki değerler ile, faaliyet döneminin açılış bilânçosundaki değerler birbirinin aynı olmalıdır, b) Fiilî veya hukukî duruma aykırı olmadıkça, değerlemelerde işle...
(Şerh No: 6698 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-09-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 74] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 74-75-76-77 ve Gerekçeleri
3. Aktifleştirme yasağı Madde 74 - (1) Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmemişse, işletmenin kuruluşu ve özsermaye sağlanması amacıyla yapılan harcamalar için bilânçoya aktif kalem konulamaz. (2) Bedelsiz olarak elde edilmiş, maddî olmayan duran varlıklar için bilânçonun aktifine kalem konulamaz; meğerki Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmüş olsun. (3) Sigorta sözleşmelerinin kurulması için yapılan giderler aktifleştirilemez; meğerki Türkiye Muhasebe Standartlarında ...
(Şerh No: 6697 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-09-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 70] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 73 ve Gerekçesi
2. Bilânçonun içeriği Madde 73 - (1) Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmemişse bilânçoda, duran ve dönen varlıklar, özsermaye, borçlar ve dönem ayırıcı hesaplar ayrı kalemler olarak gösterilir ve yeterli ayrıntıya inilerek şemalandırılır. (2) Duran varlıklar içinde işletmeye devamlı surette tahsis edilmiş bulunan varlıklar yer alır. Madde Gerekçesi: Birinci fıkra: Alm. TK.’nın 247 nci paragrafının kaynaklık yaptığı bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 70 inci maddesiyle içerik itibar...
(Şerh No: 6696 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-09-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 75] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 69-72 ve Gerekçeleri
2. Düzenlemeye ilişkin ilkeler Madde 69 - (1) Yıl sonu finansal tablolar; a) Türkiye Muhasebe Standartlarına uyularak düzenlenmeli, b) Açık ve anlaşılır olmalı, c) Düzenli bir işletme faaliyeti akışının gerekli kıldığı süre içinde çıkarılmalıdır. Madde Gerekçesi: Hükmün içerik ve anlamı, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre belirlenir ve tamamlanır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, IASC/IFRS'nin belirleyeceği kurallar ve bunlara dayalı Türkiye Muhasebe Standartlarıyla din...
(Şerh No: 6695 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-09-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 74] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 68-70-71 ve Gerekçeleri
B) Açılış bilânçosu, yıl sonu finansal tabloları I - Genel hükümler 1. Düzenleme yükümü Madde 68 - (1) Tacir, ticarî faaliyetinin başında ve her faaliyet döneminin sonunda, varlık ve borçlarının tutarlarının ilişkisini gösteren finansal tabloyu (açılış bilânçosu, yıl sonu bilânçosu) çıkarmak zorundadır. Açılış bilânçosunda, yıl sonu finansal tablolarının, yıl sonu bilânçosuna ilişkin hükümleri uygulanır. (2) Tacir, gelir tablosunu hazırlar. (3) Bilânço ile gelir tablosu, yıl sonu fin...
(Şerh No: 6694 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-09-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 73] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 67 ve Gerekçesi
IV - Envanteri kolaylaştırıcı yöntemler Madde 67 - (1) Envanter çıkarılırken, malvarlığı mevcudu, sondaj yöntemine göre ve genel kabul gören matematiksel-istatistiksel yöntemler yardımı ile çeşit, miktar ve değer olarak belirlenir. Kullanılan yöntem, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmalıdır. Bu şekilde düzenlenen envanterin vardığı sonuçlar, fiziksel sayım yapılmış olsaydı elde edilecek olan envanterin sonuçlarına eş düşmelidir. (2) Bir faaliyet döneminin kapanış envanteri düzenlenme...
(Şerh No: 6693 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-09-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 72] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 66 ve Gerekçesi
III - Envanter Madde 66 - (1) Her tacir, ticarî işletmesinin açılışında, taşınmazlarını, alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini teker teker belirten bir envanter çıkarır. (2) Tacir açılıştan sonra her faaliyet döneminin sonunda da böyle bir envanter düzenler. Faaliyet (hesap) dönemi (yılı) oniki ayı geçemez. Envanter, düzenli bir işletme faaliyetinin akışına uygun düşen süre içi...
(Şerh No: 6692 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-09-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 66] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 65 ve Gerekçesi
II - Defterlerin tutulması Madde 65 - (1) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulur. Kısaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller kullanıldığı takdirde bunların anlamları açıkça belirtilmelidir. (2) Defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılır. (3) Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve değiştirilemez. Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmeler yasaktır. (4) ...
(Şerh No: 6691 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-09-2010 13:23)

