Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Baro'lar Ve Ücretli Uyap

Yazan : Teoman Salgırtay [Yazarla İletişim]
AVUKAT

Makale Özeti
" Adalet Bakanlığı ile TBB arasında 02.05.2011 tarihinde akdedilen UYAP-UBAP protokolünün ve Avukat Kimliklerinin değiştirilmesi projesinin ÜCRETLİ UYAP'ı avukatlara dayatılması sonucuna yönelik olduğunu ve bu projede Ankara,İstanbul gibi büyük Baro'ların sessiz kalmasının TBB ile vardıkları (HER 3 AYDA BİR BU PROJE GELİRLERİNDEN PAY ALMAK ADINA) uzlaşmaya dayandığı ve nihai olarak UYAP'ın ÜCRETLİ yapılmasının hukuken ve fiilen mümkün olmadığı "

BARO’LAR ve ÜCRETLİ UYAP

Avukatlar arasında yapılacak “mesleğe yönelik sorunların sıralamasına” ilişkin bir araştırmada,Baro Yönetimlerine yönelik eleştiri ve sorunların üst sıralarda yer alacağını görmemiz şaşırtıcı olmayacaktır.

Gerçekten de,her bir avukatın kendi Baro’sundan beklediği,yapmasını istediği iş ve işlemler ile hayata geçirilmesini hayal ettiği projeleri mutlaka vardır.Bir meslek örgütü olan Baro’ların böylesine çeşitli projeler ve işlemler ile yönetilemeyeceği ise yadsınamaz bir gerçekliktir.

Ancak,avukat sayısınca çeşitlilik arz edecek olan bu işlem ve projeleri önce “asgari müşterek” kriteri çerçevesinde azaltıp,sonra da “mesleki açıdan hayati önem” sıralamasına tabi tuttuğumuzda;

Bir avukatın mesleğini fiilen icra ettiği adliye içindeki birimlerde,kalem ve icra dairelerinde HER GÜN ve HER DEFASINDA yaşadığı sıkıntıları ÇÖZECEK,stres ve tartışmalara neden olan sorunlara ÇARE olacak iş ve işlemler ile projelerin ilk sırada yer alması gerektiği ise bir başka tartışılmaz gerçektir.

Peki,Baro’larımızın icraatlarına baktığımızda ilk sırada yer alması gereken; bizlerin HER GÜN ve HER DEFASINDA yaşadığımız sıkıntı,stres ve tartışmalara neden olan sorunları çözmeye yönelik iş ve işlemler ile projelere gerçekten de öncelik verildiğini görüyor muyuz?

Bu soruya yanıt vermeden önce,birkaç yıldan bu yana icra dairelerinde tüm Türkiye avukatları için can alıcı bir mesele haline gelen UYAP MALVARLIĞI SORGU (Tapu = Takbis = Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) (Trafik = Polnet = Emniyet Genel Müdürlüğü) (Adres = Mernis = Vatandaşlık Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü) (İşçi ve İşveren Kaydı = SGK) yetki ve hakkının üzerinde biraz duralım.

Bu sorgulama İcra Dairelerinde başladığı günden bu yana dosyada taraf olmayan üçüncü kişilerin mal varlığının sorgusuna olanak sağlayan TARAF EKLE yeteneğinden ötürü,belki de milyonlarca kez usulsüz kullanılmış durumda ve bu usulsüzlükler Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi veri deposunda durmakta.Taraf ekle butonuna tıklayıp mal varlığını görmek istediğiniz kişinin T.C. numarasını ya da tüzel kişinin VERGİ no. sunu yazdıktan sonra dosyada ne alacaklı ve ne de borçlu sıfatı bulunmayan kişi ya da şirketlerin taşınmaz,trafik,sgk ve nüfus-adres bilgilerine ulaşıyorsunuz.Bu bilgilerin istihbarat toplamada,ödünç para verme ya da vadeli satım gibi işlemlerde son derece önem arz ettiği bir yana,kişisel bilgilere yasa dışı yol ile erişim olanağı sağlamasından ötürü özel hayata tecavüz eylemine neden olduğu da tartışılmaz.

