Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Yurtdışında Eğitim Ve Özellikle Almanya

Yazan : Av. İbrahim Halil Koyuncu Ll.M [Yazarla İletişim]

YURTDIŞINDA EĞİTİM VE ÖZELLİKLE ALMANYA

Genel olarak

Türkiye için Yurtdışı eğitim denildiğinde ilk olarak akla gelen ülkeleri iki gruba ayırabiliriz. Buna göre öncellikle anglo-sakson ülkeler dediğimiz ABD, İngiltere, Kanada, Avusturalya, Yeni Zelanda gibi ülkeler ile klasik kıta avrupası ülkelerini sıralayabiliriz. Bu ayırım aslında yurtdışı eğitim konusunda yapılacak tercihlerde mihenk taşı olarak kabul edilebilir. Zira yurtdışında eğitim almak isteyen ilgililer tercihlerini bu ayırıma göre belirlerlerse amaçladıkları faydaya daha kolay kavuşabileceklerdir.
Malum olduğu üzere; anglo sakson ülkeler siyasi yapılarının yurtdışından gelen öğrenciler için elverişli olması, bunun yanı sıra yönetim anlayışlarının daha liberal olmasından, eğitim olanaklarının ve özellikle de üniversitelerde verilen eğitimin kaliteli olmasından ve ayrıca dünyada şuan gidilen her yerde konuşulan ve bir dünya dili olarak kabul edilen ingilizcenin konuşulduğu ülkeler olmalarından dolayı tercih edilmektedir.
Buna karşılık kıta Avrupası ülkelerinden Almanya, Fransa, İtalya ve İsviçre gibi ülkeler ise; somut olayda farklılık arz eden ve genel olarak ifade edilemeyecek kadar çok nedenden dolayı tercih edilmektedir. Bu ülkeler, bazen buralarda bulunan bir akrabanın vaat ettiği yardımdan dolayı, bazen bu ülkelerde geçerli olan bir burstan, bazen sadece özel ilgi ve istekten kaynaklanan nedenlerden dolayı tercih edilebilmektedirler. Şüphesiz bu ülkelerde eğitimin –şimdilik- bedava olması ve Türkiye’ye yakın olmaları da belirleyici etkenlerin başında gelmektedir. Ayrıca Amerika ve İngiltere üniversiteleri ile yarışta bir hayli geride kalan ve beyin göçü olarak çok az sayıda öğrenciyi kendine çekebilen bu ülkeler bazen öğrenci çekebilmek için cazip programlar ve eğitim olanakları sunabilmektedir. Burada güçlü ekonomisi ve buna bağlı olarak yurtdışına çıkan öğrencilerin tercihlerinde bazen ana neden olan, okul dışı zamanlarda iş bulma olanaklarının çokluğu ve hatırı sayılır sayıda gurbetçimizin bu ülkede bulunması nedeniyle Almanya son zamanlarda çok tercih edilen bir ülke durumuna gelmiştir. Bu yazının konusu da Almanya’daki eğitim imkanları ile ilgilidir.

Neden Almanya?

Almanya'da üniversite eğitimi kural olarak ücretsizdir ve eğitim harçları Türkiye'den bile daha düşük olup her dönem başında ortalama sadece 40-50 EURO ödenmesi gerekmektedir. Bu miktar da aslında harç olmayıp öğrenci işleri için bir sosyal katkı niteliğindedir.
ABD, İngiltere, Avustralya vs. gibi harçların astronomik seviyelerde bulunduğu ülkeler karşısında Almanya’daki üniversitelerin bedava olması aslında Almanya’nın tercih edilmesindeki ana neden olup özellikle orta gelirli vatandaşlarımız için Almanya vazgeçilmez bir yurtdışı eğitim seçeneğidir.
Son dönemlerde nüfus profilindeki yaşlanma ile buna bağlı olarak doğacak ekonomik sıkıntılar ve İnternet, komunikasyon alanındaki beyin gücü ihtiyacı, yabancı iş ve beyin gücü transferini yeniden Almanya'nın gündemine getirmiş bulunuyor.

