Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Bilirkişilik Ücretinin Yeniden Takdirine İlişkin Dilekçe Örneği

Yazan : Orhan Tiryakioğlu [Yazarla İletişim]
Teknik Uzman, Çevre Mühendisi

Makale Özeti
Mevzuatta; bilirkişiye, inceleme ve seyahat gideri ile çalışmasıyla orantılı bir ücret ödeneceği; yargıcın, işin mahiyetine göre tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırıp indirebileceği hususlar da belirtildiğinden; işlemin, sadece keşif sırasında mahâllinde yapılan anlık gözlemsel tespitleri değil, ayrıca olay mahâlline ilişkin ayrıntılı ölçüler ve malzeme sarfı gerektirenleri de kapsadığı dikkate alındığında, bir kanaâte varmaya esas olan teknik sonuçları teminen, ilgili branş bilirkişilerinin harcadığı ulaşım, malzeme, emek ve mesai karşılığı tutarın yeniden takdir edilmesi gerekmekte olup, bu talebe ilişkin bir dilekçe örneği; bilirkişilik sürecinde değerlendirilmek ve yararlanılmak üzere sunulmaktadır.

T.C.
…………..
………………………..
MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

KONU: BilirkişilikÜcretinin Yeniden Takdiri

BİLİRKİŞİLİK ÜCRETİNİN YENİDEN
TAKDİRİNE İLİŞKİN GEREKÇE :

Mevzuata göre; bilirkişiye,i nceleme ve seyahat gideri ile çalışmasıyla orantılı bir ücret ödeneceği; bilirkişi ücretinin, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaisi karşılığıödenen ücret olduğu belirtilmiştir.
İnceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderlerinin de ödeneceği; bilirkişinin kaybettiği iş süresi için alacağı tazminat, inceleme ve yolculuk masrafları, çalışmasıyla uygun ücreti dikkate alınarak belirleneceği; yargıcın, işin mahiyetine göre tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırıp indirebileceği hususlar da ifade edilmiştir.

Ekte bilgileri verilen Dava Dosyasına ilişkin içeriğin, …. İlişkin delil tespitini gerçekleştirmek /atılı suçu yorumlamak/ üzere, …. yasasının ….. Maddesine ilişkin olarak yapılan işlemlerin, sadece keşif sırasında mahâllinde yapılan anlık gözlemsel tespitlerideğil, ayrıca olay mahâlline ilişkin ayrıntılı ölçüler ve malzeme sarfı gerektiren tespit çalışmaları ve sonuçlarının değerlendirilmesini de kapsadığı dikkate alındığında, ilgili branş bilirkişilerinin harcadığı ulaşım, malzeme, emekve mesai karşılığı tutarın yeniden takdir edilmesi gereği doğmuştur.


BİLİRKİŞİLİK ÜCRETİNİN YENİDEN
TAKDİRİNE İLİŞKİN TALEP :

Dava Dosyasındaki konuya ilişkin olarak; ………. sektöründe kullanılan malzemelerin belirlenmesi, bu tür malzemelerin sektörel etkilerinin araştırılması, konuya ilişkin bilgilerin ilgili resmî kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi, temin edilen bilgilerin sayısal ortamda işlenmesi, bu sektörel bilgilerin yorumlanması için bilgilerin çizilmesi, izdüşürülmesi ve yorumlanması, mevcut sektörel içtihatların araştırılması, mevzuâta ilişkin hukuka uyumlu ve doğru sonuçların üretilmesi ve anlaşılır renkli çıktıların alınması ve tüm ilgili verilerin, irdeleme tasarımlarının vebir kanaâte varmaya esas olan teknik sonuçların birlikte raporlanması çalışmalarının gerçekleştirilmesinde, ekteki bildirim kapsamında belirtilmiş, sarfedilen ulaşım, malzeme, emek ve mesai karşılığı tutarın dikkate alındığında;bilirkişilik ücretinin yeniden takdir edilmesi hususunu,

Yücemahkemenize saygılarımla arz ederim (…./…./ ……..).

BİLİRKİŞİ
………………………
………………………


Bilirkişi RaporuBilgileri:
DOSYA NO : …….. / ……
DAVACI :………….
DAVALI :…………
SUÇ: : ………………..
RAPOR TESLİMİ : …/…/ ……..


EK:
1-Bilirkişi Raporu Bilgileri (Bilirkişiden İstenenler veRapor Kapsamı),
2-Bilirkişilik Harcama Kalemleri Bildirimi.

