Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Franchise Sözleşmeleri-Franchise Alanların Dikkat Edeceği Konular

Yazan : Av.Kemal Çelik [Yazarla İletişim]
Serbest Avukat-İstanbul Barosu 05324416842 avm-franchise.com

Makale Özeti
Franchise almak isteyen girişimciler iyi bir araştırma yaptıktan sonra aşağıda saydığımız önemli soruları franchise veren tarafa ve başta kendi kendilerine sormalıdır düşüncesindeyim.

Ülkemizde sürekli yaygınlaşan franchise sözleşmeleri ve franchise sistemi ile çalışma şekli özellikle franchise almayı düşünen girişimcilerin dikkatli olmasını gerektirmektedir. Nitekim franchise veren taraf daha güçlü ve donamlıdır, avukatlara sahiptir ve tek taraflı olarak hazırlanan franchise sözleşmesini teklif etmektedir.

Buna karşılık ülkemizde franchise alan tarafa baktığımızda büyük çoğunluğun tekil işletmelerden ve kendi işinin patronu olmayı düşünen girişimcilerden oluştuğu açıktır. Franchise almayı düşünen girişimciler daha önce denenmiş, kendini ispatlamış kurumsal bir sisteme dâhil olmayı düşünmektedir. Franchise almayı düşünen girişimciler bir franchise sistemine dâhil olarak sadece karlarını yükseltmeyi düşünmez aynı zamanda risklerini mümkün mertebe azaltarak kendileri açısından önemli bir sermaye ve emeklerini tehlikeye atmayı elden geldiğince önlemek çabasındadır.

Franchise almayı düşünen girişimcilerin iyi araştırma yapması kaçınılmazdır. Çünkü yeterince araştırma yapmadan ve uzmanlardan profesyonel yardım almaksızın girilen franchise sistemleri işlerin umulmadığı gibi gitmesine ve sonunda franchise alanların sadece büyük hayal kırıklığı yaşamasına sebebiyet vermek dışında çok önemli ekonomik yıkımlara uğramasına yol açmaktadır. Ülkemizde franchise kültürü ve buna bağlı olarak franchise hukuku henüz emekleme aşamasındadır diyebiliriz.

Tüm bunlar gözetildiğinde franchise almak isteyen girişimciler iyi bir araştırma yaptıktan sonra aşağıda saydığımız önemli soruları franchise veren tarafa ve başta kendi kendilerine sormalıdır düşüncesindeyim.
Franchise ilişkisi nihayetinde bir kez yapılacak bir alışverişe benzemez. Uzun yıllar tarafların birlikte çalışmasını gerektirir. Çoğu zaman franchise sistemine dahil olup çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra franchise alanlar kendilerine vaat edilen bir çok hususun gerçekleşmediğini veya kendilerinin beklentilerini oldukça yüksek tutmuş olduğunu fark etmektedir. Franchise veren tarafın kendisinden veya başka firmalardan alınmasını şart koştuğu ürün ve hizmetlerin piyasaya göre oldukça pahalı bedellerle sunulduğunu görüp rahatsız olmaktadır.

Franchise almayı düşünen girişimciler uzun yıllar birlikte çalışmak zorunda kalacakları franchise vereni yeterince araştırmalı ve tanımaya çalışmalıdır. Aşağıdaki konular franchise almayı düşünen girişimcilerin görüşme aşamasında özellikle üzerinde durması gereken konulardandır.

