Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale İzmir’de Hsyk Üyesi Av.Ali Aydın Konuşmacı Olduğu , 10.2.2012 Tarihli “avukatlık Mesleğinin Sorunları “ Konulu Konferansın Ardından İzlenimler….

Yazan : Şakir Balcı [Yazarla İletişim]
Avukat

İzmir’de HSYK Üyesi Av. Ali Aydın'ın Konuşmacı olduğu , 10.2.2012 Tarihli “Avukatlık Mesleğinin Sorunları“ konulu Konferansın Ardından İzlenimler…

Başlangıç :
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu , (HSYK) Türkiye Cumhuriyeti”nin organizasyon şemasında , T.C. Anayasa”sında 138'inci maddeyle başlayan “ Yargı “ bölümünün devamında Anayasa'nın 159.uncu maddesinde düzenlenen Anayasal bir kuruluştur..
Bilindiği üzere anılan Kurul , Ekim-2010 tarihinden itibaren ilgili mevzuatı çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir . Yeni Kurul genel olarak , gerek üye sayısı , gerek üyelerinin belirlenmesinde izlenen usuller, gerekse yetki çeşitliliği ve Kurul” un iç organik şemasının yeniden düzenlenişi itibarıyla önemli ölçüde eski halinden farklı yapılandırılmıştır..
Kurul yeni haliyle, eylem ve söylem olarak Devlet”in “Yargılama” faaliyetinin “daha iyi “ düzenlenmesi ve yürütülmesi-temel amacını- gaye edinmiştir..(Dipnot 1)
Savunma mesleği ve Avukatlık yönünden özel olarak belirtilmelidir ki, Kurul”un yeni yapısında Avukatlık Mesleğinden gelen Üyeler mevcuttur.
10.2.2012 tarihinde İzmir” de üyeleri hukukçulardan ( avukatlardan ) oluşan bir Derneğin düzenlediği “Konferans “ etkinliğinde, HSYK (2. Daire) (Dipnot 2) üyesi Av.Ali Aydın (Dipnot 3) konuşmacı olarak çağrılıydı.. Konferansın konu başlığı ise “ Avukatlık Mesleği Sorunları ve Çözüm Önerileri “ …

Hukuk çevrelerinde dilden düşmeyen “ yargının sorunları “ ve savunma mesleğinin-avukatların- dilinden düşmeyen “ “Savunma Mesleğinin ( Avukatlığın) Sorunları”nı “harmanlayarak “ ayrıntılı açıklamalar yapan ve bu arada Kurul”un temayülleri ve çalışmaları hakkında genel bilgilendirmelerde bulunan Av.Ali Aydın” zaman- zaman ayrıntılı kişisel tespitler, değerlendirmeler yaparak görüşlerini de açıkladı.
İzmir”e gelişinden- gidişine kadar bir buçuk günlük ziyareti sırasında “ yargı sorunları ve avukatlık mesleği sorunları üzerinde “ uzunca özel sohbetler yapma fırsatımız da oldu.
Yargı”nın sorunları ve avukatlık mesleğinin sorunlarının çözümsüzlüğünü düşünüp-umutsuzluğa düşmenin arefesinde olduğumuz günlere denk gelen bu buluşma, anılan konu başlıklarıyla yapılan değerlendirmeler , edindiğimiz izlenimler umutlarımızı biraz yeşertti.. Görüş ve izlenimlerimizi aşağıda ayrıntılandıracağız..
SOĞUK HAVA- SICAK VE NAZİK DİYALOGLAR
Etkinlik ve ziyaret tarihleri itibarıyla İzmir”de oldukça soğuk bir hava vardı.. Ancak, tanık olduğumuz ilişkiler ve nezaket silsilesi görülmeye değerdi.. İzmir Adliyesinde , bir dizi “nezaket ziyaretleri “ de gerçekleştiren Av. Ali Aydın”a ziyaretleri sırasında çok sıcak ilgi gösterildi..Sohbetler çok sıcak ve içtenlikli bir ortamda geçti. Tüm sohbetler- doğal olarak - “ yargının sorunları”na odaklı idi. Bu arada özel olarak, İzmir Bölge Adliye Mahkemeleri Başsavcısı Celal Kocabaş başta olmak üzere, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak , İzmir Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Akar Karasu, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Hakim Osman Ermumcu, İzmir Barosu Başkanı Av. Sema Pekdaş ve İzmir”li Avukatlar ile ziyarette hazır bulunan diğer Hakim ve Savcı (İzmir Adliyesi Yargı mensuplarının ) ve keza organizasyonu gerçekleştiren Dernek mensubu Avukatların konuğa gösterdikleri sıcak ilgi ve nezaket ayrıca görülmeye değerdi..

