Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Seçim Hukukumuz : Seçmen Kütüklerimizde Sürekli Güncellik Artık Gerçekleştirilmelidir!

Yazan : Fuat Köylüoğlu [Yazarla İletişim]
Emekli Üsküdar 1.İlçe Seçim Kurulu Başkanı (18338)


Seçim hukukumuz :
Seçmen Kütüklerimizde Sürekli Güncellik Artık Gerçekleştirilmelidir!

I ) Yasal Zorunluluklar:

Yüksek Seçim Kurulumuz 16/02/1950 tarihinde 5545 sayılı kanun (1) ile sürekli görevli üst kurul olarak, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile Seçmen Kütüğü Bürolarımız 17/05/1979 tarihinde 298 sayılı kanunda yapılan değişiklik (2) ile, sürekli görevli kurumlar olarak Devlet teşkilatımız içerisindeki yerlerini almışlardır.
İl ve ilçe seçim kurullarımız da 22/12/2005 tarihinde yine 298 sayılı kanunda yapılan değişiklik (3) ile sürekli görev yapan kurullar haline dönüştürülmüştür.
Bu yasal düzenlemeleri gerekli kılan ihtiyaç, seçim hukuku uygulamalarının, seçim iş ve işlemlerinin, sürekli ve güncel yürütülmesi zorunluluğudur.
Ancak bu güne kadar seçmen kütüklerimizde (başkadeyişle seçmen sicilimizde) sürekli güncelleme uygulaması başlatılamamıştır. Güncelleştirmelerin halâ seçim dönemlerinde yapılıyor olmasının hiçbir hukuki sebebi, hiçbir pratik sebebi ve hiçbir mazereti yoktur.
Nasıl nüfus kütükleri (nüfus sicili), Tapu kütükleri (tapu sicili) ve diğer bütün resmi sicillerimiz güncel olmak zorunda ise; günlük işlemler, ileri bir tarihte sicillere işlenmek (güncelleştirilmek) üzere bir tarafta biriktirilip - yığılıp - bekletilemiyorsa; aynı zorunluluk, ülke kaderini belirleyecek en önemli resmi sicil olan seçmen kütüklerimiz için de fazlasıyla geçerlidir.
Kabul etmemiz gerekir ki, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 33’ncü maddesinin 26/04/1961 tarihinden beri yürürlükte bulunan ikinci fıkrası hükmünün (4) amacı, seçmen kütüklerimizde sürekli güncelleştirmenin gerçekleştirilmesidir.

II ) Pratik Zorunluluklar :

1) Anayasamızın ve 298sayılı yasamızın seçme yeterliliklerine ilişkin hükümlerine göre;
Seksen milyona yaklaşannüfusumuzun; vatandaşlık hakkını kaybedenlerinin, kazananlarının, seçmen yaşına ulaşanlarının, seçme yeterliliğini haiz iken; hayata veda edenlerinin, ikametgâhlarını değiştirenlerinin, silâh altına alınanlarının (er, onbaşı, kıta çavuşu olup olmadıklarının), terhis edilenlerinin, askeri öğrenci olanlarının, okulunu bitirenlerinin, mahkumiyetle ceza evine girenlerinin, tahliye edilenlerinin, kısıtlananlarının, kısıtlılıkları kaldırılanlarının, kamu hizmetlerinden yasaklananlarının, yasaklılıkları kaldırılanlarının,
Özetle Devletimizin sayısız kurum ve kuruluşlarında her gün gerçekleştirilen on binlerce işlemin,
İşlem tarihleri itibariyle, tam ve doğru olarak seçmen kütüklerine yansıtılması, itiraz ve şikayetlere mahal bırakmayan,sağlıklı ve güvenilir bir seçmen kütüğü oluşturulabilmesi,
Uzun aralarla yapılan ve yapılacak olan, yeniden düzenlemelerle ve seçim dönemlerinde çok sınırlı süreler içinde yaptırılacak güncellemelerle mümkün olmamaktadır.
Tek çaresi sürekli güncellemenin gerçekleştirilmesidir.2) O zaman; seçmen kütüklerinin, seçim kurullarının bilgi ve kontrolü dışında, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi içinde oluşturulduğuna ilişkin, endişe ve iddialara da son verilmiş olacaktır.
Ayrıca seçim kurulları ve büroları, seçim dönemlerindeki aşırı yüklemelerden ve ağır çalışma şartlarından kurtulacak, düzenli ve verimli çalışma ortamına kavuşacaklardır.
Yeni yasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur, yetki ve sorumluluk Anayasamızın 79’uncu ve 298 sayılı kanunun ilgili hükümleri gereği Yüksek Seçim Kurulumuza aittir.