1- Franchise veren tarafın tam olarak kim olduğu konusu

2- Franchise veren tarafın taahhüt edilen sermayesi konusu

3- Franchise veren tarafın ticari geçmişi konusu

4- Franchise veren tarafın franchise sistemi ile ilgili geçmişi konusu

5- Franchise veren tarafın kurumsal yapısı, toplam personel adedi, sahip olduğu departmanlar konusu

6- Franchise veren tarafın master franchise ise anlaşması konusu

7- Franchise veren tarafın sahip olduğu marka, lisans ve patent konusu

8- Franchise veren tarafın sahip olduğu kendine ait işletme adedi ve franchise alan adedi

9- Franchise veren tarafın kendine ait işletmelerin ve franchise alanların başarı durumu

10-Franchise veren tarafın kapatan franchise alan sayısı

11-Franchise veren tarafın hukuki ihtilaf yaşadığı franchise alan oranı

12-Franchise veren tarafın franchise alanlarla yaşadığı hukuki sorunların konusu

13-Franchise veren tarafın sorun yaşadığı franchise alana karşı takındığı tutum

14-Franchise konusu için gereken sermaye

15-Franchise konusu işin karlılık durumu

16-Franchise konusu işin kar etmeye başlayacağı tahmini tarih

17-Franchise sözleşmesinin süresi

18-Franchise sözleşmesi sona ererse uzatımın nasıl ve hangi şartlarla yapılacağı

19-Franchise sözleşmesinde gecikmelere uygulanacak faiz oranı

20-Franchise sözleşmesinde bulunan cezai şartlar

21-Franchise sözleşmesine göre franchise verenin alacağı depozit bedeli

22-Franchise alanın vereceği depozit bedelinin değer kaybının nasıl önleneceği

23-Franchise sözleşmesine göre hukuki konuların hangi şehirde çözümleneceği

24-Franchise verenin isim hakkı (royalty) olarak ne talep ettiği

25-Franchise verenin sözleşme devamınca talep edeceği bedeller

26-Franchise verenin isim hakkı ve sürekli bedeller dışında bir talebinin olup olmayacağı

27-Franchise verenin hangi ürün ve hizmetlerin kendisinden alınmasını talep ettiği

28-Franchise verenin kendisinden alınacak ürün ve hizmetlerin fiyatı

29-Franchise verenin kendisinden alınacak ürün ve hizmetlerin fiyat politikası ve geleceği

30-Franchise verenin kendisinden alınacak ürün ve hizmetlerin fiyatına kar ekleyip eklemeyeceği

31-Franchise verenin kendisi dışında alım için yönlendireceği firmaların fiyat durumu

32-Franchise verenin piyasadan toplu alımdan kaynaklanan fiyat avantajını yansıtıp yansıtmayacağı

33-Franchise verenin lokasyon bulunmasına sağlayacağı destekler

34-Franchise verenin lokasyonun işleyip işlemeyeceğine dair garanti verip vermediği

35-Franchise verenin sağlayacağı eğitimler ve maliyeti

36-Franchise verenin eğitim tecrübesi ve imkânları

37-Franchise verenin yapacağı reklam ve tanıtım faaliyetleri

38-Franchise verenin yapacağı reklam ve tanıtım faaliyetleri için bedel talep edip etmeyeceği

39-Franchise verenin muhasebe desteği verip vermeyeceği

40-Franchise verenin muhasebe desteği için bedel talep edip etmeyeceği

41-Franchise verenin lokasyon için belirlediği münhasırlık bölgesi

42-Franchise verenin ayni şehir ve bölge için başka franchise verip vermeyeceği

43-Franchise verenin franchise alanın bölgesini de kapsar şekilde internet satışı yapıp yapmayacağı

44-Franchise sözleşmesi bittikten veya feshedildikten sonra rekabet yasağı olup olmayacağı

45-Franchise verenin franchise alandan alınan reklam ve benzeri masraflar için hesap vermesi

46-Franchise verenin kendi işletmesi ile franchise işletmeleri arasında ayrım yapıp yapmayacağı

47-Franchise verenin franchise alan nezdinde yapacağı kontroller

48-Franchise verenin lojistik sistemi ve imkânları

49-Franchise verenin lojistik maliyetlerini ne şekilde yansıttığı

50-Franchise verenin hata ve gecikmeleri için franchise alan lehine düzenlemeler olup olmadığı