NEDEN ÖNEMLİYDİ ..
HSYK üyesi Av.Ali Aydın”ın “avukatların “ organizasyonunda “Avukatlık Mesleğinin Sorunları “ üzerine değerlendirmelerde bulunacak olması önemliydi. Çok da iyi oldu.. Yeni HSYK yapılanmasında , kamu oyuna da yansıyan vizyon ve misyon “ adli teşkilatlanmanın ve işleyişin “ “ daha iyi bir noktaya taşınması “ olarak dile getirilmekte.. Gerçekten umutlanabilir miyiz ?
Yargının Genel Sorunlarından ayrı, özelde Avukatlık Mesleğinin ve Savunma”nın sorunlarını, fiilen Avukatlık yapmış, -şimdi ise –HSYK Üyesi olarak görev yapan- bir kişinin gözünden, gönlünden, dilinden dinlemek önemliydi..
Üzülerek belirtilmelidir ki, “yargı sorunları” değerlendirmelerinde, Avukatlık Mesleği ve Savunma”nın sorunları “gerektiği oranda “ önemsenmemektedir. Gereklilik oranı şudur : Yargılamada –avukatlık hakları yasalarda ve kağıt üstünde ne kadar iyi düzenlenmiş olursa olsun ( ki öyle olduğunu da söyleyemiyoruz) – bu gün itibarıyla baktığımızda – Avukatlık faaliyetinin yürütülmesindeki aşırı zorluklar ve olumsuzluklar- sonuç olarak doğrudan “ yargılama faaliyetinin kalitesini “ etkilemektedir. Çünkü Avukatlar yargılama faaliyetinin “ doğrudan-kurucu unsurudurlar.. Şu gerçeğe işaret etmek gerekir ; Dünya”da , Savunma mesleği ve savunma hakkı gelişmemiş ve –fakat, buna rağmen - Yargılama Faaliyeti”nin kalitesinin gelişmiş olduğu bir örnek ülke gösterilemez. Yoktur da..
O yüzden , Yargının Sorunları”nı konuşmaya başladığımız anda, savunma haklarını ve Avukatlık Mesleğini konuşmak zorundayız..Aksi halde “yargının sorunlarını çözme üzerine yapılan söylemleri “ samimiyetsiz buluyoruz. Avukat gözüyle ve tespitleriyle “ yargının sorunları “ klasik olarak konuşulanlardan oldukça farklı.. Avukatlar –bu bağlamda- çok iyi dinlenmeli, çok iyi değerlendirilmeli, mesleki faaliyetleri sırasında çok da önemsenmeli ..
Bu noktalar üzerinde önemli Tespitleri oldu HSYK Üyesi Av.Ali Aydın’ın…

Konferans İçeriği

Sadece ev sahibi dernek üyesi Avukatların katıldığı mütevazi salonda, dernek başkanı Av.Mustafa Dora, toplantı açılışında kısa bir değerlendirme yaptı . Beraberlik çabalarına, “ avukatların birlik ve beraberlik içinde olmalarının önemine vurgu yaptı ve çarpıcı şekilde ; bu gün avukatların adliyedeki yerinin “ mübaşirden önce mi –sonra mı geldiğini “ sorgulama noktasında olduklarını belirterek, sözü Konuşmacı HSYK Üyesi Ali Aydın’a bıraktı..
Konuşmacı oldukça hazırlıklı gelmişti..Genel olarak HSYK ‘nun, yeni haliyle yaptığı çalışmalarına ilişkin anlayışları ve çabaları hakkında bilgi verdikten sonra , asıl konuya “ Avukatlığın Sorunlarına “ ilişkin çok gerçekçi değerlendirmeler yaptı.. Hakim-Savcı penceresinden gözlenemeyen veya dile getirilmeyen ama gerçekte aşılması gereken çetin Avukatlık sorunlarına bir bir temas etti..