Kiralanan yer arsa vasfında taşınmaz olup, üzerinde natamam inşaat bulunmaktadır. Natamam yapının kira sözleşmesinin aksine kiralayanca tamamlanmış olması arsa vasfını değiştirmeyeceğinden, taraflar arasındaki kira sözleşmesine 6570 sayılı Yasa değil, Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekir.
(Şerh No: 6690 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 05-09-2010 13:14)

Her ne kadar yargılama aşamasında davalı şirket iki kez genel kurul toplantısı yapmış olsa da, anasözleşme, bilançolar, kar/zarar tabloları ve Ticaret Sicil Dosyaları üzerindeki; -Şirketin belirli bir tarihe kadar kuruluş maksadına uygun şekilde faaliyet gösterip, daha sonra kar getirici bir faaliyette bulunmadığı, -Daha önceki yıllarda edinilen taşınmazların satış veya kira gelirlerleriyle yetindiği, -Şirket merkezi olarak gösterilen adreste 3.bir şahsa ait mobilya mağazasının bulunduğ...
(Şerh No: 6676 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 05-09-2010 11:01)

Sanığın kendine ait POS cihazında sahte kredi kartı ile işlem yaptığının iddia ve kabul olunması karşısında, gerçek kişiye yöneltilen hile ve desise bulunmadığından, yüklenen fiilin dolandırıcılık değil bilişim suçunu (5237 S. Yasa 245/3 veya 765 S. Yasa 525/b-2)oluşturduğunun kabulü gerekir.
(Şerh No: 6652 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 05-09-2010 10:45)

 Ses Dosyası  [MK. 190] MK. 190 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6689 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:40)

 Ses Dosyası  [MK. 189] MK. 189 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6688 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:38)

 Ses Dosyası  [MK. 188] MK. 188 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6687 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:36)

 Ses Dosyası  [MK. 187] MK. 187 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6686 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:33)

 Ses Dosyası  [MK. 186] MK. 186 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6685 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:29)

 Ses Dosyası  [MK. 185] MK. 185 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6684 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:26)

 Ses Dosyası  [MK. 184] MK. 184 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6683 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:24)

 Ses Dosyası  [MK. 183] MK. 183 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6682 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:21)

 Ses Dosyası  [MK. 182] MK. 182 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6681 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:19)

 Ses Dosyası  [MK. 181] MK. 181 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6680 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:14)

 Ses Dosyası  [MK. 180] MK. 180 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6679 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:13)

 Ses Dosyası  [MK. 179] MK. 179 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6678 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:11)

 Ses Dosyası  [MK. 178] MK. 178 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6677 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:10)

 Ses Dosyası  [AKDK. 4] AKDK. 4 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6675 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-09-2010 23:04)

 Ses Dosyası  [AKDK. 3] AKDK. 3 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6674 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-09-2010 23:03)

 Ses Dosyası  [MK. 177] MK. 177 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6673 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 23:02)

 Ses Dosyası  [AKDK. 2] AKDK. 2 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6672 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-09-2010 23:02)

 Ses Dosyası  [AKDK. 1] AKDK. 1 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6671 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-09-2010 22:57)

 Ses Dosyası  [MK. 176] MK. 176 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6670 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 22:52)

 Ses Dosyası  [MK. 174] MK. 174 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6669 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 22:48)

 Ses Dosyası  [MK. 169] MK. 169 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6668 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 22:46)

 Ses Dosyası  [MK. 168] MK. 168 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6667 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 22:42)

 Ses Dosyası  [MK. 167] MK. 167 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6666 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 22:40)