Görüldüğü üzere dikkat edilmesi gereken konular çoğaltılabilir. Özellikle franchise modelinin konusuna göre eklenebilecek çok sayıda sorunun olduğu muhakkaktır. Fakat inanıyorum ki franchise almak isteyen girişimciler bu soruları franchise verenlere sormakla, bu konular üzerinde kendileri de düşünüp teklif edilen sözleşmeyi de bu gözle incelemekle risklerini azaltmak adına oldukça mesafe alabilir. Sonuçta franchise almayı düşünen girişimciler kendileri için çok önemli bir karar vermek üzere olduklarından gerçekten de iyi düşünmelidir.

Franchise veren tarafın kurumsallığı, sektöründe sağlamış olduğu başarı ve büyüme oranı hayati derecede önemlidir. Unutulmamalıdır ki çok iyi işleyen sistemler franchise sistemi üzerinden başka girişimcilerle adeta ortak olarak kazançlarını paylaşmak yerine sadece kendi işletmeleri ile yola devam etmeyi tercih etmektedir. Franchise sistemini tercih edip franchise vermek suretiyle başarılı şekilde yoluna devam eden sistem ve franchise verenlerin sayısı çok fazla değil. Franchise almayı düşünen girişimcilerin girmek istedikleri sektörü bu gözle tahlil etmesi faydalı olacaktır.

Yukarıda saydığım sorularla hem kendinizi hem franchise veren tarafı değerlendirmeniz mümkündür. Franchise veren taraf bu sorulardan kaçınmıyorsa iyiye işarettir. Fakat <<sonra bakarız>>, <<aramızda sorun olmaz>>, <<Hepsi üzerinde çalışıyoruz hazır olacağız>> benzeri cevaplar alıyorsanız lütfen temkinli yaklaşın.

Özellikle franchise verenin mümkünse birden çok franchise alanı ile tanışıp deneyimleri hakkında detaylı olarak görüşlerini alın. Hatta eğer yapabiliyorsanız franchise verenin sorun yaşadığı franchise alanlara da ulaşmaya çalışın. İnanın bana bu çaba ve emeğinizin çok kıymetli olduğunu sonradan anlayacaksınız. Diğer franchise alanlarla tanışıp onlardan edineceğiniz bilgiler bir projenin, bir tasarının gerçek hayattaki izdüşümü olacaktır. Bu şekilde size vaat edilen güzel şeylerin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlama imkânınız olur.

Franchise almayı düşünüyorsanız asla acele etmeyin. Vaatleri sözleşmeye dâhil ettirin, taleplerinizi ve endişelerinizi sözleşmeye eklettirin. Söz uçar yazı kalır. Yazılan sözleşmenin sizin haklarınızı da koruyacak adil bir metin olması gerekir. Bu konularda uzmanlaşmış bir avukata sözleşmenizi inceletin ve önerilerini alın. Bu şekilde ayrıca sözleşmenin ne anlama geldiğini ve nasıl bir sözleşmeye imza atmak üzere olduğunuzu daha iyi anlayabilirsiniz.

Yukarıda franchise ilişkisi için önemli görünen soruları bir araya getirmeye çalıştım. Eğer bu konu ve soruları franchise veren taraf ve kendinize yöneltirseniz kendinizi ve karşı tarafı bir teste tabi tutmuş olursunuz.
celik-hukuk@hotmail.com
05324416842
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Franchise Sözleşmeleri-Franchise Alanların Dikkat Edeceği Konular" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av.Kemal Çelik'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
31-03-2014 - 11:11
(2248 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 20 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 20 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
27192
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 21 saat 10 dakika 12 saniye önce.
* Ortalama Günde 12,10 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 8924, Kelime Sayısı : 1008, Boyut : 8,71 Kb.
* Henüz yazarla iletişime geçen okuyucu yok.
* Makale No : 1761
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03163409 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.