Bazı konu başlıklarını söyle sıraladı :

- Eskiden vatandaşta “ şeriatın kestiği parmak acımaz “ inanç ve duygusu vardı, bu gün her vatandaş neredeyse, İnsan Hakları Mahkemesi’ nin yolunu tutacak, demekki vatandaşın adalet duygusunu tatmin edemiyoruz, Yargı yı daha iyi işleterek bu durumu aşmamız lazım..
- -Yargının Sorunları’nın oldukça kapsamlı konular olduğunu belirtip , Avukatlık sorunlarının da bu konuların önemli bir parçası olduğuna işaret ederek “ Avukatlığın çok zor olduğunu, avukatların yargılama faaliyeti içinde çok önemli bir rol oynadıklarını, avukatların çektikleri mesleki sıkıntıların önemli bir bölümünün – yargı mensuplarının kişisel tutumlarını değiştirmeleri suretiyle aşılabileceğini, kendi geçmişinden örnekler de vererek aktardı.
- Tutuklama sürelerinin halihazır tartışılan bir konu olduğunu, -hakim, savcı ve avukatların staj dönemlerinde –mutlaka- örneğin 6 ay cezaevlerinde fiilen staj yapmalarını, gözlem ve deneyim sahibi olmalarını, bunun yararlı olacağını dile getirdi..
Önemli tartışma noktalarına değindi ve geçmişteki avukatlık tecrübesi ve perspektifiyle bazı çözüm önerisi başlıklarından sözetti..
-Hakim savcı açığından, hukuk öğreniminin yetersizliğinden, çok fazla hukuk fakültesi açılmış olduğundan , adaletin geciktiğinden mevcut durumda, yargı üzerindeki olumsuz yorum ve düşünüşlerden vicdanen rahatsız olduğundan, adaletin makul sürede ve makul yargılama ile tecelli ettirilmesi gerektiğinden sözetti..
-Bütün tespitleri sırasında Avukatların somut pozisyonlarını göz önünde tuttu, avukatlar hakkında olumlu- olumsuz görüş ve değerlendirmelerini belirtti..
- Soruşturma veya duruşmada savcının , savunma’dan güçlü olduğunu, adliyelerde fiilen gözlenen hakim-savcı dayanışmasının, Hakim- avukat arasında mevcut olmadığını , fiili durumda Savcının soruşturma veya duruşmada ‘ savunma’ dan –ezici şekilde -üstün olduğunu, bu kapsamda ‘ silahların eşitliği’ ilkesinin sorgulandığını/ sorgulanması gerektiğini dile getirdi..
-Avukatlık mesleğinin kan kaybettiğinden sözetti
-Avukatların Avukatlık mesleğinin ifası sırasında mesleki haklarını ve mevcut mesleki alanları duyarlı ve etkin değerlendiremediğinden , bu konuda Baro’lara çok iş düştüğünden sözetti.. Bu anlamda,
-Vekil ile temsil zarureti üzerinde durdu..
-Mesleki disiplin ilkelerinin –yeni baştan düzenlenmesi – mesleki suistimallerin yaptırımlarının etkin kılınması gereğini belirtti..
-Adli yardım kurumunda kapsamlı ve avukatlık lehine düzenlemeler gerektiğini dile getirdi.. Aynı şekilde, mesleki sigorta ve hukuk sigortası hakkında Avrupa örnekleriyle görüşler bildirdi..Bu arada CMK üzerinden Avukatlara yönelik harcama kaleminin büyüklüğünü belirterek, hukuk sigortasına geçilmesi ve –belki- bir kısım prim ödemelerinin Devlet tarafından “ sübvanse “ edilebilmesi üzerinde duruldu.
Özellikle, avukatlık mesleğine kabul sırasında yeni formüllere gerek olduğunu,örneğin kıdem esası getirilmesini, örneğin yeni avukatın ilk beş yıl bazı davalarda görev alması , üç yıl staj ve 5 yıl bazı davalar yürütülmesi şeklinde, Avukatlık mesleğinin kalitesinin kıdem ekseninde arttırılmasını dile getirdi.. Meslek içi eğitim ve -uzmanlaşma alanlarının- tayini ve uygulanabilir bir modele kavuşturulması gereğine işaret edildi.