 Ses Dosyası  [MK. 166] MK. 166 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6665 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 22:37)

 Ses Dosyası  [MK. 164] MK. 164 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6664 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 22:32)

Davalı tarafından üretilen ve cam kavanozda satışa sunulan bezelye konserve içinden salyangoz çıktığından bahisle,hijyenden yoksun ürününün yolaçtığı psikolojik rahatsızlık nedeniyle manevi, ürün içindeki salyangozun tespiti için yapılan masraflar karşılığı olarak da maddi tazminat istemine ilşkin uyuşmazlıkta, her ne kadar maddi tazminat belgelenemediğinden bu kaleme ilişkin talep reddedilmiş ise de; bahse konu olayın tespiti için maddi bir takım harcamaları gerektiren eylemler bulunduğu (hali...
(Şerh No: 6663 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 04-09-2010 22:28)

 Ses Dosyası  [MK. 163] MK. 163 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6662 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 22:23)

 Ses Dosyası  [MK. 149] MK. 149 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6661 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 22:19)

 Ses Dosyası  [MK. 147] MK. 147 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6660 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 22:15)

 Ses Dosyası  [MK. 142] MK. 142 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6659 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 22:12)

 Ses Dosyası  [MK. 121] MK. 121 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6658 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 22:08)

 Ses Dosyası  [MK. 124] MK. 124 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6657 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 22:06)

Haksız eylemin suç oluşturması durumunda, o suç için öngörülen ceza zamanaşımı süresi, hukuk yargılamasında da aynen uygulanır. Uygulama, gerek haksız eylem tarihinde, gerekse eldeki davanın açıldığı tarihte,yürürlükte bulunan ceza kanunlarına göre, suç oluşturan haksız eylem için öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırı esas alınarak yapılır. Hukuk hakimince eylemin bir suç oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi gerekli ve yeterli olup, ceza davasının açılmış olması,mahkumiyet kararıyl...
(Şerh No: 6654 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 04-09-2010 22:03)

 Ses Dosyası  [MK. 122] MK. 122 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6656 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 22:02)

 Ses Dosyası  [MK. 120] MK. 120 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6655 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 22:00)

 Ses Dosyası  [MK. 118] MK. 118 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6653 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010 21:55)

Aktin haksız feshine değil, akte aykırılık nedeniyle sözleşmenin feshedildiği iddiasına dayalı cezai şart isteminde öncelikle; aktin davacı(DAĞITICI) şirket tarafından mı, yoksa davalı(bayi) tarafından mı sona erdirildiği (hangisinin önce ihtarname çektiği)hususu irdelenmelidir. Fesih iradesinin varlığı içinse, açıkça "feshediyorum" gibi bir kelime kullanılmasına gerek bulunmayıp, örneğin sözleşme gereği teminat olarak kurulan ipoteğin kaldırılması istenmekle, fesih iradesinin ortaya konulduğu...
(Şerh No: 6579 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 04-09-2010 21:40)

 Bilgi  [TTK. 1475] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1535 ve Gerekçesi
Yürütme Madde 1535 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Madde Gerekçesi: Yürütme maddesidir.
(Şerh No: 6648 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 17:49)

 Bilgi  [TTK. 1474] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1534 ve Gerekçesi
Yürürlük Madde 1534 - (1) Kenar başlıkları metne dâhil olan bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer; şu kadar ki, bu Kanunun yürürlüğü ve uygulanma şekli hakkındaki kanun hükümleri saklıdır. Madde Gerekçesi: Yürürlük maddesidir.
(Şerh No: 6647 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 16:55)

 Bilgi  [TTK. 1461] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Geçici Madde 2 ve Gerekçesi
Geçici Madde 2 - (1) Bu Kanunda geçen "Türk Lirası" ibaresi karşılığında, uygulamada, 28/1/2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümlerine göre ülkede dolaşımda bulunan para "Yeni Türk Lirası" olarak adlandırıldığı sürece bu ibare kullanılır. Madde Gerekçesi: 28/01/2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümleri karşısında; Tasarıya geçici 2 nci madde eklenmek suretiyle, bu Kanundaki "Türk Lir...
(Şerh No: 6646 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 16:55)

