Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 181

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 181
VII. Miras hakları
Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler.

Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması hâlinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. (Değişik madde 6217 sayılı 31.3.2011 tarihli kanun madde 19)
Gerekçesi için Bkz.
 4  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Admin, 14-04-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 181 İçtihatları

Taraflar Almanya'da boşandıktan sonra Türkiye'de henüz tenfizi yapılmadan kadın olan eş ölmüştür. Mirasçısı olan oğul Türkiye'de kararı tenfiz ettirebilir, hukuki yararı bulunmaktadır.
(Şerh No: 16203 - Ekleyen: Av.Suat ERGİN - Tarih : 28-04-2015)

22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 181. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “… davacının …”, “… davalının …” sözcüklerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiştir. İptal hükmü kararın resmi gazetede yayımlamasından (22.10.2010) başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girecektir.
(Şerh No: 8331 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-10-2010)

Davacı mirasçısı Medeni Kanununun 181/2. maddesi gereğince davayı takip edeceğini beyan ettiğinden davada yapılması gereken; eşlerden hangisinin daha ziyade kusurlu olduğunun tespit edilmesinden ibarettir.
(Şerh No: 7076 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-09-2010)

Boşanma davası 08.06.2004 tarihinde açılmış, davacı 11.08.2004'te ölmüştür.Devam edilen dava boşanma davası değil, boşanmada davalı eşin kusurlu olduğunun saptanmasına yönelik tespit davasıdır. Mahkemece verilen, davanın reddine dair olan karar; yukarıda açıklanan sebeple kusurun tespiti davasının reddine münhasırdır.
(Şerh No: 7075 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-09-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 181 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Gerekçe; Maddenin birinci fıkrası yürürlükteki 146 ncı maddenin ikinci fıkrasını karşılamaktadır. Bu fıkraya eşlerin boşanma hâlinde ölüme bağlı tasarruflardan doğan hakları da kaybetmesi, yapılan ölüme bağlı tasarrufta bunun aksinin kararlaştırılmamış olması şartına bağlanmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında, boşanma davası devam ederken, davacı eşin ölümü hâlinde, davalının buna rağmen mirasçı olabilmesi belli koşullar altında engellenmektedir. Buna göre ölen davacının mirasçılarından herhang...
(Şerh No: 242 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 28-10-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 181 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 181 Yabancı Dil Çevirileri

Divorced spouses may not be legal heir of each other with this capacity and lose the rights provided them through testamentary dispositions which have been made prior to divorcement, unless otherwise understood from disposition. While divorce case is continuing, in case one of legal heirs of deceased spouse continued to the case and being evidenced fault of the other spouse, provision of the above paragraph is applied too.(AMENDED ARTICLE Act No:6217 Date:March 31,2011 Article No:19)
(Şerh No: 12520 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 27-12-2011)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 181 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 181 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6680 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 05-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02712393 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.