Topyekün “yargılama kalitesi” içinde avukatlık mesleğinin icra ediliş biçiminin de önemini vurgulayarak, avukatların da mesleğin kalitesinin artırılmasında bilfiil sorumlu oldukları belirtildi.
Kanaatimce- konuk konuşmacı, konuşurken kişisel duygularını da ‘ sesli düşünüş’ le dile getirdi, örneğin ;
-Uzun süren yargılamalar ve adliyelerde sürüncemede bırakılan işler ve bu yöndeki yakınmaların denetimi için, belli bir formülasyon ile “avukatların denetimci “ bir rol üstlenebileceğinden sözetti.. HSYK yada Bakanlık Teftişlerinin yanı sıra, bütün işi adliyelerde olan, adli personeli tüm boyutlarıyla gözlemleme imkanı bulunan Avukatların, görev yapan hakim-savcı, kalem personeli hakkında kanaatleri oluştuğunu, bu kanaatlerinin –uygun görülecek bir yöntemle, -bir tür teftiş gibi- değerlendirilmesinin mümkün ve isabetli olacağını düşündüğünü, ifade etti.
Bu düşünüş ancak HSYK üyesinin bir avukat olması halinde dile gelebilir ve bu kadar isabetli , gerçekçi bir tespit ancak geçmişinde avukatlık bulunan birisine ait olabilir...(Dipnot 4)
Yargının iş yükünün azaltılması çabalarında, örneğin karşılıksız çekin cezasız bırakılması yönündeki yasa değişikliklerinin –alacaklılar bakımından- adil olmadığı, hakkın özünü zarara uğratma pahasına, hızlı adalet yaratma düşüncesinin sakıncalarına temas edildi.
Sonuç olarak , Avukatlık mesleğinin kan kaybettiğinin ayrıntılı gerekçeleri sıralandı ve mesleğin itibarı ve öneminin korunması için topyekün çalışmalar gerektiği görüşleri ifade edildi..
Bu arada, konferansın dilek – temenni bölümünde şahsen dile getirdiğimiz iki konu ve başka meslektaşların yönelttiği soruları notları arasına alan5 HSYK Üyesi konuşmacı, Avukatlık Mesleğinin sorunlarına çok hakimdi,somut çözüm önerileri üzerinde-en azından –düşünceleri vardı ve çözülmesi yönündeki öneri ve projelere odaklı idi , samimi idi..
Toplantının kapanış dakikalarında bizzat söz alarak açılmış bir davada “ iki yıl dokuz ay sonra “ görevsizlik kararı “ verildiğini, – bunun vebalinin kime ait olacağını sorgulamak gerektiğini belirttik.. Böylesi bir durumu , HSYK içine sindirebilir mi , yada nasıl içine sindirebilir ? Böyle bir durumda hukuk camiası olarak bizler için Vicdani bir sorumluluk söz konusu mudur ? diye sorduk .. HSYK Üyesi konuk konuşmacı, bunun tek kelimeyle “ vahim “ bir durum olduğunu , başkaca örneklerde vererek, cevapladı..
Konferans boyunca sergilenen samimiyeti, konuşulanların lafta kalıp-kalmayacağını , sorunların acil olarak Kurul gündemlerine taşınıp-taşınmayacağını, çözümler üretilip –üretilmeyeceğini, sabırsızlıkla bekleyip, sorgulayacağız..
Yargı’dan ümidimizi kesmek istemiyoruz… Savunma mesleği adına umutlu olmak istiyoruz..
Ve tabii HSYK Üyesi Av.Ali Aydın’ın konuşmalarını sürekli hatırlayacağız, sorunlar üzerine HSYK nezdindeki somut gelişmeleri de takip edeceğiz..
İyi bir organizasyondu,hayli yararlı oldu, emeği geçenlere teşekkürler…
İZMİR”İN SOĞUK HAVASINDA , HSYK Üyesi Av.ALİ AYDIN” IN KONFERANS NEDENİYLE DE OLSA İZMİR’İ ZİYARETİ -konuşulan sorunların ÇÖZÜMÜ İÇİN UMUTLARIMIZI ARTTIRDI..
Av.Şakir Balcı
www.sakirbalci.av.tr