Vize ve Oturma İzni

Almanya vize alabilmede önemli zorluklarla karşılaşılan bir ülkedir. Vize alınırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; talep edilecek vizenin mutlaka bir “öğrenci vizesi” olmasıdır. Çünkü turist vizesi Almanya’da öğrenci vizesine çevrilememekte ve yeniden Türkiye’ye dönülmesi gerekmektedir ve bu durum gereksiz zaman ve para kaybına neden olacaktır. Buna karşılık Türkiye'deki Alman konsolosluğundan kural olarak en fazla üç aya kadar verilen öğrenci vizesi, Almanya'da ilgili yabancılar şubesinde (Auslaenderbehörde) gerekli belgeler (kurs veya üniversite öğrenci belgesi ile geçerli teminat belgesi) götürülerek problemsiz uzattırılır. Öğrenciler ve araştırmacılar Almanya'da somut bir amaca bağlı, geçici bir statü olan "oturum müsaadesi / Aufenthaltsbewilligung" ile ikamet edebilirler. 2 yıllık sürelerle uzatılan bu belgede eğitim yapılacak alan somut olarak belirtilir. Azami oturum süresi 10 yıl ile sınırlanmıştır.

Vize başvurularında üniversiteden bir kabul belgesi alındıktan sonra daha kolay sonuç alınabilmektedir. Ancak Almanya'da bir dil kursundan alınacak kayıt belgesi de başvuruya dayanak yapılabilir. Dil kursu fiyatlarının Almanya'da diğer ülkelere ve Türkiye'ye nazaran çok fazla olmaması (aylık yaklaşık 100 Euro’dan başlayan fiyatlar) uygulamada bu ihtimali son derece cazip hale getirir. Yine burada kayıt yapılan dil kursunda yoğun program “intensiv kurs” ve bu programın da haftalık en az 20 saatlik olması gerektiği unutulmamalıdır.

Üniversitelere Kabul Şartları

Burada başvuru yapan kişinin Türkiye’de üniversite mezunu olup olmaması önemli farklılıklar doğurmaktadır. Buna göre Türkiye’de üniversite bitiren bir kişi Almanya’da istediği bölüme başvurabilme ve okuyabilme olanağına sahiptir. Bu satırların yazarı Türkiye’de sözel bir bölüm olan hukuk fakültesi mezunu olmasına karşılık Almanya’da tamamen sayısal bir bölüm olan Bilgisayar Mühendisliğine kayıt yaptırmış ve belirli bir süre okumuştur. Buna karşılık başvuru sahibi Türkiye’de üniversite mezunu değilse, ÖSS Sonuç Belgesi, ÖSS'de Türkiye'de kazanılmış bölüme eş veya benzer bir bölüme herhangi bir Alman üniversitesinde kayıt yaptırabilme imkanını sağlamaktadır. Daha acık ifade ile, teorik olarak Türkiye'de girilen ÖSS Sınavı'nda kazanılan bölümü bir Alman üniversitesi çatısında okumak imkanı bulunmaktadır.

Yukarıda anılan olanakların sağlanması ancak bütün Alman üniversite ve yüksek okullarınca kural olarak istenen Almanca Dil Yeterlilik Sınavı / DSH'nın başarılması durumunda mümkündür. Bu sınav yaklaşık Orta Derece II / Mittelstufe II seviyesinde bir dil birikimini gerektirip, sıkı bir çalışma ile aşağı yukarı 6 -12 ay arası süren bir dil kursu eğitimi ile kazanılabilir. Bu sınava hazırlık için hemen her üniversitenin ücretsiz sunduğu dil kurslarına / DaF da belli bir seviyeden sonra kaydolabilmek mümkündür.
Ayrıca Türkiye'de ÖSS Sınavını kazanan kişinin üniversite sınavına kadar görmüş olduğu eğitim 12 yıldan az ise Almanya'da Almanca bilgi durumuna göre iki veya bir sene süren denkleştirme programı öngörülmüştür. Bu programın ismi ise “Studienkolleg”dir Bu eğitim neticesinde basarı seviyesine göre uygun bir üniversiteye kayıt yaptırmak mümkün olmaktadır. Daha çok ailesi Almanya'da olup liseyi Türkiye'de bitirmiş öğrenciler açısından pratik değere sahiptir.