================================================== ========

DİLEKÇE EKİ:

1-BİLİRKİŞİ RAPORU BİLGİLERİ
BİLİRKİŞİDEN İSTENENLER : Yukarıdaki dosya numarasına kaidendavası yürütülen ve ……………. yapılmakla, (…. Yasasının ….. Maddesi uyarınca) ………….iddialarına ilişkin olarak; yasal gereklilikleri yapıp yapmadığı, ………….. farklıişlemlerin oluşup oluşmadığı; ilgili kanunlarla belirlenen teknik usullereaykırı olarak ve …… zarar verecek şekilde yapılmış ise ……………. olup olmadığının,tespiti hususunda ayrıntılı bir rapor hazırlanmasıdır.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ve RAPOR :Dosya üzerinde gerekli inceleme yapılmış olup; görgü ve tespit tutanağı, şikayetçi / sanık ifadetutanakları, fezleke, iddianame ve keşif tutanağı incelenmiştir. ………….. tarihinde yapılan Keşif sırasında, ……… konumu,suç mahalli olarak gösterilen ……………. tetkik edilmiş, fotoğraf çekilmiş, kroki için gereken ölçüler alınmıştır. Dava konusu mahâlde …………tarihinde incelemeler yapılmış olup, sunulan belgelerve temin edilen bilgiler ışığında konu tetkik edilerek, teknik ve yasal zemindekanaâtin oluşması için gereken değerlendirmeler yapılarak, Bilirkişi Raporu …/…./……. tarihinde yüce mahkemenize sunulmuştur.

2- BİLİRKİŞİLİK HARCAMA KALEMLERİ BİLDİRİMİ


BİLİRKİŞİLİK YOLLUĞU BİLDİRİMİ

(Tablo biçimli kopyası Word.DOC olarak temin edilebilir)

Yapılan İş/Emek
Taşıt (TL)
Malzeme (TL)
Emek (TL)


A-Keşif Günü Adliyede Hazır Edilme (Ev-Adliye):
1 x (Ulaşım İçin Taksi Ücreti)
-
-

B-Keşif Sırasındaki Çalışmalar ve Dava Dosyasının Teslim Alınması:

Adliye Tarafından Görevlendirilen / Kiralanan Araç (Ücretsiz)
Fotoğraf / Video Çekim Malzemeleri Ücreti; Ölçü Aletleri Kira Bedeli (TL/Saat)
Fotoğraf / Video Çekim Ücreti; Ölçüleme İşlemleri Ücreti

C-Keşif Günü İçin Görevlinin Yurt İçi Gündelik Tahakkuku:
-
(1/3) x Harcırah
-

D-Keşif Günü Adliyeden Ayrılma (Adliye-Ev):
1 x (Ulaşım İçin Taksi Ücreti)
-
-

E-Raporun Tasarlanması (Ev-Resmî Kurum-Ev):
2 x (İlgili Kurumlara ve Kuruluşlara Ulaşım için Taksi Ücreti)
İlgili Kurumlardan ve Kuruluşlardan Bilgi / Belge Temin Ücreti
TMMOB / YMMO Tarafından Belirlenen Ücret

F-Rapor Yazımı (Ev-Basımevi-Ev):
2 x (Basımevine Ulaşım için Taksi Ücreti)
Sayısal Çıktı (Basılı Evrak) Temin Ücreti
Sayısal Rapor Yazım Ücreti

G-Dosya İadesi (Ev-Adliye-Ev):
2 x (Ulaşım İçin Taksi Ücreti)
-
-

H-Duruşma Günü Adliyede Hazır Edilme ve Adliyeden Ayrılma:
2 x (Ulaşım İçin Taksi Ücreti)
-
(Ek) Açıklama Yapılması Ücreti

I-Duruşma Günü İçin Görevlinin Yurt İçi Gündelik Tahakkuku:
-
(1/3) x Harcırah
-
-----------------------------------------------------
TOPLAM (TL)
A
B
C
.................................................. ...
GENEL TOPLAM (TL): A+B+CYazarın notu:
Dileyen okuyucular [Yazarla İletişim]'e geçerek, bu makalenin WORD dosyasını edinebilir.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Bilirkişilik Ücretinin Yeniden Takdirine İlişkin Dilekçe Örneği" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Orhan Tiryakioğlu'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
08-11-2012 - 21:28
(2949 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 1 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 1 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
10905
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 1 saat 22 dakika önce.
* Ortalama Günde 3,70 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 8928, Kelime Sayısı : 829, Boyut : 8,72 Kb.
* 6 kez yazdırıldı.
* 4 kez indirildi.
* 2 okur yazarla iletişim kurdu.
* Makale No : 1544
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,06847191 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.