 Bilgi  [TTK. 136] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Geçici Madde 1 ve Gerekçesi
Geçici Madde 1 - (1) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde, büyük ve orta ölçekli sermaye şirketlerinin ve şirketler topluluklarının ticarî defterleri ile münferit ve konsolide finansal tablolarına doğrudan doğruya uygulanacak olan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına veya bunun yerine geçen standartlara tam bir uygunluk içinde hazırlanmış bulunan Türkiye Muhasebe Standartlarının tam metnini 88 inci maddeye uygu...
(Şerh No: 6645 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 16:55)

 Bilgi  [TTK. 1473] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1533 ve Gerekçesi
İ) Kaldırılan hükümler Madde 1533 - (1) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Madde Gerekçesi: Tasarı, 6762 sayılı Kanununun bütünüyle yürürlükten kaldırılmasını öngörmektedir.
(Şerh No: 6644 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 16:55)

 Bilgi  [TTK. 26] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1532 ve Gerekçesi
H) Ticaret sicili harçları Madde 1532 - (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun hükümleri uyarınca alınan ticaret sicili harçlarının yarısı ticaret sicilini tutmakla görevli odaya gelir kaydedilir ve bu harçlar söz konusu oda tarafından tahsil edildiğinin ertesi günü Maliye veznesine yatırılır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan harçlar ile ilgili düzenleme, kanun tekniği açısından daha uygun olacağı düşüncesiyle, Tasarıda son ...
(Şerh No: 6643 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 16:55)

 Bilgi  [TTK. 136] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1531 ve Gerekçesi
G) “Şirket” ve “ortaklık” terimlerinin yasallığı Madde 1531 - (1) Bu Kanuna göre “ortaklık”, “kollektif ortaklık”, “komandit ortaklık”, “anonim ortaklık”, “sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklık”, “limited ortaklık” ve “kooperatif ortaklık” terimleri, sırasıyla “şirket”e, “kollektif şirket”e, “komandit şirket”e, “anonim şirket”e, “sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket”e, “limited şirket”e ve “kooperatif şirket”e eş anlamda yasal terimlerdir ve bu terimler yerine kullanılabilir. ...
(Şerh No: 6642 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 16:54)

 Bilgi  [TTK. 1466] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1530 ve Gerekçesi
F) Hukukî işlemlerin yasaklanmasının ve edimlerde en yüksek sınırların aşılmasının sonuçları Madde 1530 - (1) Ticarî hükümlerle yasak edilmiş bulunan işlemler veya şartlar, aksine özel bir hüküm bulunmadıkça batıldır; şu kadar ki, bir sözleşme uyarınca yerine getirilmesi gereken edimler hakkında kanun veya yetkili makamların kabul etmiş olduğu en yüksek sınırı aşan sözleşmeler, en yüksek sınır üzerinden yapılmış sayılır ve bu sınırdan fazla olan edimler hatâ ile yapılmış olmasa da geri alınır...
(Şerh No: 6641 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 16:54)

 Bilgi  [TTK. 269] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1529 ve Gerekçesi
E) Kurumsal yönetim ilkeleri Madde 1529 - (1) Halka açık anonim şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim kurulunun buna ilişkin açıklamasının esasları ve şirketlerin bu yönden derecelendirme kural ve sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenir. Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü alınmak şartıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları sadece kendi alanları için geçerli olabilecek kurumsal yönetim ilkeleriyle ilgili, ayrıntıya ilişkin sınırlı düzenlemeler yapabilirler. Madd...
(Şerh No: 6640 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 16:54)

 Bilgi  [TTK. 66] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1524 ila 1528 maddeleri ve Gerekçeleri
D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri I - Web sitesi Madde 1524 - (1) Her sermaye şirketi bir web sitesi açmaya ve bu sitenin açıkça belirlenmiş bir bölümünü, sayılacak içerik ile sınırlı olmamak üzere, şirketçe kanunen yapması gereken ilânlara, paysahipleri veya ortakları açısından önem taşıyan açıklamalara; yönetim ve müdürler kurulu ile genel kurul toplantılarının hazırlıklarına; anılan kurulların yapılmasına ilişkin bilgilere; ortaklara ve paysahiplerine sunulması gereken ...
(Şerh No: 6639 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 16:54)