III ) Sonuç :

Sürekli güncellik uygulamasına geçilmesinden sonra,
Yeni bir yasal düzenleme ile sandık kurullarımız da, il ve ilçe seçim kurullarımız gibi, sürekli görev yapan kurullar haline dönüştürüldükleri takdirde (5),
Seçim kurullarının ve bürolarının, her an seçime hazır olacakları sağlıklı seçim alt yapısı tamamlanmış olacaktır.
Öne alınabilecek seçimlere, seçim iş ve işlemleri sebebiyle zorunlu süre engelleri konmayacak, seçimleri yöneten ve denetleyen Yargı, halk oylamalarını ve erken seçimleri derhal yapabilecektir.

İlgililerin ve çok kıymetli meslektaşlarımızın yüksek takdirlerine saygı ile arz olunur. 05/08/2013


Fuat KÖYLÜOĞLU
Emekli Üsküdar 1.İlçe Seçim Kurulu Başkanı(18338)
………………………………………………………………………………………………….

(1) 16Şubat 1950 tarih ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu (21 Şubat 1950 tarih ve 7438 sayılı Resmi Gazete) madde 120 - Yüksek Seçim Kurulu, bir başkan ve altı üyeden meydana gelir. Altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarının kendi üyeleri arasından gizli oyla on bir kişi seçilir. Bunlar gizli oy ve salt çoğunlukla aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından kur’a ile ikişer üye yedek üyeliğe ayrılır. Başkan ve başkan vekilleri kur’aya girmezler.

(2) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Seçim Öncesi İşleri BİRİNCİ KESİM Seçmen Kütükleri Kuruluş ve tanımlar MADDE 28- (Değişik 17/05/1979 – 2234/1 md.) A) Kuruluş: Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak Ankara’da bir “Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü” ile her ilçede “seçmen kütükleri bürosu” kurulmuştur. B) Tanımlar: 1) Bu yasaya göre seçmen olan vatandaşları tek olarak tanımlayan ve seçmenin oturduğu yeri belirleyen bilgileri kapsayan bilgisayar ortamına “ Seçmen Kütüğü” denilir…

(3) İl Seçim Kurulu MADDE 15- (Değişik:22/12/2005-5435/44 md.) İl seçim kurulu, iki yılda bir Ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan en kıdemli hâkimin başkanlığında merkez ilçe seçim kurulu başkanlarından sonra gelen en kıdemli iki üyeden oluşur. Kurulun hâkimlerden iki de yedek üyesi vardır. Bu suretle kurulan il seçim kurulu iki yıl süre ile görev yapar…
İlçe Seçim Kurulu MADDE 18- (Değişik: 22/12/2005-5435/45 md.) İlçe seçim kurulu, iki yılda bir Ocak ayının son haftasında, bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur ve iki yıl süre ile görev yapar. İlçedeki en kıdemli hâkim kurulun başkanıdır. Bu kurul asıl üyeleriyle toplanır. Bir asıl üyenin katılmadığı toplantıya, öncelikle o üyenin yedeği çağırılır…

(4) Düzenleme, sürekli güncelleştirme ve genel denetleme kural, yöntem ve teknikleriyle Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nün bilgi işlem; ilke kural ve yöntemleri Yüksek Seçim Kurulunca düzenlenecek genelge ile belirlenir…

(5) Sandık kurullarımızın sürekli görev yapan kurullar haline dönüştürülmesinde; başkanlarının, kamu görevlileri veya tarafsız seçmenler arasından belirlenmesi şarttır, çünkü uygulayıcılar çok iyi bilirler ki, mevcut sistemimizin tartışmalara, gerginliklere, şikayetlere ve itirazlara sebep olan önemli bir konusu da siyasi parti listelerinden belirlenen sandık kurulu başkanlarıdır.


Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Seçim Hukukumuz : Seçmen Kütüklerimizde Sürekli Güncellik Artık Gerçekleştirilmelidir!" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Fuat Köylüoğlu'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
06-08-2013 - 17:10
(2769 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Henüz hiç değerlendirilmedi.
Okuyucu
2510
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 1 gün 22 saat 37 dakika 22 saniye önce.
* Ortalama Günde 0,91 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 17550, Kelime Sayısı : 2569, Boyut : 17,14 Kb.
* 1 kez yazdırıldı.
* 1 kez indirildi.
* Henüz yazarla iletişime geçen okuyucu yok.
* Makale No : 1677
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,05437112 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.