Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

BK. MADDE 345

     
 
6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 345
III. Dava açma süresi ve kararın etkisi
Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir.

Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar.

Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.
 11  İçtihat    2 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 05-02-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

BK. MADDE 345 İçtihatları

Sözleşmenin özel şartlar 7. maddesinde; yıllık kira artışının % ... oranında olacağı kararlaştırılmış ve oran belirtilmemiştir. Sözleşmede yıllık yapılacak artış oranı belli değil ise de, kira bedelinin artırılacağı hususunda tarafların iradesinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece sözleşmede artış şartı olduğu gözetilerek istenen dönem kira bedelinin tespitine karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 17271 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 28-04-2023)

kira bedelinin miktarına ilişkin olarak taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunup mahkemeye müracaat edildiğine ve kira bedelinin dava yoluyla tespiti istenildiğine göre; kiracı olan taraf, artırılması istenilen veya karar verilebilecek miktarı ve bundan daha fazlasını ödese bile, dava reddedilmeyip kira bedelinin tespitine karar verilmelidir. Taraflar arasında hükmen tespit edilmiş ya da sözleşme ile kararlaştırılmış bir kira bedeli olmadığı için davacının yeni dönem kira bedelinin mahkemece tes...
(Şerh No: 17252 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 15-04-2023)

"Her yıl kira artış oranı Bakanlığın açıkladığı oran nisbetinde olacaktır." hükmü olan sözleşmede TBK 'nun 345/son maddesi gereğince kira dönemi sonuna kadar dava açılabilir.
(Şerh No: 17253 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 15-04-2023)

Kira tespit davalarını kira sözleşmesindeki akitler yani kiralayan ve kiracı açabileceği gibi, kiralananın maliki de açabilir. Kiralayanın malik olması şart değildir. Hukuk Genel Kurulunun 04.03.1964 gün ve 694/179 sayılı kararı uyarınca bir şahıs aldığı yetkiye binaen diğer bir şahsa ait taşınmaz malı kiraya verebilir
(Şerh No: 17251 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 15-04-2023)

Kira bedelinin tespiti davalarını kiraya veren ve kiracı açabileceği gibi, kiralananın maliki de açabilir. Kiraya verenin malik olması da gerekli değildir.
(Şerh No: 17250 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 15-04-2023)

Kira tespit davalarında yıllık değil, aylık kira farkı üzerinden harç alınması gerekir.
(Şerh No: 17248 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 15-04-2023)

Sözleşmede yıllık kira artışının ... şeklinde boş bırakılması durumunda bile, kira bedelinin artırılacağı hususunda tarafların iradesinin bulunduğu kabul edilmelidir.
(Şerh No: 17204 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 28-10-2022)

Kira sözleşmesinin sonunda kira bedelinin anlaşma ile belirleneceğine dair hüküm artış şartı olarak kabul edilir.
(Şerh No: 17205 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 28-10-2022)

"kontrat bitiminde kira rayiç bedelinin yıllık TEFE- TÜFE ortalaması oranında artırılacağı"na dair hüküm yazılı bildirimde bulunmadan dönem içinde kira tespit davası açmak için yeterlidir.
(Şerh No: 17203 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 28-10-2022)

Kira sözleşmelerinde ikinci yılın kirasında artış usulünü kararlaştırmış olmaları daha sonraki yenileme dönemleri için kira bedelinin artırılacağına dair taraflar arasında bir artış iradesi olduğunun kabulünü gerektirir. O nedenle ikinci yıl kira artışının ne şekilde yapılacağı belirlendiğinde, sonraki yıllar için bir artış hükmü olmasa bile, ihtar gerekmeksizin kira tespit davası o dönem içinde herhangi bir zamanda açılabilir.
(Şerh No: 17202 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 28-10-2022)

Sözleşmede kira artış şartı varsa ihtara gerek olmadan tesbiti istenilen dönemin sonuna kadar dava açılabileceği, artış şartı yoksa dönem başlamadan 30 gün önce açılan davanın dava dilekçesinin tebliğ ettirilmesi ya da ihtarla kiranın artırılacağının ihtar edilerek dönem başlamadan 30 gün önce bu ihtarın tebliği ile davanın dönem sonuna kadar açılması gerekir.
(Şerh No: 17201 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 28-10-2022)

Bu Maddeye Not Girin

BK. MADDE 345 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Dava dilekçesinin tebliğ tarihi değil, davanın açılma tarihi dikkate alınmalıdır
Yasanın ilk teklifi sırasında bu madde "Ancak, bu dava, dava dilekçesinin, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte kiracıya tebliğ edilmiş olması koşuluyla" şeklinde kaleme alınmıştı. Ancak TBMM Adalet komisyonundaki görüşmeler sırasında "Ancak, bu dava yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı...takdirde" şeklinde değişiklik önergesiyle değiştirilmiştir. O nedenle maddenin yasalaşan halinde dava dilekçesinin tebliğ tarihinin dikkate alı...
(Şerh No: 17272 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 08-05-2023)

Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nda ve 6570 sayılı Kanunda yer verilmeyen, "III. Dava açma süresi" kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının üç fıkradan oluşan 344 üncü maddesinde, kira bedelinin belirlenmesine ilişkin davanın açılma süresi ve kararın etkisi düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında uygulamada da kabul edilen esaslara uygun olarak, kira bedelinin belirlenmesine ilişkin davanın (uygulamadaki adıyla kira tespit davasının), her zaman açılabileceği belirtilmektedir. Maddeni...
(Şerh No: 10847 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 11-03-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

BK. MADDE 345 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

BK. MADDE 345 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

BK. MADDE 345 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02174807 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.