Öte yandan,her avukatın aklına bu süreç içinde,UYAP sistemine girmemize olanak sağlayan E-İMZA’larımıza MAL VARLIĞI SORGU hakkının açılması için Adalet Bakanlığının hiçbir ek yatırım ya da işlem yapmasına gerek olmadığı mutlaka gelmiştir,hatta bu yolda Barolarımıza ve Bakanlığa sözlü ya da yazılı başvurular da yapılmıştır.Avukat e-imzalarının “TARAF EKLE” yeteneğine sahip olmaması ve bu nedenle de İcra Dairelerindeki usulsüz mal varlığı sorgu meselesini köklü olarak sona erdirecek olmasına rağmen,Baroların ve Adalet Bakanlığının suskunluğuna anlam veremediğimiz de mutlaka olmuştur.
İşte,adliyede fiilen çalışan,ter döken,her geçen gün zorlaşan yaşam mücadelesi içinde mesleğini ifa etmeye çalışan biz avukatların ÇIĞLIĞI olarak adlandırabileceğimiz üstte yazılı bu talep karşısında Barolarımızın yaptıklarını MESLEKİ AÇIDAN HAYATİ ÖNEM sıralamasına tabi tuttuğumuzda;ben önce İzmir’li ve sonra da Afyonkarahisar’lı avukat arkadaşlarımı kıskanıyor ve İzmir Barosunu VATANDAŞLIK VE NÜFUS İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE İZMİR TİCARET SİCİL MEMURLUĞU İLE PROTOKOL İMZALAMAK SURETİYLE VE MERNİS / NÜFUS, TAKBİS / TAPU VE TİCARET SİCİL SORGULARINI KENDİ BAROSU ÜYESİ AVUKATLARA İCRA UYAP’I DIŞINDA VE BAĞIMSIZ OLARAK SUNACAK SİTEMİ OLUŞTURMUŞ OLMASINDAN ve avukatlık mesleğinin fiilen icra edildiği adliye içindeki birimlerde,kalem ve icra dairelerinde HER GÜN ve HER DEFASINDA yaşadığımız sıkıntıları ÇÖZECEK,stres ve tartışmalara neden olan sorunlara ÇARE olacak iş ve işlemler ile projeleri ilk sıraya almasından ötürü İZMİR BARO’sunu takdir ve tebrik ediyorum.

Sonra,biz avukatların bu çığlığına kulak veren Barolara örnek olarak AYFONKARAHİSAR BAROSUNUN MERNİS / NÜFUS SORGUSUNU 2008 YILINDAN BU YANA İCRADAKİ UYAP’TAN BAĞIMSIZ OLARAK KENDİ BAROSU ÜYELERİ AVUKATLARA 1 SORGU = 1 KURUŞ BEDEL İLE SUNMASINDAN ötürü Afyonkarahisar Barosunu ve AVUKATLIK MESLEĞİNE sahip çıkan cesur duyurusundan ötürü Afyonkarahisar Barosunun yürekli başkanını kutluyorum.Ankara adliyesinde birkaç yıldan bu yana çektiğim/çektiğimiz çileler ve yaşadığım/yaşadığımız tartışmaları ise sadece unutmak istiyorum.

İzmir ve Afyonkarahisar Barolarının bu yaşamsal öneme haiz hizmetlerinden ötürü,Baro başkan ve tüm yöneticilerini de tebrik ediyor;onlara arada bir Ankara’daki büromun bulunduğu Sıhhıye’ye ve Ankara’daki evimin yolu üzerindeki Balgat’a uğramalarını öneriyorum.

İzmir ve Afyonkarahisar Baroları üyeleri için UYAP malvarlığı sorgusuna İcra Daireleri dışında ulaşmak adına bu hizmetleri verirken,Antalya Barosu ilgili kurumlarla bu yönde yazışmalar yaparken (bilmediğim başka Barolar da mutlaka bu yönde protokol ve yazışmalar yapmışlardır;bilemediğim için onları yazamıyorum,özür dilerim) tüm Baroların birliği,yani TBB ne yapmakta dersiniz ?

TBB, 19 - 25.08.2010 T.li ve 56 sayılı-no.lu yönetim kurulu kararı ile BAROKART’ ın KULLANIM HAKKI’nı -------------- A.Ş. isimli bir özel şirkete terk ederken,Barokart’ın sadece KURU MÜLKİYETİ’ni 1-TL sembolik bedel ile RANDOM LTD.ŞTİ.’nden satın almakta;Ekim 2010’da AVUKATLIK KİMLİK KARTLARININ BAROKART ile ENTEGRE EDİLMESİ YÖNERGESİ’ni çıkartmakta;sonra bu yönerge maddelerinde BAROKART gelirlerinin HER ÜÇ AYDA BİR BAROLAR arasında PAY edileceği yolunda madde tadilatı yapmakta ve en sonra ise AVUKATLIK KANUNU ve ilgili tüm YASAL MEVZUAT hilafına Türkiye avukatlarının ceplerine el atarak ceplerinde taşıdıkları “KOǔ gibi geçerli AVUKATLIK KİMLİK’lerini GEÇERSİZ ilan etmekte ve BAROKART ile ENTEGRE yeni AVUKATLIK KİMLİKLERİNİN satışını temin adına,önce 30.06.2011 tarihini ve şimdi de 30.10.2011 tarihini;sanki bu tarihlerden sonra AVUKATLIK RUHSATLARIMIZ geçersiz hale gelecekmiş yanılsaması yaratmak suretiyle ve ECEL-VADE tarihi biçercesine Barolara SON TARİH belirleyip tebliğ etmekle meşgul olmaktadır.
Ve final:
Uyap üzerinden mal varlığı sorgu yeteneğini avukat e-imzalarına ÜCRETSİZ açmayı 2010 yılı sonuna dek planlayan Adalet Bakanlığı bu planından 180 derece dönmekte ve BAROKART ile ENTEGRE edilmiş yeni AVUKAT KİMLİKLERİ ile UYAP sisteminde MAL VARLIĞI SORGULARINI sorgu başına 5-TL bedel ile Avukatlara yaptırmayı ve UYAP sisteminde saklanacak her bir dosya için YILLIK 3-TL kirayı da yine biz avukatlardan almayı planlayan BAKANLIK YAZILARI,TBB tarafından 05.08.2011 tarihinde 2011 / 58 no.lu DUYURU ile Barolara gönderilmekte; Barolardan 12.08.2011 tarihine dek GÖRÜŞ beyan etmeleri istenmekte ve tüm bunlar büyük bir sessizlik ve gizlilik içinde yapılmaktadır.