Üniversite Sistemi ve Eğitim Yapısı

Almanya siyasi yapısı gereği eyaletlerden oluşan bir ülkedir ve her eyalet kendi eğitim bakanlığına bağlı olarak eğitim sistemini belirler. Buna karşılık eğitim sisteminde eyaletler arasında temelde çok büyük farklılıklar olmayıp bütün eyaletlerde benzer bir eğitim yapısı bulunmaktadır.

Almanya'da yüksek eğitim alanında sistem, Üniversiteler/ Universitaet ve Meslek Yüksek Okulları / Fachhochschule şeklindeki bir temel ayrıma dayanır. Yüksek eğitimin omurgasını ve yabancı öğrencilere yönelik en geniş alternatifleri teknik üniversite ve klasik üniversite olmak üzere iki formda bulunan üniversiteler sunar. Meslek Yüksek Okulları ise toplum ve ekonomideki yetişmiş nitelikli personel ihtiyacına cevap vermeye yönelik kısa süreli (3 yıl) ve mesleki odaklı eğitim kurumlarıdır. Genellikle bir üniversiteye bağlı olarak eğitim verirler.

Üniversite eğitimi Temel Eğitim / Grundstudium ve Ana Eğitim / Hauptstudium şeklinde ayrılır. Bir bölümle ilgili temel bilgilerin verildiği Temel Eğitim 4 sömestr sürer, genellikle bir ara sınav / Zwischenprüfung ile sona erer. Ardından başlayan Ana Eğitim süresince ilgili bölümde uzmanlaşma ve derinleşmeye yönelik bilgiler öğrenilir.

Yüksek Lisans Programları

Almanya’da yüksek lisans programları konusunda tam bir benzerlik yoktur. Bunun temel nedeni ise Alman üniversite sisteminde böyle bir eğitim sisteminin, yani yüksek lisansın bulunmamasıdır. Almanya’da üniversite mezunları doğrudan doktoraya başvurma olanağına sahiptir. Yurtdışından gelen öğrenciler ise fakültelerine göre ayırıma tabi tutulmaktadır. Bazen, fark dersleri alınmak suretiyle bir Alman üniversite diploması alınması sağlanmak suretiyle doktoraya başvurabilirken bazen de –yabancı ülkelerden gelen öğrenciler için özel olarak oluşturulan- bir yüksek lisans programına alınarak daha sonra doktoraya başvuru imkanı sağlanmaktadır. Mesela hukukçular için LL.M denen bir mastır programı vardır. Türkiye’den giden her hukuk öğrencisi yabancı dil sınavını başarmak kaydıyla bu programa başvurabilir. Bu bir yıllık programın sonunda istenirse doktoraya devam olunur ya da bir mastır diploması (LL.M derecesi) alınabilir. Almanya’da ayrıca amerikan sisteminin etkisiyle son zamanlarda MBA programları ve İngilizce mastır programları da açılmaktadır. Yine buralarda belirli bazı dersler alındıktan sonra yazılacak bir mastır tezi ile mezun olunur. Ancak bütün durumlarda öncellikle bir öğrenci vizesi alınarak Almanya’ya gidilmesi ve bütün bu programlar hakkında yapılacak tercihlerin oradan yapılması tavsiye olunur.

Sağlık Sigortası

Almanya'da yaşayan herkes sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. Üniversiteye kayıt esnasında sigorta belgesinin mutlaka sunulması lazımdır. Ayrıca sağlık masraflarının aşırı yüksekliği nedeniyle pratik olarak herkesin sigorta yaptırmasında menfaati vardır. Kişisel duruma bağlı olarak değişen aidatlar 50 ile 100 Euro civarında değişir.