1 Organik şemasındaki Genel Kurulu”nun görevleri özetle şöyledir ..
HSYK Başkanvekilini ve daire başkanlarını seçmek. Üyelerin hangi dairede asıl ve tamamlayıcı üye olarak görev yapacağına, seçimle karar vermek. Dairelerin kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak. Daireler arasında çıkan görev ve işbölümü uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlamak. Kurulun görevine giren, fakat Genel Kurul veya dairelerin görevleri arasında gösterilmeyen konularda karar merciini belirlemek. Dairelerden birine gelen ve olağan çalışmalar ile karşılanamayacak oranda artan işlerden bir kısmını diğer bir daireye vermek. Kurul üyeleri hakkındaki suç soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürütmek ve bu konuda gerekli kararları vermek. Bakanlığın, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlamak. Yargıtay ve Danıştay’a üye seçmek. Genel Sekreterin atanması için Başkana üç aday teklif etmek. Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş Kurulu başkan yardımcılarını, genel sekreter yardımcılarını, Kurul başmüfettişlerini, Kurul müfettişlerini ve Kurulda geçici veya sürekli olarak görev yapacak tetkik hâkimlerini atamak. Kurulun görev alanına ilişkin yönetmelik çıkarmak ve genelge düzenlemek. Kurulun stratejik plânını onaylamak ve uygulamasını takip etmek. Görev alanını ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında görüş bildirmek..( http://www.hsyk.gov.tr/uyeler/2daireuyeler.html- 10.2.2012 )
2 HSYK “.2. Daire”nin Görevleri :
a) Hâkim ve savcıların;
1) Her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma işlemlerini yapmak,2) Görevlerinden dolayı veya görevleri sırasındaki suç soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturması sonucu hakkında karar vermek, 3) Disiplin veya suç soruşturma ve kovuşturması nedeniyle geçici yetkiyle yer değiştirmesine veya görevden uzaklaştırılmasına karar vermek, 4) Meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar vermek, 5) Diğer kurumların geçici görevlendirme ve nakil taleplerine ilişkin izin işlemlerini yürütmek.
b) Genel Kurul tarafından verilen diğer işleri yapmak.
3 Bu görevine doğrudan Cumhurbaşkanlığı”nca seçilen Av. Ali Aydın , Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’den 1990 yılında mezun olmuştur.1991 yılında and içerek Ankara’da serbest avukatlığa başlamış ve 1993 yılından itibaren mesleki faaliyetini Kayseri’de sürdürmüştür. Kayseri Barosu Başkanı olarak görev yapmakta iken 22.10.2010 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği görevine başlamış olup halen görevine devam etmektedir. HSYK (2 Daire ) Üyesidir.
4 - Bu görüşlere tamamen katılıyoruz..Yüksek sesle belirmeliyiz : Görevde bulunan Hakim- Savcı’ ların , mesleki başarı, terfi ve ilerlemelerine ilişkin yapılan teftiş ve değerlendirmelerde, - görev yaptıkları bölgede bulunan Avukatların görüş, öneri ve düşünceleri mutlaka etkili kılınmalıdır. Bu konu bir formüle bağlanmalıdır..Sadece bu tedbirle “ çok büyük oranda “ bazı sorunlar çözülecektir..Daha kaliteli bir “ yargılama faaliyeti “ ortaya çıkacaktır.. Endişeye hiç gerek yok : Ülkedeki onca Avukattan, adliye işlerinin nasıl gittiğini doğru şekilde öğrenme imkanı vardır..Bedavadır.. Senede birkez, ilgili mahalde isteyen avukata bir form doldurtulması suretiyle, teftişlerde ortaya çıkamayacak kadar doğru bilgiye ulaşılması mümkündür..
5 Umarız konuşmacı kanalıyla , konferansta alınan notlar HSYK Başkanlığı nezdinde dile getirilir ve çözüm aranır.. 1- Hazırlanmakta olan Anayasa’ da “ savunma ve Avukatlık” ifadelerine yer verilmelidir. ( Toplantı sırasında - üzerinde çalıştığımız - Yeni Anayasa ‘ da Savunma’nın Anayasa metninde yeralması yönündeki somut önerimizi HSYK Başkanlığına da ileteceğimizi ve bu çalışmamızın Kurul’a ulaşmasını takiben, kendisinin konunun takipçisi olması dileklerimizi de ilettik.) 2- Yargı’ nın mutlaka- ama- mutlaka makul sürede tamamlanması çarelerinin samimiyetle hayata geçirilmesi gerekir..
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"İzmir’de Hsyk Üyesi Av.Ali Aydın Konuşmacı Olduğu , 10.2.2012 Tarihli “avukatlık Mesleğinin Sorunları “ Konulu Konferansın Ardından İzlenimler…." başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Şakir Balcı'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
15-02-2012 - 23:27
(3297 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 7 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 7 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
3949
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 4 gün 10 dakika 42 saniye önce.
* Ortalama Günde 1,20 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 16755, Kelime Sayısı : 2290, Boyut : 16,36 Kb.
* 5 kez yazdırıldı.
* 7 kez indirildi.
* Henüz yazarla iletişime geçen okuyucu yok.
* Makale No : 1436
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03622198 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.