(TBB internet sitesinde 2011 / 58 no.lu DUYURU yoktur-yayınlanmamıştır-şeffaflık 2011 / 58 no.lu duyuruya kadardır-Bakanlık yazıları sır gibi saklanmaktadır; büyük Barolar başta olmak üzere Barolar 2011 / 58 no.lu TBB duyurusunu ve Bakanlık yazılarını üyeleri ile paylaşmamışlar ve TBB’ne ÜCRETLİ UYAP SORGUSU yönünde nasıl bir GÖRÜŞ bildirdiklerini de üyelerine, bizlere açıklamamışlardır)

Evet, havada büyük finale yaraşır bir sükunet var ama;bir de VİCDAN var.

Yaşam kavgası içinde,bir yandan kredi ve kredi kartları taksitlerini hesaplamakla meşgul olurken,bir yandan da çoluk çocuğunu okutma ve yaşama hazırlama telaşına düşmüş olan ve yarısı diğer yarısının yanında sigortalı ve ücretli çalışan bu avukatların,Türkiye avukatlarının sessizliğe katılmaları,plana itiraz etmemeleri ve dayatılan organize planı kabullenmeleri halinde sükunet bozulmayacak ve 70.000 avukata karşı kurulan plan hayata geçecektir.

Ancak ya VİCDAN devreye girer ise ne olacak ?

Ya DOĞRULUK cetveli ellere alınırsa ne olacak ?

Ya Plan, HUKUK ve YASA ışığı altına alınırsa ne olacak ?

Ya da BİZ ÜCRETLİ UYAP’ta YOKUZ sesleri binleri aşarsa neler olacak ?

Her planın A ve B versiyonu olması gerekir ve bu planın da B versiyonunda herhalde ASLİYE HAKİMLERİ’nden 3-TL,SULH HAKİMLERİ’nden 2-TL ve İCRA HAKİMLERİ’nden 1-TL UYAP SORGU ÜCRETİ alınacağı tanzim edilmiştir.Ancak UYAP sisteminde saklanan dosyalar olarak tarif edilen ve YILLIK KİRA bedeline tabi tutulan dava ve icra dosyalarının,avukatlar plan dışına çıkar ise,kiranın kimden tahsil edileceği yolunda B planında da bir çözüm üretilememiş olması kuvvetle muhtemeldir.

Çünkü saklandığı iddia ve beyan edilen bu dava ve icra dosyaları Türkiye Cumhuriyet vatandaşlarının dosyalarıdır;parayla satılması düşünülen mal varlığı bilgileri Türkiye halkının malıdır ve bu nedenle Ağustos 2010 tarihinden itibaren iğne oyası ile işlendiği anlaşılan organize planın tutması olanaksızdır.Bu nedenle çok yakın bir zaman sonra,ÜCRETLİ UYAP planına kimsenin sahip çıkamadığını hep birlikte göreceğimizden kuşkum yok. 25.08.2011
Av.Teoman SALGIRTAY
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Baro'lar Ve Ücretli Uyap" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Teoman Salgırtay'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
» Makale Bilgileri
Tarih
26-08-2011 - 07:51
(3471 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 6 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 6 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
6939
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 1 gün 4 saat 34 dakika 13 saniye önce.
* Ortalama Günde 2,00 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 9105, Kelime Sayısı : 1237, Boyut : 8,89 Kb.
* 5 kez yazdırıldı.
* 1 kez arkadaşa gönderildi.
* 4 kez indirildi.
* 1 okur yazarla iletişim kurdu.
* Makale No : 1380
Yorumlar : 2
teşekkür ederim hislerimize tercüman olmuşsunuz.(...)
Uyap'ın ücretlendirilmesi konusunda meslektaşlarımızın aşırı sessiz kaldığı görüşündeyim.Sorgulamaların uyap avukat portalından sorgulama başına 5 tl ücret ödeme suretiyle yapmak zorunda kaldığımızda ... (...)
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03259897 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.