 Bilgi  [TTK. 1463] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1522-1523 ve Gerekçeleri
B) Ölçeklerine göre ticarî işletmeler Madde 1522 - (1) Küçük ve orta ölçekli ticarî işletmeleri tanımlayan ölçütler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görüşü alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, Resmî Gazetede yayımlanır. Bu ölçütler, bu Kanunun ticarî defterler ile finansal tablolara ve raporlamaya ilişkin olanlar başta olmak üzere, ilgili tüm hükümlerine uygulanır. Madde Gerekçesi: Küçük ve orta ölçekli işletmeler, AB ...
(Şerh No: 6638 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 16:54)

 Bilgi  [TTK. 1460] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1521 ve Gerekçesi
SON HÜKÜMLER A)Ticaret davalarında yargılama usulü Madde 1521 - (1) Ticaret şirketlerinde, ortakların şirketle veya birbirleriyle olan ilişkilerinden doğan davalarda veya şirketin yönetim kurulu üyeleri, müdürleri ya da denetçilerine karşı açılacak davalarda basit yargılama usulü uygulanır. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 1460 ncı maddesinden, dili arılaştırılarak, alınmıştır. Yaygın uygulaması bulunan sözkonusu maddenin korunmasında yarar görülmüştür.
(Şerh No: 6637 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 16:54)

 Bilgi  [TTK. 1321] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1511 ila 1520 maddeleri ve Gerekçeleri
C) Hastalık ve sağlık sigortası I - Sigortanın yaptırılması Madde 1511 - (1) Hastalık ve sağlık sigortaları, sigortalı lehine yapılabilir; hastalık sigortalarında, lehdar da belirlenebilir. Madde Gerekçesi: Taslağın bu maddesi ile öncelikle hastalık ve sağlık sigortası ayrımına gidilmiştir. Hastalık sigortası bir meblağ sigortası şeklinde öngörülürken, sağlık sigortası esas olarak tedavi giderlerinin karşılanması amaçlı öngörülmüştür. Bu noktada, tedavi giderlerindeki amaç, tedavi gide...
(Şerh No: 6636 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 16:54)

 Ses Dosyası  [MK. 175] MK. 175 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6635 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-09-2010 13:25)

Banka, kendisi ile yapılan kredi sözleşmesinde borca müteselsilen kefil olanların zararına olarak; kefaletten dolayı tahakkuk eden borcun temini için, kefaletin akdi esnasında tesis olunan gayrimenkul ipoteği teminatını serbest bırakırsa kefillere karşı sorumludur. İtirazın iptali değil de alacak davası olarak ikame edilen davada; icra takip tarihi değil, dava tarihi esas alınarak değerlendirme yapılmalıdır.
(Şerh No: 6374 - Ekleyen: Av.Abdullah Nail ŞENTÜRK - Tarih : 04-09-2010 12:54)

 Ses Dosyası  [TTK. 55] TTK. 55 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6634 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:56)

 Ses Dosyası  [TTK. 54] TTK. 54 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6633 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:56)

 Ses Dosyası  [TTK. 53] TTK. 53 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6632 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:55)

 Ses Dosyası  [TTK. 52] TTK. 52 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6631 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:55)

 Ses Dosyası  [TTK. 50] TTK. 50 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6630 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:55)

 Ses Dosyası  [TTK. 51] TTK. 51 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6629 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:55)

 Ses Dosyası  [TTK. 49] TTK. 49 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6628 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:55)

 Ses Dosyası  [TTK. 47] TTK. 47 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6627 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:54)

 Ses Dosyası  [TTK. 48] TTK. 48 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6626 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:54)

 Ses Dosyası  [TTK. 46] TTK. 46 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6625 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:53)

 Ses Dosyası  [TTK. 45] TTK. 45 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6624 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:52)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,20975709 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.