Geçim Şartları

Almanya'da normal şartlarda tutumlu bir öğrenci 500 EUR ile geçinebilir. Bu miktar ülkemizde çoğu memurun maaşına tekabül ettiği ve bazen bunu aştığı göz önüne alınacak olduğunda belki yüksek görünebilir. Ancak insanların gelir düzeylerinin ülkemizden çok daha yüksek olduğu bir ülkede bu denli bir aylık harcama çok görülmemelidir. Çünkü Almanya’da işçilere ücretleri saat başına verilir ve genelde saati 6 Euro’dan düşük işler yok denecek kadar azdır. Örneğin bu satırların yazarı yaz tatilinde fabrikada saati 14 Euro’ya çalışmıştı.

Üniversite öğrencilerine tanınan yılda üç ay ile sınırlı vergiden muaf çalışma imkanı sayesinde bir öğrencinin yıl boyunca kendisini finanse edebilme yolu acıktır. Öğrencilere tanınan 90 günlük çalışma hakkı, öğrenci tarafından bir yıllık sürenin istenilen bölümünde serbestçe kullanılabilir. Ancak yazın izne giden işçilerin yerine fabrikalarda iş bulunabilmekte ve buralardan yıllık masrafların tamamını çıkaracak bir gelir elde edilebilinmektedir. Bunun dışında okul zamanlarında ise hizmet sektöründe özellikle lokantalar, Cafe’ler veya temizlik işlerinde çalışma olanakları mevcuttur.

Ev Bulma Şartları

Almanya'da barınma ihtimallerinin çok çeşitli oluşu daha uygun şartlarda bir seçenek bulmayı kolaylaştırır. Tek kişilik daireler yanında çoğunlukla bağımsız veya daire içinde (Wohngemeinschaft-WG) odalar kiralanır. Oda genişlikleri genellikle 10-25 m2 arasında değişir. Kira değerleri oda genişliğine, bina kalitesine, şehre ve şehirdeki konuma bağlı olarak Almanya çapında 100 ile 400 Euro arasında değişmektedir.

Dönem başlarında oda bulmak hemen hemen bütün Almanya'da çok zor olduğundan sömestr başlamadan uzun bir zaman önceden rezervasyon yapılması çok önemlidir. Kısa süreli barınma için çok sayıdaki gençlik yurtları (Jugendherberge) uygun bir alternatiftir.

Üniversite Başvuru Süreleri

Alman üniversitelerinde yıllık öğrenim yerine sömestr sistemi mevcuttur. Buna göre şartlar mevcutsa öğrenime güz sömestrinin yanı sıra bahar sömestrsinde de başlanabilir. Her üniversite için ayrı ayrı belirlenmekle birlikte ülke genelinde genellikle

Kış Sömestri için 15 Temmuz'a
Yaz Sömestri için 15 Ocak'a

kadar üniversitelerce hazırlanmış Kayıt Başvuru Formları / Zulassungsformulare üniversitelerin ilgili öğrenci işleri birimlerine ulaşmış olmalıdır.

Yani Almanya'da yabancı öğrenciler için kayıtla ilgili kararı prensip olarak Türkiye'deki YÖK'e benzer bir kurum olan ZVS / Zentralevergabestelle değil, üniversiteler kendileri vermektedir. Dolayısıyla birden fazla üniversiteye başvuru yaparak herhangi bir üniversiteden Kabul Belgesi / Zulassungsbescheid alma ihtimalinizi yükseltebilirsiniz. Buna hukuki bir engel bulunmayıp yalnız posta ve çeviri tasdik masraflarının ek külfet olarak fazladan ödenmesi gerekir. Daha sonra birden fazla kabul gelmesi durumunda içlerinden biri seçilebilir.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Yurtdışında Eğitim Ve Özellikle Almanya" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av. İbrahim Halil Koyuncu Ll.M'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
03-09-2004 - 17:31
(5896 gün önce)
Makaleyi Düzeltin
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 12 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 11 okuyucu (92%) makaleyi yararlı bulurken, 1 okuyucu (8%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
9792
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 22 saat 17 dakika 26 saniye önce.
* Ortalama Günde 1,66 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 12329, Kelime Sayısı : 1530, Boyut : 12,04 Kb.
* 13 kez yazdırıldı.
* 1 kez arkadaşa gönderildi.
* 12 kez indirildi.
* 18 okur yazarla iletişim kurdu.
* Makale No : 151
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03311801 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.